Đang tải...
Tìm thấy 197 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Beer SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Beer SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.254 crt - VS

  44.643.026,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.833.244  - 535.942.368  14.833.244 ₫ - 535.942.368 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ennin SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Ennin SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.954 crt - VS

  39.370.931,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.886.624  - 1.435.037.549  12.886.624 ₫ - 1.435.037.549 ₫
 3. Nhẫn Sorht Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Sorht

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.368 crt - VS

  21.868.924,00 ₫
  10.919.997  - 149.335.500  10.919.997 ₫ - 149.335.500 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Andode SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Andode SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.516 crt - VS

  38.096.435,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.957.959  - 3.353.837.249  15.957.959 ₫ - 3.353.837.249 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Hyhtin - SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Hyhtin - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.058 crt - VS

  59.686.886,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  24.866.720  - 1.684.732.141  24.866.720 ₫ - 1.684.732.141 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Abyth - SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Abyth - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.404 crt - VS

  30.877.449,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.567.942  - 2.056.806.950  13.567.942 ₫ - 2.056.806.950 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Awan SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Awan SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.22 crt - VS

  32.378.779,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.794.313  - 1.681.257.965  14.794.313 ₫ - 1.681.257.965 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Hrimbr SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Hrimbr SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.83 crt - VS

  92.113.523,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  10.990.292  - 1.399.673.948  10.990.292 ₫ - 1.399.673.948 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Pasti SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Pasti SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.924 crt - VS

  45.139.685,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.380.343  - 2.696.785.358  17.380.343 ₫ - 2.696.785.358 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Stinge - SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Stinge - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.85 crt - VS

  40.799.805,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.763.567  - 933.580.090  15.763.567 ₫ - 933.580.090 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ocour - SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Ocour - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.148 crt - VS

  53.217.077,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.749.043  - 3.414.385.241  16.749.043 ₫ - 3.414.385.241 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Shanelez SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Shanelez SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.12 crt - VS

  39.726.731,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.887.622  - 300.779.847  18.887.622 ₫ - 300.779.847 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Brave SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Brave SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.52 crt - VS

  25.032.452,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.614.098  - 273.202.726  12.614.098 ₫ - 273.202.726 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Bellisa SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Bellisa SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  3.144 crt - VS

  48.284.559,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.294.832  - 5.263.539.200  16.294.832 ₫ - 5.263.539.200 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ethicas SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Ethicas SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  2.86 crt - VS

  46.498.805,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.921.730  - 2.016.157.739  15.921.730 ₫ - 2.016.157.739 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Reggie - SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Reggie - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.552 crt - VS

  39.009.725,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.689.758  - 1.876.028.125  15.689.758 ₫ - 1.876.028.125 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Earit SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Earit SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.648 crt - VS

  50.294.985,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.322.485  - 2.953.576.998  17.322.485 ₫ - 2.953.576.998 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Receire - SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Receire - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.018 crt - VS

  34.069.095,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.124.503  - 235.568.071  16.124.503 ₫ - 235.568.071 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Cherab SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Cherab SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.48 crt - VS

  29.464.257,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.761.868  - 201.853.686  14.761.868 ₫ - 201.853.686 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Otenden SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Otenden SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.68 crt - VS

  49.467.671,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.219.130  - 3.211.179.727  16.219.130 ₫ - 3.211.179.727 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Begdez SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Begdez SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.518 crt - VS

  36.918.189,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.086.652  - 2.248.319.226  16.086.652 ₫ - 2.248.319.226 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Agend SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Agend SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.734 crt - VS

  33.168.784,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.001.217  - 500.335.446  16.001.217 ₫ - 500.335.446 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Hiddod SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Hiddod SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.506 crt - VS

  33.965.545,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.774.846  - 2.600.589.878  14.774.846 ₫ - 2.600.589.878 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Carevoli SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Carevoli SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.67 crt - AAA

  28.783.481,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.665.273  - 981.150.621  13.665.273 ₫ - 981.150.621 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Feoun SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Feoun SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.176 crt - VS

  35.851.604,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.181.279  - 1.695.600.769  16.181.279 ₫ - 1.695.600.769 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Kylo SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Kylo SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.85 crt - VS

  47.722.202,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.482.389  - 2.932.677.870  15.482.389 ₫ - 2.932.677.870 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Epect SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Epect SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.332 crt - VS

  52.633.092,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.613.515  - 1.719.555.010  15.613.515 ₫ - 1.719.555.010 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Belys SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Belys SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.972 crt - VS

  32.054.072,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.932.198  - 1.680.622.608  14.932.198 ₫ - 1.680.622.608 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Finam SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Finam SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.676 crt - VS

  30.406.204,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.080.551  - 908.882.345  14.080.551 ₫ - 908.882.345 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Gegeme SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Gegeme SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  29.729.754,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.094.070  - 181.414.178  14.094.070 ₫ - 181.414.178 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Miceat SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Miceat SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.96 crt - VS

  39.881.648,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.709.300  - 280.597.178  16.709.300 ₫ - 280.597.178 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Womea SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Womea SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.712 crt - VS

  31.827.237,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.518.888  - 215.561.140  15.518.888 ₫ - 215.561.140 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Utop SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Utop SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.462 crt - VS

  32.838.398,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.113.342  - 342.929.580  15.113.342 ₫ - 342.929.580 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Hiorno - SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Hiorno - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.504 crt - VS

  31.023.714,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.291.782  - 1.325.756.455  15.291.782 ₫ - 1.325.756.455 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Knonpo SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Knonpo SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.156 crt - VS

  37.060.400,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.745.993  - 1.702.778.931  15.745.993 ₫ - 1.702.778.931 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Afige SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Afige SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.226 crt - VS

  33.323.161,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.852.711  - 1.479.417.788  14.852.711 ₫ - 1.479.417.788 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Spiens - SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Spiens - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.07 crt - VS

  36.344.478,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.605.404  - 1.538.668.039  15.605.404 ₫ - 1.538.668.039 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Adder SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Adder SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.336 crt - VS

  21.875.412,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  11.781.107  - 147.334.810  11.781.107 ₫ - 147.334.810 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Isell SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Isell SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.29 crt - VS

  37.856.622,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.862.596  - 2.704.490.731  16.862.596 ₫ - 2.704.490.731 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ebriar SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Ebriar SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.012 crt - VS

  33.190.682,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.629.391  - 1.661.426.771  14.629.391 ₫ - 1.661.426.771 ₫
 45. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Flet SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Flet SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  32.960.603,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.972.753  - 1.343.438.261  14.972.753 ₫ - 1.343.438.261 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Greyshell SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Greyshell SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.582 crt - VS

  30.498.939,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.083.602  - 188.673.448  15.083.602 ₫ - 188.673.448 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Andero Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Andero

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.368 crt - VS

  24.029.402,00 ₫
  11.211.991  - 161.704.650  11.211.991 ₫ - 161.704.650 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Cynigo SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Cynigo SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.614 crt - VS

  29.946.585,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.074.798  - 463.674.097  13.074.798 ₫ - 463.674.097 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fiev Set Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Fiev Set

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.422 crt - VS

  30.862.308,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.981.750  - 203.029.770  15.981.750 ₫ - 203.029.770 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Blada SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Blada SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.576 crt - VS

  29.798.157,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.477.987  - 1.323.201.523  14.477.987 ₫ - 1.323.201.523 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Elomand SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Elomand SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.094 crt - VS

  30.941.255,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.250.881  - 201.596.846  14.250.881 ₫ - 201.596.846 ₫
 53. Nhẫn Eziver Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Eziver

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.672 crt - VS

  25.431.508,00 ₫
  11.317.432  - 189.633.239  11.317.432 ₫ - 189.633.239 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Hashtro SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Hashtro SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.544 crt - VS

  25.944.931,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.100.753  - 184.050.229  13.100.753 ₫ - 184.050.229 ₫
 55. Nhẫn Hongen Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Hongen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  26.006.032,00 ₫
  12.246.673  - 159.528.222  12.246.673 ₫ - 159.528.222 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Irceo SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Irceo SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.46 crt - VS

  35.666.132,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.960.273  - 231.445.016  17.960.273 ₫ - 231.445.016 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Jequ SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Jequ SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.648 crt - VS

  30.153.414,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.338.403  - 189.700.831  13.338.403 ₫ - 189.700.831 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Kemenar SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Kemenar SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  27.455.723,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.645.265  - 168.342.080  13.645.265 ₫ - 168.342.080 ₫
 59. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Btob SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Btob SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.584 crt - VS

  27.594.690,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.531.713  - 183.022.843  13.531.713 ₫ - 183.022.843 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dariond SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Dariond SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.776 crt - VS

  30.060.139,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.872.177  - 222.888.000  14.872.177 ₫ - 222.888.000 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dyeli SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Dyeli SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.57 crt - VS

  34.589.274,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.307.657  - 1.076.724.261  14.307.657 ₫ - 1.076.724.261 ₫
 63. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Eormenga SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Eormenga SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.326 crt - VS

  31.894.017,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.219.130  - 982.353.736  16.219.130 ₫ - 982.353.736 ₫
 64. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dumarnos SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Dumarnos SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.808 crt - VS

  33.924.450,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.408.385  - 240.988.863  16.408.385 ₫ - 240.988.863 ₫
 65. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Donreb SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Donreb SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.506 crt - VS

  33.505.115,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.521.785  - 2.597.953.830  14.521.785 ₫ - 2.597.953.830 ₫
 66. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Cyanci SET Enhancer

  Nhẫn GLAMIRA Cyanci SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  2.024 crt - VS

  51.511.083,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.559.789  - 3.230.997.408  16.559.789 ₫ - 3.230.997.408 ₫

You’ve viewed 60 of 197 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng