Đang tải...
Tìm thấy 357 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 2. Nhẫn Vontasia

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.927.524,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 3. Nhẫn Tanazia

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  10.492.281,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Joanna

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.034.024,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 5. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  30.065.816,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 6. Nhẫn Amelie

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.476.938,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Vitaly

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.002.111,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 8. Nhẫn Mindy

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.566.395,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.739.318,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 10. Nhẫn Venice

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  22.441.284,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 11. Nhẫn Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  13.966.998,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 12. Nhẫn Aglio

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.079.013,00 ₫
  4.501.558  - 45.880.749  4.501.558 ₫ - 45.880.749 ₫
 13. Nhẫn Violinda

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.406.762,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 14. Nhẫn Emmy

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  32.880.846,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Clerical

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  10.189.203,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 16. Nhẫn Verde

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  20.138.054,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 17. Nhẫn Hrundl

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Oleysa

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.078 crt - VS

  33.656.519,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.373.937,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 21. Nhẫn Katharyn

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.872.640,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 22. Nhẫn Kinkade

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  13.016.127,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 23. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.443.108,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 24. Nhẫn Holz

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  22.727.058,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Juicy

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  20.270.533,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.140.876,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Cadieux

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  21.081.354,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 28. Nhẫn Masha

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  10.548.246,00 ₫
  5.373.482  - 57.952.498  5.373.482 ₫ - 57.952.498 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Expai Women

  Nhẫn đính hôn Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  12.911.497,00 ₫
  5.372.670  - 67.212.460  5.372.670 ₫ - 67.212.460 ₫
 30. Nhẫn Roosevelt

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  14.297.653,00 ₫
  5.941.246  - 1.956.826.377  5.941.246 ₫ - 1.956.826.377 ₫
 31. Nhẫn Liquidum

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.819.454,00 ₫
  6.287.582  - 74.660.990  6.287.582 ₫ - 74.660.990 ₫
 32. Nhẫn Julee

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.787.865,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Burke

  Nhẫn đính hôn Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  13.800.995,00 ₫
  7.124.629  - 87.381.614  7.124.629 ₫ - 87.381.614 ₫
 34. Nhẫn Carnssier

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  8.600.004,00 ₫
  4.846.272  - 48.868.272  4.846.272 ₫ - 48.868.272 ₫
 35. Nhẫn Angelina

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.566.242,00 ₫
  6.683.395  - 68.712.981  6.683.395 ₫ - 68.712.981 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Aryan

  Nhẫn đính hôn Aryan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  13.896.973,00 ₫
  5.495.145  - 59.250.243  5.495.145 ₫ - 59.250.243 ₫
 37. Nhẫn Cosete

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  11.721.626,00 ₫
  5.937.191  - 156.716.437  5.937.191 ₫ - 156.716.437 ₫
 38. Nhẫn Gautvin

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  48.071.511,00 ₫
  6.346.792  - 634.909.082  6.346.792 ₫ - 634.909.082 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Tasenka

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  9.446.513,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Edoarda

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  10.326.278,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  27.251.599,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  10.326.278,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 43. Nhẫn Sharalyn

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  15.160.655,00 ₫
  7.029.461  - 78.878.669  7.029.461 ₫ - 78.878.669 ₫
 44. Nhẫn Cowle

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.322 crt - VS1

  12.669.521,00 ₫
  6.711.783  - 82.393.397  6.711.783 ₫ - 82.393.397 ₫
 45. Nhẫn Rondek B

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.672.141,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Bourget

  Nhẫn đính hôn Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  22.683.801,00 ₫
  7.221.960  - 186.970.159  7.221.960 ₫ - 186.970.159 ₫
 47. Nhẫn Tamriel

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  37.569.767,00 ₫
  7.299.825  - 133.100.146  7.299.825 ₫ - 133.100.146 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Simone

  Nhẫn đính hôn Simone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  17.106.734,00 ₫
  7.559.104  - 86.205.526  7.559.104 ₫ - 86.205.526 ₫
 49. Nhẫn Lamiyye

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.114.076,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.717.216,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Guerino

  Nhẫn đính hôn Guerino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  35.243.286,00 ₫
  6.267.035  - 106.050.240  6.267.035 ₫ - 106.050.240 ₫
 52. Nhẫn Dietmar

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.692.697,00 ₫
  6.328.678  - 65.130.662  6.328.678 ₫ - 65.130.662 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Jayendra

  Nhẫn đính hôn Jayendra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  28.220.312,00 ₫
  6.265.683  - 87.773.637  6.265.683 ₫ - 87.773.637 ₫
 54. Nhẫn Monalisa

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  14.465.008,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Danitacsa

  Nhẫn đính hôn Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  16.495.169,00 ₫
  5.697.918  - 156.310.886  5.697.918 ₫ - 156.310.886 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt

  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.828.961,00 ₫
  5.526.238  - 63.427.371  5.526.238 ₫ - 63.427.371 ₫
 57. Nhẫn Parma

  Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.198.116,00 ₫
  7.004.587  - 90.612.457  7.004.587 ₫ - 90.612.457 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Ehtel

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.459.635,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 59. Nhẫn Begonia

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  22.812.494,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Ashwin

  Nhẫn đính hôn Ashwin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  20.022.338,00 ₫
  7.036.220  - 83.582.996  7.036.220 ₫ - 83.582.996 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Fritsche

  Nhẫn đính hôn Fritsche

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.024.432,00 ₫
  4.623.222  - 54.572.947  4.623.222 ₫ - 54.572.947 ₫

You’ve viewed 60 of 357 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng