Đang tải...
Tìm thấy 430 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Yorath Vàng Trắng 750 Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Yorath

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  5.901.502,00 ₫
  2.283.493  - 29.834.655  2.283.493 ₫ - 29.834.655 ₫
 2. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Donatien Vàng Trắng 750 Kim Cương Nhân Tạo

  Hoa tai nam GLAMIRA Donatien

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.331.061,00 ₫
  3.122.703  - 76.621.130  3.122.703 ₫ - 76.621.130 ₫
 3. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Kmetov Vàng Trắng 750 Đá Sapphire Trắng

  Hoa tai nam GLAMIRA Kmetov

  Vàng Trắng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  4.856.814,00 ₫
  1.997.177  - 215.628.729  1.997.177 ₫ - 215.628.729 ₫
 4. Hoops Khuyên Tai Nam Hoa Torreon Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Torreon

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.934.985,00 ₫
  3.741.836  - 36.458.567  3.741.836 ₫ - 36.458.567 ₫
 5. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Lupus Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Lupus

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.095 crt - VS

  11.443.961,00 ₫
  3.368.733  - 42.771.565  3.368.733 ₫ - 42.771.565 ₫
 6. Hoops Khuyên Tai Nam Hoa Razzil Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Razzil

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  14.983.566,00 ₫
  5.474.868  - 59.209.691  5.474.868 ₫ - 59.209.691 ₫
 7. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Braidon Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Braidon

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  7.373.362,00 ₫
  2.638.751  - 37.120.958  2.638.751 ₫ - 37.120.958 ₫
 8. Dangle Khuyên Tai Nam Hoa Alandon Vàng Trắng 750

  Hoa tai nam GLAMIRA Alandon

  Vàng Trắng 750
  11.467.755,00 ₫
  5.212.616  - 48.868.275  5.212.616 ₫ - 48.868.275 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Frillish Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Frillish

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  10.659.906,00 ₫
  3.657.482  - 40.635.690  3.657.482 ₫ - 40.635.690 ₫
 11. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Yehudit Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Yehudit

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  11.743.524,00 ₫
  3.821.863  - 43.907.092  3.821.863 ₫ - 43.907.092 ₫
 12. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Justus Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Justus

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  9.879.095,00 ₫
  3.122.702  - 37.540.024  3.122.702 ₫ - 37.540.024 ₫
 13. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Radana Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Radana

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  22.532.126,00 ₫
  4.931.437  - 69.970.172  4.931.437 ₫ - 69.970.172 ₫
 14. Dangle Khuyên Tai Nam Hoa Cyndaquil Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Cyndaquil

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.613.015,00 ₫
  5.109.877  - 52.396.521  5.109.877 ₫ - 52.396.521 ₫
 15. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Inskren Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Inskren

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  8.655.968,00 ₫
  2.634.425  - 48.286.990  2.634.425 ₫ - 48.286.990 ₫
 16. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Samual Vàng Trắng 750 Đá Sapphire Trắng

  Hoa tai nam GLAMIRA Samual

  Vàng Trắng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  8.803.047,00 ₫
  3.287.624  - 40.149.036  3.287.624 ₫ - 40.149.036 ₫
 17. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Cassus Vàng Trắng 750 Hồng Ngọc

  Hoa tai nam GLAMIRA Cassus

  Vàng Trắng 750 & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  11.775.968,00 ₫
  3.898.647  - 68.618.356  3.898.647 ₫ - 68.618.356 ₫
 18. Hoops Khuyên Tai Nam Hoa Flapple Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Flapple

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.175 crt - VS

  17.132.418,00 ₫
  5.434.314  - 61.724.074  5.434.314 ₫ - 61.724.074 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Hoopa Vàng Trắng 750 Kim Cương Nhân Tạo

  Hoa tai nam GLAMIRA Hoopa

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  17.321.672,00 ₫
  3.452.005  - 120.771.552  3.452.005 ₫ - 120.771.552 ₫
 21. Dangle Khuyên Tai Nam Hoa Edamon Vàng Trắng 750

  Hoa tai nam GLAMIRA Edamon

  Vàng Trắng 750
  10.706.409,00 ₫
  3.954.071  - 45.623.902  3.954.071 ₫ - 45.623.902 ₫
 22. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Donphan Vàng Trắng 750 Đá Sapphire Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Donphan

  Vàng Trắng 750 & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  8.268.809,00 ₫
  3.267.077  - 41.189.940  3.267.077 ₫ - 41.189.940 ₫
 23. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Hermenegildo Vàng Trắng 750

  Hoa tai nam GLAMIRA Hermenegildo

  Vàng Trắng 750 & Đá Onyx Đen
  7.565.863,00 ₫
  3.353.053  - 32.240.895  3.353.053 ₫ - 32.240.895 ₫
 24. Hoops Khuyên Tai Nam Hoa Veltal Vàng Trắng 750

  Hoa tai nam GLAMIRA Veltal

  Vàng Trắng 750
  10.373.322,00 ₫
  4.420.449  - 10.373.322  4.420.449 ₫ - 10.373.322 ₫
 25. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Radka Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Radka

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  11.841.937,00 ₫
  3.595.839  - 42.785.085  3.595.839 ₫ - 42.785.085 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Pavla Vàng Trắng 750 Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Pavla

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  7.816.760,00 ₫
  3.328.720  - 33.498.085  3.328.720 ₫ - 33.498.085 ₫
 28. Dangle Khuyên Tai Nam Hoa Saltillo Vàng Trắng 750

  Hoa tai nam GLAMIRA Saltillo

  Vàng Trắng 750
  6.899.685,00 ₫
  2.587.382  - 29.402.070  2.587.382 ₫ - 29.402.070 ₫
 29. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Feoras Vàng Trắng 750

  Hoa tai nam GLAMIRA Feoras

  Vàng Trắng 750
  3.806.723,00 ₫
  1.838.474  - 16.221.832  1.838.474 ₫ - 16.221.832 ₫
 30. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Skrelp Vàng Trắng 750 Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Skrelp

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  8.683.005,00 ₫
  3.410.910  - 38.878.323  3.410.910 ₫ - 38.878.323 ₫
 31. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Fortino Vàng Trắng 750

  Hoa tai nam GLAMIRA Fortino

  Vàng Trắng 750 & Đá Onyx Đen
  6.566.596,00 ₫
  2.984.816  - 27.982.657  2.984.816 ₫ - 27.982.657 ₫
 32. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Foxen Vàng Trắng 750 Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Foxen

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  7.020.808,00 ₫
  2.938.314  - 30.483.523  2.938.314 ₫ - 30.483.523 ₫
 33. Hoops Khuyên Tai Nam Hoa Triop Vàng Trắng 750

  Hoa tai nam GLAMIRA Triop

  Vàng Trắng 750
  11.039.497,00 ₫
  4.704.331  - 47.043.315  4.704.331 ₫ - 47.043.315 ₫
 34. Dangle Khuyên Tai Nam Hoa Storavan Vàng Trắng 750

  Hoa tai nam GLAMIRA Storavan

  Vàng Trắng 750
  10.896.746,00 ₫
  3.962.453  - 46.434.997  3.962.453 ₫ - 46.434.997 ₫
 35. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Ratlike Vàng Trắng 750

  Hoa tai nam GLAMIRA Ratlike

  Vàng Trắng 750
  5.948.004,00 ₫
  2.568.456  - 25.346.610  2.568.456 ₫ - 25.346.610 ₫
 36. Dangle Khuyên Tai Nam Hoa Conkeldurr Vàng Trắng 750 Đá Thạch Anh Tím

  Hoa tai nam GLAMIRA Conkeldurr

  Vàng Trắng 750 & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  10.998.401,00 ₫
  4.663.776  - 47.286.640  4.663.776 ₫ - 47.286.640 ₫
 37. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Exeggutor Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Exeggutor

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  7.720.509,00 ₫
  3.205.433  - 32.335.516  3.205.433 ₫ - 32.335.516 ₫
 38. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Golem Vàng Trắng 750 Black Onyx

  Hoa tai nam GLAMIRA Golem

  Vàng Trắng 750 & Black Onyx

  1.6 crt - AAA

  9.326.472,00 ₫
  3.974.349  - 48.043.662  3.974.349 ₫ - 48.043.662 ₫
 39. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Albertus Vàng Trắng 750

  Hoa tai nam GLAMIRA Albertus

  Vàng Trắng 750 & Đá Onyx Đen
  6.138.341,00 ₫
  2.790.155  - 26.157.705  2.790.155 ₫ - 26.157.705 ₫
 40. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Blaesus Vàng Trắng 750 Kim Cương Đen

  Hoa tai nam GLAMIRA Blaesus

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  7.350.651,00 ₫
  2.798.265  - 33.200.680  2.798.265 ₫ - 33.200.680 ₫
 41. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Lain Vàng Trắng 750 Đá Topaz Xanh

  Hoa tai nam GLAMIRA Lain

  Vàng Trắng 750 & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  10.719.386,00 ₫
  4.068.435  - 85.543.137  4.068.435 ₫ - 85.543.137 ₫
 42. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Marsilio Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Marsilio

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  10.291.130,00 ₫
  3.103.777  - 38.878.329  3.103.777 ₫ - 38.878.329 ₫
 43. Dangle Khuyên Tai Nam Hoa Keldeo Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Keldeo

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  18.051.656,00 ₫
  6.448.179  - 70.564.977  6.448.179 ₫ - 70.564.977 ₫
 44. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Plamen Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Plamen

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  15.842.241,00 ₫
  2.206.169  - 133.154.220  2.206.169 ₫ - 133.154.220 ₫
 45. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Cosa Vàng Trắng 750 Đá Sapphire

  Hoa tai nam GLAMIRA Cosa

  Vàng Trắng 750 & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  7.293.336,00 ₫
  3.102.696  - 31.267.585  3.102.696 ₫ - 31.267.585 ₫
 46. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Gresses Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Gresses

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  26.872.008,00 ₫
  7.948.698  - 96.519.913  7.948.698 ₫ - 96.519.913 ₫
 47. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Otmara Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Otmara

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.471.732,00 ₫
  4.253.364  - 43.271.736  4.253.364 ₫ - 43.271.736 ₫
 48. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Botulf Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Botulf

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  4.451.269,00 ₫
  2.045.302  - 18.506.403  2.045.302 ₫ - 18.506.403 ₫
 49. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Ascot Vàng Trắng 750

  Hoa tai nam GLAMIRA Ascot

  Vàng Trắng 750
  4.758.404,00 ₫
  2.054.765  - 20.277.292  2.054.765 ₫ - 20.277.292 ₫
 50. Hoops Khuyên Tai Nam Hoa Kornena Vàng Trắng 750

  Hoa tai nam GLAMIRA Kornena

  Vàng Trắng 750
  13.275.949,00 ₫
  5.657.364  - 56.573.647  5.657.364 ₫ - 56.573.647 ₫
 51. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Metan Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Metan

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  7.197.085,00 ₫
  2.979.409  - 30.050.943  2.979.409 ₫ - 30.050.943 ₫
 52. Men's Rings
 53. Dangle Khuyên Tai Nam Hoa Croconaw Vàng Trắng 750 Hồng Ngọc

  Hoa tai nam GLAMIRA Croconaw

  Vàng Trắng 750 & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  11.269.847,00 ₫
  4.744.886  - 48.097.735  4.744.886 ₫ - 48.097.735 ₫
 54. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Mosto Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Mosto

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  11.433.147,00 ₫
  3.862.959  - 43.744.876  3.862.959 ₫ - 43.744.876 ₫
 55. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Alekto Vàng Trắng 750 Hồng Ngọc

  Hoa tai nam GLAMIRA Alekto

  Vàng Trắng 750 & Hồng Ngọc

  0.074 crt - AAA

  14.595.324,00 ₫
  5.758.751  - 61.210.388  5.758.751 ₫ - 61.210.388 ₫
 56. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Foongus Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Foongus

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  7.435.006,00 ₫
  3.082.148  - 31.064.808  3.082.148 ₫ - 31.064.808 ₫
 57. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Fumer Vàng Trắng 750

  Hoa tai nam GLAMIRA Fumer

  Vàng Trắng 750
  7.803.783,00 ₫
  3.369.815  - 33.254.760  3.369.815 ₫ - 33.254.760 ₫
 58. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Dux Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Dux

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  7.041.356,00 ₫
  2.919.930  - 29.604.845  2.919.930 ₫ - 29.604.845 ₫
 59. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Janus Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Janus

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.207.164,00 ₫
  3.163.257  - 33.119.571  3.163.257 ₫ - 33.119.571 ₫
 60. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Domitus Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Domitus

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  7.540.988,00 ₫
  2.879.375  - 30.280.753  2.879.375 ₫ - 30.280.753 ₫
 61. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Articuno Vàng Trắng 750 Kim Cương

  Hoa tai nam GLAMIRA Articuno

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  11.105.466,00 ₫
  3.616.387  - 41.365.672  3.616.387 ₫ - 41.365.672 ₫
 62. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Scarron Vàng Trắng 750 Ngọc Lục Bảo

  Hoa tai nam GLAMIRA Scarron

  Vàng Trắng 750 & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  9.356.752,00 ₫
  3.710.744  - 39.702.935  3.710.744 ₫ - 39.702.935 ₫
 63. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Bardoul Vàng Trắng 750 Đá Sapphire Trắng

  Hoa tai nam GLAMIRA Bardoul

  Vàng Trắng 750 & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  7.477.182,00 ₫
  2.833.413  - 34.674.169  2.833.413 ₫ - 34.674.169 ₫
 64. Studs Khuyên Tai Nam Hoa Pista Vàng Trắng 750

  Hoa tai nam GLAMIRA Pista

  Vàng Trắng 750
  4.092.227,00 ₫
  1.767.098  - 17.438.467  1.767.098 ₫ - 17.438.467 ₫

You’ve viewed 60 of 430 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng