Đang tải...
Tìm thấy 90 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  15.353.700,00 ₫
  7.726.378  - 78.027.928  7.726.378 ₫ - 78.027.928 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  17.161.899,00 ₫
  6.918.079  - 64.711.953  6.918.079 ₫ - 64.711.953 ₫
 3. Nhẫn nam Hercules

  Bạc 925 & Đá Swarovski & Kim Cương

  0.24 crt - AAAAA

  13.273.521,00 ₫
  10.669.760  - 143.942.708  10.669.760 ₫ - 143.942.708 ₫
 4. Vòng tay nữ Iliana

  Vàng Hồng 9K & Đá Swarovski

  1.35 crt - AAAAA

  20.377.261,00 ₫
  14.264.082  - 158.976.603  14.264.082 ₫ - 158.976.603 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  109.810.797,00 ₫
  9.021.183  - 279.975.080  9.021.183 ₫ - 279.975.080 ₫
 6. Nhẫn nam Banjumoni

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAAA

  19.686.981,00 ₫
  9.467.784  - 10.112.711.724  9.467.784 ₫ - 10.112.711.724 ₫
 7. Vòng tay nữ Hofer

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  3.99 crt - AAAAA

  21.132.918,00 ₫
  11.292.399  - 426.852.693  11.292.399 ₫ - 426.852.693 ₫
 8. Vòng tay nữ Subtrat

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.955.041,00 ₫
  5.688.651  - 60.565.744  5.688.651 ₫ - 60.565.744 ₫
 9. Dây chuyền nữ Audrisa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Lục Bảo

  1.822 crt - AA

  39.532.452,00 ₫
  10.447.874  - 2.287.743.868  10.447.874 ₫ - 2.287.743.868 ₫
 10. Mặt dây chuyền nam Matthew

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  3.69 crt - AAAAA

  28.825.617,00 ₫
  3.017.532  - 3.152.970.902  3.017.532 ₫ - 3.152.970.902 ₫
 11. Vòng tay nam Ceppt

  Vàng Trắng 14K
  15.794.075,00 ₫
  8.439.582  - 90.424.095  8.439.582 ₫ - 90.424.095 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Carilene

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  7.16 crt - AAAAA

  28.177.224,00 ₫
  14.626.345  - 6.249.706.228  14.626.345 ₫ - 6.249.706.228 ₫
 13. Bông tai nữ Pikipek

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  2.46 crt - AAAAA

  26.471.760,00 ₫
  12.730.694  - 2.998.061.258  12.730.694 ₫ - 2.998.061.258 ₫
 14. Vòng tay nam Swadloon

  Vàng Trắng 14K
  13.532.482,00 ₫
  5.784.877  - 18.181.044  5.784.877 ₫ - 18.181.044 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Taveras

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Onyx Đen

  0.786 crt - AAA

  18.383.400,00 ₫
  8.252.790  - 158.390.751  8.252.790 ₫ - 158.390.751 ₫
 16. Vòng tay nam Snom

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  30.327.591,00 ₫
  12.964.466  - 181.272.720  12.964.466 ₫ - 181.272.720 ₫
 17. Nhẫn nam Bhakta

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  3 crt - AAAAA

  31.921.829,00 ₫
  13.645.973  - 10.182.758.566  13.645.973 ₫ - 10.182.758.566 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Nanci

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  3.802 crt - VS1

  514.183.127,00 ₫
  11.387.209  - 5.493.186.222  11.387.209 ₫ - 5.493.186.222 ₫
 19. Vòng tay nữ Fernanda

  Vàng Hồng 18K & Đá Swarovski

  0.74 crt - AAAAA

  42.638.288,00 ₫
  15.504.832  - 109.656.838  15.504.832 ₫ - 109.656.838 ₫
 20. Vòng tay nam Delayer

  Vàng 14K
  21.985.650,00 ₫
  10.573.251  - 29.537.972  10.573.251 ₫ - 29.537.972 ₫
 21. Nhẫn nam Hohman

  Vàng Trắng 14K
  36.630.391,00 ₫
  15.658.793  - 209.715.982  15.658.793 ₫ - 209.715.982 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Lục Bảo

  4.858 crt - AAA

  50.581.455,00 ₫
  9.414.294  - 2.722.373.882  9.414.294 ₫ - 2.722.373.882 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Tendance

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  1.215 crt - AAA

  10.422.119,00 ₫
  8.554.204  - 150.211.549  8.554.204 ₫ - 150.211.549 ₫
 24. Mặt dây chuyền nam Gideon

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAAA

  33.793.707,00 ₫
  12.398.997  - 217.003.685  12.398.997 ₫ - 217.003.685 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Alzira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  2.342 crt - AA

  42.769.606,00 ₫
  7.245.248  - 4.011.745.129  7.245.248 ₫ - 4.011.745.129 ₫
 26. Bông tai nữ Elidia

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.92 crt - AAA

  9.708.066,00 ₫
  6.764.684  - 132.522.955  6.764.684 ₫ - 132.522.955 ₫
 27. Mặt dây chuyền nữ Reagan

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Swarovski

  11.322 crt - VS

  2.787.192.826,00 ₫
  11.450.889  - 3.381.493.405  11.450.889 ₫ - 3.381.493.405 ₫
 28. Vòng tay nữ Crystle

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen

  1 crt - AAA

  9.405.237,00 ₫
  5.726.010  - 121.202.252  5.726.010 ₫ - 121.202.252 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Chastella

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  1.16 crt - AAAAA

  23.032.247,00 ₫
  5.398.841  - 1.578.799.112  5.398.841 ₫ - 1.578.799.112 ₫
 30. Vòng tay nữ Finley

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.372 crt - VS

  84.833.935,00 ₫
  12.022.584  - 927.872.953  12.022.584 ₫ - 927.872.953 ₫
 31. Vòng tay nam King

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  31.402.775,00 ₫
 32. Vòng tay nữ Selvy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  3.75 crt - AAA

  50.111.930,00 ₫
  18.220.668  - 403.256.954  18.220.668 ₫ - 403.256.954 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Kosta

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  0.128 crt - VS1

  17.077.841,00 ₫
  3.914.697  - 54.367.659  3.914.697 ₫ - 54.367.659 ₫
 34. Vòng tay nữ Beldene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.32 crt - VS

  250.449.283,00 ₫
  24.516.393  - 270.508.150  24.516.393 ₫ - 270.508.150 ₫
 35. Bông tai nữ Araminta

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  1.06 crt - VS1

  122.381.588,00 ₫
  8.293.545  - 2.521.360.688  8.293.545 ₫ - 2.521.360.688 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Jaisalia

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.32 crt - AAA

  32.909.842,00 ₫
  12.568.241  - 277.781.701  12.568.241 ₫ - 277.781.701 ₫
 37. Vòng tay nữ Siemen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.36 crt - AAA

  108.199.014,00 ₫
  9.014.107  - 2.316.088.075  9.014.107 ₫ - 2.316.088.075 ₫
 38. Dây chuyền nữ Suhtn

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Swarovski

  0.448 crt - VS

  31.650.980,00 ₫
  13.862.764  - 208.102.782  13.862.764 ₫ - 208.102.782 ₫
 39. Bông tai nữ Raymond

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Hồng

  11.326 crt - AAAAA

  67.762.317,00 ₫
  18.475.383  - 5.549.832.180  18.475.383 ₫ - 5.549.832.180 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Tracie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Swarovski

  9.45 crt - VS

  1.225.221.362,00 ₫
  15.615.774  - 11.379.002.671  15.615.774 ₫ - 11.379.002.671 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Lende

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.918 crt - AAA

  41.829.989,00 ₫
  15.848.981  - 274.102.471  15.848.981 ₫ - 274.102.471 ₫
 42. Vòng Tay GLAMIRA Britni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  3.3 crt - AAA

  44.385.355,00 ₫
  23.105.550  - 229.909.287  23.105.550 ₫ - 229.909.287 ₫
 43. Mặt dây chuyền nam Sebastian

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  15.367.285,00 ₫
  4.700.354  - 84.112.807  4.700.354 ₫ - 84.112.807 ₫
 44. GLAMIRA Vòng Cổ Fiten

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Sapphire Đen

  13.4 crt - AAA

  86.171.193,00 ₫
  15.579.548  - 1.463.950.601  15.579.548 ₫ - 1.463.950.601 ₫
 45. Bông tai nữ Tennesseean

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.804 crt - AAA

  18.652.552,00 ₫
  6.919.778  - 112.074.936  6.919.778 ₫ - 112.074.936 ₫
 46. Dây chuyền nữ Spelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Đá Swarovski & Ngọc Trai Hồng

  0.18 crt - VS

  17.242.275,00 ₫
  6.077.801  - 159.522.825  6.077.801 ₫ - 159.522.825 ₫
 47. Vòng tay nam Rouya

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.65 crt - AAAAA

  77.598.594,00 ₫
  35.541.340  - 499.455.177  35.541.340 ₫ - 499.455.177 ₫
 48. Vòng tay nữ Mariella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  11.685 crt - AA

  144.569.880,00 ₫
  24.778.750  - 13.797.189.326  24.778.750 ₫ - 13.797.189.326 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Zenobia

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski & Kim Cương

  2.234 crt - AAAAA

  75.500.018,00 ₫
  22.550.836  - 2.115.018.272  22.550.836 ₫ - 2.115.018.272 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Cotillona

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.004 crt - AAAAA

  17.462.463,00 ₫
  9.331.087  - 100.400.463  9.331.087 ₫ - 100.400.463 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Hue

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  7.53 crt - AAA

  70.559.664,00 ₫
  11.994.282  - 6.263.347.666  11.994.282 ₫ - 6.263.347.666 ₫
 52. Vòng tay nữ Brandie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  2.66 crt - AAA

  44.452.712,00 ₫
  20.301.978  - 323.271.673  20.301.978 ₫ - 323.271.673 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Victiva

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.928 crt - AAA

  17.979.253,00 ₫
  6.704.684  - 144.466.290  6.704.684 ₫ - 144.466.290 ₫
 54. Vòng tay nam Pierre

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen

  0.14 crt - AAA

  17.498.973,00 ₫
  16.819.731  - 192.098.146  16.819.731 ₫ - 192.098.146 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  22.345.081,00 ₫
  11.974.470  - 186.664.203  11.974.470 ₫ - 186.664.203 ₫
 56. Xem thêm kích cỡ
  Bông tai nữ Elgia 32 mm

  Bông tai nữ Elgia 32 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.924 crt - AAA

  37.759.631,00 ₫
  11.513.152  - 257.234.627  11.513.152 ₫ - 257.234.627 ₫
 57. Bông tai nữ Lavonna

  Vàng Hồng 9K & Đá Swarovski

  4.84 crt - AAAAA

  19.499.907,00 ₫
  13.259.936  - 1.482.884.475  13.259.936 ₫ - 1.482.884.475 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Couvertone

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.333 crt - AAAAA

  19.798.206,00 ₫
  10.881.457  - 137.348.398  10.881.457 ₫ - 137.348.398 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Ledaira Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Ledaira Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  1.15 crt - AAA

  49.184.481,00 ₫
  15.897.659  - 268.668.530  15.897.659 ₫ - 268.668.530 ₫

You’ve viewed 60 of 90 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng