Đang tải...
Tìm thấy 82 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Infinite Anticipation Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Infinite Anticipation

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  0.18 crt

  23.509.492,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 2. Silver Sky Bạc 925

  Silver Sky

  Bạc 925
  5,0 mm
  2.379.202,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 3. Silver & Diamonds Shiny Bạc 925 & Đá Zirconia

  Silver & Diamonds Shiny

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  2.676.602,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 4. Silver & Design Adorable Bạc 925 & Đá Zirconia

  Silver & Design Adorable

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 5. Eternal Love Bạc 925 & Đá Zirconia

  Eternal Love

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  4.001.385,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 6. Eternal Heaven Bạc 925 & Đá Zirconia

  Eternal Heaven

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4.001.385,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 7. Winsome Aura Vàng 585 & Đá Swarovski

  Winsome Aura

  Vàng 585 & Đá Swarovski
  3.4 mm
  17.319.241,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 8. Xem thêm kích cỡ
  Passionate Waiting 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Zirconia

  Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  26.186.095,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 9. Eternal Heart Bạc 925 & Đá Zirconia

  Eternal Heart

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,5 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 10. Xem thêm kích cỡ
  Fantastic Spell 5 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 11. Silver & Diamonds Sun Bạc 925 & Đá Zirconia

  Silver & Diamonds Sun

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  4.298.786,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 12. Charming View Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Charming View

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  0.106 crt

  34.305.123,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 13. Silver Devotion Bạc 925 & Đá Zirconia

  Silver Devotion

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 14. Silver Bullet Bạc 925 & Đá Zirconia

  Silver Bullet

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  3.190.294,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 15. Nhẫn Pretty Guns Pair Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Guns Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  23.659.004,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 16. Eternal Luxury Bạc 925 & Đá Zirconia

  Eternal Luxury

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  2.919.930,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 17. Magnetic Style Bạc 925 & Đá Zirconia

  Magnetic Style

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  9,0 mm
  4.001.385,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 18. Silver Line Bạc 925 & Đá Zirconia

  Silver Line

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Eternal Passion Bạc 925 & Đá Zirconia

  Eternal Passion

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  3.460.658,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 21. Silver & Diamonds Dream Bạc 925 & Đá Zirconia

  Silver & Diamonds Dream

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,5 mm
  4.569.150,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 22. Infinity Time Bạc 925 & Đá Zirconia

  Infinity Time

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  3.190.294,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 23. Silver Inspiration Heaven Bạc 925 & Đá Zirconia

  Silver Inspiration Heaven

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,5 mm
  3.758.058,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 24. Nhẫn Pretty Raw Pair Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  16.80 - 3.85 mm
  43.492.901,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 25. Xem thêm kích cỡ
  Sense Mira 4 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  30.290.219,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 26. Eternal Feather Bạc 925 & Đá Zirconia

  Eternal Feather

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,5 mm
  3.731.021,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 27. Silver & Diamonds Twice Bạc 925 & Đá Zirconia

  Silver & Diamonds Twice

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  2.946.966,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 28. Nhẫn Pretty One Pair Vàng Hồng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pretty One Pair

  Vàng Hồng 585 & Đá Zirconia
  6.10 mm
  42.324.117,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 29. Nhẫn Pretty Bund Pair Vàng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Bund Pair

  Vàng 585 & Đá Zirconia
  3.15 mm
  24.154.851,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 30. Xem thêm kích cỡ
  Infinity Shiny 5 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Infinity Shiny 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  32.074.622,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 31. Silver Fancy Bạc 925 & Đá Zirconia

  Silver Fancy

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 32. Nhẫn Pretty Path Pair Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Path Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  3.95 mm
  30.459.197,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 33. Magnetic Passion Bạc 925 & Đá Zirconia

  Magnetic Passion

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  8,5 mm
  3.731.021,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 34. Silver Wing Bạc 925

  Silver Wing

  Bạc 925
  7,0 mm
  3.460.658,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 35. Silver Faith Bạc 925 & Đá Zirconia

  Silver Faith

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  3.758.058,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 36. Eternal Safety Bạc 925 & Đá Zirconia

  Eternal Safety

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.460.658,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 37. Xem thêm kích cỡ
  Gorgeous Sparkle 6 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  37.650.876,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 38. Eternal Sparkline Bạc 925 & Đá Zirconia

  Eternal Sparkline

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,5 mm
  3.731.021,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 39. Eternal Starlite Bạc 925 & Đá Zirconia

  Eternal Starlite

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  3.731.021,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 40. Xem thêm kích cỡ
  Classic Step Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Classic Step

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  6.0 mm
  44.832.133,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 41. Xem thêm kích cỡ
  Classic Destiny 4mm Vàng 585 & Kim Cương

  Classic Destiny 4mm

  Vàng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  29.272.028,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 42. Silver Dream Bạc 925

  Silver Dream

  Bạc 925
  5,5 mm
  2.649.566,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 43. Infinity Appeal Bạc 925 & Đá Zirconia

  Infinity Appeal

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  8,0 mm
  4.298.786,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 44. Silver Opaque Bạc 925 & Đá Zirconia

  Silver Opaque

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  3.758.058,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 45. Nhẫn Pretty Lovegun Pair Vàng 585

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Lovegun Pair

  Vàng 585
  2.0 mm
  19.196.377,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 46. Silver Wish Bạc 925 & Đá Zirconia

  Silver Wish

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.758.058,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 47. Xem thêm kích cỡ
  Bright Pattern 4 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  0.01 crt

  30.067.169,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 48. Nhẫn Pretty Spark Pair Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Spark Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  3.5 mm
  26.740.342,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 49. Infinity Story Bạc 925 & Đá Zirconia

  Infinity Story

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  8,0 mm
  2.919.930,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 50. Xem thêm kích cỡ
  Adore Spin 5 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Adore Spin 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 51. Nhẫn Pretty Day Pair Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Day Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  41.297.004,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 52. Xem thêm kích cỡ
  Essential Passion 5 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Essential Passion 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 53. Xem thêm kích cỡ
  Dream Love 6 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Dream Love 6 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  35.777.255,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 54. Xem thêm kích cỡ
  Brilliant Love 5 mm Vàng Hồng 585 & Đá Zirconia

  Brilliant Love 5 mm

  Vàng Hồng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 55. Xem thêm kích cỡ
  Essential Duty 5 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Essential Duty 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.628.521,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 56. Xem thêm kích cỡ
  Bright Glory 5 mm Vàng Vàng-Trắng 585 & Đá Zirconia

  Bright Glory 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  37.026.336,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 57. Nhẫn Expai Set Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Expai Set

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  24.805.617,00 ₫
 58. Xem thêm kích cỡ
  Pretty Wake 5 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Pretty Wake 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.137.810,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 59. Xem thêm kích cỡ
  Marvelous Soul 5 mm Vàng 585 & Đá Zirconia

  Marvelous Soul 5 mm

  Vàng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)

You’ve viewed 60 of 82 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...