Đang tải...
Tìm thấy 20 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn đính hôn Expai Women Exclusive

  Nhẫn đính hôn Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  12.911.497,00 ₫
  5.372.670  - 67.212.460  5.372.670 ₫ - 67.212.460 ₫
 2. Nhẫn cưới Pretty One Pair Exclusive

  Nhẫn cưới Pretty One Pair

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Zirconia
  6.10 mm
  42.324.117,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.354.346  - 439.895.596  20.354.346 ₫ - 439.895.596 ₫
 3. Nhẫn cưới Pretty Day Pair Exclusive

  Nhẫn cưới Pretty Day Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  41.297.004,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.914.658  - 343.497.339  18.914.658 ₫ - 343.497.339 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Regange Exclusive

  Nhẫn đính hôn Regange

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.688 crt - VS

  19.074.170,00 ₫
  8.759.790  - 1.269.493.725  8.759.790 ₫ - 1.269.493.725 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Nene Exclusive

  Nhẫn đính hôn Nene

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.92 crt - VS

  25.104.908,00 ₫
  10.122.424  - 1.001.887.534  10.122.424 ₫ - 1.001.887.534 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Coqu Exclusive

  Nhẫn đính hôn Coqu

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.942 crt - VS

  17.587.170,00 ₫
  7.097.052  - 1.357.659.398  7.097.052 ₫ - 1.357.659.398 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Nelen Exclusive

  Nhẫn đính hôn Nelen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.932 crt - VS

  21.991.128,00 ₫
  7.183.028  - 1.729.801.804  7.183.028 ₫ - 1.729.801.804 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Nocha Exclusive

  Nhẫn đính hôn Nocha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.792 crt - VS

  25.780.278,00 ₫
  11.141.696  - 890.686.854  11.141.696 ₫ - 890.686.854 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Expai Set Exclusive

  Nhẫn GLAMIRA Expai Set

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  24.805.617,00 ₫
  11.270.930  - 132.870.340  11.270.930 ₫ - 132.870.340 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Fatond Exclusive

  Nhẫn đính hôn Fatond

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.96 crt - VS

  32.993.587,00 ₫
  8.059.006  - 2.848.364.881  8.059.006 ₫ - 2.848.364.881 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Ducchn Exclusive

  Nhẫn đính hôn Ducchn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.226 crt - VS

  26.239.626,00 ₫
  9.893.967  - 1.446.217.101  9.893.967 ₫ - 1.446.217.101 ₫
 13. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Forever Love 5 mm Exclusive

  Nhẫn cưới Forever Love 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  53.175.172,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.502.319  - 285.050.067  14.502.319 ₫ - 285.050.067 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Golden Heart 4 mm Exclusive

  Nhẫn cưới Golden Heart 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương
  4.0 mm
  67.429.960,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.950.118  - 292.465.478  15.950.118 ₫ - 292.465.478 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Bittedw Exclusive

  Nhẫn đính hôn Bittedw

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.68 crt - VS

  21.668.043,00 ₫
  9.916.947  - 141.805.863  9.916.947 ₫ - 141.805.863 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Crocol Exclusive

  Nhẫn đính hôn Crocol

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.76 crt - VS

  24.165.934,00 ₫
  10.421.176  - 187.754.208  10.421.176 ₫ - 187.754.208 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Feivar Exclusive

  Nhẫn đính hôn Feivar

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.472 crt - VS

  20.573.609,00 ₫
  9.765.543  - 133.073.109  9.765.543 ₫ - 133.073.109 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Lupe Exclusive

  Nhẫn đính hôn Lupe

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.76 crt - VS

  37.891.770,00 ₫
  9.860.171  - 3.150.077.486  9.860.171 ₫ - 3.150.077.486 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Migea Exclusive

  Nhẫn đính hôn Migea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.214 crt - VS

  25.377.435,00 ₫
  10.295.457  - 485.492.465  10.295.457 ₫ - 485.492.465 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Myal Exclusive

  Nhẫn đính hôn Myal

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.606 crt - VS

  18.211.981,00 ₫
  8.389.932  - 132.221.465  8.389.932 ₫ - 132.221.465 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Rigotlas Exclusive

  Nhẫn đính hôn Rigotlas

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.844 crt - VS

  22.814.925,00 ₫
  9.576.289  - 1.312.373.441  9.576.289 ₫ - 1.312.373.441 ₫

You’ve viewed 20 of 20 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng