Đang tải...
Tìm thấy 271 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Pure Love 3 mm Simple

  Nhẫn Nữ Pure Love 3 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  3.0 mm
  8.436.115,00 ₫
  1.449.452  - 60.214.903  1.449.452 ₫ - 60.214.903 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Balance 2 mm Simple

  Nhẫn Nữ Alluring Balance 2 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  2.0 mm
  9.918.081,00 ₫
  1.645.434  - 50.168.918  1.645.434 ₫ - 50.168.918 ₫
 3. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Heavenly Blaze 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Heavenly Blaze 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  9.021.956,00 ₫
  1.804.922  - 64.287.599  1.804.922 ₫ - 64.287.599 ₫
 4. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Pure Love 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Pure Love 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  10.857.592,00 ₫
  1.865.499  - 77.048.704  1.865.499 ₫ - 77.048.704 ₫
 5. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Set 5 mm Simple

  Nhẫn Nữ Bright Set 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  11.955.490,00 ₫
  2.898.300  - 73.468.410  2.898.300 ₫ - 73.468.410 ₫
 6. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ White Innocence 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ White Innocence 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  9.635.769,00 ₫
  2.335.944  - 62.485.960  2.335.944 ₫ - 62.485.960 ₫
 7. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Balance 3 mm Simple

  Nhẫn Nữ Alluring Balance 3 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  3.0 mm
  12.517.577,00 ₫
  2.242.938  - 68.925.757  2.242.938 ₫ - 68.925.757 ₫
 8. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Morning 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Bright Morning 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  11.443.434,00 ₫
  2.313.124  - 81.121.399  2.313.124 ₫ - 81.121.399 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Natural Sensation 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Natural Sensation 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  13.427.622,00 ₫
  2.304.993  - 83.293.501  2.304.993 ₫ - 83.293.501 ₫
 11. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Set 6 mm Simple

  Nhẫn Nữ Bright Set 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  13.427.622,00 ₫
  3.255.181  - 82.428.337  3.255.181 ₫ - 82.428.337 ₫
 12. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Duty 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Alluring Duty 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  11.170.041,00 ₫
  2.257.862  - 79.220.805  2.257.862 ₫ - 79.220.805 ₫
 13. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Balance 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Alluring Balance 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  13.606.063,00 ₫
  3.298.439  - 86.272.106  3.298.439 ₫ - 86.272.106 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Unique Luxury 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Unique Luxury 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  13.026.132,00 ₫
  2.305.230  - 80.849.890  2.305.230 ₫ - 80.849.890 ₫
 15. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Unique Paradise 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Unique Paradise 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  12.178.541,00 ₫
  2.952.373  - 74.988.193  2.952.373 ₫ - 74.988.193 ₫
 16. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Pure Love 5 mm Simple

  Nhẫn Nữ Pure Love 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  14.528.866,00 ₫
  2.496.280  - 102.570.923  2.496.280 ₫ - 102.570.923 ₫
 17. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Pure Touch 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Pure Touch 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  12.178.541,00 ₫
  2.952.373  - 75.691.139  2.952.373 ₫ - 75.691.139 ₫
 18. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Exotic Serenity 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Exotic Serenity 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  12.000.101,00 ₫
  2.909.115  - 74.280.655  2.909.115 ₫ - 74.280.655 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Exotic Serenity 5 mm Simple

  Nhẫn Nữ Exotic Serenity 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  14.810.533,00 ₫
  3.590.432  - 91.385.965  3.590.432 ₫ - 91.385.965 ₫
 21. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Pure Embrace 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Pure Embrace 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  10.154.582,00 ₫
  1.744.711  - 72.161.470  1.744.711 ₫ - 72.161.470 ₫
 22. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Gorgeous Life 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Gorgeous Life 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  12.178.541,00 ₫
  2.952.373  - 75.366.702  2.952.373 ₫ - 75.366.702 ₫
 23. Nhẫn Pretty Lovegun Women Simple

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Lovegun Women

  Vàng 14K
  2.0 mm
  9.102.341,00 ₫
  5.002.813  - 52.112.640  5.002.813 ₫ - 52.112.640 ₫
 24. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Morning 5 mm Simple

  Nhẫn Nữ Bright Morning 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  15.544.323,00 ₫
  3.142.060  - 109.630.259  3.142.060 ₫ - 109.630.259 ₫
 25. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ White Clover 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ White Clover 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  12.000.101,00 ₫
  2.909.115  - 73.739.928  2.909.115 ₫ - 73.739.928 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Magic Rose 6 mm Simple

  Nhẫn Nữ Magic Rose 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  17.041.036,00 ₫
  4.131.160  - 104.583.108  4.131.160 ₫ - 104.583.108 ₫
 28. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Pure Embrace 5 mm Simple

  Nhẫn Nữ Pure Embrace 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  13.982.079,00 ₫
  2.402.334  - 98.769.737  2.402.334 ₫ - 98.769.737 ₫
 29. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Balance 5 mm Simple

  Nhẫn Nữ Alluring Balance 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  24.263.833,00 ₫
  4.401.524  - 117.183.758  4.401.524 ₫ - 117.183.758 ₫
 30. Nhẫn Nữ Smart Affinity Simple

  Nhẫn Nữ Smart Affinity

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  4,0 mm
  15.537.813,00 ₫
  4.112.235  - 71.933.020  4.112.235 ₫ - 71.933.020 ₫
 31. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Fusion 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Alluring Fusion 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  12.178.541,00 ₫
  2.952.373  - 85.721.640  2.952.373 ₫ - 85.721.640 ₫
 32. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Tear 5 mm Simple

  Nhẫn Nữ Alluring Tear 5 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  15.791.955,00 ₫
  2.710.855  - 96.980.745  2.710.855 ₫ - 96.980.745 ₫
 33. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ White Innocence 6 mm Simple

  Nhẫn Nữ White Innocence 6 mm

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  16.594.936,00 ₫
  4.023.014  - 104.841.980  4.023.014 ₫ - 104.841.980 ₫
 34. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ White Innocence 5 mm Simple

  Nhẫn Nữ White Innocence 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  14.141.382,00 ₫
  3.428.214  - 89.908.763  3.428.214 ₫ - 89.908.763 ₫
 35. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Natural Sensation 5 mm Simple

  Nhẫn Nữ Natural Sensation 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  17.799.406,00 ₫
  3.055.455  - 109.901.767  3.055.455 ₫ - 109.901.767 ₫
 36. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Noble Shape 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Noble Shape 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  12.178.541,00 ₫
  2.952.373  - 74.825.975  2.952.373 ₫ - 74.825.975 ₫
 37. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Unique Paradise 5 mm Simple

  Nhẫn Nữ Unique Paradise 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  15.033.583,00 ₫
  3.644.505  - 92.743.530  3.644.505 ₫ - 92.743.530 ₫
 38. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Exotic Serenity 6 mm Simple

  Nhẫn Nữ Exotic Serenity 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  16.773.375,00 ₫
  4.066.272  - 103.332.533  4.066.272 ₫ - 103.332.533 ₫
 39. Nhẫn Nữ Bright Fame Simple

  Nhẫn Nữ Bright Fame

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.006 crt

  12.713.862,00 ₫
  3.082.148  - 35.762.383  3.082.148 ₫ - 35.762.383 ₫
 40. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Sensual Glorious 5 mm Simple

  Nhẫn Nữ Sensual Glorious 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  15.033.583,00 ₫
  3.644.505  - 92.365.021  3.644.505 ₫ - 92.365.021 ₫
 41. Nhẫn Nữ Glittering Beauty Simple

  Nhẫn Nữ Glittering Beauty

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.316.149,00 ₫
  4.682.702  - 126.514.151  4.682.702 ₫ - 126.514.151 ₫
 42. Nhẫn Nữ Brilliant Dawn Simple

  Nhẫn Nữ Brilliant Dawn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  3.0 mm
  15.505.368,00 ₫
  4.014.903  - 69.591.662  4.014.903 ₫ - 69.591.662 ₫
 43. Nhẫn Nữ Pretty Secret Simple

  Nhẫn Nữ Pretty Secret

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5,5 mm
  18.736.218,00 ₫
  5.109.877  - 86.732.740  5.109.877 ₫ - 86.732.740 ₫
 44. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Duty 5 mm Simple

  Nhẫn Nữ Alluring Duty 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  14.802.258,00 ₫
  2.992.062  - 104.471.518  2.992.062 ₫ - 104.471.518 ₫
 45. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Pattern 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  14.230.603,00 ₫
  3.449.843  - 87.477.788  3.449.843 ₫ - 87.477.788 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Night 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Alluring Night 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  12.178.541,00 ₫
  2.952.373  - 75.366.702  2.952.373 ₫ - 75.366.702 ₫
 48. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Tear 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Alluring Tear 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  14.007.552,00 ₫
  2.404.544  - 86.120.223  2.404.544 ₫ - 86.120.223 ₫
 49. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Charming Glow 5 mm Simple

  Nhẫn Nữ Charming Glow 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  14.763.201,00 ₫
  2.984.168  - 104.984.053  2.984.168 ₫ - 104.984.053 ₫
 50. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Elegant Reflection 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Elegant Reflection 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  11.833.994,00 ₫
  2.392.071  - 83.836.530  2.392.071 ₫ - 83.836.530 ₫
 51. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Romantic Kiss 6 mm Simple

  Nhẫn Nữ Romantic Kiss 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  18.668.811,00 ₫
  3.207.585  - 131.026.856  3.207.585 ₫ - 131.026.856 ₫
 52. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Sensual Glorious 6 mm Simple

  Nhẫn Nữ Sensual Glorious 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  17.041.036,00 ₫
  4.131.160  - 104.961.617  4.131.160 ₫ - 104.961.617 ₫
 53. Nhẫn Nữ Smart Queen Simple

  Nhẫn Nữ Smart Queen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  4,0 mm
  13.858.852,00 ₫
  3.698.577  - 64.530.450  3.698.577 ₫ - 64.530.450 ₫
 54. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Heavenly Blaze 5 mm Simple

  Nhẫn Nữ Heavenly Blaze 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  12.693.229,00 ₫
  2.539.392  - 89.809.819  2.539.392 ₫ - 89.809.819 ₫
 55. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Unique Promise 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Unique Promise 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  13.187.174,00 ₫
  2.265.757  - 79.492.325  2.265.757 ₫ - 79.492.325 ₫
 56. Nhẫn Nữ Brilliant Sunset Simple

  Nhẫn Nữ Brilliant Sunset

  Vàng 14K & Kim Cương
  3,5 mm
  22.456.424,00 ₫
  5.158.543  - 94.519.216  5.158.543 ₫ - 94.519.216 ₫
 57. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ White Crown 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ White Crown 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  12.000.101,00 ₫
  2.909.115  - 73.739.928  2.909.115 ₫ - 73.739.928 ₫
 58. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Romantic Kiss 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Romantic Kiss 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  12.185.498,00 ₫
  2.093.654  - 85.955.704  2.093.654 ₫ - 85.955.704 ₫
 59. Nhẫn Nữ Pure Serenity Simple

  Nhẫn Nữ Pure Serenity

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  4,5 mm
  12.885.543,00 ₫
  3.455.250  - 16.605.750  3.455.250 ₫ - 16.605.750 ₫
 60. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Natural Sensation 6 mm Simple

  Nhẫn Nữ Natural Sensation 6 mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  20.877.499,00 ₫
  3.583.843  - 128.636.162  3.583.843 ₫ - 128.636.162 ₫
 61. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Elegant Reflection 5 mm Simple

  Nhẫn Nữ Elegant Reflection 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  15.622.436,00 ₫
  3.157.850  - 110.173.288  3.157.850 ₫ - 110.173.288 ₫
 62. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Sense Drops 6 mm Simple

  Nhẫn Nữ Sense Drops 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  17.041.036,00 ₫
  4.131.160  - 104.420.890  4.131.160 ₫ - 104.420.890 ₫
 63. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Glamorous Logic 6 mm Simple

  Nhẫn Nữ Glamorous Logic 6 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  22.661.901,00 ₫
  6.180.518  - 43.324.044  6.180.518 ₫ - 43.324.044 ₫
 64. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Twist 4 mm Simple

  Nhẫn Nữ Alluring Twist 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  11.821.660,00 ₫
  2.865.857  - 83.549.536  2.865.857 ₫ - 83.549.536 ₫

You’ve viewed 60 of 271 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng