Đang tải...
Tìm thấy 23 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.810.036,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.010.795,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 3. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  10.258.252,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 4. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  11.667.112,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 5. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  16.305.488,00 ₫
  6.581.855  - 149.815.326  6.581.855 ₫ - 149.815.326 ₫
 6. Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.945.927,00 ₫
  6.282.988  - 74.801.526  6.282.988 ₫ - 74.801.526 ₫
 7. Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  15.966.999,00 ₫
  8.293.545  - 100.174.050  8.293.545 ₫ - 100.174.050 ₫
 8. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  22.920.739,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.658.679,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.268.539,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 12. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  20.045.281,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  15.148.228,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.220.582,00 ₫
  7.130.343  - 77.928.875  7.130.343 ₫ - 77.928.875 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.494.840,00 ₫
  6.379.214  - 72.763.803  6.379.214 ₫ - 72.763.803 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.953.866,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 17. Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  11.794.188,00 ₫
  6.007.047  - 840.123.376  6.007.047 ₫ - 840.123.376 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.362.077,00 ₫
  6.856.099  - 82.343.948  6.856.099 ₫ - 82.343.948 ₫
 19. Nhẫn nữ Gimblet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  13.182.389,00 ₫
  7.174.494  - 74.037.381  7.174.494 ₫ - 74.037.381 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  19.706.509,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 21. Nhẫn nữ Tay

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  11.804.660,00 ₫
  6.580.157  - 67.103.452  6.580.157 ₫ - 67.103.452 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAA

  19.267.832,00 ₫
  9.509.388  - 1.131.164.447  9.509.388 ₫ - 1.131.164.447 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.741.702,00 ₫
  7.746.189  - 92.362.767  7.746.189 ₫ - 92.362.767 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.258.690,00 ₫
  6.953.740  - 83.872.242  6.953.740 ₫ - 83.872.242 ₫

You’ve viewed 23 of 23 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng