Đang tải...
Tìm thấy 147 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Paperclip Brunet

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Brunet

  Vàng 14K
  21.911.498,00 ₫
  10.537.591  - 29.438.349  10.537.591 ₫ - 29.438.349 ₫
 2. Vòng tay paperclip Quintet

  Vòng tay paperclip GLAMIRA Quintet

  Vàng 14K
  17.907.367,00 ₫
  17.907.367  - 24.058.752  17.907.367 ₫ - 24.058.752 ₫
 3. Vòng cổ Paperclip Peebles

  Vòng cổ Paperclip GLAMIRA Peebles

  Vàng 14K
  26.895.155,00 ₫
  11.017.079  - 39.108.945  11.017.079 ₫ - 39.108.945 ₫
 4. Vòng cổ Paperclip Maron

  Vòng cổ Paperclip GLAMIRA Maron

  Vàng 14K
  30.750.985,00 ₫
  11.369.243  - 34.441.102  11.369.243 ₫ - 34.441.102 ₫
 5. Vòng cổ Paperclip Magares

  Vòng cổ Paperclip GLAMIRA Magares

  Vàng 14K
  32.308.148,00 ₫
  11.955.021  - 47.254.054  11.955.021 ₫ - 47.254.054 ₫
 6. Vòng tay Paperclip Wolfrum

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Wolfrum

  Vàng 14K
  8.341.941,00 ₫
  4.775.920  - 11.207.493  4.775.920 ₫ - 11.207.493 ₫
 7. Vòng tay Paperclip Kathla

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Kathla

  Vàng 14K
  16.201.903,00 ₫
  8.039.112  - 21.767.442  8.039.112 ₫ - 21.767.442 ₫
 8. Dây chuyền kim cương
 9. Vòng tay Paperclip Herrin

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Herrin

  Vàng 14K
  16.869.259,00 ₫
  8.370.243  - 22.664.042  8.370.243 ₫ - 22.664.042 ₫
 10. Vòng tay Paperclip Hermila

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Hermila

  Bạc 925
  6.117.706,00 ₫
  6.117.706  - 19.227.077  6.117.706 ₫ - 19.227.077 ₫
 11. Vòng tay Paperclip Cutta

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Cutta

  Vàng 14K
  15.386.247,00 ₫
  8.221.658  - 20.671.599  8.221.658 ₫ - 20.671.599 ₫
 12. Vòng tay Paperclip Baxter

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Baxter

  Vàng 14K
  11.975.320,00 ₫
  6.581.855  - 16.088.980  6.581.855 ₫ - 16.088.980 ₫
 13. Vòng tay Paperclip Aycockes

  Vòng tay Paperclip GLAMIRA Aycockes

  Vàng 14K
  13.754.934,00 ₫
  7.349.965  - 18.479.912  7.349.965 ₫ - 18.479.912 ₫
 14. Dây chuyền trơn Checs

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Checs

  Vàng 14K
  7.303.832,00 ₫
  7.303.832  - 8.034.215  7.303.832 ₫ - 8.034.215 ₫
 15. Dây chuyền trơn Twist 25 Micron

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Twist 25 Micron

  Vàng 14K
  7.044.306,00 ₫
  6.339.875  - 7.044.306  6.339.875 ₫ - 7.044.306 ₫
 16. Dây chuyền trơn Twist 20 Micron

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Twist 20 Micron

  Vàng 14K
  5.672.520,00 ₫
  5.105.268  - 5.672.520  5.105.268 ₫ - 5.672.520 ₫
 17. Dây Chuyền Thiết Kế
 18. Dây chuyền trơn Kensda

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Kensda

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  14.236.913,00 ₫
  14.236.913  - 15.660.604  14.236.913 ₫ - 15.660.604 ₫
 19. Dây chuyền trơn Micro Link

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Micro Link

  Vàng 14K
  7.711.660,00 ₫
  6.940.494  - 7.711.660  6.940.494 ₫ - 7.711.660 ₫
 20. Dây chuyền trơn Bevelled Gourmet 3,5 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Bevelled Gourmet 3,5 mm

  Vàng 14K
  11.011.362,00 ₫
  11.011.362  - 12.112.498  11.011.362 ₫ - 12.112.498 ₫
 21. Dây chuyền trơn Bevelled Gourmet 1,45 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Bevelled Gourmet 1,45 mm

  Vàng 14K
  5.487.143,00 ₫
  4.938.428  - 5.487.143  4.938.428 ₫ - 5.487.143 ₫
 22. Dây chuyền trơn Nonna 1,8 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Nonna 1,8 mm

  Vàng 14K
  8.341.941,00 ₫
  7.507.746  - 8.341.941  7.507.746 ₫ - 8.341.941 ₫
 23. Dây chuyền trơn Nonna 3,1 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Nonna 3,1 mm

  Vàng 14K
  15.200.870,00 ₫
  15.200.870  - 16.720.957  15.200.870 ₫ - 16.720.957 ₫
 24. Dây chuyền trơn Manila

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Manila

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  15.942.376,00 ₫
  14.348.138  - 15.942.376  14.348.138 ₫ - 15.942.376 ₫
 25. Dây chuyền trơn Box 0,70 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Box 0,70 mm

  Vàng 14K
  6.154.497,00 ₫
  6.154.497  - 6.769.946  6.154.497 ₫ - 6.769.946 ₫
 26. Dây chuyền trơn Round Snake 1,1 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Round Snake 1,1 mm

  Vàng 14K
  10.455.233,00 ₫
  9.409.709  - 11.500.756  9.409.709 ₫ - 11.500.756 ₫
 27. Dây chuyền trơn Round Snake 1,85 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Round Snake 1,85 mm

  Vàng 14K
  21.577.822,00 ₫
  19.420.039  - 23.735.604  19.420.039 ₫ - 23.735.604 ₫
 28. Dây chuyền trơn Round Snake 1 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Round Snake 1 mm

  Vàng 14K
  9.528.350,00 ₫
  8.575.515  - 10.481.185  8.575.515 ₫ - 10.481.185 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Ký Tự Chữ Cái
 30. Dây chuyền trơn Box 1,8 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Box 1,8 mm

  Vàng 14K
  15.868.226,00 ₫
  14.281.403  - 17.455.048  14.281.403 ₫ - 17.455.048 ₫
 31. Dây chuyền trơn Box 2,35 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Box 2,35 mm

  Vàng 14K
  26.360.535,00 ₫
  23.724.481  - 28.996.588  23.724.481 ₫ - 28.996.588 ₫
 32. Dây chuyền trơn Wide Vienna

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Wide Vienna

  Vàng 14K
  33.812.669,00 ₫
  30.431.402  - 33.812.669  30.431.402 ₫ - 33.812.669 ₫
 33. Dây chuyền trơn Cuban Figaro 1,4 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Cuban Figaro 1,4 mm

  Vàng 14K
  7.118.456,00 ₫
  6.406.610  - 7.830.301  6.406.610 ₫ - 7.830.301 ₫
 34. Dây chuyền trơn Alternated Twist

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Alternated Twist

  Vàng 14K
  8.638.543,00 ₫
  8.638.543  - 9.502.397  8.638.543 ₫ - 9.502.397 ₫
 35. Dây chuyền trơn Micro Rolo

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Micro Rolo

  Vàng 14K
  4.856.862,00 ₫
  4.371.175  - 5.342.548  4.371.175 ₫ - 5.342.548 ₫
 36. Dây chuyền trơn Forzentina 25 Micron

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Forzentina 25 Micron

  Vàng 14K
  5.190.540,00 ₫
  4.671.486  - 5.709.594  4.671.486 ₫ - 5.709.594 ₫
 37. Dây chuyền trơn Thin Mirror Popcorn

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Thin Mirror Popcorn

  Vàng 14K
  8.638.543,00 ₫
  7.774.688  - 9.502.397  7.774.688 ₫ - 9.502.397 ₫
 38. Dây chuyền trơn Handmade Cuban 5,8 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Handmade Cuban 5,8 mm

  Vàng 14K
  43.415.171,00 ₫
  39.073.653  - 47.756.688  39.073.653 ₫ - 47.756.688 ₫
 39. Dây chuyền trơn Cuban 3 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Cuban 3 mm

  Vàng 14K
  26.545.910,00 ₫
  23.891.319  - 29.200.501  23.891.319 ₫ - 29.200.501 ₫
 40. Dây chuyền trơn Gourmet 2,30 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Gourmet 2,30 mm

  Vàng 14K
  27.880.622,00 ₫
  25.092.559  - 30.668.684  25.092.559 ₫ - 30.668.684 ₫
 41. Dây chuyền trơn Handmade Cuban 6,8 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Handmade Cuban 6,8 mm

  Vàng 14K
  60.803.484,00 ₫
  54.723.135  - 66.883.832  54.723.135 ₫ - 66.883.832 ₫
 42. Dây chuyền trơn Flat Snake 3,20 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Flat Snake 3,20 mm

  Vàng 14K
  23.172.059,00 ₫
  20.854.853  - 23.172.059  20.854.853 ₫ - 23.172.059 ₫
 43. Dây chuyền trơn Matte Cuban

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Matte Cuban

  Vàng 14K
  52.980.597,00 ₫
  47.682.537  - 58.278.656  47.682.537 ₫ - 58.278.656 ₫
 44. Dây chuyền trơn Bevelled Gourmet 4,75 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Bevelled Gourmet 4,75 mm

  Vàng 14K
  23.654.038,00 ₫
  21.288.634  - 26.019.441  21.288.634 ₫ - 26.019.441 ₫
 45. Dây chuyền trơn Bevelled Gourmet 4 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Bevelled Gourmet 4 mm

  Vàng 14K
  19.501.604,00 ₫
  17.551.443  - 21.451.764  17.551.443 ₫ - 21.451.764 ₫
 46. Dây chuyền trơn Bevelled Gourmet 2,20 mm

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Bevelled Gourmet 2,20 mm

  Vàng 14K
  7.563.359,00 ₫
  6.807.023  - 8.319.694  6.807.023 ₫ - 8.319.694 ₫
 47. Dây chuyền trơn Thin Flat Wheat

  Dây chuyền trơn GLAMIRA Thin Flat Wheat

  Vàng 14K
  7.415.058,00 ₫
  7.415.058  - 8.156.563  7.415.058 ₫ - 8.156.563 ₫

You’ve viewed 60 of 147 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng