Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Severny

  Nhẫn GLAMIRA Severny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.274 crt - VS

  44.952.520,00 ₫
  11.828.716  - 345.521.939  11.828.716 ₫ - 345.521.939 ₫
 2. Nhẫn Abarrane

  Nhẫn GLAMIRA Abarrane

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  28.737.314,00 ₫
  12.685.694  - 163.654.879  12.685.694 ₫ - 163.654.879 ₫
 3. Nhẫn Adalicia

  Nhẫn GLAMIRA Adalicia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.58 crt - VS

  40.308.203,00 ₫
  12.862.014  - 296.503.306  12.862.014 ₫ - 296.503.306 ₫
 4. Nhẫn Reyneke

  Nhẫn GLAMIRA Reyneke

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  1.11 crt - SI

  167.493.732,00 ₫
  12.177.677  - 402.196.203  12.177.677 ₫ - 402.196.203 ₫
 5. Nhẫn Adonia

  Nhẫn GLAMIRA Adonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  31.254.755,00 ₫
  13.134.843  - 179.716.125  13.134.843 ₫ - 179.716.125 ₫
 6. Nhẫn Ahmeena

  Nhẫn GLAMIRA Ahmeena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.56 crt - VS

  32.948.332,00 ₫
  12.664.468  - 199.838.672  12.664.468 ₫ - 199.838.672 ₫
 7. Nhẫn Ahmarria

  Nhẫn GLAMIRA Ahmarria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.77 crt - SI

  86.200.628,00 ₫
  11.703.906  - 269.956.266  11.703.906 ₫ - 269.956.266 ₫
 8. Nhẫn Abena

  Nhẫn GLAMIRA Abena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.215 crt - VS

  32.779.654,00 ₫
  12.365.601  - 160.867.159  12.365.601 ₫ - 160.867.159 ₫
 9. Nhẫn Abequa

  Nhẫn GLAMIRA Abequa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.056 crt - VS

  23.092.246,00 ₫
  12.287.488  - 129.692.774  12.287.488 ₫ - 129.692.774 ₫
 10. Nhẫn Rudolfia

  Nhẫn GLAMIRA Rudolfia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  97.527.554,00 ₫
  13.410.785  - 355.087.933  13.410.785 ₫ - 355.087.933 ₫
 11. Nhẫn Addiena

  Nhẫn GLAMIRA Addiena

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.497 crt - VS

  32.152.203,00 ₫
  12.234.847  - 176.617.079  12.234.847 ₫ - 176.617.079 ₫
 12. Nhẫn Sakhalin

  Nhẫn GLAMIRA Sakhalin

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.566 crt - SI

  55.615.207,00 ₫
  13.041.447  - 287.574.108  13.041.447 ₫ - 287.574.108 ₫
 13. Nhẫn Adanya

  Nhẫn GLAMIRA Adanya

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.762 crt - SI

  87.985.053,00 ₫
  13.282.012  - 281.376.020  13.282.012 ₫ - 281.376.020 ₫
 14. Nhẫn Abdera

  Nhẫn GLAMIRA Abdera

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.57 crt - VS

  38.293.401,00 ₫
  12.582.958  - 182.970.824  12.582.958 ₫ - 182.970.824 ₫
 15. Nhẫn Adette

  Nhẫn GLAMIRA Adette

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.44 crt - SI

  67.613.734,00 ₫
  13.116.446  - 255.211.048  13.116.446 ₫ - 255.211.048 ₫
 16. Nhẫn Wrangel

  Nhẫn GLAMIRA Wrangel

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.62 crt - SI

  58.198.873,00 ₫
  14.043.329  - 298.173.110  14.043.329 ₫ - 298.173.110 ₫
 17. Nhẫn Ahmonie

  Nhẫn GLAMIRA Ahmonie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  29.010.993,00 ₫
  13.150.126  - 174.763.318  13.150.126 ₫ - 174.763.318 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng