Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Contextualization

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  16.171.054,00 ₫
  5.068.843  - 106.357.981  5.068.843 ₫ - 106.357.981 ₫
 2. Bông tai nữ Manatua

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  7.879.772,00 ₫
  3.914.697  - 44.065.821  3.914.697 ₫ - 44.065.821 ₫
 3. Bông tai nữ Assuming

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.656.641,00 ₫
  5.879.688  - 78.296.793  5.879.688 ₫ - 78.296.793 ₫
 4. Vòng tay GLAMIRA Availability

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  44.497.994,00 ₫
  15.806.528  - 91.157.679  15.806.528 ₫ - 91.157.679 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Available

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.352 crt - AAA

  23.055.738,00 ₫
  10.777.307  - 147.848.352  10.777.307 ₫ - 147.848.352 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Authoritative

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.364 crt - AAA

  27.769.112,00 ₫
  12.472.582  - 162.423.756  12.472.582 ₫ - 162.423.756 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Kasetyan

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.082 crt - AAA

  13.864.460,00 ₫
  7.386.756  - 77.886.415  7.386.756 ₫ - 77.886.415 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Beneficiary

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  23.999.884,00 ₫
  11.886.735  - 147.225.712  11.886.735 ₫ - 147.225.712 ₫
 9. Mặt dây chuyền nữ Mimpi

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.231 crt - AAA

  23.713.753,00 ₫
  8.300.903  - 114.523.038  8.300.903 ₫ - 114.523.038 ₫
 10. Airpods® GLAMIRA Context

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  17.660.008,00 ₫
  8.499.015  - 110.928.712  8.499.015 ₫ - 110.928.712 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Assumption

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.092 crt - AAA

  30.875.229,00 ₫
  10.751.552  - 140.022.914  10.751.552 ₫ - 140.022.914 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Beneficial

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.628 crt - AAA

  27.373.453,00 ₫
  11.405.605  - 158.744.525  11.405.605 ₫ - 158.744.525 ₫
 13. Vòng tay nữ Lealdade

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.212 crt - AAA

  57.688.593,00 ₫
  19.281.983  - 94.998.793  19.281.983 ₫ - 94.998.793 ₫
 14. Bông tai nữ Geheugen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.508 crt - AAA

  24.872.711,00 ₫
  10.375.422  - 166.527.508  10.375.422 ₫ - 166.527.508 ₫
 15. Bông tai nữ Ametsa

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.624 crt - AAA

  21.818.951,00 ₫
  9.390.521  - 168.310.517  9.390.521 ₫ - 168.310.517 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Authoritatively

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  30.383.909,00 ₫
  10.062.687  - 158.730.373  10.062.687 ₫ - 158.730.373 ₫
 17. Dây chuyền nữ Damgo

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  17.972.177,00 ₫
  8.101.093  - 97.612.740  8.101.093 ₫ - 97.612.740 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Makarfi

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  24.680.258,00 ₫
  8.903.731  - 111.820.222  8.903.731 ₫ - 111.820.222 ₫
 19. Bông tai nữ Teriya

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  18.129.252,00 ₫
  8.855.618  - 112.541.915  8.855.618 ₫ - 112.541.915 ₫
 20. Airpods® GLAMIRA Erinnerunq

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  18.593.401,00 ₫
  7.886.000  - 129.975.796  7.886.000 ₫ - 129.975.796 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Hakili

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  20.860.088,00 ₫
  10.420.704  - 127.103.163  10.420.704 ₫ - 127.103.163 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  20.072.167,00 ₫
  8.499.015  - 127.612.596  8.499.015 ₫ - 127.612.596 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Loyalitet

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  18.326.232,00 ₫
  9.434.671  - 111.523.052  9.434.671 ₫ - 111.523.052 ₫
 24. Airpods® GLAMIRA Contextual

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  10.195.139,00 ₫
  5.011.674  - 67.117.603  5.011.674 ₫ - 67.117.603 ₫
 25. Vòng tay GLAMIRA Authority

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  8.646 crt - AAA

  99.159.716,00 ₫
  25.293.276  - 962.043.362  25.293.276 ₫ - 962.043.362 ₫
 26. Bông tai nữ Mechta

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  7.168.266,00 ₫
  4.043.754  - 41.377.158  4.043.754 ₫ - 41.377.158 ₫
 27. Bông tai nữ Sbapna

  Vàng Hồng 14K
  6.525.251,00 ₫
  3.785.642  - 37.358.310  3.785.642 ₫ - 37.358.310 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Yuxu

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.238 crt - AAA

  22.119.798,00 ₫
  10.836.740  - 138.041.792  10.836.740 ₫ - 138.041.792 ₫
 29. Vòng tay GLAMIRA Memwa

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.785 crt - AAA

  68.655.239,00 ₫
  21.561.690  - 122.763.944  21.561.690 ₫ - 122.763.944 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Unistus

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.366 crt - AAA

  18.053.403,00 ₫
  8.538.072  - 121.711.683  8.538.072 ₫ - 121.711.683 ₫
 31. Bông tai nữ Dreemen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  18.171.988,00 ₫
  9.271.654  - 118.074.910  9.271.654 ₫ - 118.074.910 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Mohopolo

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  21.395.841,00 ₫
  10.480.138  - 140.928.575  10.480.138 ₫ - 140.928.575 ₫
 33. Vòng tay GLAMIRA Nqimpi

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  44.501.108,00 ₫
  17.630.859  - 60.409.523  17.630.859 ₫ - 60.409.523 ₫
 34. Bông tai nữ Paseduluran

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  10.812.683,00 ₫
  5.412.709  - 69.579.851  5.412.709 ₫ - 69.579.851 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Unelma

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - AAA

  33.663.518,00 ₫
  14.184.838  - 198.437.733  14.184.838 ₫ - 198.437.733 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng