Nhẫn 2 mặt

16 sản phẩm [i]
Quick Filter
Chọn đá <span>Chọn</span> đá <span>Chọn</span> đá
Xóa
Carat Carat Carat
 • Bộ lọc Bộ lọc Lọc
  Bộ lọc
Danh sách  Lưới 
Thiết lập theo chiều tăng dần
16 Sản phẩm
trang
 • Sắp xếp theo
 • Bộ lọc
  Nâng cao
16 sản phẩm tùy biến được tìm thấy. [i]
Loại
Đá Quý
Hợp kim
Màu sắc
Carat
Bộ lọc
Nâng cao
 • Nhẫn GLAMIRA Sakhalin
 • Nhẫn GLAMIRA Wrangel
 • Nhẫn GLAMIRA Reyneke
 • Nhẫn GLAMIRA Abarrane

  Nhẫn GLAMIRA Abarrane

  Vàng 585
  Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  23.792.772,00 ₫
  More Colour
  • Vàng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Trắng
  • Màu đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Ahmeena

  Nhẫn GLAMIRA Ahmeena

  Vàng Trắng 585
  Đá Tanzanite & Đá Sapphire Trắng

  0.56 crt - AAA

  18.829.890,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Abequa

  Nhẫn GLAMIRA Abequa

  Vàng Hồng-Trắng 585
  Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  15.785.650,00 ₫
  More Colour
  • Đỏ Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
  • Trắng Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Abena

  Nhẫn GLAMIRA Abena

  Vàng Hồng-Trắng 585
  Đá Sapphire Trắng

  0.215 crt - AAA

  18.041.692,00 ₫
  More Colour
  • Đỏ Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
  • Trắng Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Adonia

  Nhẫn GLAMIRA Adonia

  Vàng Hồng-Trắng 585
  Kim Cương & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - VS

  24.912.748,00 ₫
  More Colour
  • Đỏ Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
  • Trắng Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Adette

  Nhẫn GLAMIRA Adette

  Vàng Hồng-Trắng 585
  Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AA

  20.748.788,00 ₫
  More Colour
  • Đỏ Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
  • Trắng Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Ahmonie

  Nhẫn GLAMIRA Ahmonie

  Vàng Hồng-Trắng 585
  Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  19.849.489,00 ₫
  More Colour
  • Đỏ Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
  • Trắng Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Rudolfia
 • Nhẫn GLAMIRA Adalicia

  Nhẫn GLAMIRA Adalicia

  Vàng Hồng-Trắng 585
  Đá Sapphire Trắng

  0.54 crt - AA

  22.791.052,00 ₫
  More Colour
  • Đỏ Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
  • Trắng Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Adanya

  Nhẫn GLAMIRA Adanya

  Vàng Hồng-Trắng 585
  Đá Sapphire Trắng

  0.762 crt - AA

  22.682.758,00 ₫
  More Colour
  • Đỏ Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
  • Trắng Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Ahmarria

  Nhẫn GLAMIRA Ahmarria

  Vàng Hồng-Trắng 585
  Đá Sapphire Trắng

  0.77 crt - AA

  24.123.273,00 ₫
  More Colour
  • Đỏ Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
  • Trắng Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Abdera

  Nhẫn GLAMIRA Abdera

  Vàng Hồng-Trắng 585
  Đá Sapphire Trắng

  0.53 crt - AAA

  22.192.370,00 ₫
  More Colour
  • Đỏ Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
  • Trắng Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Addiena

  Nhẫn GLAMIRA Addiena

  Vàng Hồng-Trắng 585
  Đá Sapphire Trắng

  0.497 crt - AA

  18.522.630,00 ₫
  More Colour
  • Đỏ Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
  • Trắng Đỏ
Loading... Đang tải thêm kết quả...
Danh sách  Lưới 
Thiết lập theo chiều tăng dần
16 Sản phẩm
trang