Đang tải...
Tìm thấy 155 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.374 crt - VS

  52.228.901,00 ₫
  15.020.079  - 269.807.677  15.020.079 ₫ - 269.807.677 ₫
 2. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Tese

  Vàng 14K
  16.090.677,00 ₫
  6.387.139  - 25.941.610  6.387.139 ₫ - 25.941.610 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Đồ trang sức trên cơ thể Spell SET

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Spell SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.376 crt - VS

  75.832.845,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.320.672  - 428.347.023  17.320.672 ₫ - 428.347.023 ₫
 4. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ahic

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  37.733.876,00 ₫
  12.894.730  - 45.982.535  12.894.730 ₫ - 45.982.535 ₫
 5. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Arunu

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  34.342.760,00 ₫
  33.182.389  - 59.672.829  33.182.389 ₫ - 59.672.829 ₫
 6. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bright

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  1.68 crt - VS

  404.991.853,00 ₫
  136.756.899  - 689.398.996  136.756.899 ₫ - 689.398.996 ₫
 7. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Enfula

  Vàng 14K
  96.321.618,00 ₫
  33.087.578  - 129.409.197  33.087.578 ₫ - 129.409.197 ₫
 8. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bewendr

  Vàng 14K
  52.535.693,00 ₫
  20.051.791  - 300.776.872  20.051.791 ₫ - 300.776.872 ₫
 9. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kintsugi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.504 crt - VS

  60.014.714,00 ₫
  22.117.819  - 360.153.949  22.117.819 ₫ - 360.153.949 ₫
 10. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Spell A

  Dây chuyền nữ Spell A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.486 crt - VS

  31.979.280,00 ₫
  12.017.490  - 178.782.168  12.017.490 ₫ - 178.782.168 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.025 crt - VS

  62.736.777,00 ₫
  14.048.989  - 1.423.535.703  14.048.989 ₫ - 1.423.535.703 ₫
 12. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Palanga

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.584 crt - VS

  38.258.024,00 ₫
  14.424.553  - 225.777.224  14.424.553 ₫ - 225.777.224 ₫
 13. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Shaselis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.466 crt - VS

  41.861.687,00 ₫
  12.070.584  - 305.913.638  12.070.584 ₫ - 305.913.638 ₫
 14. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Altamente

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - VS

  54.542.852,00 ₫
  16.909.730  - 327.323.912  16.909.730 ₫ - 327.323.912 ₫
 15. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Agenda

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.82 crt - VS

  93.564.459,00 ₫
  31.358.341  - 546.987.966  31.358.341 ₫ - 546.987.966 ₫
 16. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Tenedos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.194 crt - VS

  56.524.258,00 ₫
  16.165.960  - 288.140.136  16.165.960 ₫ - 288.140.136 ₫
 17. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pelangi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.576 crt - VS

  65.676.761,00 ₫
  18.844.438  - 333.748.410  18.844.438 ₫ - 333.748.410 ₫
 18. Thiết kế mới nhất
 19. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kariya

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.68 crt - AAA

  52.695.031,00 ₫
  18.701.797  - 337.668.203  18.701.797 ₫ - 337.668.203 ₫
 20. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Beskerming

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  2.23 crt - VS

  107.520.621,00 ₫
  28.980.994  - 586.242.499  28.980.994 ₫ - 586.242.499 ₫
 21. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Goldhex

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  35.478.792,00 ₫
  14.089.744  - 205.116.951  14.089.744 ₫ - 205.116.951 ₫
 22. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Adomati

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  41.539.046,00 ₫
  13.092.163  - 73.033.914  13.092.163 ₫ - 73.033.914 ₫
 23. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Achoh

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.292 crt - VS

  71.086.925,00 ₫
  18.396.139  - 553.454.922  18.396.139 ₫ - 553.454.922 ₫
 24. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Atarwyl

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  28.067.979,00 ₫
  22.363.817  - 36.347.599  22.363.817 ₫ - 36.347.599 ₫
 25. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Baldi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.02 crt - VS

  116.252.843,00 ₫
  28.548.543  - 280.066.896  28.548.543 ₫ - 280.066.896 ₫
 26. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bbeald

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  55.928.789,00 ₫
  16.256.526  - 399.785.801  16.256.526 ₫ - 399.785.801 ₫
 27. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Befre

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.256 crt - VS

  20.734.145,00 ₫
  7.814.679  - 55.286.678  7.814.679 ₫ - 55.286.678 ₫
 28. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bonde

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.104 crt - VS

  14.883.890,00 ₫
  6.181.102  - 26.917.228  6.181.102 ₫ - 26.917.228 ₫
 29. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Byld

  Vàng 14K
  18.648.873,00 ₫
  7.402.605  - 30.065.968  7.402.605 ₫ - 30.065.968 ₫
 30. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Anog

  Vàng 14K & Ngọc Trai Đen
  274.357.189,00 ₫
  83.773.187  - 274.357.189  83.773.187 ₫ - 274.357.189 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Fardin

  Vàng 14K
  39.744.716,00 ₫
  12.621.222  - 64.076.977  12.621.222 ₫ - 64.076.977 ₫
 32. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Camed

  Vàng 14K
  18.092.744,00 ₫
  7.181.852  - 29.169.369  7.181.852 ₫ - 29.169.369 ₫
 33. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dellel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  72.995.595,00 ₫
  19.857.640  - 103.522.941  19.857.640 ₫ - 103.522.941 ₫
 34. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bongu

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.648 crt - VS

  47.456.093,00 ₫
  14.234.196  - 113.392.328  14.234.196 ₫ - 113.392.328 ₫
 35. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bova

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  42.990.644,00 ₫
  12.609.449  - 95.564.036  12.609.449 ₫ - 95.564.036 ₫
 36. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Buncour

  Vàng 14K
  13.013.428,00 ₫
  10.410.742  - 15.616.113  10.410.742 ₫ - 15.616.113 ₫
 37. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Merge

  Vàng 14K
  161.537.064,00 ₫
  55.489.831  - 161.537.064  55.489.831 ₫ - 161.537.064 ₫
 38. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Todere

  Vàng 14K
  228.495.048,00 ₫
  69.769.480  - 228.495.048  69.769.480 ₫ - 228.495.048 ₫
 39. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cgunc

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.21 crt - VS

  59.168.491,00 ₫
  46.655.551  - 89.596.440  46.655.551 ₫ - 89.596.440 ₫
 40. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cnytte

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.28 crt - VS

  90.868.153,00 ₫
  22.404.799  - 214.465.812  22.404.799 ₫ - 214.465.812 ₫
 41. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dhylast

  Vàng 14K
  38.817.834,00 ₫
  13.275.106  - 62.582.646  13.275.106 ₫ - 62.582.646 ₫
 42. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dohtn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.328 crt - VS

  21.906.970,00 ₫
  7.916.565  - 63.343.848  7.916.565 ₫ - 63.343.848 ₫
 43. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dydd

  Vàng 14K & Ngọc Trai Đen
  19.612.831,00 ₫
  7.785.245  - 31.620.075  7.785.245 ₫ - 31.620.075 ₫
 44. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ufard

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  21.239.614,00 ₫
  7.902.980  - 62.579.249  7.902.980 ₫ - 62.579.249 ₫
 45. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Foncener

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  9.9 crt - VS

  155.590.299,00 ₫
  20.428.204  - 9.870.365.294  20.428.204 ₫ - 9.870.365.294 ₫
 46. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Glit

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  38.765.192,00 ₫
  13.199.031  - 67.431.527  13.199.031 ₫ - 67.431.527 ₫
 47. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Gruworer

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  6.4 crt - VS

  147.886.844,00 ₫
  29.098.729  - 770.256.875  29.098.729 ₫ - 770.256.875 ₫
 48. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hafost

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.06 crt - VS

  114.653.794,00 ₫
  29.057.975  - 319.338.408  29.057.975 ₫ - 319.338.408 ₫
 49. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hebolgo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  14.299.459,00 ₫
  11.122.588  - 24.891.390  11.122.588 ₫ - 24.891.390 ₫
 50. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Heorote

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  44.315.731,00 ₫
  14.045.819  - 55.284.527  14.045.819 ₫ - 55.284.527 ₫
 51. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hoofu

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  7.92 crt - VS

  177.910.192,00 ₫
  39.216.040  - 3.486.793.698  39.216.040 ₫ - 3.486.793.698 ₫
 52. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Soogica

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.136 crt - VS

  14.848.796,00 ₫
  11.448.850  - 29.682.649  11.448.850 ₫ - 29.682.649 ₫
 53. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Milfing

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  35.947.470,00 ₫
  12.235.412  - 62.096.308  12.235.412 ₫ - 62.096.308 ₫
 54. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Rihtige

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  28.440.713,00 ₫
  22.571.439  - 39.460.905  22.571.439 ₫ - 39.460.905 ₫
 55. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sweeski

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.37 crt - VS

  51.961.450,00 ₫
  15.373.512  - 145.068.443  15.373.512 ₫ - 145.068.443 ₫
 56. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Silito

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  23.752.811,00 ₫
  8.800.939  - 60.313.976  8.800.939 ₫ - 60.313.976 ₫
 57. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Nylium

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.128 crt - VS

  21.291.124,00 ₫
  7.973.621  - 84.299.825  7.973.621 ₫ - 84.299.825 ₫
 58. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Striog

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.644 crt - VS

  56.358.128,00 ₫
  16.335.771  - 252.774.158  16.335.771 ₫ - 252.774.158 ₫

You’ve viewed 60 of 155 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng