Đang tải...
Tìm thấy 299 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Nantale

  Mặt dây chuyền nữ Nantale

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.724 crt - AAA

  9.375.237,00 ₫
  3.062.248  - 49.952.585  3.062.248 ₫ - 49.952.585 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Barrejat

  Mặt dây chuyền nữ Barrejat

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - AAA

  11.894.658,00 ₫
  4.043.754  - 46.556.378  4.043.754 ₫ - 46.556.378 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Abantia

  Mặt dây chuyền nữ Abantia

  Vàng 14K & Đá Garnet

  15 crt - AAA

  15.073.229,00 ₫
  5.738.179  - 187.711.371  5.738.179 ₫ - 187.711.371 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Lucija

  Mặt dây chuyền nữ Lucija

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.7 crt - AAA

  12.736.636,00 ₫
  4.691.014  - 61.966.684  4.691.014 ₫ - 61.966.684 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Acaysha

  Mặt dây chuyền nữ Acaysha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  3 crt - AAA

  16.246.903,00 ₫
  6.713.174  - 95.490.109  6.713.174 ₫ - 95.490.109 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Annoria

  Mặt dây chuyền nữ Annoria

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.328 crt - AAA

  15.766.338,00 ₫
  5.564.123  - 113.518.322  5.564.123 ₫ - 113.518.322 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Kallesta

  Mặt dây chuyền nữ Kallesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  11.349.284,00 ₫
  3.884.414  - 55.287.467  3.884.414 ₫ - 55.287.467 ₫
 8. Dây chuyền nữ Bertuah

  Dây chuyền nữ Bertuah

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - AAA

  11.482.868,00 ₫
  5.068.277  - 44.985.629  5.068.277 ₫ - 44.985.629 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Marifer

  Mặt dây chuyền nữ Marifer

  Vàng 14K & Đá Garnet

  1.6 crt - AAA

  9.909.857,00 ₫
  3.672.151  - 50.645.984  3.672.151 ₫ - 50.645.984 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Marfery

  Mặt dây chuyền nữ Marfery

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  15.063 crt - AAA

  17.651.519,00 ₫
  7.649.962  - 214.286.718  7.649.962 ₫ - 214.286.718 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Dalenna

  Mặt dây chuyền nữ Dalenna

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  12.164.941,00 ₫
  4.351.393  - 59.957.260  4.351.393 ₫ - 59.957.260 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Eos

  Mặt dây chuyền nữ Eos

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.03 crt - AAA

  14.399.647,00 ₫
  4.565.072  - 79.938.297  4.565.072 ₫ - 79.938.297 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Mithulia

  Mặt dây chuyền nữ Mithulia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.34 crt - AAA

  13.100.313,00 ₫
  6.215.063  - 735.109.718  6.215.063 ₫ - 735.109.718 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Arnola

  Mặt dây chuyền nữ Arnola

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  11.120.889,00 ₫
  4.109.413  - 64.329.876  4.109.413 ₫ - 64.329.876 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Lolani

  Mặt dây chuyền nữ Lolani

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.905 crt - AAA

  20.669.901,00 ₫
  4.409.412  - 77.178.876  4.409.412 ₫ - 77.178.876 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Hora

  Mặt dây chuyền nữ Hora

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  13.319.086,00 ₫
  5.878.272  - 73.683.605  5.878.272 ₫ - 73.683.605 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Yogine

  Mặt dây chuyền nữ Yogine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  7 crt - AAA

  11.391.453,00 ₫
  3.919.791  - 86.348.640  3.919.791 ₫ - 86.348.640 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Delyssa

  Mặt dây chuyền nữ Delyssa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  2.245 crt - AAA

  14.075.592,00 ₫
  4.494.317  - 80.292.069  4.494.317 ₫ - 80.292.069 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Debauche

  Mặt dây chuyền nữ Debauche

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  3.3 crt - AAA

  11.412.963,00 ₫
  3.564.887  - 60.226.122  3.564.887 ₫ - 60.226.122 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Kenisha

  Mặt dây chuyền nữ Kenisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  15.128 crt - AAA

  17.731.046,00 ₫
  6.679.212  - 212.432.953  6.679.212 ₫ - 212.432.953 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Rolande

  Mặt dây chuyền nữ Rolande

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  15 crt - AAA

  34.990.304,00 ₫
  13.252.294  - 262.852.521  13.252.294 ₫ - 262.852.521 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Karensa

  Mặt dây chuyền nữ Karensa

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  10.787.212,00 ₫
  3.438.662  - 51.947.864  3.438.662 ₫ - 51.947.864 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Fritha

  Mặt dây chuyền nữ Fritha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.778 crt - AAA

  11.667.113,00 ₫
  4.211.299  - 69.622.306  4.211.299 ₫ - 69.622.306 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền nữ Gordin

  Mặt dây chuyền nữ Gordin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  12.614.938,00 ₫
  4.446.204  - 97.881.605  4.446.204 ₫ - 97.881.605 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Daberath

  Mặt dây chuyền nữ Daberath

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.52 crt - AAA

  13.197.106,00 ₫
  5.858.462  - 147.537.034  5.858.462 ₫ - 147.537.034 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Finian

  Mặt dây chuyền nữ Finian

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  15 crt - AAA

  28.201.563,00 ₫
  9.495.236  - 225.281.946  9.495.236 ₫ - 225.281.946 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Cupid

  Mặt dây chuyền nữ Cupid

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  10.935.513,00 ₫
  3.757.057  - 51.495.037  3.757.057 ₫ - 51.495.037 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Gracie

  Mặt dây chuyền nữ Gracie

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  15.358.510,00 ₫
  5.346.200  - 97.428.778  5.346.200 ₫ - 97.428.778 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Adelika

  Mặt dây chuyền nữ Adelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.6 crt - AAA

  10.826.268,00 ₫
  3.860.358  - 50.221.454  3.860.358 ₫ - 50.221.454 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Lalani

  Mặt dây chuyền nữ Lalani

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.186 crt - AAA

  89.814.478,00 ₫
  8.892.409  - 199.017.919  8.892.409 ₫ - 199.017.919 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Kristie

  Mặt dây chuyền nữ Kristie

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.005 crt - AAA

  25.600.915,00 ₫
  7.044.305  - 251.305.409  7.044.305 ₫ - 251.305.409 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Victiva

  Mặt dây chuyền nữ Victiva

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.928 crt - AAA

  17.311.898,00 ₫
  6.348.082  - 140.645.558  6.348.082 ₫ - 140.645.558 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Gabrianna

  Mặt dây chuyền nữ Gabrianna

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.868 crt - AAA

  12.267.110,00 ₫
  4.607.524  - 84.905.252  4.607.524 ₫ - 84.905.252 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Gawain

  Mặt dây chuyền nữ Gawain

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  15.3 crt - AAA

  17.249.067,00 ₫
  6.421.666  - 493.370.298  6.421.666 ₫ - 493.370.298 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Fruma

  Mặt dây chuyền nữ Fruma

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.032 crt - AAA

  13.245.218,00 ₫
  4.216.960  - 71.688.334  4.216.960 ₫ - 71.688.334 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Lyla

  Mặt dây chuyền nữ Lyla

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  13.392.670,00 ₫
  4.224.035  - 57.296.892  4.224.035 ₫ - 57.296.892 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Delaine

  Mặt dây chuyền nữ Delaine

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.6 crt - AAA

  12.791.259,00 ₫
  4.754.693  - 61.471.402  4.754.693 ₫ - 61.471.402 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Kristlyn

  Mặt dây chuyền nữ Kristlyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  57.273.406,00 ₫
  9.732.972  - 159.126.595  9.732.972 ₫ - 159.126.595 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Generose

  Mặt dây chuyền nữ Generose

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  1.6 crt - AAA

  10.295.327,00 ₫
  3.714.604  - 51.070.507  3.714.604 ₫ - 51.070.507 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Lucrecia

  Mặt dây chuyền nữ Lucrecia

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.072 crt - AAA

  23.512.529,00 ₫
  4.969.786  - 78.339.248  4.969.786 ₫ - 78.339.248 ₫
 44. Mặt dây chuyền nữ Floretta

  Mặt dây chuyền nữ Floretta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.04 crt - AAA

  14.065.404,00 ₫
  5.304.880  - 99.707.071  5.304.880 ₫ - 99.707.071 ₫
 45. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 46. Mặt dây chuyền nữ Nihada

  Mặt dây chuyền nữ Nihada

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.715 crt - AAA

  12.155.884,00 ₫
  4.548.090  - 64.966.669  4.548.090 ₫ - 64.966.669 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Girisha

  Mặt dây chuyền nữ Girisha

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  7.1 crt - AAA

  13.615.972,00 ₫
  4.981.107  - 110.433.436  4.981.107 ₫ - 110.433.436 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Galy

  Mặt dây chuyền nữ Galy

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAA

  11.857.583,00 ₫
  3.874.508  - 68.334.575  3.874.508 ₫ - 68.334.575 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Acharya

  Mặt dây chuyền nữ Acharya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.91 crt - AAA

  13.732.575,00 ₫
  5.360.351  - 90.197.682  5.360.351 ₫ - 90.197.682 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Corianne

  Mặt dây chuyền nữ Corianne

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.792 crt - AAA

  11.751.169,00 ₫
  3.953.753  - 73.825.115  3.953.753 ₫ - 73.825.115 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Ayla

  Mặt dây chuyền nữ Ayla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.725 crt - AAA

  10.727.494,00 ₫
  3.815.075  - 66.141.191  3.815.075 ₫ - 66.141.191 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Kit

  Mặt dây chuyền nữ Kit

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  15.447.378,00 ₫
  5.142.427  - 77.730.755  5.142.427 ₫ - 77.730.755 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Ankine

  Mặt dây chuyền nữ Ankine

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.14 crt - AAA

  15.173.133,00 ₫
  5.247.143  - 93.763.699  5.247.143 ₫ - 93.763.699 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Elohim

  Mặt dây chuyền nữ Elohim

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.666 crt - AAA

  12.047.771,00 ₫
  4.112.243  - 62.278.000  4.112.243 ₫ - 62.278.000 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Claribel

  Mặt dây chuyền nữ Claribel

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.944 crt - AAA

  13.297.860,00 ₫
  4.420.733  - 81.537.347  4.420.733 ₫ - 81.537.347 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Loella

  Mặt dây chuyền nữ Loella

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.95 crt - AAA

  18.911.513,00 ₫
  6.104.688  - 99.070.283  6.104.688 ₫ - 99.070.283 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Timkasia

  Mặt dây chuyền nữ Timkasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.45 crt - AAA

  27.263.077,00 ₫
  8.179.205  - 207.621.653  8.179.205 ₫ - 207.621.653 ₫
 58. Mặt dây chuyền nữ Adelfa

  Mặt dây chuyền nữ Adelfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  24.694.692,00 ₫
  6.863.173  - 141.664.417  6.863.173 ₫ - 141.664.417 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Landis

  Mặt dây chuyền nữ Landis

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.096 crt - AAA

  99.319.621,00 ₫
  9.670.707  - 241.541.300  9.670.707 ₫ - 241.541.300 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Egeria

  Mặt dây chuyền nữ Egeria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.03 crt - AAA

  41.357.915,00 ₫
  6.209.403  - 116.857.930  6.209.403 ₫ - 116.857.930 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Lorenita

  Mặt dây chuyền nữ Lorenita

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.968 crt - AAA

  20.211.411,00 ₫
  8.145.244  - 128.801.270  8.145.244 ₫ - 128.801.270 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Damon

  Mặt dây chuyền nữ Damon

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.786 crt - AAA

  13.901.537,00 ₫
  5.102.805  - 76.994.914  5.102.805 ₫ - 76.994.914 ₫
 63. Mặt dây chuyền nữ Hecate

  Mặt dây chuyền nữ Hecate

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.1 crt - AAA

  18.016.894,00 ₫
  8.433.921  - 1.795.916.008  8.433.921 ₫ - 1.795.916.008 ₫
 64. Mặt dây chuyền nữ Ginalda

  Mặt dây chuyền nữ Ginalda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.148 crt - AAA

  15.650.019,00 ₫
  5.940.537  - 86.277.891  5.940.537 ₫ - 86.277.891 ₫

You’ve viewed 60 of 299 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng