Đang tải...
Tìm thấy 93 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Amiee

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  13.218.616,00 ₫
  6.628.269  - 80.858.104  6.628.269 ₫ - 80.858.104 ₫
 2. Vòng tay nữ Shanel

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.14 crt - AAA

  13.121.822,00 ₫
  7.276.945  - 1.094.202.354  7.276.945 ₫ - 1.094.202.354 ₫
 3. Vòng tay nữ Ezhoritoran
  Mới

  Vòng tay nữ Ezhoritoran

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.09 crt - AAA

  23.635.642,00 ₫
  6.836.570  - 101.928.760  6.836.570 ₫ - 101.928.760 ₫
 4. Vòng tay nữ Yukiko

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  6.028 crt - AAA

  27.893.639,00 ₫
  13.717.858  - 250.470.507  13.717.858 ₫ - 250.470.507 ₫
 5. Vòng tay nữ Bridgett

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  13.238.992,00 ₫
  7.120.720  - 101.433.478  7.120.720 ₫ - 101.433.478 ₫
 6. Vòng tay nữ Balia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  8 crt - AAA

  24.473.373,00 ₫
  10.749.004  - 182.051.017  10.749.004 ₫ - 182.051.017 ₫
 7. Vòng tay nữ Madelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  22.1 crt - AAA

  34.474.646,00 ₫
  16.795.956  - 332.078.608  16.795.956 ₫ - 332.078.608 ₫
 8. Vòng tay nữ Luthais

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  15 crt - AAA

  17.413.501,00 ₫
  9.193.540  - 225.989.494  9.193.540 ₫ - 225.989.494 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Fae

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  11.750.037,00 ₫
  6.512.515  - 104.843.842  6.512.515 ₫ - 104.843.842 ₫
 11. Vòng tay nữ Jaye

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.776 crt - AAA

  18.571.891,00 ₫
  10.314.006  - 132.070.124  10.314.006 ₫ - 132.070.124 ₫
 12. Vòng tay nữ Nilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  7 crt - AAA

  16.804.163,00 ₫
  9.155.615  - 115.655.105  9.155.615 ₫ - 115.655.105 ₫
 13. Vòng tay nữ Bagliore

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  13.056 crt - AAA

  28.637.410,00 ₫
  13.262.200  - 334.781.427  13.262.200 ₫ - 334.781.427 ₫
 14. Vòng tay nữ Lycoris

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.808 crt - AAA

  12.454.468,00 ₫
  7.181.851  - 99.990.088  7.181.851 ₫ - 99.990.088 ₫
 15. Vòng tay nữ Mircea

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.52 crt - AAA

  16.050.771,00 ₫
  8.549.958  - 160.569.990  8.549.958 ₫ - 160.569.990 ₫
 16. Vòng tay nữ Camaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  3.3 crt - AAA

  18.948.588,00 ₫
  9.893.160  - 129.706.930  9.893.160 ₫ - 129.706.930 ₫
 17. Vòng tay nữ Kamilah

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.944 crt - AAA

  16.417.278,00 ₫
  7.668.641  - 104.801.382  7.668.641 ₫ - 104.801.382 ₫
 18. Vòng tay nữ Sherly

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  4.8 crt - AAA

  16.971.994,00 ₫
  8.988.636  - 125.829.591  8.988.636 ₫ - 125.829.591 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Jone

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  5.2 crt - AAA

  20.457.071,00 ₫
  9.816.744  - 183.253.841  9.816.744 ₫ - 183.253.841 ₫
 21. Vòng tay nữ Honora

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  15.452.756,00 ₫
  8.179.205  - 123.876.769  8.179.205 ₫ - 123.876.769 ₫
 22. Vòng tay nữ Danyell

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  13.895.593,00 ₫
  7.549.774  - 111.339.090  7.549.774 ₫ - 111.339.090 ₫
 23. Vòng tay nữ Charise

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.444 crt - AAA

  17.306.520,00 ₫
  8.787.692  - 166.018.075  8.787.692 ₫ - 166.018.075 ₫
 24. Vòng tay nữ Neda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  21.424 crt - AAA

  53.537.009,00 ₫
  24.537.618  - 458.898.762  24.537.618 ₫ - 458.898.762 ₫
 25. Vòng tay nữ Bridgette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.93 crt - AAA

  15.605.019,00 ₫
  7.999.206  - 440.828.094  7.999.206 ₫ - 440.828.094 ₫
 26. Nhẫn Cabochon
 27. Vòng tay nữ Caonredine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.864 crt - AAA

  15.272.190,00 ₫
  8.133.922  - 111.905.125  8.133.922 ₫ - 111.905.125 ₫
 28. Vòng tay nữ Eadion

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.6 crt - AAA

  13.418.424,00 ₫
  7.342.605  - 206.206.562  7.342.605 ₫ - 206.206.562 ₫
 29. Vòng tay nữ Abbellirsi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  6 crt - AAA

  20.978.105,00 ₫
  8.974.767  - 136.994.626  8.974.767 ₫ - 136.994.626 ₫
 30. Vòng tay nữ Denae

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  12.565.693,00 ₫
  6.967.041  - 84.098.653  6.967.041 ₫ - 84.098.653 ₫
 31. Vòng tay nữ Bebiana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.19 crt - AAA

  13.651.632,00 ₫
  7.509.019  - 106.725.901  7.509.019 ₫ - 106.725.901 ₫
 32. Vòng tay nữ Madalin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  23.31 crt - AAA

  49.937.875,00 ₫
  22.890.457  - 472.327.947  22.890.457 ₫ - 472.327.947 ₫
 33. Vòng tay nữ Adiie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.382 crt - AAA

  12.585.221,00 ₫
  6.389.402  - 124.301.290  6.389.402 ₫ - 124.301.290 ₫
 34. Vòng tay nữ Jene

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4.24 crt - AAA

  18.534.815,00 ₫
  9.461.274  - 3.871.425.041  9.461.274 ₫ - 3.871.425.041 ₫
 35. Vòng tay nữ Nakisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7 crt - AAA

  20.676.693,00 ₫
  10.648.250  - 192.536.815  10.648.250 ₫ - 192.536.815 ₫
 36. Vòng tay nữ Carolee

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  15.810.773,00 ₫
  8.156.564  - 106.485.341  8.156.564 ₫ - 106.485.341 ₫
 37. Vòng tay nữ Adimus

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  12.14 crt - AAA

  24.373.750,00 ₫
  11.643.905  - 225.862.129  11.643.905 ₫ - 225.862.129 ₫
 38. Vòng tay nữ Bregie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.4 crt - AAA

  22.512.910,00 ₫
  9.175.993  - 194.121.715  9.175.993 ₫ - 194.121.715 ₫
 39. Vòng tay nữ Heidy

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  1.7 crt - AAA

  15.263.699,00 ₫
  7.539.585  - 91.754.274  7.539.585 ₫ - 91.754.274 ₫
 40. Vòng tay nữ Chin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.1 crt - AAA

  15.099.550,00 ₫
  7.550.907  - 131.829.562  7.550.907 ₫ - 131.829.562 ₫
 41. Vòng tay nữ Adelyth

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.86 crt - AAA

  14.179.460,00 ₫
  7.729.774  - 168.352.973  7.729.774 ₫ - 168.352.973 ₫
 42. Vòng tay nữ Bryanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.745 crt - AAA

  12.491.543,00 ₫
  6.833.174  - 93.381.631  6.833.174 ₫ - 93.381.631 ₫
 43. Vòng tay nữ Hadu

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.048 crt - AAA

  18.962.173,00 ₫
  9.650.896  - 161.603.005  9.650.896 ₫ - 161.603.005 ₫
 44. Vòng tay nữ Shasta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.56 crt - AAA

  16.641.145,00 ₫
  9.081.465  - 145.626.660  9.081.465 ₫ - 145.626.660 ₫
 45. Lắc Tay Kim Cương
 46. Vòng tay nữ Takako

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  4 crt - AAA

  17.690.009,00 ₫
  8.794.769  - 125.390.911  8.794.769 ₫ - 125.390.911 ₫
 47. Vòng tay nữ Conradina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.785 crt - AAA

  11.787.112,00 ₫
  6.533.175  - 92.744.836  6.533.175 ₫ - 92.744.836 ₫
 48. Vòng tay nữ Badhild

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  22.545.174,00 ₫
  6.894.305  - 89.207.117  6.894.305 ₫ - 89.207.117 ₫
 49. Vòng tay nữ Aili

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  18.979.719,00 ₫
  9.830.895  - 123.820.161  9.830.895 ₫ - 123.820.161 ₫
 50. Vòng tay nữ Baldhart

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAA

  16.960.107,00 ₫
  8.626.939  - 136.754.063  8.626.939 ₫ - 136.754.063 ₫
 51. Vòng tay nữ Cheryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  14.345.307,00 ₫
  7.852.037  - 103.570.258  7.852.037 ₫ - 103.570.258 ₫
 52. Vòng tay nữ Emmie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4 crt - AAA

  17.168.974,00 ₫
  9.220.710  - 189.423.629  9.220.710 ₫ - 189.423.629 ₫
 53. Vòng tay nữ Kaylin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  4.8 crt - AAA

  17.231.521,00 ₫
  9.127.314  - 127.315.431  9.127.314 ₫ - 127.315.431 ₫
 54. Vòng tay nữ Lisel

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.26 crt - AAA

  27.756.376,00 ₫
  10.323.912  - 233.050.778  10.323.912 ₫ - 233.050.778 ₫
 55. Vòng tay nữ Tempie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  13.475.028,00 ₫
  7.442.227  - 104.490.063  7.442.227 ₫ - 104.490.063 ₫
 56. Vòng tay nữ Valentin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  8.336 crt - AAA

  22.305.175,00 ₫
  10.847.494  - 206.376.375  10.847.494 ₫ - 206.376.375 ₫
 57. Vòng tay nữ Ezhorilana
  Mới

  Vòng tay nữ Ezhorilana

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  22.449.233,00 ₫
  6.431.572  - 84.098.657  6.431.572 ₫ - 84.098.657 ₫
 58. Vòng tay nữ Adal

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.688 crt - AAA

  18.026.517,00 ₫
  9.242.785  - 384.903.828  9.242.785 ₫ - 384.903.828 ₫
 59. Vòng tay nữ Alphonsine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.888 crt - AAA

  16.903.503,00 ₫
  8.500.713  - 132.820.119  8.500.713 ₫ - 132.820.119 ₫
 60. Vòng tay nữ Amalda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.952 crt - AAA

  16.792.277,00 ₫
  8.695.429  - 138.070.097  8.695.429 ₫ - 138.070.097 ₫
 61. Vòng tay nữ Amalsanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.96 crt - AAA

  15.773.697,00 ₫
  8.371.657  - 116.348.499  8.371.657 ₫ - 116.348.499 ₫
 62. Vòng tay nữ Anbreen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.802 crt - AAA

  15.032.191,00 ₫
  7.975.433  - 101.490.080  7.975.433 ₫ - 101.490.080 ₫
 63. Vòng tay nữ Brigitte

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.512 crt - AAA

  24.652.239,00 ₫
  11.292.398  - 200.673.569  11.292.398 ₫ - 200.673.569 ₫
 64. Vòng tay nữ Brunhilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.464 crt - AAA

  15.788.414,00 ₫
  8.382.978  - 141.876.681  8.382.978 ₫ - 141.876.681 ₫

You’ve viewed 60 of 93 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng