Đang tải...
Tìm thấy 1755 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây Chuyền Fidela

  Dây Chuyền GLAMIRA Fidela

  Vàng 14K
  8.444.273,00 ₫
  3.594.486  - 32.781.616  3.594.486 ₫ - 32.781.616 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Macey

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Macey

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  9.471.387,00 ₫
  4.650.259  - 38.662.036  4.650.259 ₫ - 38.662.036 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Skipta

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Skipta

  Vàng Trắng 14K
  7.452.579,00 ₫
  2.642.806  - 27.103.974  2.642.806 ₫ - 27.103.974 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Chachai

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chachai

  Vàng 14K
  6.531.719,00 ₫
  2.045.302  - 21.831.879  2.045.302 ₫ - 21.831.879 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Esmerelda

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Esmerelda

  Vàng 14K
  6.531.719,00 ₫
  2.406.238  - 21.831.879  2.406.238 ₫ - 21.831.879 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Nickie

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nickie

  Vàng 14K
  8.727.616,00 ₫
  4.082.495  - 34.403.806  4.082.495 ₫ - 34.403.806 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Whirr

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Whirr

  Vàng 14K
  8.940.122,00 ₫
  3.225.981  - 35.620.441  3.225.981 ₫ - 35.620.441 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Marika

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  9.967.234,00 ₫
  5.028.768  - 41.500.854  5.028.768 ₫ - 41.500.854 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây Chuyền Nekanecno

  Dây Chuyền GLAMIRA Nekanecno

  Vàng Trắng 14K
  8.444.273,00 ₫
  4.367.727  - 32.781.616  4.367.727 ₫ - 32.781.616 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Allura

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Allura

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  8.479.692,00 ₫
  4.974.695  - 32.984.394  4.974.695 ₫ - 32.984.394 ₫
 12. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Marva A

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marva A

  Vàng 14K
  8.515.109,00 ₫
  2.940.207  - 33.187.164  2.940.207 ₫ - 33.187.164 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Cruzar

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cruzar

  Vàng 14K
  8.444.273,00 ₫
  3.286.272  - 32.781.616  3.286.272 ₫ - 32.781.616 ₫
 14. Dây Chuyền Guyana

  Dây Chuyền GLAMIRA Guyana

  Vàng 14K
  8.585.945,00 ₫
  3.696.414  - 33.592.711  3.696.414 ₫ - 33.592.711 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Greet

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Greet

  Vàng Hồng 14K
  8.267.185,00 ₫
  2.835.575  - 31.767.751  2.835.575 ₫ - 31.767.751 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Fast

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fast

  Vàng 14K
  8.515.109,00 ₫
  2.979.409  - 33.187.164  2.979.409 ₫ - 33.187.164 ₫
 17. Dây Chuyền Meepo

  Dây Chuyền GLAMIRA Meepo

  Vàng Hồng 14K
  10.144.322,00 ₫
  5.006.057  - 42.514.719  5.006.057 ₫ - 42.514.719 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Sopheria

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sopheria

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  7.417.161,00 ₫
  3.082.148  - 26.901.204  3.082.148 ₫ - 26.901.204 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Lorilee

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lorilee

  Vàng Trắng 14K
  7.487.997,00 ₫
  4.217.676  - 27.306.751  4.217.676 ₫ - 27.306.751 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Pelo

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pelo

  Vàng 14K
  12.623.560,00 ₫
  5.645.198  - 56.708.829  5.645.198 ₫ - 56.708.829 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Luvina

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Luvina

  Vàng 14K
  8.019.262,00 ₫
  3.541.767  - 30.348.346  3.541.767 ₫ - 30.348.346 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Nork

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nork

  Vàng 14K
  7.842.174,00 ₫
  2.589.004  - 29.334.481  2.589.004 ₫ - 29.334.481 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Madie

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Madie

  Vàng 14K
  6.779.643,00 ₫
  2.595.493  - 23.251.291  2.595.493 ₫ - 23.251.291 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Antondh

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Antondh

  Vàng Trắng 14K
  8.125.515,00 ₫
  2.753.385  - 30.956.664  2.753.385 ₫ - 30.956.664 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Sibyl M

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sibyl M

  Vàng 14K
  8.408.856,00 ₫
  3.071.333  - 32.578.846  3.071.333 ₫ - 32.578.846 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Tigris

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tigris

  Vàng 14K
  7.027.567,00 ₫
  2.116.408  - 24.670.704  2.116.408 ₫ - 24.670.704 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Gavril

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gavril

  Vàng Hồng 14K
  8.125.515,00 ₫
  2.753.385  - 30.956.664  2.753.385 ₫ - 30.956.664 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Widdy

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Widdy

  Vàng Trắng 14K
  18.609.146,00 ₫
  7.556.671  - 90.977.454  7.556.671 ₫ - 90.977.454 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Tupono

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tupono

  Vàng Trắng 14K
  7.098.403,00 ₫
  2.412.997  - 25.076.251  2.412.997 ₫ - 25.076.251 ₫
 32. Dây Chuyền Syble

  Dây Chuyền GLAMIRA Syble

  Vàng Hồng 14K
  9.825.564,00 ₫
  4.771.922  - 40.689.766  4.771.922 ₫ - 40.689.766 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Miresea

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Miresea

  Vàng Trắng 14K
  8.550.528,00 ₫
  2.999.957  - 33.389.941  2.999.957 ₫ - 33.389.941 ₫
 34. Dây Chuyền Prodigious

  Dây Chuyền GLAMIRA Prodigious

  Vàng 14K
  9.294.298,00 ₫
  4.512.913  - 37.648.171  4.512.913 ₫ - 37.648.171 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Laural

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laural

  Vàng Trắng 14K
  8.656.780,00 ₫
  3.343.590  - 33.998.259  3.343.590 ₫ - 33.998.259 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Arista

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arista

  Vàng Trắng 14K
  10.923.511,00 ₫
  4.319.063  - 46.975.726  4.319.063 ₫ - 46.975.726 ₫
 37. Dây Chuyền Dahuna

  Dây Chuyền GLAMIRA Dahuna

  Vàng Trắng 14K
  7.452.579,00 ₫
  3.444.434  - 27.103.974  3.444.434 ₫ - 27.103.974 ₫
 38. Dây Chuyền Infinitum

  Dây Chuyền GLAMIRA Infinitum

  Vàng Hồng-Trắng 14K
  8.196.351,00 ₫
  4.206.861  - 31.362.211  4.206.861 ₫ - 31.362.211 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Iridu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Iridu

  Vàng Trắng 14K
  7.700.503,00 ₫
  2.473.829  - 28.523.386  2.473.829 ₫ - 28.523.386 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Crina

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Crina

  Vàng Hồng-Trắng 14K
  10.179.740,00 ₫
  4.152.789  - 42.717.496  4.152.789 ₫ - 42.717.496 ₫
 41. Dây Chuyền Mara

  Dây Chuyền GLAMIRA Mara

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  14.359.026,00 ₫
  5.615.458  - 66.644.701  5.615.458 ₫ - 66.644.701 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Trint

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Trint

  Vàng 14K
  8.019.262,00 ₫
  2.691.742  - 30.348.346  2.691.742 ₫ - 30.348.346 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Mặt Dây Chuyền Suelita

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Suelita

  Vàng 14K
  9.754.728,00 ₫
  4.866.550  - 40.284.219  4.866.550 ₫ - 40.284.219 ₫
 45. Mặt Dây Chuyền Lidya

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lidya

  Vàng 14K
  10.038.069,00 ₫
  3.812.130  - 41.906.401  3.812.130 ₫ - 41.906.401 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Adolheida

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Adolheida

  Vàng Trắng 14K
  8.798.450,00 ₫
  3.433.350  - 34.809.346  3.433.350 ₫ - 34.809.346 ₫
 47. Dây Chuyền Botein

  Dây Chuyền GLAMIRA Botein

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  12.998.285,00 ₫
  7.540.989  - 74.417.662  7.540.989 ₫ - 74.417.662 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Asmara

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Asmara

  Vàng 14K
  9.790.145,00 ₫
  4.012.740  - 40.486.989  4.012.740 ₫ - 40.486.989 ₫
 49. Dây Chuyền Aleron

  Dây Chuyền GLAMIRA Aleron

  Vàng Hồng 14K
  10.888.093,00 ₫
  5.380.240  - 46.772.949  5.380.240 ₫ - 46.772.949 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Vignette

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vignette

  Vàng Trắng 14K
  8.763.033,00 ₫
  4.109.531  - 34.606.576  4.109.531 ₫ - 34.606.576 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Caldion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caldion

  Vàng Hồng 14K
  8.090.097,00 ₫
  2.696.879  - 30.753.886  2.696.879 ₫ - 30.753.886 ₫
 52. Dây Chuyền Loputu

  Dây Chuyền GLAMIRA Loputu

  Vàng Trắng 14K
  12.127.712,00 ₫
  6.624.185  - 53.870.004  6.624.185 ₫ - 53.870.004 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Swace

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Swace

  Vàng 14K
  11.490.194,00 ₫
  4.953.066  - 50.220.091  4.953.066 ₫ - 50.220.091 ₫
 54. Dây Chuyền Sara

  Dây Chuyền GLAMIRA Sara

  Vàng Hồng 14K
  14.996.544,00 ₫
  7.111.651  - 70.294.614  7.111.651 ₫ - 70.294.614 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Coigleach

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Coigleach

  Vàng 14K
  13.367.331,00 ₫
  5.489.468  - 60.967.059  5.489.468 ₫ - 60.967.059 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Tang

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tang

  Vàng Trắng 14K
  8.585.945,00 ₫
  3.020.505  - 33.592.711  3.020.505 ₫ - 33.592.711 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Byrneas

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Byrneas

  Vàng 14K
  13.402.748,00 ₫
  5.508.934  - 61.169.829  5.508.934 ₫ - 61.169.829 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Teazle

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Teazle

  Vàng Hồng 14K
  9.542.222,00 ₫
  3.575.292  - 39.067.584  3.575.292 ₫ - 39.067.584 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Antlike

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Antlike

  Vàng Trắng 14K
  13.154.824,00 ₫
  5.372.670  - 59.750.416  5.372.670 ₫ - 59.750.416 ₫
 60. Dây Chuyền Ararinda

  Dây Chuyền GLAMIRA Ararinda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  10.038.069,00 ₫
  5.147.727  - 41.906.401  5.147.727 ₫ - 41.906.401 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Lourdes

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lourdes

  Vàng Hồng-Trắng 14K
  7.523.414,00 ₫
  3.163.257  - 27.509.521  3.163.257 ₫ - 27.509.521 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Juliana

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Juliana

  Vàng 14K
  12.481.889,00 ₫
  4.655.395  - 55.897.734  4.655.395 ₫ - 55.897.734 ₫
 63. Mặt Dây Chuyền Puttalam

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Puttalam

  Vàng Trắng 14K
  6.815.060,00 ₫
  1.966.896  - 23.454.061  1.966.896 ₫ - 23.454.061 ₫
 64. Dây Chuyền Prosijara

  Dây Chuyền GLAMIRA Prosijara

  Vàng Hồng-Trắng 14K
  8.904.703,00 ₫
  4.539.949  - 35.417.664  4.539.949 ₫ - 35.417.664 ₫

You’ve viewed 60 of 1755 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng