Đang tải...
Tìm thấy 23 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Linderoth Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 2. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Vitaly Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Vitaly

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.002.111,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.739.318,00 ₫
  4.787.604  - 50.544.531  4.787.604 ₫ - 50.544.531 ₫
 4. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bộ Cưới Graceful-nhẫn A Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.443.108,00 ₫
  5.664.664  - 96.019.736  5.664.664 ₫ - 96.019.736 ₫
 5. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Clerical Vàng Trắng 585 Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Clerical

  Vàng Trắng 585 & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  10.189.203,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea 0.5 Crt Vàng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea 0.5 crt

  Vàng 585 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.140.876,00 ₫
  5.301.294  - 97.709.510  5.301.294 ₫ - 97.709.510 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  27.251.599,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Grace 0.16crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.717.216,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Egidia Vàng Hồng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Egidia

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  18.051.115,00 ₫
  5.721.981  - 95.384.380  5.721.981 ₫ - 95.384.380 ₫
 11. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Burke Vàng Trắng 585 Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Burke

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  13.800.995,00 ₫
  7.124.629  - 87.381.614  7.124.629 ₫ - 87.381.614 ₫
 12. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Aryan Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Aryan

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  13.896.973,00 ₫
  5.495.145  - 59.250.243  5.495.145 ₫ - 59.250.243 ₫
 13. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Cadieux Vàng Trắng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Cadieux

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  21.081.354,00 ₫
  5.150.432  - 115.715.750  5.150.432 ₫ - 115.715.750 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Loredana Vàng Hồng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Loredana

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  10.326.278,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Belva 0.1 Crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.361.999,00 ₫
  6.136.719  - 67.955.962  6.136.719 ₫ - 67.955.962 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Julia 0.05crt Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.828.961,00 ₫
  5.526.238  - 62.508.134  5.526.238 ₫ - 62.508.134 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Ersilia Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ersilia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.363.039,00 ₫
  5.900.691  - 72.173.639  5.900.691 ₫ - 72.173.639 ₫
 18. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Idly Vàng Trắng 585 Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Idly

  Vàng Trắng 585 & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  10.416.849,00 ₫
  5.251.818  - 116.729.615  5.251.818 ₫ - 116.729.615 ₫
 19. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bridal Passion 0.1crt Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.282.858,00 ₫
  5.999.374  - 73.228.057  5.999.374 ₫ - 73.228.057 ₫
 20. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Gimblet Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Gimblet

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  11.459.642,00 ₫
  6.204.851  - 63.102.931  6.204.851 ₫ - 63.102.931 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Calmar Vàng Trắng-Đỏ 585 Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  17.160.806,00 ₫
  7.973.301  - 123.056.127  7.973.301 ₫ - 123.056.127 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Onella 0.5 Crt Vàng Hồng-Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAA

  16.493.819,00 ₫
  8.062.251  - 133.181.257  8.062.251 ₫ - 133.181.257 ₫
 23. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Tay Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Tay

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  10.285.183,00 ₫
  5.718.196  - 57.830.838  5.718.196 ₫ - 57.830.838 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Shamina Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Shamina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.416.225,00 ₫
  6.604.990  - 79.716.795  6.604.990 ₫ - 79.716.795 ₫

You’ve viewed 23 of 23 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng