Đang tải...
Tìm thấy 198 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Alluring Meeting Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Alluring Meeting

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  11.299.723,00 ₫
  2.176.153  - 74.090.521  2.176.153 ₫ - 74.090.521 ₫
 2. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Splendid Flirt Vàng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Splendid Flirt

  Vàng 585 & Đá Zirconia
  9,5 mm
  18.111.677,00 ₫
  6.586.064  - 102.359.770  6.586.064 ₫ - 102.359.770 ₫
 3. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Alluring Meeting 5mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Alluring Meeting 5mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  13.157.731,00 ₫
  2.533.976  - 87.235.613  2.533.976 ₫ - 87.235.613 ₫
 4. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ White Drop Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ White Drop

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  4,30 mm
  16.862.595,00 ₫
  3.985.704  - 43.120.337  3.985.704 ₫ - 43.120.337 ₫
 5. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Dynamic Structure Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Dynamic Structure

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  17.138.731,00 ₫
  4.033.829  - 82.091.260  4.033.829 ₫ - 82.091.260 ₫
 6. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Golden Destiny Vàng Trắng-Đỏ 585 Kim Cương

  Nhẫn Nữ Golden Destiny

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Kim Cương
  8.0 mm
  21.369.561,00 ₫
  5.061.212  - 25.868.416  5.061.212 ₫ - 25.868.416 ₫
 7. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Fever Twist Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Fever Twist

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  4,7 mm
  16.238.055,00 ₫
  3.936.498  - 46.664.809  3.936.498 ₫ - 46.664.809 ₫
 8. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Miracle Life 6 mm Vàng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Miracle Life 6 mm

  Vàng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  17.665.576,00 ₫
  4.282.564  - 105.952.905  4.282.564 ₫ - 105.952.905 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Bright Life 6mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Bright Life 6mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  23.866.373,00 ₫
  5.785.787  - 120.497.812  5.785.787 ₫ - 120.497.812 ₫
 11. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Bright Life Basic Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Bright Life Basic

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  20.699.060,00 ₫
  5.645.198  - 102.873.464  5.645.198 ₫ - 102.873.464 ₫
 12. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Amazing Structure Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Amazing Structure

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  21.858.921,00 ₫
  5.961.523  - 29.266.891  5.961.523 ₫ - 29.266.891 ₫
 13. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Pretty One Women Vàng Hồng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pretty One Women

  Vàng Hồng 585 & Đá Zirconia
  6.10 mm
  19.763.060,00 ₫
  9.504.372  - 310.729.239  9.504.372 ₫ - 310.729.239 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Alluring Path 6mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Alluring Path 6mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  19.679.719,00 ₫
  4.413.027  - 121.230.492  4.413.027 ₫ - 121.230.492 ₫
 15. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Alluring Meeting 6mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Alluring Meeting 6mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  14.901.984,00 ₫
  2.869.893  - 95.530.377  2.869.893 ₫ - 95.530.377 ₫
 16. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Mystic Dream Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Mystic Dream

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Zirconia
  9,5 mm
  33.011.432,00 ₫
  8.402.910  - 153.810.025  8.402.910 ₫ - 153.810.025 ₫
 17. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Attractive Love 4 mm Vàng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Attractive Love 4 mm

  Vàng 585 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  14.185.993,00 ₫
  3.439.028  - 83.054.437  3.439.028 ₫ - 83.054.437 ₫
 18. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Gorgeous Triumph 4 mm Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn Nữ Gorgeous Triumph 4 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  4.0 mm
  20.288.849,00 ₫
  3.244.690  - 93.877.778  3.244.690 ₫ - 93.877.778 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Dynamic Fusion Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn Nữ Dynamic Fusion

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  6.0 mm
  19.943.392,00 ₫
  11.382.320  - 87.800.675  11.382.320 ₫ - 87.800.675 ₫
 21. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Exotic Forest Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Exotic Forest

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  9,5 mm
  30.067.169,00 ₫
  8.200.137  - 48.170.736  8.200.137 ₫ - 48.170.736 ₫
 22. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Brilliant Ornament 6 mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Brilliant Ornament 6 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  19.583.808,00 ₫
  4.747.590  - 113.795.487  4.747.590 ₫ - 113.795.487 ₫
 23. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Sensual Joy 6 mm Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn Nữ Sensual Joy 6 mm

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương
  6.0 mm
  50.160.329,00 ₫
  9.988.594  - 183.907.606  9.988.594 ₫ - 183.907.606 ₫
 24. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Pretty Day Women Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Day Women

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  22.808.979,00 ₫
  10.446.861  - 223.374.655  10.446.861 ₫ - 223.374.655 ₫
 25. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Alluring World 6mm Vàng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Alluring World 6mm

  Vàng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  24.937.014,00 ₫
  4.192.440  - 127.692.192  4.192.440 ₫ - 127.692.192 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Secret Lotus 5 mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Secret Lotus 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  32.832.991,00 ₫
  8.954.452  - 167.668.875  8.954.452 ₫ - 167.668.875 ₫
 28. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Brilliant Ornament 5 mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Brilliant Ornament 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  16.996.425,00 ₫
  4.120.345  - 97.588.520  4.120.345 ₫ - 97.588.520 ₫
 29. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Precious Treasure Basic Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn Nữ Precious Treasure Basic

  Vàng 585 & Kim Cương
  8,5 mm
  32.655.903,00 ₫
  8.139.305  - 39.890.841  8.139.305 ₫ - 39.890.841 ₫
 30. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Universe Mercury Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Universe Mercury

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  8.0 mm
  23.018.782,00 ₫
  6.277.849  - 42.225.433  6.277.849 ₫ - 42.225.433 ₫
 31. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Mystic Winter Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Mystic Winter

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  9,0 mm
  25.427.724,00 ₫
  6.472.511  - 127.746.940  6.472.511 ₫ - 127.746.940 ₫
 32. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Unique Line 6 mm Vàng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Unique Line 6 mm

  Vàng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  16.639.545,00 ₫
  4.033.829  - 103.233.718  4.033.829 ₫ - 103.233.718 ₫
 33. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Glorious Symphony Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Glorious Symphony

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  10.0 mm
  34.929.665,00 ₫
  9.526.272  - 50.913.578  9.526.272 ₫ - 50.913.578 ₫
 34. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Glamorous Image 6 mm Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Glamorous Image 6 mm

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  22.215.801,00 ₫
  6.058.854  - 104.225.281  6.058.854 ₫ - 104.225.281 ₫
 35. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Attractive Love 5 mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Attractive Love 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  16.996.425,00 ₫
  4.120.345  - 100.238.087  4.120.345 ₫ - 100.238.087 ₫
 36. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Charming Passion 5 mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Charming Passion 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  17.692.410,00 ₫
  3.397.452  - 100.151.576  3.397.452 ₫ - 100.151.576 ₫
 37. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Golden Life 7 mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Golden Life 7 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  7.0 mm
  18.512.586,00 ₫
  3.742.052  - 104.707.882  3.742.052 ₫ - 104.707.882 ₫
 38. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Florid Spice Vàng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Florid Spice

  Vàng 585 & Đá Zirconia
  8,5 mm
  21.992.751,00 ₫
  5.998.023  - 44.870.944  5.998.023 ₫ - 44.870.944 ₫
 39. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Amazing Fusion 6mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Amazing Fusion 6mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  23.687.932,00 ₫
  5.742.529  - 117.075.000  5.742.529 ₫ - 117.075.000 ₫
 40. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Charming Passion Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Charming Passion

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  7,5 mm
  23.955.592,00 ₫
  6.533.343  - 33.521.067  6.533.343 ₫ - 33.521.067 ₫
 41. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Exotic Milkway 6mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Exotic Milkway 6mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  22.485.691,00 ₫
  5.042.245  - 139.638.219  5.042.245 ₫ - 139.638.219 ₫
 42. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Exotic wind Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Exotic wind

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  21.635.870,00 ₫
  5.900.692  - 43.805.710  5.900.692 ₫ - 43.805.710 ₫
 43. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 44. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Charming Passion 6mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Charming Passion 6mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  21.558.962,00 ₫
  4.139.941  - 121.631.307  4.139.941 ₫ - 121.631.307 ₫
 45. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Alluring Ground 6 mm Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Alluring Ground 6 mm

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  19.215.597,00 ₫
  4.522.646  - 109.559.563  4.522.646 ₫ - 109.559.563 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Dynamic Perfection 6mm Vàng Trắng-Đỏ 585 Kim Cương

  Nhẫn Nữ Dynamic Perfection 6mm

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Kim Cương
  6.0 mm
  32.091.450,00 ₫
  4.117.441  - 130.389.072  4.117.441 ₫ - 130.389.072 ₫
 47. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Alluring Start 6mm Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Alluring Start 6mm

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  21.082.706,00 ₫
  4.389.411  - 124.553.944  4.389.411 ₫ - 124.553.944 ₫
 48. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Forever Love 5 mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Forever Love 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  28.505.817,00 ₫
  7.774.313  - 147.409.830  7.774.313 ₫ - 147.409.830 ₫
 49. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Pretty Thoght Vàng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Pretty Thoght

  Vàng 585 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  17.442.526,00 ₫
  4.757.052  - 101.704.811  4.757.052 ₫ - 101.704.811 ₫
 50. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Romantic Memory Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Romantic Memory

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  3,20 mm
  12.669.252,00 ₫
  3.455.250  - 21.364.155  3.455.250 ₫ - 21.364.155 ₫
 51. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Exotic Milkway Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Exotic Milkway

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.414.290,00 ₫
  4.353.507  - 122.063.895  4.353.507 ₫ - 122.063.895 ₫
 52. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Bright Maze 6 mm Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn Nữ Bright Maze 6 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  6.0 mm
  35.212.531,00 ₫
  4.237.439  - 136.374.928  4.237.439 ₫ - 136.374.928 ₫
 53. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Unique Line 5 mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Unique Line 5 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  14.810.533,00 ₫
  3.590.432  - 81.766.149  3.590.432 ₫ - 81.766.149 ₫
 54. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Universe Trio Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Universe Trio

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  9,0 mm
  24.981.623,00 ₫
  6.813.170  - 80.433.260  6.813.170 ₫ - 80.433.260 ₫
 55. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Dynamic Structure 6mm Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn Nữ Dynamic Structure 6mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  6.0 mm
  36.956.324,00 ₫
  8.213.925  - 170.179.881  8.213.925 ₫ - 170.179.881 ₫
 56. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Gorgeous Triumph 6 mm Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn Nữ Gorgeous Triumph 6 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương
  6.0 mm
  24.573.644,00 ₫
  4.136.783  - 118.395.052  4.136.783 ₫ - 118.395.052 ₫
 57. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Smart Ornament Vàng 585

  Nhẫn Nữ Smart Ornament

  Vàng 585
  5.0 mm
  17.799.406,00 ₫
  7.011.886  - 83.063.895  7.011.886 ₫ - 83.063.895 ₫
 58. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Sharp Pattern 6 mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Sharp Pattern 6 mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  17.442.526,00 ₫
  4.228.491  - 91.160.619  4.228.491 ₫ - 91.160.619 ₫
 59. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Fever Swirl 6mm Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Fever Swirl 6mm

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  21.461.892,00 ₫
  3.909.812  - 132.996.059  3.909.812 ₫ - 132.996.059 ₫
 60. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Pure vague Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn Nữ Pure vague

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương
  7,0 mm
  27.660.930,00 ₫
  7.226.827  - 121.609.684  7.226.827 ₫ - 121.609.684 ₫
 61. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Golden Heart 5 mm Vàng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Golden Heart 5 mm

  Vàng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  29.264.188,00 ₫
  7.981.142  - 144.201.290  7.981.142 ₫ - 144.201.290 ₫
 62. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Glamorous Image 5 mm Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ Glamorous Image 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.048.487,00 ₫
  5.772.269  - 89.828.401  5.772.269 ₫ - 89.828.401 ₫
 63. Xem thêm kích cỡ
  Exclusive Nhẫn Cưới Nữ White Felicity Vàng Trắng 585 Đá Zirconia

  Nhẫn Nữ White Felicity

  Vàng Trắng 585 & Đá Zirconia
  4.0 mm
  12.892.301,00 ₫
  2.751.276  - 81.906.737  2.751.276 ₫ - 81.906.737 ₫
 64. Exclusive Nhẫn Cưới Nữ Bright Honey Vàng Trắng-Vàng 585

  Nhẫn Nữ Bright Honey

  Vàng Trắng-Vàng 585
  5.0 mm
  16.015.005,00 ₫
  4.367.728  - 72.795.480  4.367.728 ₫ - 72.795.480 ₫

You’ve viewed 60 of 198 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng