Đang tải...
Tìm thấy 30 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Design Solitaire Nhẫn Đôi Edoarda Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Edoarda

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  10.326.278,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 2. Design Solitaire Nhẫn Đôi Tasenka Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tasenka

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  9.446.513,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 3. Design Solitaire Nhẫn Đôi Juicy Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Juicy

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  20.270.533,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 4. Design Solitaire Nhẫn Đôi Ehtel Vàng Trắng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Ehtel

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.459.635,00 ₫
  5.486.224  - 99.534.470  5.486.224 ₫ - 99.534.470 ₫
 5. Design Solitaire Nhẫn Đôi Fritsche Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Fritsche

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.024.432,00 ₫
  4.623.222  - 54.572.947  4.623.222 ₫ - 54.572.947 ₫
 6. Design Solitaire Nhẫn Đôi Misery Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Zircon Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Zircon Xanh

  0.62 crt - AAA

  21.839.724,00 ₫
  8.944.989  - 182.725.440  8.944.989 ₫ - 182.725.440 ₫
 7. Design Solitaire Nhẫn Đôi Jakanis Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Jakanis

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.175 crt - VS

  19.971.508,00 ₫
  5.658.716  - 202.813.479  5.658.716 ₫ - 202.813.479 ₫
 8. Design Solitaire Nhẫn Đôi Abbacy Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Abbacy

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  13.691.226,00 ₫
  6.618.507  - 133.154.218  6.618.507 ₫ - 133.154.218 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Design Solitaire Nhẫn Đôi Kathleent Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kathleent

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  14.474.741,00 ₫
  7.747.547  - 93.870.344  7.747.547 ₫ - 93.870.344 ₫
 11. Design Solitaire Nhẫn Đôi Roxanne Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Roxanne

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  131.983.008,00 ₫
  8.562.965  - 213.803.776  8.562.965 ₫ - 213.803.776 ₫
 12. Design Solitaire Nhẫn Đôi Modesta Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Modesta

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  13.473.044,00 ₫
  6.491.437  - 133.762.543  6.491.437 ₫ - 133.762.543 ₫
 13. Design Solitaire Nhẫn Đôi Ring Krishna Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Glamira Ring Krishna

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.148 crt - AAA

  11.519.394,00 ₫
  6.102.654  - 71.605.880  6.102.654 ₫ - 71.605.880 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Design Solitaire Nhẫn Đôi Fidelia Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Fidelia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  20.490.608,00 ₫
  5.778.487  - 82.312.286  5.778.487 ₫ - 82.312.286 ₫
 15. Design Solitaire Nhẫn Đôi Bucha Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Bucha

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.35 crt - AA

  14.393.632,00 ₫
  6.042.633  - 360.341.014  6.042.633 ₫ - 360.341.014 ₫
 16. Design Solitaire Nhẫn Đôi Crossrail Vàng Trắng 585 Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Crossrail

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.11 crt - AAA

  9.854.763,00 ₫
  5.069.322  - 55.776.068  5.069.322 ₫ - 55.776.068 ₫
 17. Design Solitaire Nhẫn Đôi Daister Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Daister

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  59.454.915,00 ₫
  7.728.081  - 125.894.952  7.728.081 ₫ - 125.894.952 ₫
 18. Design Solitaire Nhẫn Đôi Marilyn Vàng Trắng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Marilyn

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.175.694,00 ₫
  9.103.152  - 219.278.641  9.103.152 ₫ - 219.278.641 ₫
 19. Design Solitaire Nhẫn Đôi Chaco Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Chaco

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  33.095.514,00 ₫
  7.416.622  - 274.838.424  7.416.622 ₫ - 274.838.424 ₫
 20. Design Solitaire Nhẫn Đôi Murste Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Murste

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.072 crt - VS

  25.892.479,00 ₫
  7.767.013  - 242.638.081  7.767.013 ₫ - 242.638.081 ₫
  Mới

 21. Design Solitaire Nhẫn Đôi Merci Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Merci

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  24.703.959,00 ₫
  11.821.661  - 127.165.657  11.821.661 ₫ - 127.165.657 ₫
 22. Design Solitaire Nhẫn Đôi Duct Vàng Trắng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Duct

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  25.579.397,00 ₫
  7.725.648  - 141.467.908  7.725.648 ₫ - 141.467.908 ₫
 23. Design Solitaire Nhẫn Đôi Comfort Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Comfort

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.256.786,00 ₫
  5.839.860  - 71.565.322  5.839.860 ₫ - 71.565.322 ₫
 24. Design Solitaire Nhẫn Đôi Aizaya Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Aizaya

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.64 crt - AA

  16.179.656,00 ₫
  6.569.842  - 121.528.571  6.569.842 ₫ - 121.528.571 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Design Solitaire Nhẫn Đôi Monny Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Monny

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  10.574.200,00 ₫
  5.697.918  - 254.561.131  5.697.918 ₫ - 254.561.131 ₫
 27. Design Solitaire Nhẫn Đôi Kilby Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Kilby

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  32.351.744,00 ₫
  7.007.832  - 270.580.194  7.007.832 ₫ - 270.580.194 ₫
 28. Design Solitaire Nhẫn Đôi Maranda Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Maranda

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.25 crt - AAAAA

  13.246.209,00 ₫
  7.280.359  - 273.419.019  7.280.359 ₫ - 273.419.019 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Design Solitaire Nhẫn Đôi Adima 0.36 Crt Vàng Hồng 585 Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 585 & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  17.597.714,00 ₫
  8.382.902  - 105.103.963  8.382.902 ₫ - 105.103.963 ₫
 30. Design Solitaire Nhẫn Đôi Amoretta Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Amoretta

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  24.426.566,00 ₫
  8.270.431  - 97.560.810  8.270.431 ₫ - 97.560.810 ₫
 31. Design Solitaire Nhẫn Đôi Mongold Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Mongold

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  16.477.867,00 ₫
  6.560.109  - 92.261.677  6.560.109 ₫ - 92.261.677 ₫
 32. Design Solitaire Nhẫn Đôi Lramel Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Lramel

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.99 crt - VS

  23.540.043,00 ₫
  9.278.889  - 305.727.504  9.278.889 ₫ - 305.727.504 ₫
  Mới

You’ve viewed 30 of 30 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng