Đang tải...
Tìm thấy 299 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nam Tentacool Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Tentacool

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.085 crt - AAA

  15.214.998,00 ₫
  6.959.166  - 87.192.354  6.959.166 ₫ - 87.192.354 ₫
 2. Vòng tay nam Hugo Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Hugo

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.195 crt - AAA

  39.092.186,00 ₫
  20.079.927  - 231.309.836  20.079.927 ₫ - 231.309.836 ₫
 3. Vòng tay nam Delaver Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Delaver

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  27.081.539,00 ₫
  11.461.266  - 155.121.285  11.461.266 ₫ - 155.121.285 ₫
 4. Vòng tay nam Demetrius Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Demetrius

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.255 crt - AAA

  18.655.379,00 ₫
  9.168.580  - 116.648.507  9.168.580 ₫ - 116.648.507 ₫
 5. Vòng tay nam Carey Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Carey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.075 crt - AAA

  24.748.840,00 ₫
  12.661.141  - 141.738.274  12.661.141 ₫ - 141.738.274 ₫
 6. Vòng tay nam Tentacruel Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Tentacruel

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  20.989.160,00 ₫
  9.542.494  - 122.758.730  9.542.494 ₫ - 122.758.730 ₫
 7. Vòng tay nam Zia Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Zia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.21 crt - AAA

  14.811.884,00 ₫
  6.340.033  - 84.961.851  6.340.033 ₫ - 84.961.851 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nam Szymon 2.0 mm Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Szymon 2.0 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  2.64 crt - AAA

  40.551.070,00 ₫
  21.007.275  - 393.095.599  21.007.275 ₫ - 393.095.599 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay nam Blastoise Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Blastoise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.34 crt - AAA

  21.246.817,00 ₫
  8.892.268  - 132.018.690  8.892.268 ₫ - 132.018.690 ₫
 11. Vòng tay nam Svatava Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Svatava

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  52.194.021,00 ₫
  22.282.852  - 308.039.115  22.282.852 ₫ - 308.039.115 ₫
 12. Vòng tay nam Dissoluya Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Dissoluya

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  2.52 crt - AAA

  77.151.854,00 ₫
  15.085.224  - 275.892.308  15.085.224 ₫ - 275.892.308 ₫
 13. Vòng tay nam Chu Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Chu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.156 crt - AAA

  24.627.988,00 ₫
  12.473.509  - 142.103.268  12.473.509 ₫ - 142.103.268 ₫
 14. Vòng tay nam Delibird Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Delibird

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.165 crt - AAA

  14.304.412,00 ₫
  6.964.573  - 88.300.845  6.964.573 ₫ - 88.300.845 ₫
 15. Vòng tay nam Landon Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Landon

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.312 crt - AAA

  20.985.104,00 ₫
  9.046.375  - 133.478.655  9.046.375 ₫ - 133.478.655 ₫
 16. Vòng tay nam Tramola Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Tramola

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  2.144 crt - AAA

  84.409.232,00 ₫
  23.432.439  - 571.657.442  23.432.439 ₫ - 571.657.442 ₫
 17. Vòng tay nam Yurnero Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Yurnero

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  16.364.045,00 ₫
  7.837.849  - 96.655.094  7.837.849 ₫ - 96.655.094 ₫
 18. Vòng tay nam Conni Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Conni

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.275 crt - AAA

  38.363.014,00 ₫
  15.800.066  - 219.805.852  15.800.066 ₫ - 219.805.852 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nam Mekhi Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Mekhi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  31.813.720,00 ₫
  12.466.479  - 185.361.495  12.466.479 ₫ - 185.361.495 ₫
 21. Vòng tay nam Spinda Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Spinda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.115 crt - AAA

  16.037.175,00 ₫
  7.702.667  - 91.856.136  7.702.667 ₫ - 91.856.136 ₫
 22. Vòng tay nam Clauncher Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Clauncher

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.38 crt - AAA

  24.883.751,00 ₫
  10.185.689  - 154.134.458  10.185.689 ₫ - 154.134.458 ₫
 23. Vòng tay nam Caissier Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Caissier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.09 crt - AAA

  13.816.945,00 ₫
  6.910.500  - 79.284.210  6.910.500 ₫ - 79.284.210 ₫
 24. Vòng tay nam Beautifly Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Beautifly

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.192 crt - AAA

  39.109.219,00 ₫
  14.536.926  - 232.161.487  14.536.926 ₫ - 232.161.487 ₫
 25. Vòng tay nam Derek Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Derek

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.185 crt - AAA

  16.195.878,00 ₫
  7.267.381  - 92.870.001  7.267.381 ₫ - 92.870.001 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay nam Sapnalint Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Sapnalint

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  2.12 crt - AAA

  93.051.956,00 ₫
  21.692.647  - 533.495.576  21.692.647 ₫ - 533.495.576 ₫
 28. Vòng tay nam Snom Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Snom

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.09 crt - AAA

  26.815.231,00 ₫
  10.931.353  - 153.701.880  10.931.353 ₫ - 153.701.880 ₫
 29. Vòng tay nam Barbaracle Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Barbaracle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.072 crt - AAA

  32.791.356,00 ₫
  17.636.378  - 191.174.318  17.636.378 ₫ - 191.174.318 ₫
 30. Vòng tay nam Jack Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Jack

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.135 crt - AAA

  27.464.105,00 ₫
  13.664.191  - 157.351.793  13.664.191 ₫ - 157.351.793 ₫
 31. Vòng tay nam Goldeen Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Goldeen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.126 crt - AAA

  16.510.582,00 ₫
  7.521.523  - 97.763.586  7.521.523 ₫ - 97.763.586 ₫
 32. Vòng tay nam Patamon Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Patamon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.072 crt - AAA

  31.515.507,00 ₫
  14.365.515  - 182.211.748  14.365.515 ₫ - 182.211.748 ₫
 33. Vòng tay nam Jayden Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Jayden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.504 crt - AAA

  24.955.399,00 ₫
  9.292.677  - 134.816.959  9.292.677 ₫ - 134.816.959 ₫
 34. Vòng tay nam Westley Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Westley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.54 crt - AAA

  30.087.446,00 ₫
  10.987.589  - 172.559.763  10.987.589 ₫ - 172.559.763 ₫
 35. Vòng tay nam Akara Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Akara

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.36 crt - AAA

  19.009.556,00 ₫
  8.192.837  - 129.653.012  8.192.837 ₫ - 129.653.012 ₫
 36. Vòng tay nam Calanque Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Calanque

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.13 crt - AAA

  37.972.881,00 ₫
  15.458.326  - 217.575.354  15.458.326 ₫ - 217.575.354 ₫
 37. Vòng tay nam Poch Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Poch

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.045 crt - AAA

  18.131.144,00 ₫
  8.550.528  - 105.523.031  8.550.528 ₫ - 105.523.031 ₫
 38. Vòng tay nam Yeanerly Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Yeanerly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.3 crt - AAA

  27.606.046,00 ₫
  10.552.843  - 164.854.390  10.552.843 ₫ - 164.854.390 ₫
 39. Vòng tay nam Adan Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Adan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.256 crt - AAA

  17.185.680,00 ₫
  7.854.071  - 106.645.042  7.854.071 ₫ - 106.645.042 ₫
 40. Vòng tay nam Vlastimil Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Vlastimil

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.064 crt - AAA

  14.809.452,00 ₫
  7.494.487  - 85.921.644  7.494.487 ₫ - 85.921.644 ₫
 41. Vòng tay nam Lukas Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Lukas

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  38.624.456,00 ₫
  19.512.162  - 221.225.260  19.512.162 ₫ - 221.225.260 ₫
 42. Vòng tay nam Aiko Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Aiko

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.599 crt - AAA

  37.149.081,00 ₫
  13.777.744  - 192.228.735  13.777.744 ₫ - 192.228.735 ₫
 43. Vòng tay nam Aleen Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Aleen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.176 crt - AAA

  17.542.561,00 ₫
  8.232.581  - 103.671.040  8.232.581 ₫ - 103.671.040 ₫
 44. Vòng tay nam Antonio Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Antonio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.125 crt - AAA

  31.224.867,00 ₫
  15.745.993  - 178.845.723  15.745.993 ₫ - 178.845.723 ₫
 45. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 46. Vòng tay nam Akihito Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Akihito

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.224 crt - AAA

  14.383.088,00 ₫
  6.671.229  - 86.394.782  6.671.229 ₫ - 86.394.782 ₫
 47. Vòng tay nam Slavomir Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Slavomir

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.568 crt - AAA

  45.946.992,00 ₫
  12.105.543  - 95.633.119  12.105.543 ₫ - 95.633.119 ₫
 48. Vòng tay nam Zadkiel Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Zadkiel

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.21 crt - AAA

  42.791.846,00 ₫
  18.249.563  - 245.152.468  18.249.563 ₫ - 245.152.468 ₫
 49. Vòng tay nam Arlyne Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Arlyne

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  26.562.442,00 ₫
  13.948.074  - 154.418.345  13.948.074 ₫ - 154.418.345 ₫
 50. Vòng tay nam Uriah Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Uriah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  14.523.137,00 ₫
  7.702.667  - 83.772.255  7.702.667 ₫ - 83.772.255 ₫
 51. Vòng tay nam Kingston Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Kingston

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.528 crt - AAA

  24.360.327,00 ₫
  9.671.457  - 156.297.368  9.671.457 ₫ - 156.297.368 ₫
 52. Vòng tay nam Afton Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Afton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  37.028.498,00 ₫
  19.266.131  - 212.100.479  19.266.131 ₫ - 212.100.479 ₫
 53. Vòng tay nam Boris Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Boris

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.095 crt - AAA

  32.598.587,00 ₫
  16.711.193  - 186.753.868  16.711.193 ₫ - 186.753.868 ₫
 54. Vòng tay nam Onafiel Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Onafiel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.09 crt - AAA

  22.317.187,00 ₫
  11.260.656  - 127.949.715  11.260.656 ₫ - 127.949.715 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Vòng tay nam Szymon 2.5 mm Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Szymon 2.5 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  4.97 crt - AAA

  81.350.066,00 ₫
  25.981.971  - 669.001.968  25.981.971 ₫ - 669.001.968 ₫
 56. Vòng tay nam Skylar Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Skylar

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  15.335.040,00 ₫
  7.494.487  - 90.517.835  7.494.487 ₫ - 90.517.835 ₫
 57. Vòng tay nam Calcairen Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Calcairen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  28.854.316,00 ₫
  12.172.864  - 165.841.219  12.172.864 ₫ - 165.841.219 ₫
 58. Vòng tay nam Lace Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Lace

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  18.021.375,00 ₫
  8.493.752  - 106.901.889  8.493.752 ₫ - 106.901.889 ₫
 59. Vòng tay nam Baylor Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Baylor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.27 crt - AAA

  16.429.202,00 ₫
  6.756.393  - 94.289.408  6.756.393 ₫ - 94.289.408 ₫
 60. Vòng tay nam Sergio Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Sergio

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.228 crt - AAA

  36.005.441,00 ₫
  18.054.901  - 217.075.175  18.054.901 ₫ - 217.075.175 ₫
 61. Vòng tay nam Jan Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Jan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.3 crt - AAA

  31.289.485,00 ₫
  15.159.304  - 193.512.966  15.159.304 ₫ - 193.512.966 ₫
 62. Vòng tay nam Bunge Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Bunge

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  33.197.982,00 ₫
  11.752.718  - 427.996.880  11.752.718 ₫ - 427.996.880 ₫
 63. Vòng tay nam Bequ Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Bequ

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.048 crt - AAA

  21.995.454,00 ₫
  10.304.920  - 126.895.296  10.304.920 ₫ - 126.895.296 ₫
 64. Vòng tay nam Lapras Kim Cương Đen

  Vòng tay nam GLAMIRA Lapras

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.275 crt - AAA

  19.627.065,00 ₫
  8.421.835  - 112.538.969  8.421.835 ₫ - 112.538.969 ₫

You’ve viewed 60 of 299 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng