Đang tải...
Tìm thấy 74 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Frazier

  Nhẫn nam GLAMIRA Frazier

  Vàng Trắng 14K
  8.606.493,00 ₫
  4.993.079  - 49.273.815  4.993.079 ₫ - 49.273.815 ₫
 2. Nhẫn nam Cassant

  Nhẫn nam GLAMIRA Cassant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  8.712.747,00 ₫
  5.054.723  - 63.268.938  5.054.723 ₫ - 63.268.938 ₫
 3. Nhẫn nam Cravate

  Nhẫn nam GLAMIRA Cravate

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  8.925.252,00 ₫
  5.178.009  - 64.485.573  5.178.009 ₫ - 64.485.573 ₫
 4. Nhẫn nam Bacote

  Nhẫn nam GLAMIRA Bacote

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.126 crt - AAA

  13.317.584,00 ₫
  6.534.154  - 79.243.659  6.534.154 ₫ - 79.243.659 ₫
 5. Nhẫn nam Croche

  Nhẫn nam GLAMIRA Croche

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  9.350.265,00 ₫
  5.424.581  - 66.918.850  5.424.581 ₫ - 66.918.850 ₫
 6. Nhẫn nam Cirassier

  Nhẫn nam GLAMIRA Cirassier

  Vàng 14K
  7.579.380,00 ₫
  4.397.198  - 43.393.402  4.397.198 ₫ - 43.393.402 ₫
 7. Nhẫn nam Catapulten

  Nhẫn nam GLAMIRA Catapulten

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.222 crt - VS1

  12.289.931,00 ₫
  7.130.036  - 224.685.650  7.130.036 ₫ - 224.685.650 ₫
 8. Nhẫn nam Cassline

  Nhẫn nam GLAMIRA Cassline

  Vàng Trắng 14K
  7.260.622,00 ₫
  4.212.269  - 41.568.450  4.212.269 ₫ - 41.568.450 ₫
 9. Nhẫn nam Sleeman

  Nhẫn nam GLAMIRA Sleeman

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.078 crt - AAA

  13.560.641,00 ₫
  7.130.036  - 79.500.502  7.130.036 ₫ - 79.500.502 ₫
 10. Nhẫn nam Croiser

  Nhẫn nam GLAMIRA Croiser

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  8.748.164,00 ₫
  5.075.270  - 63.471.708  5.075.270 ₫ - 63.471.708 ₫
 11. Nhẫn nam Desaveu

  Nhẫn nam GLAMIRA Desaveu

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.252.317,00 ₫
  4.787.604  - 47.246.092  4.787.604 ₫ - 47.246.092 ₫
 12. Nhẫn nam Danner

  Nhẫn nam GLAMIRA Danner

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  13.859.663,00 ₫
  7.664.275  - 95.316.789  7.664.275 ₫ - 95.316.789 ₫
 13. Nhẫn nam Carrosse

  Nhẫn nam GLAMIRA Carrosse

  Vàng 14K
  8.606.493,00 ₫
  4.993.079  - 49.273.815  4.993.079 ₫ - 49.273.815 ₫
 14. Nhẫn nam Clapier

  Nhẫn nam GLAMIRA Clapier

  Vàng Trắng 14K
  9.208.593,00 ₫
  5.342.390  - 52.720.957  5.342.390 ₫ - 52.720.957 ₫
 15. Mặt dây chuyền nam Piland

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Piland

  Vàng 14K
  36.441.538,00 ₫
  13.654.728  - 166.882.116  13.654.728 ₫ - 166.882.116 ₫
 16. Vòng tay nam Deforge

  Vòng tay nam GLAMIRA Deforge

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  65.316.944,00 ₫
  22.761.396  - 348.972.209  22.761.396 ₫ - 348.972.209 ₫
 17. Nhẫn nam Cente

  Nhẫn nam GLAMIRA Cente

  Vàng 14K
  9.066.923,00 ₫
  5.260.200  - 51.909.870  5.260.200 ₫ - 51.909.870 ₫
 18. Nhẫn nam Chertel

  Nhẫn nam GLAMIRA Chertel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.215 crt - AAA

  12.785.779,00 ₫
  7.417.704  - 209.145.677  7.417.704 ₫ - 209.145.677 ₫
 19. Khuy măng sét Barga

  Khuy măng sét GLAMIRA Barga

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.85 crt - VS

  77.193.220,00 ₫
  21.741.583  - 341.307.395  21.741.583 ₫ - 341.307.395 ₫
 20. Nhẫn nam Cendreman

  Nhẫn nam GLAMIRA Cendreman

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.222 crt - AAA

  11.652.413,00 ₫
  6.760.178  - 221.035.738  6.760.178 ₫ - 221.035.738 ₫
 21. Mặt dây chuyền nam Clute

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Clute

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.255 crt - AAA

  24.488.749,00 ₫
  11.037.335  - 136.466.177  11.037.335 ₫ - 136.466.177 ₫
 22. Mặt dây chuyền nam Frampton

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Frampton

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.102 crt - VS

  22.567.273,00 ₫
  8.338.022  - 105.198.590  8.338.022 ₫ - 105.198.590 ₫
 23. Vòng tay nam Stauffer

  Vòng tay nam GLAMIRA Stauffer

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  53.446.347,00 ₫
  20.989.972  - 315.176.721  20.989.972 ₫ - 315.176.721 ₫
 24. Mặt dây chuyền nam Barney

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Barney

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.354 crt - VS

  30.885.019,00 ₫
  10.260.309  - 165.638.443  10.260.309 ₫ - 165.638.443 ₫
 25. Khuy măng sét Yager

  Khuy măng sét GLAMIRA Yager

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  73.905.866,00 ₫
  14.884.884  - 555.665.422  14.884.884 ₫ - 555.665.422 ₫
 26. Mặt dây chuyền nam Neoma

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Neoma

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.128 crt - VS

  18.106.540,00 ₫
  6.195.658  - 85.935.165  6.195.658 ₫ - 85.935.165 ₫
 27. Nhẫn nam Corrosios

  Nhẫn nam GLAMIRA Corrosios

  Vàng 14K
  9.031.505,00 ₫
  5.239.652  - 51.707.092  5.239.652 ₫ - 51.707.092 ₫
 28. Mặt dây chuyền nam Mabry

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Mabry

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.064 crt - VS

  19.896.618,00 ₫
  10.787.519  - 114.309.852  10.787.519 ₫ - 114.309.852 ₫
 29. Mặt dây chuyền nam Darst

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Darst

  Vàng 14K
  15.969.854,00 ₫
  8.678.681  - 87.597.903  8.678.681 ₫ - 87.597.903 ₫
 30. Nhẫn nam Raasch

  Nhẫn nam GLAMIRA Raasch

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  55.477.862,00 ₫
  19.485.667  - 336.832.874  19.485.667 ₫ - 336.832.874 ₫
 31. Nhẫn nam Cloche

  Nhẫn nam GLAMIRA Cloche

  Vàng 14K
  9.137.758,00 ₫
  5.301.294  - 52.315.410  5.301.294 ₫ - 52.315.410 ₫
 32. Mặt dây chuyền nam Caskill

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Caskill

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  45.005.314,00 ₫
  18.198.734  - 250.600.299  18.198.734 ₫ - 250.600.299 ₫
 33. Nhẫn nam Citronnelle

  Nhẫn nam GLAMIRA Citronnelle

  Vàng 14K
  9.739.859,00 ₫
  5.650.605  - 55.762.552  5.650.605 ₫ - 55.762.552 ₫
 34. Mặt dây chuyền nam Blackshire

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Blackshire

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.345 crt - VS

  25.432.319,00 ₫
  12.434.035  - 162.015.565  12.434.035 ₫ - 162.015.565 ₫
 35. Mặt dây chuyền nam Culligan

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Culligan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.205 crt - VS

  31.402.225,00 ₫
  12.588.142  - 165.733.070  12.588.142 ₫ - 165.733.070 ₫
 36. Mặt dây chuyền nam Tefta

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Tefta

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  22.788.431,00 ₫
  8.273.135  - 127.314.363  8.273.135 ₫ - 127.314.363 ₫
 37. Mặt dây chuyền nam Yank

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Yank

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  20.858.033,00 ₫
  7.462.043  - 98.980.222  7.462.043 ₫ - 98.980.222 ₫
 38. Mặt dây chuyền nam Zyrako

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Zyrako

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.48 crt - VS

  22.000.050,00 ₫
  7.654.542  - 131.261.676  7.654.542 ₫ - 131.261.676 ₫
 39. Khuy măng sét Mong

  Khuy măng sét GLAMIRA Mong

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  34.282.683,00 ₫
  15.790.333  - 211.776.048  15.790.333 ₫ - 211.776.048 ₫
 40. Nhẫn nam Cineramas

  Nhẫn nam GLAMIRA Cineramas

  Vàng 14K
  9.066.923,00 ₫
  5.260.200  - 51.909.870  5.260.200 ₫ - 51.909.870 ₫
 41. Nhẫn nam Ciselure

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciselure

  Vàng 14K
  9.456.517,00 ₫
  5.486.224  - 54.140.370  5.486.224 ₫ - 54.140.370 ₫
 42. Nhẫn nam Citrouillen

  Nhẫn nam GLAMIRA Citrouillen

  Vàng 14K
  9.279.429,00 ₫
  5.383.485  - 53.126.505  5.383.485 ₫ - 53.126.505 ₫
 43. Nhẫn nam Civetella

  Nhẫn nam GLAMIRA Civetella

  Vàng 14K
  8.783.581,00 ₫
  5.095.818  - 50.287.680  5.095.818 ₫ - 50.287.680 ₫
 44. Nhẫn nam Civilisera

  Nhẫn nam GLAMIRA Civilisera

  Vàng 14K
  9.491.935,00 ₫
  5.506.771  - 54.343.140  5.506.771 ₫ - 54.343.140 ₫
 45. Nhẫn nam Civilite

  Nhẫn nam GLAMIRA Civilite

  Vàng 14K
  9.102.341,00 ₫
  5.280.747  - 52.112.640  5.280.747 ₫ - 52.112.640 ₫
 46. Nhẫn nam Claque

  Nhẫn nam GLAMIRA Claque

  Vàng 14K
  8.960.669,00 ₫
  5.198.556  - 51.301.545  5.198.556 ₫ - 51.301.545 ₫
 47. Nhẫn nam Clarte

  Nhẫn nam GLAMIRA Clarte

  Vàng 14K
  9.066.923,00 ₫
  5.260.200  - 51.909.870  5.260.200 ₫ - 51.909.870 ₫
 48. Nhẫn nam Cles

  Nhẫn nam GLAMIRA Cles

  Vàng 14K
  8.748.164,00 ₫
  5.075.270  - 50.084.910  5.075.270 ₫ - 50.084.910 ₫
 49. Nhẫn nam Cloura

  Nhẫn nam GLAMIRA Cloura

  Vàng 14K
  8.818.999,00 ₫
  5.116.366  - 50.490.457  5.116.366 ₫ - 50.490.457 ₫
 50. Khuy măng sét Arredondo

  Khuy măng sét GLAMIRA Arredondo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  34.660.111,00 ₫
  16.317.543  - 211.127.172  16.317.543 ₫ - 211.127.172 ₫
 51. Khuy măng sét Brenes

  Khuy măng sét GLAMIRA Brenes

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  34.793.128,00 ₫
  15.640.551  - 400.111.541  15.640.551 ₫ - 400.111.541 ₫
 52. Khuy măng sét Burton

  Khuy măng sét GLAMIRA Burton

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.13 crt - VS

  36.293.921,00 ₫
  17.220.288  - 215.547.624  17.220.288 ₫ - 215.547.624 ₫
 53. Khuy măng sét Chaires

  Khuy măng sét GLAMIRA Chaires

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  31.950.793,00 ₫
  15.236.357  - 203.489.389  15.236.357 ₫ - 203.489.389 ₫
 54. Khuy măng sét Couture

  Khuy măng sét GLAMIRA Couture

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  30.281.297,00 ₫
  14.797.016  - 184.793.730  14.797.016 ₫ - 184.793.730 ₫
 55. Khuy măng sét Deloach

  Khuy măng sét GLAMIRA Deloach

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  32.167.896,00 ₫
  14.988.974  - 274.419.359  14.988.974 ₫ - 274.419.359 ₫
 56. Khuy măng sét Dries

  Khuy măng sét GLAMIRA Dries

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.28 crt - VS

  39.902.195,00 ₫
  16.641.168  - 609.711.161  16.641.168 ₫ - 609.711.161 ₫
 57. Khuy măng sét Gamino

  Khuy măng sét GLAMIRA Gamino

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  32.932.215,00 ₫
  15.278.534  - 206.760.794  15.278.534 ₫ - 206.760.794 ₫
 58. Khuy măng sét Hetzel

  Khuy măng sét GLAMIRA Hetzel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  38.968.090,00 ₫
  16.230.486  - 313.351.769  16.230.486 ₫ - 313.351.769 ₫
 59. Khuy măng sét Ignacio

  Khuy măng sét GLAMIRA Ignacio

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.39 crt - VS

  39.800.539,00 ₫
  18.412.592  - 250.830.112  18.412.592 ₫ - 250.830.112 ₫
 60. Khuy măng sét Lacresha

  Khuy măng sét GLAMIRA Lacresha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  34.855.042,00 ₫
  16.164.246  - 220.549.351  16.164.246 ₫ - 220.549.351 ₫

You’ve viewed 60 of 74 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng