Đang tải...
Tìm thấy 134 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn cặp Infinite Anticipation

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.18 crt

  27.224.869,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.599.968  - 177.204.339  6.599.968 ₫ - 177.204.339 ₫
 2. Nhẫn hứa cặp Eternal Love

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  4.188.659,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.188.659  - 8.716.939  4.188.659 ₫ - 8.716.939 ₫
 3. Nhẫn hứa cặp Silver & Diamonds Shiny

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  2.801.873,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 4. Nhẫn hứa cặp Silver & Design Adorable

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  3.367.908,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 5. Nhẫn hứa cặp Eternal Heaven

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4.188.659,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 6. Nhẫn cặp Winsome Aura

  Vàng 14K & Đá Swarovski
  3.4 mm
  19.686.981,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.762.703  - 138.466.319  6.762.703 ₫ - 138.466.319 ₫
 7. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm

  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  30.493.722,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.392.417  - 204.727.867  7.392.417 ₫ - 204.727.867 ₫
 8. Nhẫn hứa cặp Silver Sky

  Bạc 925
  5,0 mm
  2.490.554,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 9. Nhẫn hứa cặp Eternal Heart

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,5 mm
  3.367.908,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 10. Nhẫn cặp Pretty Guns Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  27.472.793,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.631.538  - 209.362.209  13.631.538 ₫ - 209.362.209 ₫
 11. Nhẫn cặp Charming View

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.106 crt

  40.533.769,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.826.368  - 194.036.813  9.826.368 ₫ - 194.036.813 ₫
 12. Nhẫn hứa cặp Silver & Diamonds Sun

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  4.499.978,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 13. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm

  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  36.984.730,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 226.913.828  8.965.995 ₫ - 226.913.828 ₫
 14. Nhẫn hứa cặp Silver & Diamonds Dream

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,5 mm
  4.782.996,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 15. Nhẫn hứa cặp Silver Bullet

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  3.339.606,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 16. Nhẫn hứa cặp Eternal Passion

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  3.622.624,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 17. Nhẫn cặp Pretty Path Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  3.95 mm
  35.036.154,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.849.448  - 245.588.456  16.849.448 ₫ - 245.588.456 ₫
 18. Nhẫn hứa cặp Eternal Luxury

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.056.589,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn hứa cặp Silver Devotion

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.367.908,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 21. Nhẫn hứa cặp Silver Line

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.367.908,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 22. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm

  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  35.630.491,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.637.694  - 221.275.197  8.637.694 ₫ - 221.275.197 ₫
 23. Nhẫn hứa cặp Eternal Safety

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.622.624,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 24. Nhẫn hứa cặp Silver Inspiration Heaven

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,5 mm
  3.933.943,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 25. Nhẫn cặp Pretty Bund Pair

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  3.15 mm
  28.251.374,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.096.154  - 174.253.886  15.096.154 ₫ - 174.253.886 ₫
 26. Nhẫn hứa cặp Magnetic Style

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  9,0 mm
  4.188.659,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 27. Nhẫn hứa cặp Eternal Feather

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,5 mm
  3.905.641,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 28. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Cloud SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.118 crt - AAAAA

  32.968.711,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.987.674  - 156.706.800  12.987.674 ₫ - 156.706.800 ₫
 29. Nhẫn hứa cặp Silver Fancy

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  3.367.908,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 30. Nhẫn hứa cặp Infinity Time

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  3.339.606,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 31. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Classic Destiny 4mm

  Nhẫn cặp Classic Destiny 4mm

  Vàng 14K & Kim Cương
  4.0 mm
  34.586.126,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.221.265  - 221.937.201  5.221.265 ₫ - 221.937.201 ₫
 32. Nhẫn cặp Pretty Lovegun Pair

  Vàng 14K
  2.0 mm
  22.319.328,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.267.111  - 127.782.412  12.267.111 ₫ - 127.782.412 ₫
 33. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm

  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.01 crt

  35.443.699,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.592.412  - 216.628.898  8.592.412 ₫ - 216.628.898 ₫
 34. Nhẫn cặp Pretty Spark Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  3.5 mm
  31.402.775,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.581.529  - 184.456.669  15.581.529 ₫ - 184.456.669 ₫
 35. Nhẫn cặp Pretty One Pair

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Zirconia
  6.10 mm
  50.422.401,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  24.248.941  - 495.507.080  24.248.941 ₫ - 495.507.080 ₫
 36. Nhẫn hứa cặp Infinity Appeal

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  8,0 mm
  4.499.978,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 37. Nhẫn hứa cặp Silver Wing

  Bạc 925
  7,0 mm
  3.622.624,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 38. Nhẫn cặp Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zirconia
  5.0mm
  36.185.488,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.402.181  - 216.536.705  17.402.181 ₫ - 216.536.705 ₫
 39. Nhẫn hứa cặp Magnetic Passion

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  8,5 mm
  3.905.641,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 40. Nhẫn hứa cặp Silver Opaque

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  3.933.943,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 41. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Luck SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  28.485.713,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.430.129  - 149.150.234  12.430.129 ₫ - 149.150.234 ₫
 42. Nhẫn hứa cặp Eternal Sparkline

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,5 mm
  3.905.641,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 43. Nhẫn hứa cặp Infinity Story

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  8,0 mm
  3.056.589,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 44. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.65 crt - AAAAA

  39.833.301,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.691.906  - 1.514.780.556  15.691.906 ₫ - 1.514.780.556 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Expai Set

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  28.154.016,00 ₫
  13.000.692  - 151.612.487  13.000.692 ₫ - 151.612.487 ₫
 46. Nhẫn cặp Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  16.80 - 3.85 mm
  51.831.263,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  22.156.876  - 1.324.323.910  22.156.876 ₫ - 1.324.323.910 ₫
 47. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Essential Duty 5 mm

  Nhẫn cặp Essential Duty 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  37.218.218,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.022.598  - 230.938.683  9.022.598 ₫ - 230.938.683 ₫
 48. Nhẫn hứa cặp Ceramic Night

  Ceramic / Vàng trắng 14K & Đá Zirconia
  8,0 mm
  8.603.732,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.603.732  - 14.943.324  8.603.732 ₫ - 14.943.324 ₫
 49. Nhẫn hứa cặp Silver Faith

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  3.933.943,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 50. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Gorgeous Sparkle 6 mm

  Nhẫn cặp Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  44.316.298,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.743.345  - 293.498.580  10.743.345 ₫ - 293.498.580 ₫
 51. Nhẫn hứa cặp Silver & Diamonds Twice

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  3.084.891,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 52. Nhẫn cặp Pretty Day Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  47.752.980,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  21.871.594  - 385.469.867  21.871.594 ₫ - 385.469.867 ₫
 53. Nhẫn hứa cặp Silver Dream

  Bạc 925
  5,5 mm
  2.773.571,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 54. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Pure Sleek 5 mm

  Nhẫn cặp Pure Sleek 5 mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  36.377.657,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.818.826  - 222.681.226  8.818.826 ₫ - 222.681.226 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Behaviour SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAAAA

  40.487.071,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.458.699  - 1.032.207.366  15.458.699 ₫ - 1.032.207.366 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Night SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  35.210.209,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.937.664  - 181.018.005  14.937.664 ₫ - 181.018.005 ₫
 57. Nhẫn hứa cặp Silver Wish

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.933.943,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 58. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Dream Love 6 mm

  Nhẫn cặp Dream Love 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  42.308.288,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.256.554  - 260.220.596  10.256.554 ₫ - 260.220.596 ₫
 59. Nhẫn hứa cặp Ceramic Line

  Ceramic / vàng Đen Vàng 14K & Đá Zirconia
  8,0 mm
  8.377.318,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.377.318  - 11.999.942  8.377.318 ₫ - 11.999.942 ₫
 60. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Brilliant Love 5 mm

  Nhẫn cặp Brilliant Love 5 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  36.844.635,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.932.032  - 230.193.215  8.932.032 ₫ - 230.193.215 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Thachis Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  31.105.322,00 ₫
  15.195.210  - 186.536.846  15.195.210 ₫ - 186.536.846 ₫

You’ve viewed 60 of 134 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng