Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Choice 3 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Classic Choice 3 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  3.0 mm
  12.084.413,00 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Choice 2.5 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Choice 2.5 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  2.5 mm
  18.984.559,00 ₫
 3. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Nature 2 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Bright Nature 2 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  2.0 mm
  8.029.807,00 ₫
 4. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Choice 4 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Classic Choice 4 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  14.632.094,00 ₫
 5. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Search 4mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Classic Search 4mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  13.462.864,00 ₫
 6. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Nature 3 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Bright Nature 3 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  3.0 mm
  10.884.850,00 ₫
 7. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Choice Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Classic Choice

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  17.353.307,00 ₫
 8. Bảo hành trọn đời
 9. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Choice 5 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Choice 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  5.0 mm
  24.487.708,00 ₫
 10. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Search 5mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Search 5mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  5.0 mm
  24.676.962,00 ₫
 11. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Search 5mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Search 5mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  6.0 mm
  27.681.208,00 ₫
 12. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Nature 4 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Bright Nature 4 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  13.695.283,00 ₫
 13. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Step 4mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Step 4mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  13.908.896,00 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Expression 4 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Expression 4 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  17.347.708,00 ₫
 15. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Youth 4 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Bright Youth 4 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  17.599.685,00 ₫
 16. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Step Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Step

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  6.0 mm
  21.582.270,00 ₫
 17. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Step 5mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Step 5mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  5.0 mm
  20.531.703,00 ₫
 18. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Mind 4mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Mind 4mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  14.173.827,00 ₫
 19. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Cute Bond 4.0 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Cute Bond 4.0 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  13.873.723,00 ₫
 20. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Fame 4 mm Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Fame 4 mm

  Vàng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  13.041.641,00 ₫
 21. Nhẫn Nữ Kastellorizo Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn Nữ Kastellorizo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  12.148.800,00 ₫
  Mới

 22. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 23. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Fame Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Fame

  Vàng 585 & Kim Cương
  6.0 mm
  19.173.868,00 ₫
 24. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Destiny 4mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Destiny 4mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  14.568.558,00 ₫
 25. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Day 4 mm Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Day 4 mm

  Vàng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  13.939.961,00 ₫
 26. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Flower 4 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Classic Flower 4 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  17.032.112,00 ₫
 27. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Unity 4mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Unity 4mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  14.614.505,00 ₫
 28. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Fame 5 mm Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Fame 5 mm

  Vàng 585 & Kim Cương
  5.0 mm
  16.830.082,00 ₫
 29. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Sparkle 5mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Sparkle 5mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  5.0 mm
  18.456.390,00 ₫
 30. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Inspiration 4mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Inspiration 4mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  15.565.864,00 ₫
 31. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Flower Vàng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Classic Flower

  Vàng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  28.648.570,00 ₫
 32. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Sparkle 4mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Sparkle 4mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  14.021.070,00 ₫
 33. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Rhyme 5 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Rhyme 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  5.0 mm
  23.580.529,00 ₫
 34. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Style 5 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Style 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  5.0 mm
  21.809.683,00 ₫
 35. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Style 4 mm Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Style 4 mm

  Vàng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  14.173.827,00 ₫
 36. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Legend 4mm Vàng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Classic Legend 4mm

  Vàng 585 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  16.108.684,00 ₫
 37. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Cute Bond 5.0 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Cute Bond 5.0 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  17.397.916,00 ₫
 38. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 39. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Youth 5 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Bright Youth 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  5.0 mm
  22.725.223,00 ₫
 40. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Rule 4 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Rule 4 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  14.582.008,00 ₫
 41. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Mood 4mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Classic Mood 4mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  15.800.876,00 ₫
 42. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Route 5 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Route 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  5.0 mm
  21.190.986,00 ₫
 43. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Meaning 5mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Meaning 5mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  5.0 mm
  28.232.022,00 ₫
 44. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Inspiration 5mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Inspiration 5mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  5.0 mm
  20.504.666,00 ₫
 45. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Touch 5 mm Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Touch 5 mm

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương
  5.0 mm
  21.699.134,00 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Destiny Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Destiny

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  6.0 mm
  22.241.931,00 ₫
 47. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Aim Vàng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Classic Aim

  Vàng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  27.778.674,00 ₫
 48. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Balance 5 mm Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Balance 5 mm

  Vàng 585 & Kim Cương
  5.0 mm
  19.084.946,00 ₫
 49. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Nature 5 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Bright Nature 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  18.022.456,00 ₫
 50. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Tour 4mm Vàng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Classic Tour 4mm

  Vàng 585 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  15.954.781,00 ₫
 51. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Youth 6 mm Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Bright Youth 6 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  24.316.934,00 ₫
 52. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Route 4 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Route 4 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  15.393.910,00 ₫
 53. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Glow 5mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Glow 5mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  5.0 mm
  18.501.001,00 ₫
 54. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Power 4mm Vàng 585 & Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Classic Power 4mm

  Vàng 585 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  13.873.723,00 ₫
 55. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Inspiration Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Inspiration

  Vàng 585 & Kim Cương
  6.0 mm
  27.183.060,00 ₫
 56. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Sparkle Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Sparkle

  Vàng 585 & Kim Cương
  6.0 mm
  22.252.719,00 ₫
 57. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Tune 4 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Tune 4 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  19.095.868,00 ₫
 58. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Classic Gaze 4mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn Nữ Classic Gaze 4mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  15.974.178,00 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...