Đang tải...
Tìm thấy 385 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Zoila Vàng 585 & Kim Cương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoila

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  14.286.568,00 ₫
 2. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - A Vàng 585 & Kim Cương

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - A

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  11.974.955,00 ₫
 3. Bảo hành trọn đời
 4. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  9.729.854,00 ₫
 5. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Marva A Vàng 585

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marva A

  Vàng 585
  8.515.109,00 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Elois Vàng 585 & Kim Cương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elois

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  10.685.320,00 ₫
 7. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Sibyl M Vàng 585

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sibyl M

  Vàng 585
  8.408.856,00 ₫
 8. Thiết kế mới nhất
 9. Chữ viết tắt
  Dây Chuyền Drucilla D Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  Dây Chuyền GLAMIRA Drucilla D

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.07 crt - VS1

  14.051.892,00 ₫
 10. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Beatriz - B Vàng 585 & Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Beatriz - B

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.085 crt - AAAAA

  7.735.921,00 ₫
 11. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 12. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền A Vàng 585 & Kim Cương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA A

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.038 crt - VS

  11.475.594,00 ₫
 13. Chữ viết tắt
  Dây Chuyền Drucilla S Vàng 585 & Kim Cương

  Dây Chuyền GLAMIRA Drucilla S

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  11.804.085,00 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Hilde Vàng 585 & Kim Cương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hilde

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.065 crt - VS

  17.520.119,00 ₫
 15. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Deou - A Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Deou - A

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.112 crt - AAA

  10.672.883,00 ₫
 16. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Sibyl O Vàng 585

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sibyl O

  Vàng 585
  7.346.326,00 ₫
 17. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - G Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - G

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.178 crt - VS

  12.982.602,00 ₫
 18. Dây Chuyền Thiết Kế
 19. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Psyna - V Vàng Hồng 585 & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Psyna - V

  Vàng Hồng 585 & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  9.862.062,00 ₫
 20. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Lata - D Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lata - D

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  9.467.871,00 ₫
 21. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Eynan - A Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eynan - A

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  0.194 crt - VS

  18.073.013,00 ₫
 22. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Oliva A Vàng 585

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Oliva A

  Vàng 585
  10.781.840,00 ₫
 23. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Lavenia L Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lavenia L

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  20.740.153,00 ₫
 24. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Pilar J Vàng 585

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pilar J

  Vàng 585
  7.558.833,00 ₫
 25. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Sibyl D Vàng 585

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sibyl D

  Vàng 585
  7.417.161,00 ₫
 26. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Janey M Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Janey M

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  17.857.263,00 ₫
 27. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền K Vàng 585 & Kim Cương

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA K

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.952.709,00 ₫
 28. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền Marva R Vàng Trắng 585

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marva R

  Vàng Trắng 585
  8.515.109,00 ₫

You’ve viewed 60 of 385 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...