Đang tải...
Tìm thấy 51 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Buizel Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  12.987.469,00 ₫
 2. Nhẫn nam Expai Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.929.535,00 ₫
 3. Nhẫn nam Allame Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  21.503.392,00 ₫
 4. Nhẫn nam Plante Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Plante

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  20.875.607,00 ₫
 5. Nhẫn nam Komala Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Komala

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  27.983.474,00 ₫
 6. Nhẫn nam Ardito Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Ardito

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  18.118.165,00 ₫
 7. Nhẫn nam Scraggy Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Scraggy

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  29.329.616,00 ₫
 8. Nhẫn nam Warden Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Warden

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  22.277.714,00 ₫
 9. Nhẫn nam Bisogno Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Bisogno

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  20.931.844,00 ₫

You’ve viewed 51 of 51 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...