Đang tải...
Tìm thấy 18 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Iliana

  Vòng Tay GLAMIRA Iliana

  Vàng Hồng 9K & Đá Swarovski

  1.35 crt - AAAAA

  17.330.326,00 ₫
  12.131.228  - 148.109.673  12.131.228 ₫ - 148.109.673 ₫
 2. Vòng Tay Subtrat

  Vòng Tay GLAMIRA Subtrat

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.615.221,00 ₫
  4.947.659  - 52.991.322  4.947.659 ₫ - 52.991.322 ₫
 3. Vòng Tay Hofer

  Vòng Tay GLAMIRA Hofer

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  3.99 crt - AAAAA

  18.417.189,00 ₫
  9.841.246  - 405.389.051  9.841.246 ₫ - 405.389.051 ₫
 4. Vòng Tay Crystle

  Vòng Tay GLAMIRA Crystle

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen

  1 crt - AAA

  8.517.543,00 ₫
  5.002.813  - 110.916.790  5.002.813 ₫ - 110.916.790 ₫
 5. Vòng Tay Fernanda

  Vòng Tay GLAMIRA Fernanda

  Vàng Hồng 18K & Đá Swarovski

  0.74 crt - AAAAA

  36.116.291,00 ₫
  13.133.196  - 100.138.464  13.133.196 ₫ - 100.138.464 ₫
 6. Vòng Tay Finley

  Vòng Tay GLAMIRA Finley

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.372 crt - VS

  78.349.296,00 ₫
  10.252.199  - 870.977.331  10.252.199 ₫ - 870.977.331 ₫
 7. Vòng Tay Selvy

  Vòng Tay GLAMIRA Selvy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  3.75 crt - AAA

  44.967.194,00 ₫
  16.075.837  - 381.325.580  16.075.837 ₫ - 381.325.580 ₫
 8. Vòng Tay Siemen

  Vòng Tay GLAMIRA Siemen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.36 crt - AAA

  101.661.424,00 ₫
  7.702.667  - 2.202.803.463  7.702.667 ₫ - 2.202.803.463 ₫
 9. Vòng Tay Mariella

  Vòng Tay GLAMIRA Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  11.685 crt - AA

  132.368.547,00 ₫
  21.174.360  - 13.147.472.447  21.174.360 ₫ - 13.147.472.447 ₫
 10. Vòng Tay Brandie

  Vòng Tay GLAMIRA Brandie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  2.66 crt - AAA

  37.719.278,00 ₫
  17.148.100  - 302.442.043  17.148.100 ₫ - 302.442.043 ₫
 11. Vòng Tay Beldene

  Vòng Tay GLAMIRA Beldene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.32 crt - VS

  232.487.004,00 ₫
  20.580.100  - 249.325.268  20.580.100 ₫ - 249.325.268 ₫
 12. Vòng Tay Britni

  Vòng Tay GLAMIRA Britni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  3.3 crt - AAA

  38.115.361,00 ₫
  20.109.666  - 195.094.591  20.109.666 ₫ - 195.094.591 ₫
 13. Vòng Tay Wuld

  Vòng Tay GLAMIRA Wuld

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  4.76 crt - AA

  76.244.242,00 ₫
  17.236.239  - 1.205.005.450  17.236.239 ₫ - 1.205.005.450 ₫
 14. Vòng Tay Rines

  Vòng Tay GLAMIRA Rines

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  13.64 crt - AAAAA

  29.502.920,00 ₫
  13.963.214  - 23.140.124.680  13.963.214 ₫ - 23.140.124.680 ₫
 15. Vòng Tay Lisel

  Vòng Tay GLAMIRA Lisel

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.26 crt - AAA

  24.709.097,00 ₫
  8.952.288  - 212.289.734  8.952.288 ₫ - 212.289.734 ₫
 16. Vòng Tay Mitts

  Vòng Tay GLAMIRA Mitts

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.9 crt - AAAAA

  44.874.190,00 ₫
  19.182.859  - 337.454.710  19.182.859 ₫ - 337.454.710 ₫
 17. Vòng tay Lebowitz

  Vòng tay GLAMIRA Lebowitz

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Swarovski

  10 crt - VS

  363.136.038,00 ₫
  17.008.593  - 13.218.455.951  17.008.593 ₫ - 13.218.455.951 ₫
 18. Vòng Tay Jobarderie

  Vòng Tay GLAMIRA Jobarderie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  1.936 crt - AAAAA

  23.800.674,00 ₫
  11.446.126  - 260.441.548  11.446.126 ₫ - 260.441.548 ₫

You’ve viewed 18 of 18 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng