Đang tải...
Tìm thấy 359 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Leraine

  Nhẫn GLAMIRA Leraine

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  19.383.019,00 ₫
  8.426.846  - 105.296.665  8.426.846 ₫ - 105.296.665 ₫
 2. Nhẫn Galyena

  Nhẫn GLAMIRA Galyena

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  12 crt - AAA

  20.321.789,00 ₫
  10.890.513  - 220.923.479  10.890.513 ₫ - 220.923.479 ₫
 3. Nhẫn Stigen

  Nhẫn GLAMIRA Stigen

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  11.960.036,00 ₫
  6.304.214  - 78.608.114  6.304.214 ₫ - 78.608.114 ₫
 4. Nhẫn Korilla

  Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  11.444.945,00 ₫
  6.031.951  - 74.985.489  6.031.951 ₫ - 74.985.489 ₫
 5. Nhẫn Trante

  Nhẫn GLAMIRA Trante

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.57 crt - AAA

  24.792.051,00 ₫
  12.925.975  - 235.343.220  12.925.975 ₫ - 235.343.220 ₫
 6. Nhẫn Coetta

  Nhẫn GLAMIRA Coetta

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  22.279.986,00 ₫
  10.011.743  - 144.268.177  10.011.743 ₫ - 144.268.177 ₫
 7. Nhẫn Bonitas

  Nhẫn GLAMIRA Bonitas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  19.409.907,00 ₫
  8.599.204  - 113.857.945  8.599.204 ₫ - 113.857.945 ₫
 8. Nhẫn Flaviana

  Nhẫn GLAMIRA Flaviana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  13.211.540,00 ₫
  7.918.263  - 93.975.967  7.918.263 ₫ - 93.975.967 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Kenina

  Nhẫn GLAMIRA Kenina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.72 crt - AAA

  21.199.709,00 ₫
  9.225.804  - 157.640.757  9.225.804 ₫ - 157.640.757 ₫
 11. Nhẫn Absolon

  Nhẫn GLAMIRA Absolon

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  12 crt - AAA

  17.906.800,00 ₫
  10.662.684  - 211.796.159  10.662.684 ₫ - 211.796.159 ₫
 12. Nhẫn Florenca

  Nhẫn GLAMIRA Florenca

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.814 crt - AAA

  14.785.965,00 ₫
  7.505.623  - 95.546.709  7.505.623 ₫ - 95.546.709 ₫
 13. Nhẫn Ernesha

  Nhẫn GLAMIRA Ernesha

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  17.185.106,00 ₫
  8.724.014  - 108.268.352  8.724.014 ₫ - 108.268.352 ₫
 14. Nhẫn Franisbel

  Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  12.943.522,00 ₫
  7.279.210  - 95.122.188  7.279.210 ₫ - 95.122.188 ₫
 15. Nhẫn Hanna

  Nhẫn GLAMIRA Hanna

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.7 crt - AAA

  25.614.216,00 ₫
  13.139.936  - 210.197.110  13.139.936 ₫ - 210.197.110 ₫
 16. Nhẫn Erlene

  Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  12.668.429,00 ₫
  6.921.475  - 90.339.191  6.921.475 ₫ - 90.339.191 ₫
 17. Nhẫn Geseddo

  Nhẫn GLAMIRA Geseddo

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.132 crt - AAA

  19.617.075,00 ₫
  9.956.555  - 164.518.081  9.956.555 ₫ - 164.518.081 ₫
 18. Nhẫn Throop

  Nhẫn GLAMIRA Throop

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  25.272.896,00 ₫
  10.604.666  - 139.046.502  10.604.666 ₫ - 139.046.502 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Florry

  Nhẫn GLAMIRA Florry

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.928 crt - AAA

  13.394.086,00 ₫
  7.612.038  - 114.197.568  7.612.038 ₫ - 114.197.568 ₫
 21. Nhẫn Fabiana

  Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  3 crt - AAA

  14.531.816,00 ₫
  8.541.467  - 100.018.389  8.541.467 ₫ - 100.018.389 ₫
 22. Nhẫn Tenora

  Nhẫn GLAMIRA Tenora

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  13.957.008,00 ₫
  8.002.319  - 92.504.272  8.002.319 ₫ - 92.504.272 ₫
 23. Kiểu Đá
  Nhẫn Juss

  Nhẫn GLAMIRA Juss

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz & Đá Swarovski

  2.932 crt - AAA

  14.728.230,00 ₫
  7.267.889  - 101.631.585  7.267.889 ₫ - 101.631.585 ₫
 24. Nhẫn Carin

  Nhẫn GLAMIRA Carin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  4 crt - AAA

  15.502.567,00 ₫
  8.493.921  - 112.867.389  8.493.921 ₫ - 112.867.389 ₫
 25. Nhẫn Cagliarxc

  Nhẫn GLAMIRA Cagliarxc

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.129 crt - AAA

  20.207.450,00 ₫
  9.905.613  - 115.895.674  9.905.613 ₫ - 115.895.674 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn Adielle

  Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  20.973.295,00 ₫
  11.241.454  - 178.810.465  11.241.454 ₫ - 178.810.465 ₫
 28. Nhẫn Amoldine

  Nhẫn GLAMIRA Amoldine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  15.302 crt - AAA

  37.059.445,00 ₫
  17.331.992  - 450.365.785  17.331.992 ₫ - 450.365.785 ₫
 29. Nhẫn Kariana

  Nhẫn GLAMIRA Kariana

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.062 crt - AAA

  14.935.966,00 ₫
  7.869.018  - 93.367.478  7.869.018 ₫ - 93.367.478 ₫
 30. Nhẫn Gerroldine

  Nhẫn GLAMIRA Gerroldine

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.076 crt - AAA

  26.277.610,00 ₫
  8.915.051  - 105.933.458  8.915.051 ₫ - 105.933.458 ₫
 31. Nhẫn Elmina

  Nhẫn GLAMIRA Elmina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski & Kim Cương

  4.288 crt - AAA

  23.159.606,00 ₫
  10.349.950  - 164.588.841  10.349.950 ₫ - 164.588.841 ₫
 32. Nhẫn Lacricia

  Nhẫn GLAMIRA Lacricia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  25.432.236,00 ₫
  12.007.017  - 163.258.655  12.007.017 ₫ - 163.258.655 ₫
 33. Nhẫn Sapientia

  Nhẫn GLAMIRA Sapientia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - AAA

  13.024.464,00 ₫
  6.792.420  - 70.103.434  6.792.420 ₫ - 70.103.434 ₫
 34. Nhẫn Gianina

  Nhẫn GLAMIRA Gianina

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.948 crt - AAA

  17.804.631,00 ₫
  8.872.598  - 128.037.123  8.872.598 ₫ - 128.037.123 ₫
 35. Nhẫn Frania

  Nhẫn GLAMIRA Frania

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  24.680.824,00 ₫
  11.539.189  - 182.744.409  11.539.189 ₫ - 182.744.409 ₫
 36. Nhẫn Evamarie

  Nhẫn GLAMIRA Evamarie

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.42 crt - AAA

  24.187.809,00 ₫
  9.679.198  - 148.499.294  9.679.198 ₫ - 148.499.294 ₫
 37. Nhẫn Klothilde

  Nhẫn GLAMIRA Klothilde

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  20.972.730,00 ₫
  7.559.963  - 94.301.439  7.559.963 ₫ - 94.301.439 ₫
 38. Nhẫn Ervette

  Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  11.708.151,00 ₫
  6.855.249  - 81.891.120  6.855.249 ₫ - 81.891.120 ₫
 39. Nhẫn Gavrielle

  Nhẫn GLAMIRA Gavrielle

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.456 crt - AAA

  17.455.953,00 ₫
  9.714.858  - 1.053.532.736  9.714.858 ₫ - 1.053.532.736 ₫
 40. Nhẫn Flossey

  Nhẫn GLAMIRA Flossey

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.336 crt - AAA

  16.454.354,00 ₫
  8.211.186  - 1.109.471.150  8.211.186 ₫ - 1.109.471.150 ₫
 41. Nhẫn Griseldis

  Nhẫn GLAMIRA Griseldis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.024 crt - AAA

  21.751.311,00 ₫
  11.731.075  - 253.767.663  11.731.075 ₫ - 253.767.663 ₫
 42. Nhẫn Achintya

  Nhẫn GLAMIRA Achintya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.5 crt - AAA

  17.917.273,00 ₫
  10.093.536  - 323.234.315  10.093.536 ₫ - 323.234.315 ₫
 43. Nhẫn Jaisalia

  Nhẫn GLAMIRA Jaisalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.32 crt - AAA

  31.241.454,00 ₫
  11.753.151  - 268.229.858  11.753.151 ₫ - 268.229.858 ₫
 44. Nhẫn Jailen

  Nhẫn GLAMIRA Jailen

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.12 crt - AAA

  24.446.486,00 ₫
  12.299.940  - 223.470.631  12.299.940 ₫ - 223.470.631 ₫
 45. Nhẫn Molindas

  Nhẫn GLAMIRA Molindas

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.06 crt - AAA

  17.525.292,00 ₫
  9.889.196  - 149.475.699  9.889.196 ₫ - 149.475.699 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn Lombardia

  Nhẫn GLAMIRA Lombardia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - AAA

  17.504.915,00 ₫
  8.578.826  - 99.975.933  8.578.826 ₫ - 99.975.933 ₫
 48. Nhẫn Mindra

  Nhẫn GLAMIRA Mindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski & Kim Cương

  14.32 crt - AAA

  35.204.548,00 ₫
  17.292.369  - 289.413.716  17.292.369 ₫ - 289.413.716 ₫
 49. Nhẫn Modenia

  Nhẫn GLAMIRA Modenia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.15 crt - AAA

  27.957.036,00 ₫
  10.683.910  - 246.225.242  10.683.910 ₫ - 246.225.242 ₫
 50. Kiểu Đá
  Nhẫn Oghili

  Nhẫn GLAMIRA Oghili

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.732 crt - AAA

  13.769.933,00 ₫
  7.259.398  - 91.414.657  7.259.398 ₫ - 91.414.657 ₫
 51. Nhẫn Alversita

  Nhẫn GLAMIRA Alversita

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.72 crt - AAA

  23.365.925,00 ₫
  8.632.033  - 124.018.278  8.632.033 ₫ - 124.018.278 ₫
 52. Nhẫn Gracianna

  Nhẫn GLAMIRA Gracianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.044 crt - AAA

  19.007.739,00 ₫
  7.476.756  - 117.409.819  7.476.756 ₫ - 117.409.819 ₫
 53. Nhẫn Enrichetta

  Nhẫn GLAMIRA Enrichetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Đá Thạch Anh Tím

  2.196 crt - AAA

  18.745.098,00 ₫
  8.404.204  - 130.400.321  8.404.204 ₫ - 130.400.321 ₫
 54. Nhẫn Chastina

  Nhẫn GLAMIRA Chastina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  18.710.569,00 ₫
  8.534.675  - 101.475.927  8.534.675 ₫ - 101.475.927 ₫
 55. Nhẫn Floramaria

  Nhẫn GLAMIRA Floramaria

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.85 crt - AAA

  23.509.132,00 ₫
  8.581.656  - 107.461.750  8.581.656 ₫ - 107.461.750 ₫
 56. Nhẫn Landra

  Nhẫn GLAMIRA Landra

  Vàng Hồng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  27.115.060,00 ₫
  10.015.989  - 119.758.865  10.015.989 ₫ - 119.758.865 ₫
 57. Nhẫn Fiorentina

  Nhẫn GLAMIRA Fiorentina

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.54 crt - AAA

  20.761.314,00 ₫
  11.176.361  - 153.579.455  11.176.361 ₫ - 153.579.455 ₫
 58. Nhẫn Erga

  Nhẫn GLAMIRA Erga

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  5.228 crt - AAA

  15.823.791,00 ₫
  8.596.656  - 131.022.957  8.596.656 ₫ - 131.022.957 ₫
 59. Nhẫn Clorinda

  Nhẫn GLAMIRA Clorinda

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  14.417.477,00 ₫
  8.278.261  - 95.546.712  8.278.261 ₫ - 95.546.712 ₫
 60. Nhẫn Ariadna

  Nhẫn GLAMIRA Ariadna

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.048 crt - AAA

  17.145.483,00 ₫
  9.912.688  - 138.126.699  9.912.688 ₫ - 138.126.699 ₫
 61. Nhẫn Elrica

  Nhẫn GLAMIRA Elrica

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.328 crt - AAA

  76.394.071,00 ₫
  12.991.918  - 247.569.577  12.991.918 ₫ - 247.569.577 ₫
 62. Nhẫn Hollinda

  Nhẫn GLAMIRA Hollinda

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.324 crt - AAA

  15.412.002,00 ₫
  8.235.809  - 125.518.271  8.235.809 ₫ - 125.518.271 ₫
 63. Nhẫn Divyata

  Nhẫn GLAMIRA Divyata

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.9 crt - AAA

  20.898.013,00 ₫
  9.803.726  - 122.489.982  9.803.726 ₫ - 122.489.982 ₫
 64. Nhẫn Senta

  Nhẫn GLAMIRA Senta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  2.8 crt - AAA

  13.860.499,00 ₫
  7.853.736  - 95.744.825  7.853.736 ₫ - 95.744.825 ₫

You’ve viewed 60 of 359 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng