Đang tải...
Tìm thấy 91 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Cabochon Vòng tay Cabochon Amiee Vàng Trắng 585 Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Amiee

  Vàng Trắng 585 & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  11.494.249,00 ₫
  5.753.342  - 67.915.407  5.753.342 ₫ - 67.915.407 ₫
 2. Cabochon Vòng tay Cabochon Yukiko Vàng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Yukiko

  Vàng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  6.028 crt - AAA

  23.742.275,00 ₫
  11.879.789  - 179.062.011  11.879.789 ₫ - 179.062.011 ₫
 3. Cabochon Vòng tay Cabochon Balia Vàng 585 Đá Cabochon Rhodolite

  Vòng Tay GLAMIRA Balia

  Vàng 585 & Đá Cabochon Rhodolite

  8 crt - AAA

  21.077.028,00 ₫
  9.376.220  - 146.537.235  9.376.220 ₫ - 146.537.235 ₫
 4. Cabochon Vòng tay Cabochon Bridgett Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Bridgett

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  11.513.715,00 ₫
  6.196.739  - 81.568.786  6.196.739 ₫ - 81.568.786 ₫
 5. Cabochon Vòng tay Cabochon Nilda Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Nilda

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  7 crt - AAA

  14.494.477,00 ₫
  7.913.550  - 101.562.195  7.913.550 ₫ - 101.562.195 ₫
 6. Cabochon Vòng tay Cabochon Takako Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Takako

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  4 crt - AAA

  15.163.628,00 ₫
  7.594.521  - 103.035.680  7.594.521 ₫ - 103.035.680 ₫
 7. Cabochon Vòng tay Cabochon Luthais Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Luthais

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  15 crt - AAA

  15.182.824,00 ₫
  8.245.016  - 182.482.114  8.245.016 ₫ - 182.482.114 ₫
 8. Cabochon Vòng tay Cabochon Jone Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Jone

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  5.2 crt - AAA

  17.523.635,00 ₫
  8.488.074  - 154.986.104  8.488.074 ₫ - 154.986.104 ₫
 9. Cabochon Vòng tay Cabochon Kamilah Vàng Trắng 585 Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Kamilah

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.944 crt - AAA

  14.479.067,00 ₫
  6.718.001  - 89.787.849  6.718.001 ₫ - 89.787.849 ₫
 10. Cabochon Vòng tay Cabochon Jaye Vàng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Jaye

  Vàng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.776 crt - AAA

  15.899.830,00 ₫
  8.853.605  - 106.239.492  8.853.605 ₫ - 106.239.492 ₫
 11. Cabochon Vòng tay Cabochon Fae Vàng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Fae

  Vàng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  10.233.003,00 ₫
  5.695.755  - 79.743.833  5.695.755 ₫ - 79.743.833 ₫
 12. Cabochon Vòng tay Cabochon Bagliore Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Bagliore

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  13.056 crt - AAA

  24.488.210,00 ₫
  11.544.538  - 241.313.303  11.544.538 ₫ - 241.313.303 ₫
 13. Cabochon Vòng tay Cabochon Mircea Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Mircea

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.52 crt - AAA

  13.774.770,00 ₫
  7.362.008  - 108.348.334  7.362.008 ₫ - 108.348.334 ₫
 14. Cabochon Vòng tay Cabochon Lycoris Vàng Hồng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Lycoris

  Vàng Hồng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.808 crt - AAA

  10.870.521,00 ₫
  6.291.908  - 79.067.924  6.291.908 ₫ - 79.067.924 ₫
 15. Cabochon Vòng tay Cabochon Camaris Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Camaris

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  3.3 crt - AAA

  16.188.849,00 ₫
  8.458.063  - 105.901.541  8.458.063 ₫ - 105.901.541 ₫
 16. Cabochon Vòng tay Cabochon Hadu Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Hadu

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.048 crt - AAA

  16.343.496,00 ₫
  8.367.762  - 123.556.299  8.367.762 ₫ - 123.556.299 ₫
 17. Cabochon Vòng tay Cabochon Danyell Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Danyell

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  11.999.289,00 ₫
  6.565.516  - 87.300.498  6.565.516 ₫ - 87.300.498 ₫
 18. Cabochon Vòng tay Cabochon Honora Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Honora

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.19 crt - AAA

  13.345.161,00 ₫
  7.110.570  - 100.629.440  7.110.570 ₫ - 100.629.440 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Cabochon Vòng tay Cabochon Sherly Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Sherly

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  4.8 crt - AAA

  14.619.386,00 ₫
  7.816.219  - 102.562.543  7.816.219 ₫ - 102.562.543 ₫
 21. Cabochon Vòng tay Cabochon Charise Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Charise

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.444 crt - AAA

  14.938.956,00 ₫
  7.633.724  - 121.650.238  7.633.724 ₫ - 121.650.238 ₫
 22. Cabochon Vòng tay Cabochon Neda Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Neda

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  21.424 crt - AAA

  45.689.066,00 ₫
  21.374.969  - 370.249.848  21.374.969 ₫ - 370.249.848 ₫
 23. Cabochon Vòng tay Cabochon Bridgette Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Bridgette

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.93 crt - AAA

  13.526.034,00 ₫
  7.059.741  - 399.205.826  7.059.741 ₫ - 399.205.826 ₫
 24. Cabochon Vòng tay Cabochon Shanel Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Shanel

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.14 crt - AAA

  11.366.368,00 ₫
  6.327.325  - 1.035.750.611  6.327.325 ₫ - 1.035.750.611 ₫
 25. Cabochon Vòng tay Cabochon Caonredine Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Caonredine

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.864 crt - AAA

  13.208.086,00 ₫
  7.059.200  - 96.154.916  7.059.200 ₫ - 96.154.916 ₫
 26. Cabochon Vòng tay Cabochon Adimus Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Adimus

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  12.14 crt - AAA

  20.946.443,00 ₫
  10.206.237  - 179.021.459  10.206.237 ₫ - 179.021.459 ₫
 27. Cabochon Vòng tay Cabochon Abbellirsi Vàng Vàng-Trắng 585 Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Abbellirsi

  Vàng Vàng-Trắng 585 & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  6 crt - AAA

  18.481.806,00 ₫
  7.857.585  - 110.835.684  7.857.585 ₫ - 110.835.684 ₫
 28. Cabochon Vòng tay Cabochon Denae Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Denae

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  10.870.521,00 ₫
  6.051.013  - 69.821.478  6.051.013 ₫ - 69.821.478 ₫
 29. Cabochon Vòng tay Cabochon Madelie Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Madelie

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  22.1 crt - AAA

  29.958.212,00 ₫
  15.492.392  - 255.561.481  15.492.392 ₫ - 255.561.481 ₫
 30. Cabochon Vòng tay Cabochon Adiie Vàng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Adiie

  Vàng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.382 crt - AAA

  11.066.263,00 ₫
  5.668.719  - 95.587.153  5.668.719 ₫ - 95.587.153 ₫
 31. Cabochon Vòng tay Cabochon Eadion Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Eadion

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.6 crt - AAA

  11.614.292,00 ₫
  6.379.505  - 115.905.005  6.379.505 ₫ - 115.905.005 ₫
 32. Cabochon Vòng tay Cabochon Bregie Vàng Trắng 585 Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Bregie

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.4 crt - AAA

  19.806.318,00 ₫
  7.950.320  - 127.233.252  7.950.320 ₫ - 127.233.252 ₫
 33. Cabochon Vòng tay Cabochon Carolee Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Carolee

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  13.580.918,00 ₫
  7.055.416  - 87.192.356  7.055.416 ₫ - 87.192.356 ₫
 34. Cabochon Vòng tay Cabochon Shasta Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Shasta

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.56 crt - AAA

  14.374.166,00 ₫
  7.892.462  - 110.443.650  7.892.462 ₫ - 110.443.650 ₫
 35. Cabochon Vòng tay Cabochon Tempie Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Tempie

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  11.703.781,00 ₫
  6.512.254  - 87.530.310  6.512.254 ₫ - 87.530.310 ₫
 36. Cabochon Vòng tay Cabochon Heidy Vàng Hồng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Vòng Tay GLAMIRA Heidy

  Vàng Hồng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  1.7 crt - AAA

  13.235.393,00 ₫
  6.537.398  - 76.512.982  6.537.398 ₫ - 76.512.982 ₫
 37. Cabochon Vòng tay Cabochon Nakisha Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Nakisha

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7 crt - AAA

  17.839.691,00 ₫
  9.314.576  - 140.210.719  9.314.576 ₫ - 140.210.719 ₫
 38. Cabochon Vòng tay Cabochon Chin Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Chin

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.1 crt - AAA

  13.007.746,00 ₫
  6.564.434  - 100.764.622  6.564.434 ₫ - 100.764.622 ₫
 39. Cabochon Vòng tay Cabochon Bryanna Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Bryanna

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.745 crt - AAA

  10.941.355,00 ₫
  6.009.647  - 79.121.991  6.009.647 ₫ - 79.121.991 ₫
 40. Cabochon Vòng tay Cabochon Adelyth Vàng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Adelyth

  Vàng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.86 crt - AAA

  12.270.463,00 ₫
  6.737.467  - 121.569.124  6.737.467 ₫ - 121.569.124 ₫
 41. Cabochon Vòng tay Cabochon Baldhart Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Baldhart

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAA

  14.608.030,00 ₫
  7.480.157  - 118.081.431  7.480.157 ₫ - 118.081.431 ₫
 42. Cabochon Vòng tay Cabochon Lisel Vàng Hồng 585 Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Lisel

  Vàng Hồng 585 & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.26 crt - AAA

  24.709.097,00 ₫
  9.195.616  - 179.359.410  9.195.616 ₫ - 179.359.410 ₫
 43. Cabochon Vòng tay Cabochon Badhild Vàng Trắng 585 Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo)

  Vòng Tay GLAMIRA Badhild

  Vàng Trắng 585 & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  20.226.734,00 ₫
  5.979.908  - 74.282.482  5.979.908 ₫ - 74.282.482 ₫
 44. Cabochon Vòng tay Cabochon Aili Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Aili

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  16.183.171,00 ₫
  8.407.234  - 101.913.669  8.407.234 ₫ - 101.913.669 ₫
 45. Cabochon Vòng tay Cabochon Bebiana Vàng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Bebiana

  Vàng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.19 crt - AAA

  11.801.654,00 ₫
  6.519.013  - 89.098.422  6.519.013 ₫ - 89.098.422 ₫
 46. Cabochon Vòng tay Cabochon Cheryl Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Cheryl

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  12.464.315,00 ₫
  6.846.694  - 87.489.755  6.846.694 ₫ - 87.489.755 ₫
 47. Cabochon Vòng tay Cabochon Kaylin Vàng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Kaylin

  Vàng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  4.8 crt - AAA

  14.831.893,00 ₫
  7.929.773  - 103.779.186  7.929.773 ₫ - 103.779.186 ₫
 48. Cabochon Vòng tay Cabochon Valentin Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Valentin

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  8.336 crt - AAA

  19.395.364,00 ₫
  9.590.348  - 159.514.701  9.590.348 ₫ - 159.514.701 ₫
 49. Cabochon Vòng tay Cabochon Emmie Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Emmie

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4 crt - AAA

  14.736.724,00 ₫
  7.918.957  - 149.768.085  7.918.957 ₫ - 149.768.085 ₫
 50. Cabochon Vòng tay Cabochon Madalin Vàng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Madalin

  Vàng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  23.31 crt - AAA

  42.746.696,00 ₫
  20.055.594  - 383.078.618  20.055.594 ₫ - 383.078.618 ₫
 51. Cabochon Vòng tay Cabochon Adal Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Adal

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.688 crt - AAA

  15.485.092,00 ₫
  7.968.975  - 339.779.841  7.968.975 ₫ - 339.779.841 ₫
 52. Cabochon Vòng tay Cabochon Alphonsine Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Alphonsine

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.888 crt - AAA

  14.553.958,00 ₫
  7.344.704  - 104.211.763  7.344.704 ₫ - 104.211.763 ₫
 53. Cabochon Vòng tay Cabochon Amalda Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Amalda

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.952 crt - AAA

  14.447.705,00 ₫
  7.506.382  - 106.847.811  7.506.382 ₫ - 106.847.811 ₫
 54. Cabochon Vòng tay Cabochon Amalsanda Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Amalsanda

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.96 crt - AAA

  13.616.335,00 ₫
  7.275.492  - 99.399.284  7.275.492 ₫ - 99.399.284 ₫
 55. Cabochon Vòng tay Cabochon Anbreen Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Anbreen

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.802 crt - AAA

  12.907.981,00 ₫
  6.896.982  - 85.205.177  6.896.982 ₫ - 85.205.177 ₫
 56. Cabochon Vòng tay Cabochon Brigitte Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Brigitte

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.512 crt - AAA

  21.389.569,00 ₫
  9.825.023  - 176.493.558  9.825.023 ₫ - 176.493.558 ₫
 57. Cabochon Vòng tay Cabochon Brunhilda Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Brunhilda

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.464 crt - AAA

  13.701.231,00 ₫
  7.324.157  - 108.862.023  7.324.157 ₫ - 108.862.023 ₫
 58. Cabochon Vòng tay Cabochon Cailin Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Cailin

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.815 crt - AAA

  12.641.404,00 ₫
  6.944.025  - 93.775.716  6.944.025 ₫ - 93.775.716 ₫
 59. Cabochon Vòng tay Cabochon Carroll Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Carroll

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.55 crt - AAA

  14.882.991,00 ₫
  7.550.722  - 116.580.913  7.550.722 ₫ - 116.580.913 ₫
 60. Cabochon Vòng tay Cabochon Chantal Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Chantal

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  1.6 crt - AAA

  12.393.480,00 ₫
  6.256.219  - 77.242.962  6.256.219 ₫ - 77.242.962 ₫
 61. Cabochon Vòng tay Cabochon Cinda Vàng Trắng 585 Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Cinda

  Vàng Trắng 585 & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.64 crt - AAA

  12.641.404,00 ₫
  6.756.392  - 80.771.212  6.756.392 ₫ - 80.771.212 ₫

You’ve viewed 60 of 91 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng