Đang tải...
Tìm thấy 376 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn A Exclusive

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  1.09 crt - VS

  43.083.569,00 ₫
  11.906.826  - 278.799.255  11.906.826 ₫ - 278.799.255 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Exclusive

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  70.075.619,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Exclusive

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.476 crt - VS

  224.427.725,00 ₫
  7.275.492  - 2.783.301.806  7.275.492 ₫ - 2.783.301.806 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.16 crt Exclusive

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.556 crt - VS

  30.019.044,00 ₫
  7.844.878  - 114.472.074  7.844.878 ₫ - 114.472.074 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.8 crt Exclusive

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.8 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.276 crt - VS

  116.228.631,00 ₫
  8.161.204  - 1.752.944.953  8.161.204 ₫ - 1.752.944.953 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Mesic Exclusive

  Nhẫn đính hôn Mesic

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  34.824.763,00 ₫
  6.022.356  - 273.486.610  6.022.356 ₫ - 273.486.610 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt Exclusive

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.646 crt - VS

  42.776.435,00 ₫
  7.971.408  - 300.103.931  7.971.408 ₫ - 300.103.931 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt Exclusive

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.354 crt - SI

  26.041.449,00 ₫
  6.488.733  - 94.194.783  6.488.733 ₫ - 94.194.783 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Expai Women Exclusive

  Nhẫn đính hôn Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  12.911.497,00 ₫
  5.372.670  - 67.212.460  5.372.670 ₫ - 67.212.460 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Brielle Exclusive

  Nhẫn đính hôn Brielle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.316 crt - VS

  23.622.503,00 ₫
  7.248.455  - 100.183.340  7.248.455 ₫ - 100.183.340 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Rutorte Exclusive

  Nhẫn đính hôn Rutorte

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.54 crt - AA

  16.650.899,00 ₫
  7.338.757  - 297.008.267  7.338.757 ₫ - 297.008.267 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 1.0 crt Exclusive

  Nhẫn đính hôn Roselina 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.296 crt - VS

  227.175.706,00 ₫
  7.887.867  - 2.962.444.938  7.887.867 ₫ - 2.962.444.938 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Hobnailed Exclusive

  Nhẫn đính hôn Hobnailed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.32 crt - VS

  193.761.431,00 ₫
  9.443.811  - 2.018.063.805  9.443.811 ₫ - 2.018.063.805 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Demnok Exclusive

  Nhẫn đính hôn Demnok

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.592 crt - VS

  70.520.098,00 ₫
  6.367.069  - 1.233.481.254  6.367.069 ₫ - 1.233.481.254 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt Exclusive

  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.744 crt - VS

  536.766.173,00 ₫
  9.215.623  - 3.582.064.938  9.215.623 ₫ - 3.582.064.938 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Firebian Exclusive

  Nhẫn đính hôn Firebian

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.374 crt - VS

  33.171.487,00 ₫
  6.732.060  - 2.119.869.329  6.732.060 ₫ - 2.119.869.329 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt Exclusive

  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  3.972 crt - VS

  109.407.350,00 ₫
  9.637.391  - 4.858.615.171  9.637.391 ₫ - 4.858.615.171 ₫
 21. Bộ Nhẫn Cưới Gemmiferous Nhẫn A Exclusive

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Gemmiferous Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.25 crt - VS

  27.278.635,00 ₫
  9.068.005  - 1.125.497.909  9.068.005 ₫ - 1.125.497.909 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Nicolena Exclusive

  Nhẫn đính hôn Nicolena

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.244 crt - VS

  16.356.745,00 ₫
  6.671.229  - 1.515.538.404  6.671.229 ₫ - 1.515.538.404 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Pravin Exclusive

  Nhẫn đính hôn Pravin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  67.953.804,00 ₫
  10.699.921  - 1.106.680.583  10.699.921 ₫ - 1.106.680.583 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Makares Exclusive

  Nhẫn đính hôn Makares

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.596 crt - VS

  20.818.830,00 ₫
  6.346.792  - 1.053.540.558  6.346.792 ₫ - 1.053.540.558 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Lea Exclusive

  Nhẫn đính hôn Lea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.69 crt - VS

  65.119.309,00 ₫
  7.684.823  - 1.075.967.244  7.684.823 ₫ - 1.075.967.244 ₫
 26. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Arla - Round Exclusive

  Nhẫn đính hôn Arla - Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.028 crt - VS

  111.673.269,00 ₫
  7.721.592  - 1.743.793.133  7.721.592 ₫ - 1.743.793.133 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Coerce Exclusive

  Nhẫn đính hôn Coerce

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  15.590.262,00 ₫
  5.013.628  - 61.480.749  5.013.628 ₫ - 61.480.749 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Karlee Exclusive

  Nhẫn đính hôn Karlee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.66 crt - VS

  22.143.074,00 ₫
  7.522.875  - 1.069.843.504  7.522.875 ₫ - 1.069.843.504 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Loverous Exclusive

  Nhẫn đính hôn Loverous

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  2.016 crt - VS

  21.455.538,00 ₫
  6.448.179  - 4.289.350.446  6.448.179 ₫ - 4.289.350.446 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Lilyanna Exclusive

  Nhẫn đính hôn Lilyanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.21 crt - AA

  17.752.633,00 ₫
  8.260.158  - 457.563.877  8.260.158 ₫ - 457.563.877 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Ardelia Exclusive

  Nhẫn đính hôn Ardelia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.582 crt - VS

  399.183.116,00 ₫
  10.456.594  - 3.381.333.260  10.456.594 ₫ - 3.381.333.260 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt Exclusive

  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.796 crt - AA

  16.446.776,00 ₫
  7.543.152  - 1.255.245.551  7.543.152 ₫ - 1.255.245.551 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Dobbin Exclusive

  Nhẫn đính hôn Dobbin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  4.77 crt - VS

  47.547.277,00 ₫
  14.292.517  - 2.175.050.601  14.292.517 ₫ - 2.175.050.601 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Egilina Exclusive

  Nhẫn đính hôn Egilina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.824 crt - VS

  70.710.162,00 ₫
  6.926.722  - 1.104.504.151  6.926.722 ₫ - 1.104.504.151 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Marhta Exclusive

  Nhẫn đính hôn Marhta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  2.874 crt - VS

  69.369.699,00 ₫
  8.072.254  - 4.140.150.119  8.072.254 ₫ - 4.140.150.119 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Kiwanis Exclusive

  Nhẫn đính hôn Kiwanis

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.532 crt - VS

  274.181.445,00 ₫
  6.229.184  - 431.554.869  6.229.184 ₫ - 431.554.869 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina Exclusive

  Nhẫn đính hôn Roselina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.546 crt - VS

  44.551.645,00 ₫
  7.380.934  - 469.568.033  7.380.934 ₫ - 469.568.033 ₫
 39. Bộ Nhẫn Cưới Grande Nhẫn A Exclusive

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Grande Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.436 crt - SI

  194.009.624,00 ₫
  10.139.998  - 411.696.637  10.139.998 ₫ - 411.696.637 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Denisa Exclusive

  Nhẫn đính hôn Denisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.686 crt - VS

  54.618.915,00 ₫
  9.138.299  - 437.800.274  9.138.299 ₫ - 437.800.274 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Densest Exclusive

  Nhẫn đính hôn Densest

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.23 crt - VS

  62.672.245,00 ₫
  9.405.960  - 173.235.672  9.405.960 ₫ - 173.235.672 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Timerica Exclusive

  Nhẫn đính hôn Timerica

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.87 crt - VS

  276.832.634,00 ₫
  23.456.772  - 2.361.763.922  23.456.772 ₫ - 2.361.763.922 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Somme Exclusive

  Nhẫn đính hôn Somme

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  17.860.778,00 ₫
  7.825.412  - 116.634.987  7.825.412 ₫ - 116.634.987 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Chasseur Exclusive

  Nhẫn đính hôn Chasseur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.716 crt - VS

  65.980.148,00 ₫
  7.745.925  - 1.084.402.598  7.745.925 ₫ - 1.084.402.598 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Santa Exclusive

  Nhẫn đính hôn Santa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.79 crt - VS

  70.841.290,00 ₫
  8.993.384  - 1.098.840.030  8.993.384 ₫ - 1.098.840.030 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Trina 0.5 crt Exclusive

  Nhẫn đính hôn Trina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.65 crt - VS

  26.322.359,00 ₫
  9.254.556  - 1.093.770.709  9.254.556 ₫ - 1.093.770.709 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Palawan Exclusive

  Nhẫn đính hôn Palawan

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.84 crt - VS

  19.699.254,00 ₫
  6.531.992  - 1.063.773.834  6.531.992 ₫ - 1.063.773.834 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Trina 0.1 crt Exclusive

  Nhẫn đính hôn Trina 0.1 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  23.477.319,00 ₫
  8.630.015  - 113.525.803  8.630.015 ₫ - 113.525.803 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Damion Exclusive

  Nhẫn đính hôn Damion

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  5.2 crt - AAA

  27.094.247,00 ₫
  9.349.183  - 4.153.519.620  9.349.183 ₫ - 4.153.519.620 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Damien Exclusive

  Nhẫn đính hôn Damien

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.47 crt - VS

  38.874.543,00 ₫
  8.208.247  - 2.010.588.237  8.208.247 ₫ - 2.010.588.237 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Felisha Exclusive

  Nhẫn đính hôn Felisha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.812 crt - AAA

  27.955.355,00 ₫
  9.582.507  - 145.063.748  9.582.507 ₫ - 145.063.748 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 0.8 crt Exclusive

  Nhẫn đính hôn Roselina 0.8 crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  117.205.726,00 ₫
  7.725.648  - 1.921.949.428  7.725.648 ₫ - 1.921.949.428 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Poppy Exclusive

  Nhẫn đính hôn Poppy

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  1.304 crt - AAA

  28.672.361,00 ₫
  12.670.604  - 545.337.514  12.670.604 ₫ - 545.337.514 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Robettina Exclusive

  Nhẫn đính hôn Robettina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.464 crt - VS

  41.112.615,00 ₫
  8.162.826  - 300.915.025  8.162.826 ₫ - 300.915.025 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Caligore Exclusive

  Nhẫn đính hôn Caligore

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.9 crt - AAAAA

  20.967.261,00 ₫
  11.203.880  - 179.197.193  11.203.880 ₫ - 179.197.193 ₫
  Mới

 57. Nhẫn đính hôn Britany Exclusive

  Nhẫn đính hôn Britany

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.366 crt - VS

  188.498.525,00 ₫
  8.486.182  - 3.007.244.234  8.486.182 ₫ - 3.007.244.234 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jilessa 0.16 crt Exclusive

  Nhẫn đính hôn Jilessa 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.388 crt - VS

  29.372.063,00 ₫
  9.129.648  - 119.379.180  9.129.648 ₫ - 119.379.180 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jilessa 0.8 crt Exclusive

  Nhẫn đính hôn Jilessa 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  1.044 crt - AA

  22.984.716,00 ₫
  9.616.303  - 1.758.527.970  9.616.303 ₫ - 1.758.527.970 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Trina Exclusive

  Nhẫn đính hôn Trina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  39.908.686,00 ₫
  9.103.152  - 307.228.027  9.103.152 ₫ - 307.228.027 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Muranda Exclusive

  Nhẫn đính hôn Muranda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.808 crt - VS

  539.730.444,00 ₫
  7.802.702  - 3.592.446.919  7.802.702 ₫ - 3.592.446.919 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Gaby Exclusive

  Nhẫn đính hôn Gaby

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.714 crt - SI

  60.589.362,00 ₫
  9.708.767  - 187.051.266  9.708.767 ₫ - 187.051.266 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Shelly Exclusive

  Nhẫn đính hôn Shelly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.31 crt - SI

  82.411.784,00 ₫
  10.157.571  - 219.751.777  10.157.571 ₫ - 219.751.777 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Maletha Exclusive

  Nhẫn đính hôn Maletha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.204 crt - VS

  922.234.001,00 ₫
  11.741.363  - 2.952.698.316  11.741.363 ₫ - 2.952.698.316 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Jovelle Exclusive

  Nhẫn đính hôn Jovelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  3.18 crt - VS

  912.762.342,00 ₫
  6.682.584  - 2.898.449.797  6.682.584 ₫ - 2.898.449.797 ₫

You’ve viewed 60 of 376 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng