Đang tải...
Tìm thấy 36 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Available Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Available

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.352 crt - AAA

  12.087.969,00 ₫
 2. Bông Tai Ametsa Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ametsa

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.624 crt - AAA

  12.250.187,00 ₫
 3. Nhẫn Hakili Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Hakili

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  10.306.271,00 ₫
 4. Nhẫn Ubwenzi Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  10.139.997,00 ₫
 5. Nhẫn Kasetyan Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kasetyan

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.082 crt - AAA

  7.367.416,00 ₫
 6. Vòng tay Memwa Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Memwa

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.785 crt - AAA

  23.605.472,00 ₫
 7. Bông Tai Dreemen Bạc 925 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Dreemen

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  8.713.827,00 ₫
 8. Nhẫn Mohopolo Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mohopolo

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  10.749.667,00 ₫
 9. Vòng tay Nqimpi Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Nqimpi

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  14.786.742,00 ₫
 10. Nhẫn Unelma Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Unelma

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - AAA

  12.375.094,00 ₫

You’ve viewed 36 of 36 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...