Đang tải...
Tìm thấy 101 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Alonnisos Vintage

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.87 crt - VS

  31.665.288,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Joanna Vintage

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.034.024,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Bagu Vintage

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  14.873.799,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Lordecita Vintage

  Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.076 crt - VS

  36.547.791,00 ₫
  7.191.679  - 1.159.536.727  7.191.679 ₫ - 1.159.536.727 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Ebba Vintage

  Nhẫn đính hôn Ebba

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.168 crt - VS

  219.689.327,00 ₫
  7.982.764  - 2.773.406.486  7.982.764 ₫ - 2.773.406.486 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Erica Vintage

  Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.238 crt - VS

  43.586.174,00 ₫
  8.691.658  - 1.281.376.223  8.691.658 ₫ - 1.281.376.223 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Grede - A Vintage

  Nhẫn đính hôn Grede - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.97 crt - VS

  17.491.190,00 ₫
  6.995.665  - 1.372.164.420  6.995.665 ₫ - 1.372.164.420 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Oectra Vintage

  Nhẫn đính hôn Oectra

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.66 crt - AAA

  13.415.186,00 ₫
  7.076.775  - 1.548.712.057  7.076.775 ₫ - 1.548.712.057 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Sashenka Vintage

  Nhẫn đính hôn Sashenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.78 crt - VS

  281.711.890,00 ₫
  9.772.573  - 2.986.318.065  9.772.573 ₫ - 2.986.318.065 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Intrauterine Vintage

  Nhẫn đính hôn Intrauterine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.09 crt - VS

  92.996.800,00 ₫
  7.767.013  - 1.395.118.315  7.767.013 ₫ - 1.395.118.315 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Mabilia Vintage

  Nhẫn đính hôn Mabilia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.21 crt - VS

  116.142.386,00 ₫
  6.579.576  - 1.750.362.979  6.579.576 ₫ - 1.750.362.979 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Ambrogia Vintage

  Nhẫn đính hôn Ambrogia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.472 crt - VS

  26.455.648,00 ₫
  6.315.700  - 75.323.383  6.315.700 ₫ - 75.323.383 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Lunete Vintage

  Nhẫn đính hôn Lunete

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.39 crt - VS

  19.200.432,00 ₫
  6.225.129  - 1.214.001.540  6.225.129 ₫ - 1.214.001.540 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Leeb Vintage

  Nhẫn đính hôn Leeb

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  20.429.777,00 ₫
  8.402.909  - 1.971.763.982  8.402.909 ₫ - 1.971.763.982 ₫
  Mới

 17. Nhẫn đính hôn Bernadina Vintage

  Nhẫn đính hôn Bernadina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.72 crt - VS

  351.209.474,00 ₫
  8.989.599  - 3.364.638.284  8.989.599 ₫ - 3.364.638.284 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Marquita Vintage

  Nhẫn đính hôn Marquita

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.964 crt - VS

  84.858.306,00 ₫
  8.896.053  - 3.957.492.264  8.896.053 ₫ - 3.957.492.264 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Fiene Vintage

  Nhẫn đính hôn Fiene

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.572 crt - VS

  27.647.141,00 ₫
  7.993.038  - 831.004.027  7.993.038 ₫ - 831.004.027 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Mariko Vintage

  Nhẫn đính hôn Mariko

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.32 crt - VS

  727.690.406,00 ₫
  11.454.777  - 1.202.064.967  11.454.777 ₫ - 1.202.064.967 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Hui Vintage

  Nhẫn đính hôn Hui

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.05 crt - AAA

  14.774.034,00 ₫
  7.689.149  - 95.154.574  7.689.149 ₫ - 95.154.574 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Eglantine Vintage

  Nhẫn đính hôn Eglantine

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.770.089,00 ₫
  6.328.677  - 1.043.280.245  6.328.677 ₫ - 1.043.280.245 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Sariel Vintage

  Nhẫn đính hôn Sariel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.636 crt - VS

  63.126.185,00 ₫
  7.683.741  - 1.070.451.818  7.683.741 ₫ - 1.070.451.818 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Aldean Vintage

  Nhẫn đính hôn Aldean

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.515.609,00 ₫
  6.144.019  - 64.116.797  6.144.019 ₫ - 64.116.797 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Eschati Vintage

  Nhẫn đính hôn Eschati

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.506 crt - VS

  15.393.707,00 ₫
  6.630.674  - 911.437.283  6.630.674 ₫ - 911.437.283 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Marilee Vintage

  Nhẫn đính hôn Marilee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.27 crt - VS

  525.267.866,00 ₫
  9.304.843  - 3.561.422.654  9.304.843 ₫ - 3.561.422.654 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Czari Vintage

  Nhẫn đính hôn Czari

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.91 crt - AA

  17.680.987,00 ₫
  7.533.419  - 1.372.272.570  7.533.419 ₫ - 1.372.272.570 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Naola Vintage

  Nhẫn đính hôn Naola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.08 crt - VS

  212.414.104,00 ₫
  5.623.568  - 2.744.707.359  5.623.568 ₫ - 2.744.707.359 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Electrique Vintage

  Nhẫn đính hôn Electrique

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.388 crt - VS

  27.701.753,00 ₫
  6.711.783  - 197.406.203  6.711.783 ₫ - 197.406.203 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Fresa Vintage

  Nhẫn đính hôn Fresa

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.694 crt - AAA

  20.223.490,00 ₫
  9.295.922  - 3.802.979.294  9.295.922 ₫ - 3.802.979.294 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Phillis Vintage

  Nhẫn đính hôn Phillis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.95 crt - VS

  55.149.910,00 ₫
  8.781.419  - 154.161.497  8.781.419 ₫ - 154.161.497 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Obmina Vintage

  Nhẫn đính hôn Obmina

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  10.254.631,00 ₫
  5.251.818  - 60.953.540  5.251.818 ₫ - 60.953.540 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Sue Vintage

  Nhẫn đính hôn Sue

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  18.198.464,00 ₫
  8.452.927  - 238.663.740  8.452.927 ₫ - 238.663.740 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Maitan Vintage

  Nhẫn đính hôn Maitan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.652 crt - VS

  241.906.753,00 ₫
  9.368.109  - 2.829.020.345  9.368.109 ₫ - 2.829.020.345 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Luyiza Vintage

  Nhẫn đính hôn Luyiza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.888 crt - VS

  76.384.291,00 ₫
  8.993.385  - 1.111.493.064  8.993.385 ₫ - 1.111.493.064 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Jessie Vintage

  Nhẫn đính hôn Jessie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.17 crt - AAA

  23.859.072,00 ₫
  8.790.071  - 126.935.850  8.790.071 ₫ - 126.935.850 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Frawli Vintage

  Nhẫn đính hôn Frawli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.02 crt - AAA

  31.331.661,00 ₫
  10.139.998  - 1.998.732.782  10.139.998 ₫ - 1.998.732.782 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Saffronia Vintage

  Nhẫn đính hôn Saffronia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.54 crt - VS

  539.048.855,00 ₫
  9.570.882  - 3.603.572.389  9.570.882 ₫ - 3.603.572.389 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Oferih - A Vintage

  Nhẫn đính hôn Oferih - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.308 crt - VS

  189.380.724,00 ₫
  7.513.953  - 1.993.744.565  7.513.953 ₫ - 1.993.744.565 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Maine Vintage

  Nhẫn đính hôn Maine

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.23 crt - VS

  643.566.134,00 ₫
  8.894.972  - 2.156.016.984  8.894.972 ₫ - 2.156.016.984 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Bienem Vintage

  Nhẫn đính hôn Bienem

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  22.456.425,00 ₫
  7.007.832  - 93.086.288  7.007.832 ₫ - 93.086.288 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Brunella Vintage

  Nhẫn đính hôn Brunella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.638 crt - VS

  23.937.747,00 ₫
  7.183.028  - 1.066.653.208  7.183.028 ₫ - 1.066.653.208 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Gynin Vintage

  Nhẫn đính hôn Gynin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.628 crt - VS

  46.220.871,00 ₫
  6.448.179  - 1.457.153.320  6.448.179 ₫ - 1.457.153.320 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Courgo Vintage

  Nhẫn đính hôn Courgo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  21.347.661,00 ₫
  5.860.137  - 69.713.326  5.860.137 ₫ - 69.713.326 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Lynelle Vintage

  Nhẫn đính hôn Lynelle

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  19.899.864,00 ₫
  8.113.080  - 398.056.781  8.113.080 ₫ - 398.056.781 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Cecilia Vintage

  Nhẫn đính hôn Cecilia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  59.770.428,00 ₫
  11.383.401  - 966.469.859  11.383.401 ₫ - 966.469.859 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Bogd - A Vintage

  Nhẫn đính hôn Bogd - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.218 crt - VS

  38.924.290,00 ₫
  7.502.598  - 2.496.405.146  7.502.598 ₫ - 2.496.405.146 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Puerza Vintage

  Nhẫn đính hôn Puerza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.198 crt - VS

  221.621.618,00 ₫
  8.015.748  - 2.784.450.856  8.015.748 ₫ - 2.784.450.856 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Anamir Vintage

  Nhẫn đính hôn Anamir

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AA

  24.089.692,00 ₫
  11.887.089  - 420.618.648  11.887.089 ₫ - 420.618.648 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Bergette Vintage

  Nhẫn đính hôn Bergette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.916 crt - VS

  116.297.575,00 ₫
  10.243.547  - 1.773.560.201  10.243.547 ₫ - 1.773.560.201 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Muiradus Vintage

  Nhẫn đính hôn Muiradus

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  13.341.646,00 ₫
  6.560.109  - 92.261.677  6.560.109 ₫ - 92.261.677 ₫
  Mới

 55. Nhẫn đính hôn Madera Vintage

  Nhẫn đính hôn Madera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.112 crt - VS

  115.697.637,00 ₫
  8.383.984  - 1.752.539.408  8.383.984 ₫ - 1.752.539.408 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Tien Vintage

  Nhẫn đính hôn Tien

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  2.784 crt - VS1

  287.622.047,00 ₫
  11.126.015  - 3.647.493.007  11.126.015 ₫ - 3.647.493.007 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Ingan Vintage

  Nhẫn đính hôn Ingan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.85 crt - VS

  24.966.753,00 ₫
  5.981.801  - 1.351.427.513  5.981.801 ₫ - 1.351.427.513 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Nanci Vintage

  Nhẫn đính hôn Nanci

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.802 crt - VS

  984.646.158,00 ₫
  9.823.672  - 5.235.421.353  9.823.672 ₫ - 5.235.421.353 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Sonja Vintage

  Nhẫn đính hôn Sonja

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  2.98 crt - AAA

  75.191.715,00 ₫
  9.332.421  - 3.621.105.490  9.332.421 ₫ - 3.621.105.490 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Bộ Nhẫn Cưới Splendiferous Nhẫn A Vintage

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Splendiferous Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.708 crt - VS

  60.469.860,00 ₫
  13.480.344  - 348.107.044  13.480.344 ₫ - 348.107.044 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Mroceo Vintage

  Nhẫn đính hôn Mroceo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.232 crt - VS

  19.486.477,00 ₫
  9.935.873  - 126.841.225  9.935.873 ₫ - 126.841.225 ₫
  Mới

 63. Nhẫn đính hôn Audry Vintage

  Nhẫn đính hôn Audry

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  17.125.929,00 ₫
  8.024.400  - 100.277.967  8.024.400 ₫ - 100.277.967 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Panaye Vintage

  Nhẫn đính hôn Panaye

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.82 crt - VS

  94.733.078,00 ₫
  10.313.842  - 1.621.358.839  10.313.842 ₫ - 1.621.358.839 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Yablet Vintage

  Nhẫn đính hôn Yablet

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.84 crt - VS

  24.014.260,00 ₫
  8.743.568  - 1.743.657.952  8.743.568 ₫ - 1.743.657.952 ₫
  Mới

 66. Nhẫn đính hôn Luisetta Vintage

  Nhẫn đính hôn Luisetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.4 crt - AAA

  36.756.512,00 ₫
  9.045.294  - 1.785.672.504  9.045.294 ₫ - 1.785.672.504 ₫

You’ve viewed 60 of 101 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng