Đang tải...
Tìm thấy 606 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nam Sunkern

  Vàng 14K
  17.981.518,00 ₫
  8.922.127  - 102.947.625  8.922.127 ₫ - 102.947.625 ₫
 2. Vòng tay nam Virer

  Vàng 14K
  13.569.557,00 ₫
  6.732.986  - 77.688.307  6.732.986 ₫ - 77.688.307 ₫
 3. Vòng tay nam Tentacool

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  19.123.775,00 ₫
  8.112.696  - 100.824.986  8.112.696 ₫ - 100.824.986 ₫
 4. Vòng tay nam Slavomir

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  57.983.214,00 ₫
  14.327.761  - 106.584.397  14.327.761 ₫ - 106.584.397 ₫
 5. Vòng tay nam Denouer

  Vàng 14K
  16.683.882,00 ₫
  8.278.262  - 22.414.986  8.278.262 ₫ - 22.414.986 ₫
 6. Vòng tay nam Altroy

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.7 crt - VS

  34.561.251,00 ₫
  12.605.883  - 1.182.093.452  12.605.883 ₫ - 1.182.093.452 ₫
 7. Vòng tay nam Delation

  Vàng 14K
  28.103.073,00 ₫
  13.515.218  - 37.756.801  13.515.218 ₫ - 37.756.801 ₫
 8. Vòng tay nam Watson

  Vàng 14K
  36.815.768,00 ₫
  36.815.768  - 49.462.406  36.815.768 ₫ - 49.462.406 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay nam Rhett

  Vàng 14K
  32.552.108,00 ₫
  13.666.915  - 43.734.130  13.666.915 ₫ - 43.734.130 ₫
 11. Vòng tay nam Mordred

  Vàng 14K
  12.605.599,00 ₫
  6.928.268  - 16.935.767  6.928.268 ₫ - 16.935.767 ₫
 12. Vòng tay nam Theo

  Vàng 14K
  33.849.745,00 ₫
  19.379.625  - 193.796.250  19.379.625 ₫ - 193.796.250 ₫
 13. Vòng tay nam Seina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.56 crt - VS

  254.188.229,00 ₫
  19.630.095  - 755.147.363  19.630.095 ₫ - 755.147.363 ₫
 14. Vòng tay nam Galahad

  Vàng 14K
  11.122.587,00 ₫
  6.113.178  - 14.943.324  6.113.178 ₫ - 14.943.324 ₫
 15. Vòng tay nam Clawine

  Vàng 14K
  87.942.601,00 ₫
  29.537.973  - 503.488.177  29.537.973 ₫ - 503.488.177 ₫
 16. Vòng tay nam Carey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.075 crt - AAA

  28.873.163,00 ₫
  14.838.608  - 165.352.984  14.838.608 ₫ - 165.352.984 ₫
 17. Vòng tay nam Carlsbad

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.756 crt - VS

  65.349.877,00 ₫
  20.999.900  - 155.938.127  20.999.900 ₫ - 155.938.127 ₫
 18. Vòng tay nam Tristen

  Vàng 14K
  18.352.270,00 ₫
  8.405.620  - 105.070.252  8.405.620 ₫ - 105.070.252 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nam Louis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  42.870.077,00 ₫
  12.735.788  - 424.059.306  12.735.788 ₫ - 424.059.306 ₫
 21. Vòng tay nam Bequ

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  26.465.250,00 ₫
  12.142.300  - 148.966.270  12.142.300 ₫ - 148.966.270 ₫
 22. Vòng tay nam Afton

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.07 crt - AAA

  43.936.488,00 ₫
  22.842.344  - 250.682.768  22.842.344 ₫ - 250.682.768 ₫
 23. Vòng tay nam Breven

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.62 crt - VS

  60.937.917,00 ₫
  20.731.033  - 457.681.787  20.731.033 ₫ - 457.681.787 ₫
 24. Vòng tay nam Demetrius

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.255 crt - AAA

  20.494.146,00 ₫
  10.657.307  - 133.145.590  10.657.307 ₫ - 133.145.590 ₫
 25. Vòng tay nam Chu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.156 crt - AAA

  28.598.352,00 ₫
  14.627.477  - 164.886.003  14.627.477 ₫ - 164.886.003 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay nam Aveva

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  31.254.473,00 ₫
  13.360.691  - 178.937.827  13.360.691 ₫ - 178.937.827 ₫
 28. Vòng tay nam Journeye

  Vàng 14K
  16.758.033,00 ₫
  8.954.674  - 95.942.940  8.954.674 ₫ - 95.942.940 ₫
 29. Vòng tay nam Colson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  12.36 crt - VS

  1.007.201.922,00 ₫
  34.221.064  - 9.425.629.852  34.221.064 ₫ - 9.425.629.852 ₫
 30. Vòng tay nam Blastoise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.34 crt - AAA

  22.900.361,00 ₫
  10.393.818  - 150.720.981  10.393.818 ₫ - 150.720.981 ₫
 31. Vòng tay nam Mekhi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  40.986.879,00 ₫
  14.864.929  - 219.720.650  14.864.929 ₫ - 219.720.650 ₫
 32. Vòng tay nam Reyansh

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  50.799.381,00 ₫
  15.035.022  - 220.159.329  15.035.022 ₫ - 220.159.329 ₫
 33. Vòng tay nam Zacian

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  40.737.258,00 ₫
  16.942.560  - 252.126.158  16.942.560 ₫ - 252.126.158 ₫
 34. Vòng tay nam Conni

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.275 crt - AAA

  42.079.893,00 ₫
  18.560.289  - 255.352.557  18.560.289 ₫ - 255.352.557 ₫
 35. Vòng tay nam Kellan

  Vàng Trắng 14K
  12.939.277,00 ₫
  7.111.663  - 74.079.832  7.111.663 ₫ - 74.079.832 ₫
 36. Vòng tay nam Chilker

  Vàng 14K
  17.128.785,00 ₫
  8.499.015  - 98.065.567  8.499.015 ₫ - 98.065.567 ₫
 37. Vòng tay nam Vegeterian

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.26 crt - VS

  63.062.529,00 ₫
  19.893.301  - 468.252.492  19.893.301 ₫ - 468.252.492 ₫
 38. Vòng tay nam Dryas

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.63 crt - VS

  71.795.036,00 ₫
  23.777.717  - 151.836.637  23.777.717 ₫ - 151.836.637 ₫
 39. Vòng tay nam Onafiel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  27.524.303,00 ₫
  13.134.843  - 148.371.938  13.134.843 ₫ - 148.371.938 ₫
 40. Vòng tay nam Nublado

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  35.076.342,00 ₫
  14.745.495  - 294.550.486  14.745.495 ₫ - 294.550.486 ₫
 41. Vòng tay nam Ceppt

  Vàng 14K
  15.794.075,00 ₫
  8.439.582  - 90.424.095  8.439.582 ₫ - 90.424.095 ₫
 42. Vòng tay nam Buras

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  16.212.091,00 ₫
  7.229.682  - 89.306.174  7.229.682 ₫ - 89.306.174 ₫
 43. Vòng tay nam Enoch

  Vàng Hồng 14K & Black Onyx

  1.6 crt - AAA

  29.734.386,00 ₫
  14.753.703  - 181.895.359  14.753.703 ₫ - 181.895.359 ₫
 44. Vòng tay nam Tentacruel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  26.332.231,00 ₫
  11.240.040  - 142.937.995  11.240.040 ₫ - 142.937.995 ₫
 45. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 46. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nam Szymon 2.0 mm

  Vòng tay nam Szymon 2.0 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  2.64 crt - AAA

  46.045.251,00 ₫
  24.735.731  - 432.082.851  24.735.731 ₫ - 432.082.851 ₫
 47. Vòng tay nam Yodel

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  20.233.771,00 ₫
  9.253.257  - 117.070.194  9.253.257 ₫ - 117.070.194 ₫
 48. Vòng tay nam Ingeborg

  Vàng Trắng 14K
  14.570.590,00 ₫
  8.341.941  - 83.419.410  8.341.941 ₫ - 83.419.410 ₫
 49. Vòng tay nam Swadloon

  Vàng 14K
  13.532.482,00 ₫
  5.784.877  - 18.181.044  5.784.877 ₫ - 18.181.044 ₫
 50. Vòng tay nam Rime

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - AAA

  37.174.351,00 ₫
  13.981.065  - 257.574.250  13.981.065 ₫ - 257.574.250 ₫
 51. Vòng tay nam Zia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.21 crt - AAA

  16.654.448,00 ₫
  7.250.908  - 95.518.411  7.250.908 ₫ - 95.518.411 ₫
 52. Vòng tay nam Amparo

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  43.659.131,00 ₫
  23.238.568  - 253.399.735  23.238.568 ₫ - 253.399.735 ₫
 53. Vòng tay nam Barbaracle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  40.288.675,00 ₫
  21.070.088  - 227.291.373  21.070.088 ₫ - 227.291.373 ₫
 54. Vòng tay nam Snom

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.09 crt - AAA

  32.393.618,00 ₫
  12.964.466  - 181.272.720  12.964.466 ₫ - 181.272.720 ₫
 55. Vòng tay nam Aiko

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.599 crt - VS

  51.224.471,00 ₫
  16.078.225  - 220.329.136  16.078.225 ₫ - 220.329.136 ₫
 56. Vòng tay nam Delibird

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.165 crt - AAA

  16.531.052,00 ₫
  8.122.602  - 101.348.571  8.122.602 ₫ - 101.348.571 ₫
 57. Vòng tay nam Nico

  Vàng Trắng 14K
  35.147.379,00 ₫
  20.122.545  - 201.225.457  20.122.545 ₫ - 201.225.457 ₫
 58. Vòng tay nam Svatava

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  62.237.250,00 ₫
  26.690.816  - 365.969.956  26.690.816 ₫ - 365.969.956 ₫
 59. Vòng tay nam Teguh

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.18 crt - AAA

  15.125.304,00 ₫
  7.193.172  - 91.343.901  7.193.172 ₫ - 91.343.901 ₫
 60. Vòng tay nam Matsudo

  Vàng Trắng 14K
  45.676.764,00 ₫
  18.131.234  - 261.508.192  18.131.234 ₫ - 261.508.192 ₫
 61. Vòng tay nam Delayer

  Vàng 14K
  21.985.650,00 ₫
  10.573.251  - 29.537.972  10.573.251 ₫ - 29.537.972 ₫
 62. Vòng tay nam Inkendo

  Vàng 14K
  49.755.047,00 ₫
  18.990.476  - 284.857.140  18.990.476 ₫ - 284.857.140 ₫
 63. Vòng tay nam Jack

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.135 crt - AAA

  31.975.035,00 ₫
  16.027.281  - 183.183.086  16.027.281 ₫ - 183.183.086 ₫
 64. Vòng tay nam Derek

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.185 crt - VS

  21.850.650,00 ₫
  8.439.582  - 106.131.567  8.439.582 ₫ - 106.131.567 ₫

You’ve viewed 60 of 606 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng