Đang tải...
Tìm thấy 79 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Fouett

  Vòng Tay GLAMIRA Fouett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  11.789.216,00 ₫
  4.963.880  - 58.385.080  4.963.880 ₫ - 58.385.080 ₫
 2. Vòng Tay Denyse

  Vòng Tay GLAMIRA Denyse

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  11.120.336,00 ₫
  5.940.705  - 62.764.976  5.940.705 ₫ - 62.764.976 ₫
 3. Vòng Tay Tonya

  Vòng Tay GLAMIRA Tonya

  Vàng Trắng 14K
  8.181.481,00 ₫
  4.184.422  - 46.840.545  4.184.422 ₫ - 46.840.545 ₫
 4. Vòng Tay Nikolet

  Vòng Tay GLAMIRA Nikolet

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  9.421.099,00 ₫
  5.609.509  - 53.937.592  5.609.509 ₫ - 53.937.592 ₫
 5. Vòng Tay Inari

  Vòng Tay GLAMIRA Inari

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  17.013.729,00 ₫
  6.794.244  - 88.260.295  6.794.244 ₫ - 88.260.295 ₫
 6. Vòng Tay Jona

  Vòng Tay GLAMIRA Jona

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  18.782.990,00 ₫
  7.651.298  - 198.514.695  7.651.298 ₫ - 198.514.695 ₫
 7. Vòng Tay Saimaa

  Vòng Tay GLAMIRA Saimaa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  11.362.581,00 ₫
  6.085.079  - 64.684.557  6.085.079 ₫ - 64.684.557 ₫
 8. Vòng Tay Verdoiment

  Vòng Tay GLAMIRA Verdoiment

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  21.608.833,00 ₫
  9.793.932  - 31.740.721  9.793.932 ₫ - 31.740.721 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Roskilde

  Vòng Tay GLAMIRA Roskilde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.198 crt - VS

  15.318.818,00 ₫
  6.910.501  - 96.195.473  6.910.501 ₫ - 96.195.473 ₫
 11. Vòng Tay SYLVIE Anatebs

  Vòng Tay SYLVIE Anatebs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.252 crt - VS

  11.913.314,00 ₫
  4.947.659  - 79.000.330  4.947.659 ₫ - 79.000.330 ₫
 12. Vòng Tay Janeen

  Vòng Tay GLAMIRA Janeen

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  25.792.445,00 ₫
  9.725.530  - 120.433.597  9.725.530 ₫ - 120.433.597 ₫
 13. Vòng Tay Leann

  Vòng Tay GLAMIRA Leann

  Vàng Trắng 14K
  18.842.200,00 ₫
  7.479.346  - 25.314.711  7.479.346 ₫ - 25.314.711 ₫
 14. Vòng Tay Maitso

  Vòng Tay GLAMIRA Maitso

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  12.479.185,00 ₫
  5.008.491  - 76.796.864  5.008.491 ₫ - 76.796.864 ₫
 15. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Esmira - E

  Vòng Tay GLAMIRA Esmira - E

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.23 crt - VS

  17.723.975,00 ₫
  8.365.059  - 42.008.061  8.365.059 ₫ - 42.008.061 ₫
 16. Vòng Tay Onega

  Vòng Tay GLAMIRA Onega

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  12.933.667,00 ₫
  6.284.338  - 76.485.946  6.284.338 ₫ - 76.485.946 ₫
 17. Vòng Tay Sahre

  Vòng Tay GLAMIRA Sahre

  Vàng 14K
  8.429.405,00 ₫
  5.019.035  - 48.259.957  5.019.035 ₫ - 48.259.957 ₫
 18. Vòng Tay Annik

  Vòng Tay GLAMIRA Annik

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  9.303.761,00 ₫
  5.109.877  - 52.558.740  5.109.877 ₫ - 52.558.740 ₫
 19. Vòng Tay Horsens

  Vòng Tay GLAMIRA Horsens

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.871.053,00 ₫
  7.353.898  - 94.465.147  7.353.898 ₫ - 94.465.147 ₫
 20. Vòng Tay Leighton

  Vòng Tay GLAMIRA Leighton

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  32.278.745,00 ₫
  13.669.598  - 53.056.211  13.669.598 ₫ - 53.056.211 ₫
 21. Vòng Tay Rosann

  Vòng Tay GLAMIRA Rosann

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  26.434.830,00 ₫
  10.983.533  - 45.204.844  10.983.533 ₫ - 45.204.844 ₫
 22. Vòng Tay Vattern

  Vòng Tay GLAMIRA Vattern

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  16.690.644,00 ₫
  7.499.353  - 95.708.817  7.499.353 ₫ - 95.708.817 ₫
 23. Vòng Tay Polaire

  Vòng Tay GLAMIRA Polaire

  Vàng Trắng 14K
  12.042.007,00 ₫
  6.434.660  - 55.154.232  6.434.660 ₫ - 55.154.232 ₫
 24. Vòng Tay Grundy

  Vòng Tay GLAMIRA Grundy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  16.378.644,00 ₫
  6.986.203  - 87.597.902  6.986.203 ₫ - 87.597.902 ₫
 25. Vòng Tay Thiết Kế
 26. Vòng Tay Ladoga

  Vòng Tay GLAMIRA Ladoga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  16.770.671,00 ₫
  6.513.065  - 85.191.660  6.513.065 ₫ - 85.191.660 ₫
 27. Vòng Tay Dizaine

  Vòng Tay GLAMIRA Dizaine

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  4.48 crt - AAA

  38.138.883,00 ₫
  15.367.484  - 417.101.215  15.367.484 ₫ - 417.101.215 ₫
 28. Vòng Tay Genia

  Vòng Tay GLAMIRA Genia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.65 crt - AAA

  32.708.624,00 ₫
  13.085.612  - 1.315.963.880  13.085.612 ₫ - 1.315.963.880 ₫
 29. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Vingtaine - M

  Vòng Tay GLAMIRA Vingtaine - M

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.872 crt - VS

  39.327.673,00 ₫
  10.253.821  - 811.781.693  10.253.821 ₫ - 811.781.693 ₫
 30. Vòng Tay Zubat

  Vòng Tay GLAMIRA Zubat

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  37.186.122,00 ₫
  12.278.847  - 60.490.138  12.278.847 ₫ - 60.490.138 ₫
 31. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Lienax - S

  Vòng Tay GLAMIRA Lienax - S

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  15.742.747,00 ₫
  7.343.083  - 96.952.491  7.343.083 ₫ - 96.952.491 ₫
 32. Vòng Tay Pinot

  Vòng Tay GLAMIRA Pinot

  Vàng 14K
  11.369.072,00 ₫
  6.075.076  - 65.090.107  6.075.076 ₫ - 65.090.107 ₫
 33. Vòng Tay Samenta

  Vòng Tay GLAMIRA Samenta

  Vàng Trắng 14K
  8.429.405,00 ₫
  5.019.035  - 48.259.957  5.019.035 ₫ - 48.259.957 ₫
 34. Vòng Tay Qant

  Vòng Tay GLAMIRA Qant

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  13.629.854,00 ₫
  6.287.582  - 79.554.578  6.287.582 ₫ - 79.554.578 ₫
 35. Vòng Tay Altagracia

  Vòng Tay GLAMIRA Altagracia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  20.590.914,00 ₫
  6.326.515  - 101.116.096  6.326.515 ₫ - 101.116.096 ₫
 36. Vòng Tay Auzits

  Vòng Tay GLAMIRA Auzits

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  12.794.430,00 ₫
  6.482.244  - 82.907.091  6.482.244 ₫ - 82.907.091 ₫
 37. Vòng Tay Seliger

  Vòng Tay GLAMIRA Seliger

  Vàng 14K
  10.412.794,00 ₫
  6.199.984  - 59.615.235  6.199.984 ₫ - 59.615.235 ₫
 38. Cung Hoàng Đạo
  Vòng Tay Jerica - Scorpio

  Vòng Tay GLAMIRA Jerica - Scorpio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  14.454.194,00 ₫
  7.608.040  - 84.191.319  7.608.040 ₫ - 84.191.319 ₫
 39. Vòng Tay Narva

  Vòng Tay GLAMIRA Narva

  Vàng Trắng 14K
  10.873.225,00 ₫
  6.225.129  - 62.251.290  6.225.129 ₫ - 62.251.290 ₫
 40. Vòng Tay Mable

  Vòng Tay GLAMIRA Mable

  Vàng 14K
  28.192.466,00 ₫
  10.760.483  - 37.876.901  10.760.483 ₫ - 37.876.901 ₫
 41. Vòng Tay Avaler

  Vòng Tay GLAMIRA Avaler

  Vàng Hồng 14K
  14.627.497,00 ₫
  7.257.918  - 66.996.174  7.257.918 ₫ - 66.996.174 ₫
 42. Vòng Tay Vanern

  Vòng Tay GLAMIRA Vanern

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  16.847.725,00 ₫
  7.006.480  - 105.103.964  7.006.480 ₫ - 105.103.964 ₫
 43. Vòng Tay Karisa

  Vòng Tay GLAMIRA Karisa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.245 crt - VS

  21.353.068,00 ₫
  9.633.065  - 125.083.855  9.633.065 ₫ - 125.083.855 ₫
 44. Vòng Tay Malaren

  Vòng Tay GLAMIRA Malaren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.222 crt - VS

  15.820.342,00 ₫
  6.710.431  - 100.021.123  6.710.431 ₫ - 100.021.123 ₫
 45. Lắc Tay Kim Cương
 46. Vòng Tay Saxona

  Vòng Tay GLAMIRA Saxona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.228 crt - AAA

  14.371.733,00 ₫
  6.660.955  - 97.074.156  6.660.955 ₫ - 97.074.156 ₫
 47. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Vingtaine - E

  Vòng Tay GLAMIRA Vingtaine - E

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.872 crt - VS

  81.844.831,00 ₫
  10.066.459  - 811.258.269  10.066.459 ₫ - 811.258.269 ₫
 48. Vòng Tay Dotty

  Vòng Tay GLAMIRA Dotty

  Vàng Trắng 14K
  10.908.642,00 ₫
  6.078.861  - 62.454.060  6.078.861 ₫ - 62.454.060 ₫
 49. Vòng Tay Iluminada

  Vòng Tay GLAMIRA Iluminada

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.31 crt - AAA

  18.889.243,00 ₫
  8.672.192  - 123.691.480  8.672.192 ₫ - 123.691.480 ₫
 50. Vòng Tay Weisa Women

  Vòng Tay GLAMIRA Weisa Women

  Vàng Trắng 14K
  20.258.907,00 ₫
  9.742.833  - 115.986.112  9.742.833 ₫ - 115.986.112 ₫
 51. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Berjumpa - A

  Vòng Tay GLAMIRA Berjumpa - A

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - AAA

  12.920.960,00 ₫
  5.292.373  - 81.906.745  5.292.373 ₫ - 81.906.745 ₫
 52. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Lienax - L

  Vòng Tay GLAMIRA Lienax - L

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  14.787.283,00 ₫
  7.078.127  - 89.895.997  7.078.127 ₫ - 89.895.997 ₫
 53. Vòng Tay Beloye

  Vòng Tay GLAMIRA Beloye

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  18.289.305,00 ₫
  8.034.133  - 104.833.599  8.034.133 ₫ - 104.833.599 ₫
 54. Vòng Tay Ivana

  Vòng Tay GLAMIRA Ivana

  Vàng Hồng 14K
  8.181.481,00 ₫
  4.746.508  - 46.840.545  4.746.508 ₫ - 46.840.545 ₫
 55. Vòng Tay Samira

  Vòng Tay GLAMIRA Samira

  Vàng Hồng-Trắng 14K
  12.360.767,00 ₫
  6.699.347  - 70.767.750  6.699.347 ₫ - 70.767.750 ₫
 56. Vòng Tay Helsingar

  Vòng Tay GLAMIRA Helsingar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  22.559.704,00 ₫
  8.861.447  - 146.942.781  8.861.447 ₫ - 146.942.781 ₫
 57. Vòng Tay Bethany

  Vòng Tay GLAMIRA Bethany

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  27.229.970,00 ₫
  11.004.892  - 47.134.160  11.004.892 ₫ - 47.134.160 ₫
 58. Vòng Tay Fredricka

  Vòng Tay GLAMIRA Fredricka

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.618 crt - AAA

  32.102.198,00 ₫
  13.862.638  - 77.202.954  13.862.638 ₫ - 77.202.954 ₫
 59. Vòng Tay Sevan

  Vòng Tay GLAMIRA Sevan

  Vàng Trắng 14K
  12.112.842,00 ₫
  6.472.511  - 69.348.337  6.472.511 ₫ - 69.348.337 ₫
 60. Vòng Tay Credere

  Vòng Tay GLAMIRA Credere

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  44.272.089,00 ₫
  16.897.744  - 59.480.058  16.897.744 ₫ - 59.480.058 ₫
 61. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Berjumpa - G

  Vòng Tay GLAMIRA Berjumpa - G

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  14.431.212,00 ₫
  5.414.037  - 93.856.827  5.414.037 ₫ - 93.856.827 ₫
 62. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Berjumpa - T

  Vòng Tay GLAMIRA Berjumpa - T

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  13.296.766,00 ₫
  5.089.600  - 85.691.839  5.089.600 ₫ - 85.691.839 ₫
 63. Chữ viết tắt
  Vòng Tay Asalee - C

  Vòng Tay GLAMIRA Asalee - C

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  21.487.710,00 ₫
  8.206.896  - 131.788.882  8.206.896 ₫ - 131.788.882 ₫

You’ve viewed 60 of 79 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng