Đang tải...
Tìm thấy 238 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Profiten Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Profiten

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  9.323.496,00 ₫
  2.773.933  - 44.326.156  2.773.933 ₫ - 44.326.156 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.914.623,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 3. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Kepolosan - L Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kepolosan - L

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.042 crt - VS

  8.807.912,00 ₫
  2.835.575  - 35.444.699  2.835.575 ₫ - 35.444.699 ₫
 4. Dây chuyền trẻ em Rionnag Tròn

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rionnag

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  7.289.549,00 ₫
  4.096.012  - 42.203.798  4.096.012 ₫ - 42.203.798 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Kutal Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kutal

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  11.035.711,00 ₫
  3.946.231  - 44.799.294  3.946.231 ₫ - 44.799.294 ₫
 6. Dây chuyền trẻ em Nyenyezi Tròn

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nyenyezi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.286.112,00 ₫
  4.217.676  - 49.638.810  4.217.676 ₫ - 49.638.810 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Phule Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Phule

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  7.218.715,00 ₫
  4.055.458  - 41.798.258  4.055.458 ₫ - 41.798.258 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Larrick Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Larrick

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  7.323.074,00 ₫
  2.178.051  - 25.981.967  2.178.051 ₫ - 25.981.967 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Wobbe Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wobbe

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  7.694.014,00 ₫
  2.424.623  - 28.117.844  2.424.623 ₫ - 28.117.844 ₫
 11. Dây chuyền trẻ em Birdie Tròn

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Birdie

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.16 crt - VS

  52.828.564,00 ₫
  10.368.455  - 190.444.335  10.368.455 ₫ - 190.444.335 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Maxilaria Daughter Tròn

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maxilaria Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  7.977.355,00 ₫
  2.589.004  - 30.578.154  2.589.004 ₫ - 30.578.154 ₫
 13. Dây chuyền trẻ em Illogicality Tròn

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Illogicality

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.137 crt - VS

  9.843.677,00 ₫
  3.937.579  - 36.810.042  3.937.579 ₫ - 36.810.042 ₫
 14. Dây chuyền trẻ em Estimation Tròn

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Estimation

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.234 crt - VS

  13.599.303,00 ₫
  5.190.986  - 58.858.220  5.190.986 ₫ - 58.858.220 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Avi Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Avi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.005 crt - VS

  10.817.259,00 ₫
  4.315.007  - 46.772.954  4.315.007 ₫ - 46.772.954 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Dermine Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dermine

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  7.339.837,00 ₫
  2.219.146  - 26.387.515  2.219.146 ₫ - 26.387.515 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Kishs Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kishs

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  8.878.748,00 ₫
  2.876.671  - 34.606.574  2.876.671 ₫ - 34.606.574 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Cetten Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cetten

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.535.580,00 ₫
  2.301.337  - 27.198.602  2.301.337 ₫ - 27.198.602 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Cyton Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cyton

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  7.879.483,00 ₫
  2.547.909  - 29.631.880  2.547.909 ₫ - 29.631.880 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Nampikkai Daughter Tròn

  Dây Chuyền GLAMIRA Nampikkai Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.298 crt - VS

  14.341.451,00 ₫
  5.088.247  - 69.497.039  5.088.247 ₫ - 69.497.039 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Metapod Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Metapod

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.928.377,00 ₫
  3.872.962  - 45.191.321  3.872.962 ₫ - 45.191.321 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Asella Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Asella

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  12.928.258,00 ₫
  3.368.733  - 45.610.385  3.368.733 ₫ - 45.610.385 ₫
 24. Dây chuyền trẻ em Imprecisely Tròn

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Imprecisely

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.288 crt - VS

  12.770.906,00 ₫
  4.286.888  - 60.507.434  4.286.888 ₫ - 60.507.434 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Churada Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  10.775.351,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Nevfel Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nevfel

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.015 crt - AAA

  8.977.431,00 ₫
  3.562.044  - 36.458.567  3.562.044 ₫ - 36.458.567 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Cachou Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cachou

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  7.683.739,00 ₫
  2.465.718  - 30.226.677  2.465.718 ₫ - 30.226.677 ₫
 29. Dây chuyền trẻ em Expansively Tròn

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Expansively

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  8.595.406,00 ₫
  3.793.745  - 34.065.846  3.793.745 ₫ - 34.065.846 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Lorenza Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lorenza

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.115 crt - VS

  11.224.966,00 ₫
  3.849.981  - 44.501.893  3.849.981 ₫ - 44.501.893 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Allyson Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Allyson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.01 crt - AAA

  7.710.776,00 ₫
  2.465.718  - 28.983.003  2.465.718 ₫ - 28.983.003 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Rosalice Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosalice

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  10.583.393,00 ₫
  4.006.792  - 51.761.167  4.006.792 ₫ - 51.761.167 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Sinloe Daughter Tròn

  Dây Chuyền GLAMIRA Sinloe Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  13.322.990,00 ₫
  5.971.797  - 61.886.297  5.971.797 ₫ - 61.886.297 ₫
 34. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Kepolosan - S Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kepolosan - S

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.042 crt - VS

  9.232.924,00 ₫
  3.082.148  - 37.877.977  3.082.148 ₫ - 37.877.977 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Vilis Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vilis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  7.889.757,00 ₫
  2.506.813  - 29.226.332  2.506.813 ₫ - 29.226.332 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Cherie Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  16.776.078,00 ₫
  4.731.367  - 66.239.151  4.731.367 ₫ - 66.239.151 ₫
 37. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Establish - P Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Establish - P

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.104 crt - VS

  10.664.772,00 ₫
  3.410.910  - 42.447.126  3.410.910 ₫ - 42.447.126 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Voninkazo Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Voninkazo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  8.157.418,00 ₫
  4.298.785  - 47.205.531  4.298.785 ₫ - 47.205.531 ₫
 39. Dây chuyền trẻ em Bazza Tròn

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bazza

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.99 crt - AAA

  17.927.018,00 ₫
  6.862.916  - 152.336.543  6.862.916 ₫ - 152.336.543 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Achaiah Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Achaiah

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  11.125.202,00 ₫
  3.678.029  - 43.731.353  3.678.029 ₫ - 43.731.353 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Ima Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ima

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  9.242.118,00 ₫
  3.369.815  - 38.445.746  3.369.815 ₫ - 38.445.746 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Butterfly Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Butterfly

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.557.707,00 ₫
  3.041.593  - 41.663.072  3.041.593 ₫ - 41.663.072 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Dorcia Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dorcia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  9.696.058,00 ₫
  3.507.971  - 39.567.752  3.507.971 ₫ - 39.567.752 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Abbie Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Abbie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.412.287,00 ₫
  3.994.626  - 47.786.819  3.994.626 ₫ - 47.786.819 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Environmentally Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Environmentally

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.126 crt - VS

  15.460.217,00 ₫
  5.703.596  - 69.010.383  5.703.596 ₫ - 69.010.383 ₫
 46. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Kepolosan - G Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kepolosan - G

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.042 crt - VS

  9.126.672,00 ₫
  3.020.505  - 37.269.659  3.020.505 ₫ - 37.269.659 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền trẻ em Kepolosan - I Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kepolosan - I

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.042 crt - VS

  8.737.078,00 ₫
  2.794.481  - 35.039.159  2.794.481 ₫ - 35.039.159 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Zeria Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  10.841.591,00 ₫
  4.325.822  - 45.745.571  4.325.822 ₫ - 45.745.571 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Darling Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Darling

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AAA

  14.681.569,00 ₫
  4.607.000  - 76.823.901  4.607.000 ₫ - 76.823.901 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.752.049,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 52. Dây chuyền trẻ em Antanella Tròn

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Antanella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  7.791.073,00 ₫
  3.540.414  - 27.671.738  3.540.414 ₫ - 27.671.738 ₫
 53. Mặt dây chuyền trẻ em Doggy Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Doggy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  11.191.170,00 ₫
  5.488.387  - 46.570.179  5.488.387 ₫ - 46.570.179 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Mistral Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mistral

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  11.672.958,00 ₫
  4.988.213  - 51.896.343  4.988.213 ₫ - 51.896.343 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Elephant Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elephant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.947.953,00 ₫
  7.489.080  - 66.631.182  7.489.080 ₫ - 66.631.182 ₫
 56. Dây chuyền trẻ em Jacqueline Tròn

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jacqueline

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  9.981.292,00 ₫
  4.931.436  - 41.284.563  4.931.436 ₫ - 41.284.563 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  11.632.945,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Zev Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zev

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  10.221.105,00 ₫
  3.184.886  - 40.135.517  3.184.886 ₫ - 40.135.517 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  7.893.542,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Permun Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Permun

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AAA

  14.129.755,00 ₫
  4.369.080  - 60.480.398  4.369.080 ₫ - 60.480.398 ₫
 61. Dây chuyền trẻ em Inger Tròn

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Inger

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  9.312.952,00 ₫
  4.492.365  - 38.851.286  4.492.365 ₫ - 38.851.286 ₫
 62. Dây chuyền trẻ em Loche Tròn

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Loche

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  15.475.087,00 ₫
  5.149.890  - 53.613.158  5.149.890 ₫ - 53.613.158 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Siracco Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Siracco

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  7.658.595,00 ₫
  2.688.768  - 28.753.194  2.688.768 ₫ - 28.753.194 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Dual Tròn

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dual

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  9.895.586,00 ₫
  3.513.648  - 39.324.423  3.513.648 ₫ - 39.324.423 ₫

You’ve viewed 60 of 238 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng