Đang tải...
Tìm thấy 18 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Iliana

  Vàng Hồng 9K & Đá Swarovski

  1.35 crt - AAAAA

  20.377.261,00 ₫
  14.264.082  - 158.976.603  14.264.082 ₫ - 158.976.603 ₫
 2. Vòng tay nữ Hofer

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  3.99 crt - AAAAA

  21.132.918,00 ₫
  11.292.399  - 426.852.693  11.292.399 ₫ - 426.852.693 ₫
 3. Vòng tay nữ Subtrat

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.955.041,00 ₫
  5.688.651  - 60.565.744  5.688.651 ₫ - 60.565.744 ₫
 4. Vòng tay nữ Fernanda

  Vàng Hồng 18K & Đá Swarovski

  0.74 crt - AAAAA

  42.638.288,00 ₫
  15.504.832  - 109.656.838  15.504.832 ₫ - 109.656.838 ₫
 5. Vòng tay nữ Crystle

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen

  1 crt - AAA

  9.405.237,00 ₫
  5.726.010  - 121.202.252  5.726.010 ₫ - 121.202.252 ₫
 6. Vòng tay nữ Finley

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.372 crt - VS

  84.833.935,00 ₫
  12.022.584  - 927.872.953  12.022.584 ₫ - 927.872.953 ₫
 7. Vòng tay nữ Selvy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  3.75 crt - AAA

  50.111.930,00 ₫
  18.220.668  - 403.256.954  18.220.668 ₫ - 403.256.954 ₫
 8. Vòng tay nữ Beldene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.32 crt - VS

  250.449.283,00 ₫
  24.516.393  - 270.508.150  24.516.393 ₫ - 270.508.150 ₫
 9. Vòng tay nữ Siemen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.36 crt - AAA

  108.199.014,00 ₫
  9.014.107  - 2.316.088.075  9.014.107 ₫ - 2.316.088.075 ₫
 10. Vòng Tay GLAMIRA Britni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  3.3 crt - AAA

  44.385.355,00 ₫
  23.105.550  - 229.909.287  23.105.550 ₫ - 229.909.287 ₫
 11. Vòng tay nữ Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  11.685 crt - AA

  144.569.880,00 ₫
  24.778.750  - 13.797.189.326  24.778.750 ₫ - 13.797.189.326 ₫
 12. Vòng tay nữ Brandie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  2.66 crt - AAA

  44.452.712,00 ₫
  20.301.978  - 323.271.673  20.301.978 ₫ - 323.271.673 ₫
 13. Vòng tay nữ Wuld

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  4.76 crt - AA

  86.152.513,00 ₫
  20.559.524  - 1.269.920.016  20.559.524 ₫ - 1.269.920.016 ₫
 14. Vòng tay nữ Rines

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  13.64 crt - AAAAA

  34.776.626,00 ₫
  16.459.166  - 24.228.362.905  16.459.166 ₫ - 24.228.362.905 ₫
 15. Vòng tay nữ Lisel

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.26 crt - AAA

  27.756.376,00 ₫
  10.323.912  - 233.050.778  10.323.912 ₫ - 233.050.778 ₫
 16. Vòng tay GLAMIRA Lebowitz

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Swarovski

  10 crt - VS

  387.620.803,00 ₫
  20.377.261  - 13.388.965.068  20.377.261 ₫ - 13.388.965.068 ₫
 17. Vòng tay nữ Mitts

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.9 crt - AAAAA

  53.277.199,00 ₫
  22.774.986  - 389.333.056  22.774.986 ₫ - 389.333.056 ₫
 18. Vòng tay nữ Jobarderie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  1.936 crt - AAAAA

  27.732.320,00 ₫
  13.336.917  - 288.762.774  13.336.917 ₫ - 288.762.774 ₫

You’ve viewed 18 of 18 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng