Đang tải...
Tìm thấy 353 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Douce Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Douce

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.018 crt - VS

  14.309.819,00 ₫
  7.343.083  - 82.190.622  7.343.083 ₫ - 82.190.622 ₫
 2. Nhẫn Aritomisas Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Aritomisas

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.456.517,00 ₫
  5.486.224  - 55.546.262  5.486.224 ₫ - 55.546.262 ₫
 3. Nhẫn Blu Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Blu

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  9.527.353,00 ₫
  5.454.591  - 54.545.917  5.454.591 ₫ - 54.545.917 ₫
 4. Nhẫn Chasm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Chasm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.393.987,00 ₫
  4.805.718  - 48.057.180  4.805.718 ₫ - 48.057.180 ₫
 5. Nhẫn Thamoni Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Thamoni

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS

  8.943.096,00 ₫
  4.890.342  - 51.396.178  4.890.342 ₫ - 51.396.178 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Mulia Ø10 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Mulia Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  0.112 crt - AAA

  20.264.854,00 ₫
  10.106.202  - 118.121.986  10.106.202 ₫ - 118.121.986 ₫
 7. Nhẫn Kingi Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Kingi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.016 crt - VS

  7.760.254,00 ₫
  4.376.650  - 44.596.524  4.376.650 ₫ - 44.596.524 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lorelye Ø6 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  20.650.123,00 ₫
  6.683.395  - 73.768.786  6.683.395 ₫ - 73.768.786 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Seliny Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Seliny

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.554.465,00 ₫
  6.042.633  - 60.426.330  6.042.633 ₫ - 60.426.330 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Douce Ø8 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Douce Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.018 crt - VS

  17.107.816,00 ₫
  8.838.195  - 96.803.793  8.838.195 ₫ - 96.803.793 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Delma Ø4 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Delma Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - VS

  20.699.059,00 ₫
  6.813.170  - 93.762.198  6.813.170 ₫ - 93.762.198 ₫
 13. Nhẫn Avignon Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Avignon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.372 crt - VS

  18.998.199,00 ₫
  7.767.013  - 117.729.955  7.767.013 ₫ - 117.729.955 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Regium Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Regium

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  8.543.228,00 ₫
  4.705.413  - 49.246.781  4.705.413 ₫ - 49.246.781 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lornalee Ø4 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Lornalee Ø4 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  15.284.751,00 ₫
  7.611.284  - 86.435.334  7.611.284 ₫ - 86.435.334 ₫
 17. Nhẫn Moraline Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Moraline

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  15.265.016,00 ₫
  8.156.878  - 87.395.130  8.156.878 ₫ - 87.395.130 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Leda Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Leda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.25 crt - VS

  16.519.504,00 ₫
  7.021.350  - 81.960.818  7.021.350 ₫ - 81.960.818 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Glancsia Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Glancsia

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - AAA

  12.193.140,00 ₫
  6.137.530  - 77.094.264  6.137.530 ₫ - 77.094.264 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Aleece Ø8 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Aleece Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.27 crt - VS

  22.269.873,00 ₫
  8.894.972  - 117.689.403  8.894.972 ₫ - 117.689.403 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Delma Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Delma

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - VS

  16.690.103,00 ₫
  7.040.275  - 97.601.367  7.040.275 ₫ - 97.601.367 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Sirena Ø4 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Sirena Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.09 crt - VS

  18.112.217,00 ₫
  8.175.804  - 94.897.725  8.175.804 ₫ - 94.897.725 ₫
 24. Nhẫn Dolar Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Dolar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.3 crt - VS

  19.776.307,00 ₫
  6.833.447  - 96.506.390  6.833.447 ₫ - 96.506.390 ₫
 25. Nhẫn Kaligha Ø8 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Kaligha Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.18 crt - VS

  11.835.719,00 ₫
  5.269.662  - 70.199.986  5.269.662 ₫ - 70.199.986 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lornalee Ø6 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Lornalee Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  18.189.000,00 ₫
  9.118.833  - 104.468.606  9.118.833 ₫ - 104.468.606 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Kromer Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Kromer

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.696.136,00 ₫
  6.123.742  - 61.237.425  6.123.742 ₫ - 61.237.425 ₫
 29. Nhẫn Valence Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Valence

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.644 crt - VS

  20.152.112,00 ₫
  6.630.674  - 91.910.203  6.630.674 ₫ - 91.910.203 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Jolisa Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Jolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - AAA

  18.009.210,00 ₫
  9.103.152  - 109.321.646  9.103.152 ₫ - 109.321.646 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kaulini Ø8 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Kaulini Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.775.276,00 ₫
  5.671.152  - 55.965.322  5.671.152 ₫ - 55.965.322 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Aleece Ø10 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Aleece Ø10 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.324 crt - VS

  27.871.274,00 ₫
  10.371.159  - 139.345.557  10.371.159 ₫ - 139.345.557 ₫
 33. Nhẫn Acwella Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Acwella

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  19.209.354,00 ₫
  6.813.169  - 97.574.327  6.813.169 ₫ - 97.574.327 ₫
 34. Nhẫn Caddeffew Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Caddeffew

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Đen
  9.066.923,00 ₫
  5.190.987  - 51.909.870  5.190.987 ₫ - 51.909.870 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Mulia Ø8 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Mulia Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  0.112 crt - AAA

  17.073.479,00 ₫
  8.516.462  - 101.089.058  8.516.462 ₫ - 101.089.058 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Opium Ø8 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Opium Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.224 crt - VS

  23.303.475,00 ₫
  9.519.512  - 121.677.272  9.519.512 ₫ - 121.677.272 ₫
 37. Nhẫn Minimo Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Minimo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  17.710.456,00 ₫
  8.292.601  - 103.251.972  8.292.601 ₫ - 103.251.972 ₫
 38. Nhẫn Mudrost Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Mudrost

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  8.295.304,00 ₫
  4.561.579  - 47.827.369  4.561.579 ₫ - 47.827.369 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Ledonia Ø4 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Ledonia Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - VS

  13.852.094,00 ₫
  6.164.296  - 67.523.382  6.164.296 ₫ - 67.523.382 ₫
 40. Nhẫn Catalina Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Catalina

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.314.846,00 ₫
  5.332.927  - 53.329.275  5.332.927 ₫ - 53.329.275 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Sarita Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Sarita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.168 crt - VS

  19.301.278,00 ₫
  7.380.934  - 100.169.824  7.380.934 ₫ - 100.169.824 ₫
 42. Nhẫn Garryo Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Garryo

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.908.642,00 ₫
  6.245.406  - 62.454.060  6.245.406 ₫ - 62.454.060 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Sirena Ø8 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Sirena Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.176 crt - VS

  22.007.621,00 ₫
  9.462.736  - 116.851.277  9.462.736 ₫ - 116.851.277 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Aleece Ø4 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Aleece Ø4 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.144 crt - VS

  17.358.443,00 ₫
  7.267.381  - 92.788.892  7.267.381 ₫ - 92.788.892 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Briny Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Briny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.08 crt - VS

  15.501.313,00 ₫
  7.286.307  - 86.394.783  7.286.307 ₫ - 86.394.783 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lendora Ø8 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Lendora Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  13.139.956,00 ₫
  7.623.180  - 75.228.757  7.623.180 ₫ - 75.228.757 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Harlley Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Harlley

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  14.804.586,00 ₫
  8.136.871  - 86.164.974  8.136.871 ₫ - 86.164.974 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Jeremia Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Jeremia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.288 crt - VS

  24.234.068,00 ₫
  9.178.854  - 125.056.820  9.178.854 ₫ - 125.056.820 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Opium Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Opium

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.168 crt - VS

  20.505.478,00 ₫
  8.024.400  - 107.064.101  8.024.400 ₫ - 107.064.101 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Douce Ø10 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Douce Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.018 crt - VS

  21.570.442,00 ₫
  11.222.805  - 122.353.180  11.222.805 ₫ - 122.353.180 ₫
 52. Ring Garagiste Ngọc Trai

  Glamira Ring Garagiste

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Đen

  0.72 crt - AAA

  32.115.987,00 ₫
  12.740.628  - 211.370.501  12.740.628 ₫ - 211.370.501 ₫
 53. Nhẫn Amatus Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Amatus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Hồng

  0.232 crt - AAA

  16.656.037,00 ₫
  8.292.601  - 109.902.925  8.292.601 ₫ - 109.902.925 ₫
 54. Nhẫn Jennalee Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Jennalee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.02 crt - VS

  15.178.498,00 ₫
  7.778.369  - 31.624.464  7.778.369 ₫ - 31.624.464 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lucency Ø6 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Lucency Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.16 crt - VS

  15.926.866,00 ₫
  6.415.735  - 84.204.835  6.415.735 ₫ - 84.204.835 ₫
 56. Nhẫn Orego Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Orego

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - VS

  12.641.404,00 ₫
  6.754.771  - 80.203.447  6.754.771 ₫ - 80.203.447 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lucency Ø8 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Lucency Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.16 crt - VS

  17.378.990,00 ₫
  7.191.679  - 91.112.633  7.191.679 ₫ - 91.112.633 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Karmarie Ø6 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Karmarie Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.196 crt - VS

  19.624.903,00 ₫
  7.644.539  - 84.123.726  7.644.539 ₫ - 84.123.726 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lorelye Ø8 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  21.748.071,00 ₫
  7.353.897  - 78.648.854  7.353.897 ₫ - 78.648.854 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Hillary Ø4 mm Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Hillary Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  14.379.573,00 ₫
  7.683.741  - 82.325.805  7.683.741 ₫ - 82.325.805 ₫
 62. Nhẫn Nere Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Nere

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.185 crt - VS

  14.294.949,00 ₫
  7.455.554  - 87.205.872  7.455.554 ₫ - 87.205.872 ₫
 63. Nhẫn Osowa Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Osowa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.368 crt - VS

  16.610.345,00 ₫
  6.630.674  - 98.642.265  6.630.674 ₫ - 98.642.265 ₫
 64. Nhẫn Antiar Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Antiar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Hồng

  0.594 crt - AAA

  30.576.805,00 ₫
  12.555.699  - 182.211.754  12.555.699 ₫ - 182.211.754 ₫
 65. Nhẫn Renmen Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Renmen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.208 crt - VS

  16.687.129,00 ₫
  7.611.284  - 97.560.810  7.611.284 ₫ - 97.560.810 ₫
 66. Nhẫn Fareniresa Ngọc Trai

  Nhẫn GLAMIRA Fareniresa

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.979.478,00 ₫
  6.285.960  - 62.859.607  6.285.960 ₫ - 62.859.607 ₫

You’ve viewed 60 of 353 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng