Đang tải...
Tìm thấy 20 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  14.479.741,00 ₫
  6.153.932  - 75.876.996  6.153.932 ₫ - 75.876.996 ₫
 2. Nhẫn cặp Pretty One Pair

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Zirconia
  6.10 mm
  50.422.401,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  24.248.941  - 495.507.080  24.248.941 ₫ - 495.507.080 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Expai Set

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  28.154.016,00 ₫
  13.000.692  - 151.612.487  13.000.692 ₫ - 151.612.487 ₫
 4. Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.942 crt - VS

  19.559.621,00 ₫
  8.087.225  - 1.427.780.962  8.087.225 ₫ - 1.427.780.962 ₫
 5. Nhẫn nữ Ducchn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.226 crt - VS

  29.803.441,00 ₫
  11.515.983  - 1.527.275.778  11.515.983 ₫ - 1.527.275.778 ₫
 6. Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.688 crt - VS

  21.709.423,00 ₫
  10.127.499  - 1.338.885.162  10.127.499 ₫ - 1.338.885.162 ₫
 7. Nhẫn cặp Pretty Day Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  47.752.980,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  21.871.594  - 385.469.867  21.871.594 ₫ - 385.469.867 ₫
 8. Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.932 crt - VS

  24.429.223,00 ₫
  8.293.545  - 1.818.826.281  8.293.545 ₫ - 1.818.826.281 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Nene

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.92 crt - VS

  28.652.692,00 ₫
  11.773.528  - 1.062.362.882  11.773.528 ₫ - 1.062.362.882 ₫
 11. Nhẫn nữ Fatond

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.96 crt - VS

  36.243.222,00 ₫
  9.373.540  - 2.991.438.650  9.373.540 ₫ - 2.991.438.650 ₫
 12. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Forever Love 5 mm Exclusive

  Nhẫn cặp Forever Love 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  62.995.455,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.180.578  - 332.716.108  17.180.578 ₫ - 332.716.108 ₫
 13. Nhẫn nữ Nocha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.792 crt - VS

  29.693.349,00 ₫
  13.006.070  - 947.868.146  13.006.070 ₫ - 947.868.146 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Golden Heart 4 mm Exclusive

  Nhẫn cặp Golden Heart 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương
  4.0 mm
  79.195.519,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.976.324  - 345.288.453  18.976.324 ₫ - 345.288.453 ₫
 15. Nhẫn nữ Bittedw

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.68 crt - VS

  24.758.371,00 ₫
  11.490.511  - 160.329.424  11.490.511 ₫ - 160.329.424 ₫
 16. Nhẫn nữ Crocol

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.76 crt - VS

  27.780.998,00 ₫
  12.141.451  - 210.763.146  12.141.451 ₫ - 210.763.146 ₫
 17. Nhẫn nữ Feivar

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.472 crt - VS

  23.686.867,00 ₫
  11.371.644  - 151.612.488  11.371.644 ₫ - 151.612.488 ₫
 18. Nhẫn nữ Lupe

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.76 crt - VS

  41.815.554,00 ₫
  11.470.699  - 3.309.819.212  11.470.699 ₫ - 3.309.819.212 ₫
 19. Nhẫn nữ Migea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.214 crt - VS

  28.678.447,00 ₫
  11.906.547  - 520.313.568  11.906.547 ₫ - 520.313.568 ₫
 20. Nhẫn nữ Myal

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.606 crt - VS

  20.621.504,00 ₫
  9.638.444  - 147.324.772  9.638.444 ₫ - 147.324.772 ₫
 21. Nhẫn nữ Rigotlas

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.844 crt - VS

  25.921.856,00 ₫
  11.114.098  - 1.385.469.846  11.114.098 ₫ - 1.385.469.846 ₫

You’ve viewed 20 of 20 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng