Đang tải...
Tìm thấy 79 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Fouett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.342.011,00 ₫
  5.746.387  - 66.848.737  5.746.387 ₫ - 66.848.737 ₫
 2. Vòng tay nữ Denyse

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  12.753.051,00 ₫
  6.838.552  - 72.070.412  6.838.552 ₫ - 72.070.412 ₫
 3. Vòng tay nữ Jona

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  20.737.258,00 ₫
  8.830.146  - 213.961.243  8.830.146 ₫ - 213.961.243 ₫
 4. Vòng tay nữ Verdoiment

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  25.474.972,00 ₫
  11.625.227  - 37.061.708  11.625.227 ₫ - 37.061.708 ₫
 5. Vòng tay nữ Inari

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  19.367.170,00 ₫
  7.944.301  - 101.306.117  7.944.301 ₫ - 101.306.117 ₫
 6. Vòng tay nữ Saimaa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  13.340.312,00 ₫
  7.153.550  - 75.990.198  7.153.550 ₫ - 75.990.198 ₫
 7. Vòng Tay GLAMIRA Tonya

  Vàng Trắng 14K
  9.417.124,00 ₫
  4.816.392  - 53.914.837  4.816.392 ₫ - 53.914.837 ₫
 8. Vòng Tay SYLVIE Anatebs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.252 crt - VS

  13.175.313,00 ₫
  5.582.520  - 86.730.713  5.582.520 ₫ - 86.730.713 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Vattern

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  19.399.717,00 ₫
  8.836.372  - 111.225.882  8.836.372 ₫ - 111.225.882 ₫
 11. Vòng tay nữ Annik

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  10.666.080,00 ₫
  5.879.688  - 60.325.181  5.879.688 ₫ - 60.325.181 ₫
 12. Vòng tay nữ Onega

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  14.836.626,00 ₫
  7.351.096  - 87.494.863  7.351.096 ₫ - 87.494.863 ₫
 13. Vòng tay nữ Maitso

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  13.953.044,00 ₫
  5.752.330  - 85.485.436  5.752.330 ₫ - 85.485.436 ₫
 14. Vòng Tay GLAMIRA Seliger

  Vàng 14K
  12.271.922,00 ₫
  7.306.946  - 70.259.100  7.306.946 ₫ - 70.259.100 ₫
 15. Vòng tay nữ Leighton

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  37.719.442,00 ₫
  16.229.356  - 60.819.333  16.229.356 ₫ - 60.819.333 ₫
 16. Vòng tay nữ Janeen

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  29.557.783,00 ₫
  11.508.624  - 140.716.313  11.508.624 ₫ - 140.716.313 ₫
 17. Vòng tay nữ Rosann

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  30.675.136,00 ₫
  12.987.674  - 51.355.227  12.987.674 ₫ - 51.355.227 ₫
 18. Vòng Tay GLAMIRA Pinot

  Vàng 14K
  13.272.955,00 ₫
  7.092.418  - 75.990.202  7.092.418 ₫ - 75.990.202 ₫
 19. Vòng Tay GLAMIRA Leann

  Vàng Trắng 14K
  22.282.252,00 ₫
  8.844.863  - 29.936.461  8.844.863 ₫ - 29.936.461 ₫
 20. Vòng tay nữ Dizaine

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  4.48 crt - AAA

  45.114.407,00 ₫
  18.305.573  - 443.596.010  18.305.573 ₫ - 443.596.010 ₫
 21. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Vingtaine - M

  Vòng tay nữ Vingtaine - M

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.872 crt - VS

  43.800.639,00 ₫
  11.999.659  - 853.311.425  11.999.659 ₫ - 853.311.425 ₫
 22. Vòng Tay GLAMIRA Nikolet

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  11.085.513,00 ₫
  6.600.534  - 63.466.680  6.600.534 ₫ - 63.466.680 ₫
 23. Vòng tay nữ Horsens

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  20.561.222,00 ₫
  8.660.335  - 109.499.475  8.660.335 ₫ - 109.499.475 ₫
 24. Vòng tay nữ Qant

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  15.528.320,00 ₫
  7.274.682  - 90.494.848  7.274.682 ₫ - 90.494.848 ₫
 25. Vòng Tay Thiết Kế
 26. Vòng tay nữ Zubat

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  42.782.342,00 ₫
  14.501.817  - 68.501.560  14.501.817 ₫ - 68.501.560 ₫
 27. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Esmira - E

  Vòng tay nữ Esmira - E

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.23 crt - VS

  20.592.636,00 ₫
  9.768.349  - 46.713.738  9.768.349 ₫ - 46.713.738 ₫
 28. Vòng tay nữ Roskilde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.198 crt - VS

  17.518.784,00 ₫
  8.037.697  - 109.188.160  8.037.697 ₫ - 109.188.160 ₫
 29. Vòng tay nữ Grundy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  18.924.815,00 ₫
  8.236.942  - 101.886.308  8.236.942 ₫ - 101.886.308 ₫
 30. Vòng Tay GLAMIRA Sahre

  Vàng 14K
  9.862.028,00 ₫
  5.872.047  - 56.461.995  5.872.047 ₫ - 56.461.995 ₫
 31. Vòng Tay GLAMIRA Polaire

  Vàng Trắng 14K
  14.088.612,00 ₫
  7.528.266  - 64.527.996  7.528.266 ₫ - 64.527.996 ₫
 32. Vòng tay nữ Altagracia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  22.852.249,00 ₫
  7.266.474  - 113.277.762  7.266.474 ₫ - 113.277.762 ₫
 33. Vòng tay nữ Auzits

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  14.727.947,00 ₫
  7.519.209  - 94.428.791  7.519.209 ₫ - 94.428.791 ₫
 34. Vòng tay nữ Ladoga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  18.927.362,00 ₫
  7.582.322  - 97.032.556  7.582.322 ₫ - 97.032.556 ₫
 35. Vòng Tay GLAMIRA Samenta

  Vàng Trắng 14K
  9.862.028,00 ₫
  5.872.047  - 56.461.995  5.872.047 ₫ - 56.461.995 ₫
 36. Cung Hoàng Đạo
  Vòng tay nữ Jerica - Scorpio

  Vòng tay nữ Jerica - Scorpio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  16.947.371,00 ₫
  8.934.863  - 98.532.548  8.934.863 ₫ - 98.532.548 ₫
 37. Vòng Tay GLAMIRA Narva

  Vàng Trắng 14K
  12.790.976,00 ₫
  7.323.078  - 73.230.780  7.323.078 ₫ - 73.230.780 ₫
 38. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - S

  Vòng tay nữ Lienax - S

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  17.999.629,00 ₫
  8.499.015  - 110.192.866  8.499.015 ₫ - 110.192.866 ₫
 39. Vòng tay nữ Genia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.65 crt - AAA

  38.799.719,00 ₫
  15.612.661  - 1.383.680.610  15.612.661 ₫ - 1.383.680.610 ₫
 40. Vòng Tay GLAMIRA Mable

  Vàng 14K
  33.553.142,00 ₫
  12.806.543  - 45.079.031  12.806.543 ₫ - 45.079.031 ₫
 41. Vòng tay nữ Vanern

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  19.193.399,00 ₫
  8.178.357  - 118.938.112  8.178.357 ₫ - 118.938.112 ₫
 42. Vòng Tay GLAMIRA Avaler

  Vàng Hồng 14K
  17.202.937,00 ₫
  8.535.808  - 78.792.078  8.535.808 ₫ - 78.792.078 ₫
 43. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - L

  Vòng tay nữ Lienax - L

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  16.925.295,00 ₫
  8.182.036  - 102.381.583  8.182.036 ₫ - 102.381.583 ₫
 44. Vòng Tay GLAMIRA Weisa Women

  Vàng Trắng 14K
  24.061.866,00 ₫
  11.571.737  - 137.758.777  11.571.737 ₫ - 137.758.777 ₫
 45. Lắc Tay Kim Cương
 46. Vòng tay nữ Karisa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.245 crt - VS

  24.539.881,00 ₫
  11.252.776  - 143.461.579  11.252.776 ₫ - 143.461.579 ₫
 47. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Vingtaine - E

  Vòng tay nữ Vingtaine - E

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.872 crt - VS

  88.233.542,00 ₫
  11.767.868  - 852.663.880  11.767.868 ₫ - 852.663.880 ₫
 48. Vòng tay nữ Saxona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.228 crt - AAA

  16.675.674,00 ₫
  7.856.849  - 110.957.018  7.856.849 ₫ - 110.957.018 ₫
 49. Vòng tay nữ Malaren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.222 crt - VS

  18.192.081,00 ₫
  7.871.282  - 114.041.906  7.871.282 ₫ - 114.041.906 ₫
 50. Vòng Tay GLAMIRA Dotty

  Vàng Trắng 14K
  12.865.127,00 ₫
  7.169.116  - 73.655.310  7.169.116 ₫ - 73.655.310 ₫
 51. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - A

  Vòng tay nữ Berjumpa - A

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - AAA

  14.341.346,00 ₫
  6.007.047  - 90.409.948  6.007.047 ₫ - 90.409.948 ₫
 52. Vòng tay nữ Iluminada

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.31 crt - AAA

  21.886.592,00 ₫
  10.142.781  - 141.579.511  10.142.781 ₫ - 141.579.511 ₫
 53. Vòng tay nữ Beloye

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  21.147.351,00 ₫
  9.449.388  - 121.202.251  9.449.388 ₫ - 121.202.251 ₫
 54. Vòng Tay GLAMIRA Ivana

  Vàng Hồng 14K
  9.565.426,00 ₫
  5.549.407  - 54.763.890  5.549.407 ₫ - 54.763.890 ₫
 55. Vòng tay nữ Helsingar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  25.506.387,00 ₫
  10.257.687  - 164.645.444  10.257.687 ₫ - 164.645.444 ₫
 56. Vòng tay nữ Bethany

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  31.581.641,00 ₫
  13.023.334  - 53.474.462  13.023.334 ₫ - 53.474.462 ₫
 57. Vòng Tay GLAMIRA Samira

  Vàng Hồng-Trắng 14K
  14.681.817,00 ₫
  7.957.320  - 84.056.205  7.957.320 ₫ - 84.056.205 ₫
 58. Vòng tay nữ Fredricka

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.618 crt - AAA

  37.275.104,00 ₫
  16.248.601  - 85.747.515  16.248.601 ₫ - 85.747.515 ₫
 59. Vòng Tay GLAMIRA Sevan

  Vàng Trắng 14K
  14.348.139,00 ₫
  7.666.944  - 82.145.835  7.666.944 ₫ - 82.145.835 ₫
 60. Vòng Tay GLAMIRA Credere

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  53.203.049,00 ₫
  20.306.507  - 71.478.906  20.306.507 ₫ - 71.478.906 ₫
 61. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - G

  Vòng tay nữ Berjumpa - G

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  15.959.356,00 ₫
  6.155.631  - 103.131.583  6.155.631 ₫ - 103.131.583 ₫
 62. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - T

  Vòng tay nữ Berjumpa - T

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  14.660.588,00 ₫
  5.752.330  - 93.947.659  5.752.330 ₫ - 93.947.659 ₫
 63. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Asalee - C

  Vòng tay nữ Asalee - C

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  24.384.221,00 ₫
  9.529.199  - 148.782.306  9.529.199 ₫ - 148.782.306 ₫

You’ve viewed 60 of 79 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng