Đang tải...
Tìm thấy 63 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.374 crt - VS

  236.701.703,00 ₫
  15.020.079  - 269.807.677  15.020.079 ₫ - 269.807.677 ₫
 2. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kintsugi

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.504 crt - VS

  333.833.319,00 ₫
  22.117.819  - 360.153.949  22.117.819 ₫ - 360.153.949 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Đồ trang sức trên cơ thể Spell SET Palladium trắng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Spell SET

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  2.376 crt - VS

  290.262.771,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.320.672  - 428.347.023  17.320.672 ₫ - 428.347.023 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Spell A Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Spell A

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.486 crt - VS

  150.055.888,00 ₫
  12.017.490  - 178.782.168  12.017.490 ₫ - 178.782.168 ₫
 5. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.025 crt - VS

  280.144.897,00 ₫
  14.048.989  - 1.423.535.703  14.048.989 ₫ - 1.423.535.703 ₫
 6. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Palanga

  Palladium 950 với Black Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.584 crt - VS

  179.984.988,00 ₫
  14.424.553  - 225.777.224  14.424.553 ₫ - 225.777.224 ₫
 7. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Shaselis

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.466 crt - VS

  208.640.516,00 ₫
  12.070.584  - 305.913.638  12.070.584 ₫ - 305.913.638 ₫
 8. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Altamente

  Palladium 950 với Black Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - VS

  255.833.685,00 ₫
  16.909.730  - 327.323.912  16.909.730 ₫ - 327.323.912 ₫
 9. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Agenda

  Palladium 950 với Black Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.82 crt - VS

  481.761.907,00 ₫
  31.358.341  - 546.987.966  31.358.341 ₫ - 546.987.966 ₫
 10. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Tenedos

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.194 crt - VS

  235.215.860,00 ₫
  16.165.960  - 288.140.136  16.165.960 ₫ - 288.140.136 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pelangi

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.576 crt - VS

  273.975.108,00 ₫
  18.844.438  - 333.748.410  18.844.438 ₫ - 333.748.410 ₫
 12. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kariya

  Palladium 950 với Black Rhodium đen & Kim Cương Đen

  0.68 crt - AAA

  278.687.351,00 ₫
  18.701.797  - 337.668.203  18.701.797 ₫ - 337.668.203 ₫
 13. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Beskerming

  Palladium 950 với Black Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  2.23 crt - VS

  469.809.090,00 ₫
  28.980.994  - 586.242.499  28.980.994 ₫ - 586.242.499 ₫
 14. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Goldhex

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  191.220.790,00 ₫
  14.089.744  - 205.116.951  14.089.744 ₫ - 205.116.951 ₫
 15. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Eahte

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  494.629.726,00 ₫
  29.623.444  - 514.327.745  29.623.444 ₫ - 514.327.745 ₫
 16. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Anaser

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  148.810.608,00 ₫
  9.927.800  - 201.565.073  9.927.800 ₫ - 201.565.073 ₫
 17. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Fema

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.48 crt - VS

  276.409.065,00 ₫
  19.028.966  - 318.606.979  19.028.966 ₫ - 318.606.979 ₫
 18. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bewendr

  Palladium 950
  300.776.872,00 ₫
  20.051.791  - 300.776.872  20.051.791 ₫ - 300.776.872 ₫
 19. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aressit

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  190.654.755,00 ₫
  11.322.512  - 252.678.045  11.322.512 ₫ - 252.678.045 ₫
 20. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dyndwea

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  125.122.043,00 ₫
  8.330.224  - 184.074.593  8.330.224 ₫ - 184.074.593 ₫
 21. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sharonne

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.342 crt - VS

  195.607.557,00 ₫
  11.601.453  - 267.989.288  11.601.453 ₫ - 267.989.288 ₫
 22. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sovanco

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  471.011.913,00 ₫
  28.235.243  - 502.115.539  28.235.243 ₫ - 502.115.539 ₫
 23. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Efter

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.552 crt - VS

  180.352.915,00 ₫
  10.637.836  - 273.593.038  10.637.836 ₫ - 273.593.038 ₫
 24. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Anwen

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  150.409.659,00 ₫
  9.942.065  - 213.480.113  9.942.065 ₫ - 213.480.113 ₫
 25. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Arundia

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.552 crt - VS

  207.381.085,00 ₫
  12.210.054  - 285.055.244  12.210.054 ₫ - 285.055.244 ₫
 26. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Affo

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  275.828.873,00 ₫
  19.043.682  - 301.158.942  19.043.682 ₫ - 301.158.942 ₫
 27. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aarme

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.432 crt - VS

  274.088.318,00 ₫
  18.881.796  - 312.069.270  18.881.796 ₫ - 312.069.270 ₫
 28. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aneomi

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  338.616.316,00 ₫
  20.262.639  - 358.314.335  20.262.639 ₫ - 358.314.335 ₫
 29. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Asendg

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  113.447.570,00 ₫
  7.814.679  - 157.329.437  7.814.679 ₫ - 157.329.437 ₫
 30. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aweat

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  332.715.399,00 ₫
  15.833.132  - 465.733.635  15.833.132 ₫ - 465.733.635 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Beedleb

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.025 crt - VS

  106.428.740,00 ₫
  7.373.172  - 129.905.043  7.373.172 ₫ - 129.905.043 ₫
 32. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Befil

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.432 crt - VS

  274.512.848,00 ₫
  16.365.488  - 312.493.800  16.365.488 ₫ - 312.493.800 ₫
 33. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Belana

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  188.758.534,00 ₫
  11.246.436  - 236.970.569  11.246.436 ₫ - 236.970.569 ₫
 34. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Biddodex

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.48 crt - VS

  126.763.545,00 ₫
  8.387.280  - 193.923.604  8.387.280 ₫ - 193.923.604 ₫
 35. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bund

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.245 crt - VS

  263.984.593,00 ₫
  14.587.401  - 326.319.202  14.587.401 ₫ - 326.319.202 ₫
 36. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Chtfie

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  210.720.692,00 ₫
  12.565.072  - 260.828.944  12.565.072 ₫ - 260.828.944 ₫
 37. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Clangt

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.478 crt - VS

  134.192.752,00 ₫
  8.886.523  - 180.904.793  8.886.523 ₫ - 180.904.793 ₫
 38. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Corin

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.327 crt - VS

  280.880.742,00 ₫
  15.505.737  - 351.366.256  15.505.737 ₫ - 351.366.256 ₫
 39. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cweald

  Palladium 950
  287.192.032,00 ₫
  15.316.908  - 344.630.438  15.316.908 ₫ - 344.630.438 ₫
 40. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cysen

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  484.129.776,00 ₫
  28.961.183  - 515.063.592  28.961.183 ₫ - 515.063.592 ₫
 41. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Defero

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.032 crt - VS

  108.155.147,00 ₫
  7.490.907  - 132.593.710  7.490.907 ₫ - 132.593.710 ₫
 42. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Degati

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.475 crt - VS

  169.060.516,00 ₫
  9.978.518  - 244.017.707  9.978.518 ₫ - 244.017.707 ₫
 43. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dekipax

  Palladium 950 & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  268.512.877,00 ₫
  16.110.772  - 271.060.034  16.110.772 ₫ - 271.060.034 ₫
 44. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ecgenda

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.262 crt - VS

  261.762.908,00 ₫
  14.457.893  - 351.253.049  14.457.893 ₫ - 351.253.049 ₫
 45. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Egendg

  Palladium 950 & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.3 crt - VS

  420.762.154,00 ₫
  25.165.918  - 441.988.468  25.165.918 ₫ - 441.988.468 ₫
 46. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Enni

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.56 crt - VS

  290.333.526,00 ₫
  19.970.848  - 339.550.274  19.970.848 ₫ - 339.550.274 ₫
 47. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Fayi

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.325 crt - VS

  139.301.224,00 ₫
  9.271.653  - 193.159.458  9.271.653 ₫ - 193.159.458 ₫
 48. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Femism

  Palladium 950
  304.809.870,00 ₫
  16.256.526  - 365.771.844  16.256.526 ₫ - 365.771.844 ₫
 49. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Florswa

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.384 crt - VS

  273.890.206,00 ₫
  15.105.436  - 362.120.919  15.105.436 ₫ - 362.120.919 ₫
 50. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Fucoca

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.424 crt - VS

  479.375.082,00 ₫
  28.655.524  - 514.582.462  28.655.524 ₫ - 514.582.462 ₫
 51. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Fylog

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  262.880.828,00 ₫
  18.145.951  - 288.210.897  18.145.951 ₫ - 288.210.897 ₫
 52. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Geho

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.416 crt - VS

  118.867.357,00 ₫
  8.123.734  - 178.867.071  8.123.734 ₫ - 178.867.071 ₫
 53. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hstr

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.032 crt - VS

  222.777.242,00 ₫
  13.300.464  - 270.140.224  13.300.464 ₫ - 270.140.224 ₫
 54. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hior

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.165 crt - VS

  159.848.295,00 ₫
  9.509.388  - 205.357.512  9.509.388 ₫ - 205.357.512 ₫
 55. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Fyrwen

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.104 crt - VS

  104.008.938,00 ₫
  7.181.852  - 133.867.286  7.181.852 ₫ - 133.867.286 ₫
 56. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Billet

  Palladium 950
  232.003.612,00 ₫
  12.868.466  - 278.404.334  12.868.466 ₫ - 278.404.334 ₫
 57. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Gambol

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.624 crt - VS

  271.512.863,00 ₫
  16.020.240  - 351.473.805  16.020.240 ₫ - 351.473.805 ₫
 58. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Harbro

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.392 crt - VS

  96.027.842,00 ₫
  8.439.582  - 126.480.527  8.439.582 ₫ - 126.480.527 ₫
 59. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Chivimbo

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.578 crt - VS

  270.012.870,00 ₫
  18.145.951  - 289.965.606  18.145.951 ₫ - 289.965.606 ₫
 60. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Desita

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.765 crt - VS

  250.045.982,00 ₫
  16.768.222  - 301.583.473  16.768.222 ₫ - 301.583.473 ₫

You’ve viewed 60 of 63 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng