Đang tải...
Tìm thấy 197 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Alluring Meeting Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Alluring Meeting

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  13.059.064,00 ₫
  2.514.975  - 104.369.782  2.514.975 ₫ - 104.369.782 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Dynamic Structure Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Dynamic Structure

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  20.057.209,00 ₫
  4.720.732  - 123.048.156  4.720.732 ₫ - 123.048.156 ₫
 3. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Alluring Meeting 5mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Alluring Meeting 5mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  15.321.577,00 ₫
  2.950.700  - 123.494.692  2.950.700 ₫ - 123.494.692 ₫
 4. Nhẫn cưới nữ Culleredo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  20.421.128,00 ₫
  4.674.034  - 103.938.184  4.674.034 ₫ - 103.938.184 ₫
 5. Nhẫn cưới nữ White Drop

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4,30 mm
  19.846.602,00 ₫
  4.691.015  - 48.855.898  4.691.015 ₫ - 48.855.898 ₫
 6. Nhẫn cưới nữ Golden Destiny

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương
  8.0 mm
  24.751.296,00 ₫
  5.947.613  - 37.962.554  5.947.613 ₫ - 37.962.554 ₫
 7. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Alluring Path 6mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Alluring Path 6mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  23.260.219,00 ₫
  5.215.927  - 177.053.074  5.215.927 ₫ - 177.053.074 ₫
 8. Nhẫn cưới nữ Splendid Flirt

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  9,5 mm
  21.107.446,00 ₫
  7.675.435  - 120.140.938  7.675.435 ₫ - 120.140.938 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Pretty One Women

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Zirconia
  6.10 mm
  23.505.737,00 ₫
  11.304.285  - 341.404.040  11.304.285 ₫ - 341.404.040 ₫
 11. Nhẫn cưới nữ Florid Spice

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  8,5 mm
  25.823.933,00 ₫
  7.042.891  - 79.631.225  7.042.891 ₫ - 79.631.225 ₫
 12. Nhẫn cưới nữ Universe Mercury

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  27.131.474,00 ₫
  7.399.493  - 86.236.853  7.399.493 ₫ - 86.236.853 ₫
 13. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Alluring Meeting 6mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Alluring Meeting 6mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  17.465.011,00 ₫
  3.363.493  - 136.697.462  3.363.493 ₫ - 136.697.462 ₫
 14. Nhẫn cưới nữ Exotic Birth

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  9,5 mm
  41.280.935,00 ₫
  8.756.562  - 142.420.078  8.756.562 ₫ - 142.420.078 ₫
 15. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Bright Life 6mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Bright Life 6mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  28.158.827,00 ₫
  6.826.382  - 141.428.804  6.826.382 ₫ - 141.428.804 ₫
 16. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Dynamic Desire Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Dynamic Desire

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  20.319.349,00 ₫
  4.209.945  - 151.446.142  4.209.945 ₫ - 151.446.142 ₫
 17. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Attractive Love 4 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Attractive Love 4 mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  16.250.864,00 ₫
  3.939.603  - 115.889.723  3.939.603 ₫ - 115.889.723 ₫
 18. Nhẫn cưới nữ Amazing Structure

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  7,0 mm
  25.823.933,00 ₫
  7.042.891  - 40.235.185  7.042.891 ₫ - 40.235.185 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Gorgeous Triumph 5 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Gorgeous Triumph 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  25.525.277,00 ₫
  4.289.073  - 167.038.564  4.289.073 ₫ - 167.038.564 ₫
 21. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Dynamic Structure 6mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Dynamic Structure 6mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  6.0 mm
  26.035.969,00 ₫
  5.695.444  - 151.185.976  5.695.444 ₫ - 151.185.976 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Pretty Day Women

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  25.952.706,00 ₫
  11.886.735  - 260.659.135  11.886.735 ₫ - 260.659.135 ₫
 23. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Sensual Eye 6mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Sensual Eye 6mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  25.165.493,00 ₫
  5.370.432  - 196.610.714  5.370.432 ₫ - 196.610.714 ₫
 24. Nhẫn cưới nữ Bright Life Basic

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  24.142.809,00 ₫
  6.584.402  - 119.928.675  6.584.402 ₫ - 119.928.675 ₫
 25. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Alluring World 6mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Alluring World 6mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  29.466.368,00 ₫
  4.953.920  - 187.324.125  4.953.920 ₫ - 187.324.125 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn cưới nữ Dynamic Fusion

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  6.0 mm
  23.305.077,00 ₫
  13.386.729  - 104.928.747  13.386.729 ₫ - 104.928.747 ₫
 28. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Fever Swirl 6mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Fever Swirl 6mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  25.244.879,00 ₫
  4.598.977  - 208.358.343  4.598.977 ₫ - 208.358.343 ₫
 29. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Gorgeous Triumph 4 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Gorgeous Triumph 4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  4.0 mm
  23.223.071,00 ₫
  3.809.754  - 150.553.780  3.809.754 ₫ - 150.553.780 ₫
 30. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Exotic Milkway Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Exotic Milkway

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  22.823.593,00 ₫
  5.118.017  - 177.039.836  5.118.017 ₫ - 177.039.836 ₫
 31. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Heavenly Shine 5 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Heavenly Shine 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương
  5.0 mm
  28.028.497,00 ₫
  4.186.790  - 165.493.500  4.186.790 ₫ - 165.493.500 ₫
 32. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Attractive Love 5 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Attractive Love 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.659.811,00 ₫
  4.766.014  - 140.883.072  4.766.014 ₫ - 140.883.072 ₫
 33. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Charming Passion 5 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Charming Passion 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  20.809.956,00 ₫
  4.115.993  - 149.762.472  4.115.993 ₫ - 149.762.472 ₫
 34. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Miracle Life 6 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Miracle Life 6 mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  20.593.768,00 ₫
  4.992.428  - 149.539.163  4.992.428 ₫ - 149.539.163 ₫
 35. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Glamorous Sea 6 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Glamorous Sea 6 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  40.673.862,00 ₫
  11.092.871  - 225.182.890  11.092.871 ₫ - 225.182.890 ₫
 36. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Unique Line 6 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Unique Line 6 mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  19.473.019,00 ₫
  4.720.732  - 160.547.978  4.720.732 ₫ - 160.547.978 ₫
 37. Nhẫn cưới nữ Smart Ornament

  Vàng 14K
  5.0 mm
  21.060.748,00 ₫
  8.296.658  - 98.283.493  8.296.658 ₫ - 98.283.493 ₫
 38. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Golden Life 7 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Golden Life 7 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  7.0 mm
  21.791.173,00 ₫
  4.404.771  - 156.583.759  4.404.771 ₫ - 156.583.759 ₫
 39. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ White Felicity 6mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ White Felicity 6mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  20.759.546,00 ₫
  4.430.183  - 158.496.245  4.430.183 ₫ - 158.496.245 ₫
 40. Nhẫn cưới nữ Exotic Forest

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  9,5 mm
  35.723.886,00 ₫
  9.742.878  - 86.044.401  9.742.878 ₫ - 86.044.401 ₫
 41. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ White Garden 6 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ White Garden 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  19.426.322,00 ₫
  4.709.411  - 120.443.200  4.709.411 ₫ - 120.443.200 ₫
 42. Nhẫn cưới nữ Florid Valid

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  10.0 mm
  50.340.326,00 ₫
  10.678.251  - 354.479.448  10.678.251 ₫ - 354.479.448 ₫
 43. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Secret Lotus 6 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Secret Lotus 6 mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  43.942.715,00 ₫
  11.984.377  - 243.514.644  11.984.377 ₫ - 243.514.644 ₫
 44. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Alluring Winner 6mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Alluring Winner 6mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  24.371.629,00 ₫
  5.465.153  - 179.265.988  5.465.153 ₫ - 179.265.988 ₫
 45. Nhẫn cưới nữ Romantic Image

  Vàng Hồng 14K & Đá Zirconia
  7,0 mm
  32.735.221,00 ₫
  8.927.787  - 47.916.280  8.927.787 ₫ - 47.916.280 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Fever Debut 6mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Fever Debut 6mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  33.993.728,00 ₫
  4.708.064  - 213.024.527  4.708.064 ₫ - 213.024.527 ₫
 48. Nhẫn cưới nữ Pretty Thoght

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  20.126.790,00 ₫
  5.489.124  - 142.876.227  5.489.124 ₫ - 142.876.227 ₫
 49. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Amazing Fusion 6mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Amazing Fusion 6mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  28.065.432,00 ₫
  6.803.741  - 178.061.674  6.803.741 ₫ - 178.061.674 ₫
 50. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Glamorous Glow 8 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Glamorous Glow 8 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  37.545.104,00 ₫
  9.101.843  - 207.451.845  9.101.843 ₫ - 207.451.845 ₫
 51. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ White Felicity 5mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ White Felicity 5mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  18.100.102,00 ₫
  3.862.645  - 139.057.261  3.862.645 ₫ - 139.057.261 ₫
 52. Nhẫn cưới nữ Precious Treasure Basic

  Vàng 14K & Kim Cương
  8,5 mm
  38.480.476,00 ₫
  9.691.934  - 55.869.072  9.691.934 ₫ - 55.869.072 ₫
 53. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Unique Line 5 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Unique Line 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  17.231.520,00 ₫
  4.177.338  - 124.405.510  4.177.338 ₫ - 124.405.510 ₫
 54. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Alluring Look 6mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Alluring Look 6mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  25.959.357,00 ₫
  4.864.255  - 206.795.101  4.864.255 ₫ - 206.795.101 ₫
 55. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Attractive Commitment 6 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Attractive Commitment 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  22.041.404,00 ₫
  5.343.370  - 159.623.579  5.343.370 ₫ - 159.623.579 ₫
 56. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Spectacular Speech 6 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Spectacular Speech 6 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  37.871.989,00 ₫
  9.181.088  - 226.484.772  9.181.088 ₫ - 226.484.772 ₫
 57. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Glittering Elegance 6 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Glittering Elegance 6 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  21.527.726,00 ₫
  5.218.842  - 154.374.516  5.218.842 ₫ - 154.374.516 ₫
 58. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Glamorous Image 5 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Glamorous Image 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  22.134.799,00 ₫
  6.707.515  - 106.499.489  6.707.515 ₫ - 106.499.489 ₫
 59. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Captivating River 8 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Captivating River 8 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  59.786.842,00 ₫
  14.493.779  - 309.371.406  14.493.779 ₫ - 309.371.406 ₫
 60. Nhẫn cưới nữ Romantic Memory

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  3,20 mm
  14.663.137,00 ₫
  3.999.037  - 41.651.688  3.999.037 ₫ - 41.651.688 ₫
 61. Nhẫn cưới nữ Mystic Dream

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zirconia
  9,5 mm
  39.226.228,00 ₫
  9.984.858  - 191.433.053  9.984.858 ₫ - 191.433.053 ₫
 62. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ White Felicity Exclusive

  Nhẫn cưới nữ White Felicity

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  15.083.418,00 ₫
  3.218.871  - 117.456.517  3.218.871 ₫ - 117.456.517 ₫
 63. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ White Garden 5 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ White Garden 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  17.044.729,00 ₫
  4.132.055  - 105.947.955  4.132.055 ₫ - 105.947.955 ₫
 64. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Forever Love 5 mm Exclusive

  Nhẫn cưới nữ Forever Love 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  33.575.784,00 ₫
  9.157.032  - 194.978.555  9.157.032 ₫ - 194.978.555 ₫

You’ve viewed 60 of 197 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng