Đang tải...
Tìm thấy 40 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Julee Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.787.865,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 2. Nhẫn Toinette Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  16.246.977,00 ₫
  6.553.620  - 74.796.172  6.553.620 ₫ - 74.796.172 ₫
 3. Nhẫn Dietmar Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.692.697,00 ₫
  6.328.678  - 65.130.662  6.328.678 ₫ - 65.130.662 ₫
 4. Nhẫn Fridolin Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  21.160.841,00 ₫
  6.739.631  - 80.054.751  6.739.631 ₫ - 80.054.751 ₫
 5. Nhẫn Hansika Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  10.462.271,00 ₫
  6.207.555  - 60.683.177  6.207.555 ₫ - 60.683.177 ₫
 6. Nhẫn Jaume Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  98.029.084,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 7. Nhẫn Manjari Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.185.764,00 ₫
  5.814.986  - 66.144.525  5.814.986 ₫ - 66.144.525 ₫
 8. Nhẫn Quanika Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.205 crt - VS

  21.973.825,00 ₫
  6.853.725  - 79.121.996  6.853.725 ₫ - 79.121.996 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Joye Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Joye

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.081 crt - VS

  17.038.872,00 ₫
  6.851.021  - 84.353.535  6.851.021 ₫ - 84.353.535 ₫
 11. Nhẫn Isedoria Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  36.543.465,00 ₫
  8.522.951  - 110.849.197  8.522.951 ₫ - 110.849.197 ₫
 12. Nhẫn Semasia Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - SI

  99.409.562,00 ₫
  8.115.243  - 433.231.125  8.115.243 ₫ - 433.231.125 ₫
 13. Nhẫn Enid Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Enid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  10.674.777,00 ₫
  5.703.596  - 60.656.138  5.703.596 ₫ - 60.656.138 ₫
 14. Nhẫn Eliseo Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - SI

  63.414.394,00 ₫
  6.315.700  - 178.061.668  6.315.700 ₫ - 178.061.668 ₫
 15. Nhẫn Jacenty Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.190.742,00 ₫
  7.762.147  - 90.882.827  7.762.147 ₫ - 90.882.827 ₫
 16. Nhẫn Josanne Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Josanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  31.485.767,00 ₫
  8.459.686  - 106.293.564  8.459.686 ₫ - 106.293.564 ₫
 17. Nhẫn Tova Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  14.165.446,00 ₫
  7.078.127  - 78.973.296  7.078.127 ₫ - 78.973.296 ₫
 18. Nhẫn Inocenta Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  14.510.429,00 ₫
  7.202.494  - 101.873.116  7.202.494 ₫ - 101.873.116 ₫
 19. Nhẫn Janna Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Janna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  11.949.813,00 ₫
  6.671.229  - 67.523.381  6.671.229 ₫ - 67.523.381 ₫
 20. Nhẫn Tonyetta Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  17.904.848,00 ₫
  8.732.753  - 120.109.159  8.732.753 ₫ - 120.109.159 ₫
 21. Nhẫn Jobina Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Jobina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  11.560.219,00 ₫
  6.878.057  - 70.700.159  6.878.057 ₫ - 70.700.159 ₫
 22. Nhẫn Izarra Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Izarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  18.131.954,00 ₫
  8.190.674  - 129.301.537  8.190.674 ₫ - 129.301.537 ₫
 23. Nhẫn Spencre Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAA

  23.172.889,00 ₫
  11.544.538  - 490.331.981  11.544.538 ₫ - 490.331.981 ₫
 24. Nhẫn Aditya Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  18.198.733,00 ₫
  8.309.904  - 97.331.002  8.309.904 ₫ - 97.331.002 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Celestine Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Celestine

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  16.802.034,00 ₫
  8.819.270  - 96.222.514  8.819.270 ₫ - 96.222.514 ₫
 27. Nhẫn Cienian Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Cienian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.858 crt - VS

  81.746.147,00 ₫
  7.725.918  - 170.302.217  7.725.918 ₫ - 170.302.217 ₫
 28. Nhẫn Draven Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Draven

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  15.984.724,00 ₫
  7.960.594  - 91.856.135  7.960.594 ₫ - 91.856.135 ₫
 29. Nhẫn Cheslie Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Cheslie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  19.118.512,00 ₫
  7.882.730  - 98.763.935  7.882.730 ₫ - 98.763.935 ₫
 30. Nhẫn Gerwin Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.088 crt - VS

  12.401.861,00 ₫
  7.098.944  - 71.957.351  7.098.944 ₫ - 71.957.351 ₫
 31. Nhẫn Angila Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Angila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.06 crt - VS1

  14.465.819,00 ₫
  6.238.646  - 77.337.590  6.238.646 ₫ - 77.337.590 ₫
 32. Nhẫn Theone Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Theone

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - AAA

  14.762.949,00 ₫
  7.578.841  - 93.140.365  7.578.841 ₫ - 93.140.365 ₫
 33. Nhẫn Ciera Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Ciera

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  23.454.067,00 ₫
  6.907.797  - 380.077.576  6.907.797 ₫ - 380.077.576 ₫
 34. Nhẫn Emmanila Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Emmanila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  25.448.001,00 ₫
  8.989.599  - 104.941.745  8.989.599 ₫ - 104.941.745 ₫
 35. Nhẫn Soterios Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.66 crt - SI

  60.799.163,00 ₫
  6.683.395  - 236.257.495  6.683.395 ₫ - 236.257.495 ₫
 36. Nhẫn Roassina Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Roassina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  11.636.731,00 ₫
  6.474.404  - 67.117.835  6.474.404 ₫ - 67.117.835 ₫
 37. Nhẫn Malvika Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Malvika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  14.984.378,00 ₫
  6.572.276  - 78.797.559  6.572.276 ₫ - 78.797.559 ₫
 38. Nhẫn Tishal Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Tishal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  36.786.251,00 ₫
  7.825.412  - 104.063.065  7.825.412 ₫ - 104.063.065 ₫
 39. Nhẫn Urwine Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.09 crt - AA

  29.534.282,00 ₫
  7.482.321  - 387.823.507  7.482.321 ₫ - 387.823.507 ₫
 40. Nhẫn Manuel Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Manuel

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  18.128.440,00 ₫
  8.646.237  - 194.634.975  8.646.237 ₫ - 194.634.975 ₫
 41. Nhẫn Seneca Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.77 crt - SI

  193.295.051,00 ₫
  8.482.937  - 375.751.753  8.482.937 ₫ - 375.751.753 ₫
 42. Nhẫn Terantia Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.416 crt - SI

  31.637.172,00 ₫
  6.474.134  - 177.101.878  6.474.134 ₫ - 177.101.878 ₫

You’ve viewed 40 of 40 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng