Đang tải...
Tìm thấy 1156 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền trơn Morgaine

  Dây chuyền trơn Morgaine

  Vàng 14K
  27.695.245,00 ₫
  10.655.270  - 37.208.879  10.655.270 ₫ - 37.208.879 ₫
 2. Mặt dây chuyền nam Brodeur

  Mặt dây chuyền nam Brodeur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  35.565.678,00 ₫
  9.628.255  - 76.335.483  9.628.255 ₫ - 76.335.483 ₫
 3. Mặt dây chuyền nam Jaxton

  Mặt dây chuyền nam Jaxton

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  13.540.971,00 ₫
  2.903.758  - 97.428.776  2.903.758 ₫ - 97.428.776 ₫
 4. Mặt dây chuyền nam Harlan

  Mặt dây chuyền nam Harlan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  19.051.889,00 ₫
  3.544.793  - 71.872.294  3.544.793 ₫ - 71.872.294 ₫
 5. Mặt dây chuyền nam Tuperb

  Mặt dây chuyền nam Tuperb

  Vàng Trắng 14K
  16.917.088,00 ₫
  4.542.430  - 61.414.801  4.542.430 ₫ - 61.414.801 ₫
 6. Mặt dây chuyền nam Kalin

  Mặt dây chuyền nam Kalin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.85 crt - VS

  40.509.994,00 ₫
  7.018.834  - 384.422.701  7.018.834 ₫ - 384.422.701 ₫
 7. Dây chuyền trơn Deguiser

  Dây chuyền trơn Deguiser

  Vàng 14K
  62.101.119,00 ₫
  21.332.445  - 83.716.582  21.332.445 ₫ - 83.716.582 ₫
 8. Bảo Hành Trọn Đời
 9. Mặt dây chuyền nam Jose

  Mặt dây chuyền nam Jose

  Vàng 14K
  16.887.372,00 ₫
  5.074.503  - 69.268.539  5.074.503 ₫ - 69.268.539 ₫
 10. Mặt dây chuyền nam Marill

  Mặt dây chuyền nam Marill

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  9.211.652,00 ₫
  4.415.073  - 46.697.887  4.415.073 ₫ - 46.697.887 ₫
 11. Dây chuyền trơn Deoralise

  Dây chuyền trơn Deoralise

  Vàng 14K
  35.110.304,00 ₫
  15.008.985  - 47.171.095  15.008.985 ₫ - 47.171.095 ₫
 12. Mặt dây chuyền nam Dona

  Mặt dây chuyền nam Dona

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  15.270.492,00 ₫
  2.936.589  - 50.801.642  2.936.589 ₫ - 50.801.642 ₫
 13. Mặt dây chuyền nam Johan

  Mặt dây chuyền nam Johan

  Vàng Trắng 14K
  18.437.176,00 ₫
  4.995.258  - 70.117.591  4.995.258 ₫ - 70.117.591 ₫
 14. Mặt dây chuyền nam Green

  Mặt dây chuyền nam Green

  Vàng 14K
  18.288.875,00 ₫
  5.080.730  - 69.268.539  5.080.730 ₫ - 69.268.539 ₫
 15. Mặt dây chuyền nam Iotion Men

  Mặt dây chuyền nam Iotion Men

  Vàng 14K
  15.812.188,00 ₫
  4.652.807  - 63.112.906  4.652.807 ₫ - 63.112.906 ₫
 16. Mặt dây chuyền nam Lewis

  Mặt dây chuyền nam Lewis

  Vàng 14K
  20.402.165,00 ₫
  6.045.253  - 81.367.531  6.045.253 ₫ - 81.367.531 ₫
 17. Dây chuyền trơn Durcir

  Dây chuyền trơn Durcir

  Vàng 14K
  47.345.152,00 ₫
  18.070.669  - 63.608.754  18.070.669 ₫ - 63.608.754 ₫
 18. Thiết kế mới nhất
 19. Mặt dây chuyền nam Gaiva

  Mặt dây chuyền nam Gaiva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  14.492.760,00 ₫
  2.764.514  - 50.292.210  2.764.514 ₫ - 50.292.210 ₫
 20. Mặt dây chuyền nam Sambac

  Mặt dây chuyền nam Sambac

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.055 crt - VS

  21.265.652,00 ₫
  6.461.289  - 88.796.743  6.461.289 ₫ - 88.796.743 ₫
 21. Mặt dây chuyền nam Torm

  Mặt dây chuyền nam Torm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.735 crt - VS

  90.455.795,00 ₫
  4.499.977  - 1.630.180.946  4.499.977 ₫ - 1.630.180.946 ₫
 22. Mặt dây chuyền nam Spine

  Mặt dây chuyền nam Spine

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.015 crt - AAA

  12.848.145,00 ₫
  3.120.267  - 46.796.941  3.120.267 ₫ - 46.796.941 ₫
 23. Mặt dây chuyền nam Paulo

  Mặt dây chuyền nam Paulo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  16.861.333,00 ₫
  6.647.515  - 97.485.384  6.647.515 ₫ - 97.485.384 ₫
 24. Mặt dây chuyền nam Mahulena

  Mặt dây chuyền nam Mahulena

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.055 crt - VS

  17.217.087,00 ₫
  3.753.944  - 57.594.065  3.753.944 ₫ - 57.594.065 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Mặt dây chuyền nam Cuddlies

  Mặt dây chuyền nam Cuddlies

  Vàng 14K
  12.468.052,00 ₫
  2.033.196  - 35.943.219  2.033.196 ₫ - 35.943.219 ₫
 27. Mặt dây chuyền nam Corries

  Mặt dây chuyền nam Corries

  Vàng 14K
  14.848.230,00 ₫
  4.330.167  - 57.594.061  4.330.167 ₫ - 57.594.061 ₫
 28. Mặt dây chuyền nam Yann

  Mặt dây chuyền nam Yann

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.331 crt - VS

  28.244.863,00 ₫
  4.250.356  - 119.107.918  4.250.356 ₫ - 119.107.918 ₫
 29. Mặt dây chuyền nam Sohaib

  Mặt dây chuyền nam Sohaib

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  18.938.399,00 ₫
  5.997.706  - 90.876.920  5.997.706 ₫ - 90.876.920 ₫
 30. Mặt dây chuyền nam Mason

  Mặt dây chuyền nam Mason

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  33.742.479,00 ₫
  11.624.095  - 1.575.218.944  11.624.095 ₫ - 1.575.218.944 ₫
 31. Mặt dây chuyền nam Owens

  Mặt dây chuyền nam Owens

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  12.301.922,00 ₫
  2.527.912  - 48.495.051  2.527.912 ₫ - 48.495.051 ₫
 32. Mặt dây chuyền nam Bec

  Mặt dây chuyền nam Bec

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.093 crt - AAA

  14.586.156,00 ₫
  3.409.794  - 53.575.216  3.409.794 ₫ - 53.575.216 ₫
 33. Mặt dây chuyền nam Blat

  Mặt dây chuyền nam Blat

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  19.940.847,00 ₫
  5.630.916  - 77.292.082  5.630.916 ₫ - 77.292.082 ₫
 34. Mặt dây chuyền nam Ramla

  Mặt dây chuyền nam Ramla

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.19 crt - AAA

  15.269.925,00 ₫
  6.806.005  - 87.735.429  6.806.005 ₫ - 87.735.429 ₫
 35. Mặt dây chuyền nam Grubbin

  Mặt dây chuyền nam Grubbin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  22.234.421,00 ₫
  5.304.879  - 83.490.167  5.304.879 ₫ - 83.490.167 ₫
 36. Mặt dây chuyền nam Wesley

  Mặt dây chuyền nam Wesley

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.013 crt - VS

  70.403.154,00 ₫
  12.548.996  - 228.267.779  12.548.996 ₫ - 228.267.779 ₫
 37. Mặt dây chuyền nam Tyrelli

  Mặt dây chuyền nam Tyrelli

  Vàng 14K
  15.471.151,00 ₫
  3.714.604  - 53.136.534  3.714.604 ₫ - 53.136.534 ₫
 38. Mặt dây chuyền nam Elijah

  Mặt dây chuyền nam Elijah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.3 crt - VS1

  34.750.871,00 ₫
  7.198.267  - 175.428.408  7.198.267 ₫ - 175.428.408 ₫
 39. Mặt dây chuyền nam Felix

  Mặt dây chuyền nam Felix

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  15.419.076,00 ₫
  3.981.489  - 60.381.781  3.981.489 ₫ - 60.381.781 ₫
 40. Mặt dây chuyền nam Aldo

  Mặt dây chuyền nam Aldo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  16.181.526,00 ₫
  3.926.867  - 103.796.674  3.926.867 ₫ - 103.796.674 ₫
 41. Mặt dây chuyền nam Deos

  Mặt dây chuyền nam Deos

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.104 crt - AAA

  13.109.654,00 ₫
  6.176.857  - 72.183.619  6.176.857 ₫ - 72.183.619 ₫
 42. Mặt dây chuyền nam Bobbie

  Mặt dây chuyền nam Bobbie

  Vàng Trắng 14K
  29.782.216,00 ₫
  11.907.961  - 135.070.111  11.907.961 ₫ - 135.070.111 ₫
 43. Mặt dây chuyền nam Unforge

  Mặt dây chuyền nam Unforge

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  18.309.817,00 ₫
  4.351.393  - 66.721.378  4.351.393 ₫ - 66.721.378 ₫
 44. Mặt dây chuyền nam Jennell

  Mặt dây chuyền nam Jennell

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  19.243.775,00 ₫
  4.814.127  - 82.343.944  4.814.127 ₫ - 82.343.944 ₫
 45. Mặt dây chuyền nam Neva

  Mặt dây chuyền nam Neva

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  14.025.781,00 ₫
  3.778.283  - 52.499.750  3.778.283 ₫ - 52.499.750 ₫
 46. Dây chuyền nam Klodjan

  Dây chuyền nam Klodjan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.25 crt - VS

  47.577.226,00 ₫
  10.668.627  - 3.040.782.754  10.668.627 ₫ - 3.040.782.754 ₫
 47. Mặt dây chuyền nam Miles

  Mặt dây chuyền nam Miles

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  26.245.629,00 ₫
  8.347.601  - 117.806.044  8.347.601 ₫ - 117.806.044 ₫
 48. Mặt dây chuyền nam Troy

  Mặt dây chuyền nam Troy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - VS

  27.741.659,00 ₫
  7.450.435  - 136.626.707  7.450.435 ₫ - 136.626.707 ₫
 49. Mặt dây chuyền nam Arjun

  Mặt dây chuyền nam Arjun

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  37.265.481,00 ₫
  9.196.936  - 151.414.370  9.196.936 ₫ - 151.414.370 ₫
 50. Vòng đeo tay nam
 51. Mặt dây chuyền nam Fameran

  Mặt dây chuyền nam Fameran

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.208 crt - AAA

  22.402.534,00 ₫
  6.812.797  - 104.744.785  6.812.797 ₫ - 104.744.785 ₫
 52. Mặt dây chuyền nam Imani

  Mặt dây chuyền nam Imani

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  18.220.383,00 ₫
  5.272.615  - 75.013.790  5.272.615 ₫ - 75.013.790 ₫
 53. Mặt dây chuyền nam Zaiden

  Mặt dây chuyền nam Zaiden

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  14.742.097,00 ₫
  3.861.490  - 55.230.863  3.861.490 ₫ - 55.230.863 ₫
 54. Mặt dây chuyền nam Ashok

  Mặt dây chuyền nam Ashok

  Vàng 14K
  23.894.603,00 ₫
  8.128.262  - 109.386.271  8.128.262 ₫ - 109.386.271 ₫
 55. Mặt dây chuyền nam Swollen

  Mặt dây chuyền nam Swollen

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen
  22.745.268,00 ₫
  7.557.982  - 102.806.109  7.557.982 ₫ - 102.806.109 ₫
 56. Mặt dây chuyền nam Hayes

  Mặt dây chuyền nam Hayes

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  14.740.966,00 ₫
  4.272.148  - 60.778.006  4.272.148 ₫ - 60.778.006 ₫
 57. Mặt dây chuyền nam Noah

  Mặt dây chuyền nam Noah

  Vàng Trắng 14K
  16.575.769,00 ₫
  8.479.205  - 91.556.168  8.479.205 ₫ - 91.556.168 ₫
 58. Mặt dây chuyền nam Graham

  Mặt dây chuyền nam Graham

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.46 crt - VS

  36.898.974,00 ₫
  11.043.626  - 189.183.064  11.043.626 ₫ - 189.183.064 ₫
 59. Mặt dây chuyền nam Bids

  Mặt dây chuyền nam Bids

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.656 crt - VS1

  23.313.567,00 ₫
  5.773.556  - 107.815.520  5.773.556 ₫ - 107.815.520 ₫
 60. Mặt dây chuyền nam Hong

  Mặt dây chuyền nam Hong

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  39.815.187,00 ₫
  14.565.213  - 194.843.411  14.565.213 ₫ - 194.843.411 ₫
 61. Mặt dây chuyền nam Balfour

  Mặt dây chuyền nam Balfour

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.28 crt - VS

  83.335.640,00 ₫
  6.834.306  - 474.224.160  6.834.306 ₫ - 474.224.160 ₫
 62. Mặt dây chuyền nam Matthew

  Mặt dây chuyền nam Matthew

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.69 crt - VS

  45.998.270,00 ₫
  2.812.061  - 3.145.966.217  2.812.061 ₫ - 3.145.966.217 ₫
 63. Mặt dây chuyền nam Tinyson

  Mặt dây chuyền nam Tinyson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  19.264.434,00 ₫
  5.834.688  - 78.820.374  5.834.688 ₫ - 78.820.374 ₫

You’ve viewed 60 of 1156 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng