Đang tải...
Tìm thấy 30 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  22.479.797,00 ₫
  7.315.436  - 223.937.615  7.315.436 ₫ - 223.937.615 ₫
 2. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  15.421.906,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 3. Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  15.586.623,00 ₫
  7.587.699  - 861.349.688  7.587.699 ₫ - 861.349.688 ₫
 4. Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  140.013.863,00 ₫
  10.010.895  - 1.142.173.825  10.010.895 ₫ - 1.142.173.825 ₫
 5. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  15.148.228,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 6. Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Xanh

  0.62 crt - AAA

  25.234.691,00 ₫
  10.540.987  - 1.681.053.351  10.540.987 ₫ - 1.681.053.351 ₫
 7. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.324.619,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 8. Nhẫn nữ Merci

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  28.603.730,00 ₫
  13.945.688  - 148.824.762  13.945.688 ₫ - 148.824.762 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  15.703.791,00 ₫
  7.682.227  - 860.076.106  7.682.227 ₫ - 860.076.106 ₫
 11. Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.291.633,00 ₫
  5.248.276  - 61.160.082  5.248.276 ₫ - 61.160.082 ₫
 12. Nhẫn nữ Kathleent

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  18.706.041,00 ₫
  9.067.880  - 108.240.045  9.067.880 ₫ - 108.240.045 ₫
 13. Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  28.370.808,00 ₫
  8.999.957  - 870.052.478  8.999.957 ₫ - 870.052.478 ₫
 14. Nhẫn nữ Crossrail

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.11 crt - AAA

  11.131.643,00 ₫
  5.773.557  - 63.056.299  5.773.557 ₫ - 63.056.299 ₫
 15. Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  63.942.997,00 ₫
  9.027.126  - 1.121.612.605  9.027.126 ₫ - 1.121.612.605 ₫
 16. Nhẫn nữ Chaco

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  36.238.695,00 ₫
  8.639.958  - 296.828.780  8.639.958 ₫ - 296.828.780 ₫
 17. Nhẫn nữ Krishna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.148 crt - AAA

  13.431.443,00 ₫
  6.839.967  - 81.282.630  6.839.967 ₫ - 81.282.630 ₫
 18. Nhẫn nữ Mongold

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  18.620.854,00 ₫
  7.621.095  - 104.433.463  7.621.095 ₫ - 104.433.463 ₫
 19. Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.35 crt - AA

  16.290.770,00 ₫
  7.025.910  - 384.210.442  7.025.910 ₫ - 384.210.442 ₫
 20. Nhẫn nữ Jakanis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.175 crt - VS

  21.907.253,00 ₫
  6.458.459  - 219.225.371  6.458.459 ₫ - 219.225.371 ₫
 21. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  38.824.060,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 22. Nhẫn nữ Murste

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.072 crt - VS

  28.981.558,00 ₫
  9.006.749  - 2.912.703.170  9.006.749 ₫ - 2.912.703.170 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Design Solitaire

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  22.561.872,00 ₫
  6.617.798  - 95.957.086  6.617.798 ₫ - 95.957.086 ₫
 24. Nhẫn nữ Comfort

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.139.625,00 ₫
  6.728.741  - 81.070.365  6.728.741 ₫ - 81.070.365 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nữ Monny

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  15.296.530,00 ₫
  6.537.704  - 272.206.250  6.537.704 ₫ - 272.206.250 ₫
 27. Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.64 crt - AA

  18.197.459,00 ₫
  7.599.020  - 1.117.551.302  7.599.020 ₫ - 1.117.551.302 ₫
 28. Nhẫn nữ Kilby

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  35.348.888,00 ₫
  8.150.904  - 291.734.465  8.150.904 ₫ - 291.734.465 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Design Solitaire

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  20.275.090,00 ₫
  9.822.405  - 132.805.966  9.822.405 ₫ - 132.805.966 ₫
 30. Nhẫn nữ Amoretta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  27.571.849,00 ₫
  9.727.312  - 113.589.080  9.727.312 ₫ - 113.589.080 ₫
 31. Nhẫn nữ Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  17.413.217,00 ₫
  8.497.317  - 295.342.933  8.497.317 ₫ - 295.342.933 ₫
 32. Nhẫn nữ Lramel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.99 crt - VS

  27.315.152,00 ₫
  10.927.306  - 2.639.902.581  10.927.306 ₫ - 2.639.902.581 ₫

You’ve viewed 30 of 30 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng