Đang tải...
Tìm thấy 148 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Arunika Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Arunika

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.38 crt - AAA

  17.353.846,00 ₫
  9.609.813  - 140.089.055  9.609.813 ₫ - 140.089.055 ₫
 2. Bông Tai Masselin Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Masselin

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  3.4 crt - AAA

  8.899.297,00 ₫
  4.790.847  - 72.295.307  4.790.847 ₫ - 72.295.307 ₫
 3. Bông Tai Breuse Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Breuse

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  6.528 crt - AAA

  19.378.332,00 ₫
  10.422.528  - 182.968.772  10.422.528 ₫ - 182.968.772 ₫
 4. Bông Tai Ferdinande Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Ferdinande

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.63 crt - AAA

  17.009.943,00 ₫
  8.873.342  - 137.655.776  8.873.342 ₫ - 137.655.776 ₫
 5. Bông Tai Abbisha Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Abbisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  16.786.353,00 ₫
  9.895.318  - 154.837.409  9.895.318 ₫ - 154.837.409 ₫
 6. Bông Tai Nachiket Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Nachiket

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  6.67 crt - AAA

  20.151.032,00 ₫
  11.087.623  - 164.340.699  11.087.623 ₫ - 164.340.699 ₫
 7. Bông Tai Kristle Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Kristle

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  4.07 crt - AAA

  15.568.092,00 ₫
  8.473.204  - 120.230.822  8.473.204 ₫ - 120.230.822 ₫
 8. Bông Tai Boriska Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Boriska

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.92 crt - AAA

  16.043.392,00 ₫
  8.413.723  - 167.950.052  8.413.723 ₫ - 167.950.052 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Anarosa Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Anarosa

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.84 crt - AAA

  17.045.361,00 ₫
  9.143.706  - 329.762.857  9.143.706 ₫ - 329.762.857 ₫
 11. Bông Tai Carmesha Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Carmesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  21.204.098,00 ₫
  10.377.647  - 201.475.178  10.377.647 ₫ - 201.475.178 ₫
 12. Bông Tai Adairyn Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Adairyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  5.98 crt - AAA

  20.672.023,00 ₫
  11.247.137  - 174.546.932  11.247.137 ₫ - 174.546.932 ₫
 13. Bông Tai Zavia Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Zavia

  Vàng 14K & Đá Peridot

  6.6 crt - AAA

  18.380.148,00 ₫
  10.141.349  - 148.254.044  10.141.349 ₫ - 148.254.044 ₫
 14. Bông Tai Alcestis Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Alcestis

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  23.329.160,00 ₫
  11.777.051  - 220.671.020  11.777.051 ₫ - 220.671.020 ₫
 15. Bông Tai Candias Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Candias

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.63 crt - AAA

  25.772.979,00 ₫
  12.415.650  - 258.751.776  12.415.650 ₫ - 258.751.776 ₫
 16. Bông Tai Ynes Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Ynes

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.41 crt - AAA

  12.501.625,00 ₫
  6.575.248  - 108.253.702  6.575.248 ₫ - 108.253.702 ₫
 17. Bông Tai Achima Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Achima

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.496 crt - AAA

  45.805.592,00 ₫
  14.959.233  - 307.971.521  14.959.233 ₫ - 307.971.521 ₫
 18. Bông Tai Abanelis Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Abanelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  4.2 crt - AAA

  31.389.518,00 ₫
  16.808.523  - 271.350.733  16.808.523 ₫ - 271.350.733 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Abdely Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Abdely

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  6.76 crt - AAA

  14.271.698,00 ₫
  8.659.484  - 138.791.309  8.659.484 ₫ - 138.791.309 ₫
 21. Bông Tai Acakina Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Acakina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  7.11 crt - AAA

  24.719.911,00 ₫
  13.165.639  - 215.236.702  13.165.639 ₫ - 215.236.702 ₫
 22. Bông Tai Adareli Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Adareli

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  6.744 crt - AAA

  25.640.771,00 ₫
  12.511.359  - 206.693.201  12.511.359 ₫ - 206.693.201 ₫
 23. Bông Tai Alberga Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Alberga

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.28 crt - AAA

  26.056.320,00 ₫
  11.544.538  - 250.019.022  11.544.538 ₫ - 250.019.022 ₫
 24. Bông Tai Alhanis Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Alhanis

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.572 crt - AAA

  21.143.538,00 ₫
  11.061.127  - 184.280.038  11.061.127 ₫ - 184.280.038 ₫
 25. Bông Tai Alizya Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Alizya

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.976 crt - AAA

  18.001.638,00 ₫
  10.321.141  - 191.890.778  10.321.141 ₫ - 191.890.778 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Almodia Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Almodia

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.736 crt - AAA

  19.630.851,00 ₫
  10.525.265  - 173.100.487  10.525.265 ₫ - 173.100.487 ₫
 28. Bông Tai Alorna Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Alorna

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.272 crt - AAA

  14.414.180,00 ₫
  7.994.119  - 110.605.874  7.994.119 ₫ - 110.605.874 ₫
 29. Bông Tai Alriya Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Alriya

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.58 crt - AAA

  16.195.337,00 ₫
  8.689.494  - 130.126.143  8.689.494 ₫ - 130.126.143 ₫
 30. Bông Tai Alurea Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Alurea

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  24.16 crt - AAA

  52.120.482,00 ₫
  10.227.865  - 322.800.981  10.227.865 ₫ - 322.800.981 ₫
 31. Bông Tai Alvertia Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Alvertia

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.36 crt - AAA

  37.376.187,00 ₫
  11.485.057  - 230.674.480  11.485.057 ₫ - 230.674.480 ₫
 32. Bông Tai Alviss Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Alviss

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.2 crt - AAA

  34.153.179,00 ₫
  10.231.110  - 205.354.904  10.231.110 ₫ - 205.354.904 ₫
 33. Bông Tai Alyeska Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Alyeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.604 crt - AAA

  14.991.136,00 ₫
  8.597.571  - 131.072.418  8.597.571 ₫ - 131.072.418 ₫
 34. Bông Tai Amadis Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Amadis

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.568 crt - AAA

  38.934.565,00 ₫
  12.624.912  - 277.068.933  12.624.912 ₫ - 277.068.933 ₫
 35. Bông Tai Amadita Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Amadita

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  30.496 crt - AAA

  64.893.826,00 ₫
  13.109.404  - 404.978.098  13.109.404 ₫ - 404.978.098 ₫
 36. Bông Tai Amarilla Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Amarilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.358 crt - AAA

  39.359.576,00 ₫
  12.231.262  - 257.332.361  12.231.262 ₫ - 257.332.361 ₫
 37. Bông Tai Arelinn Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Arelinn

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  21.047.558,00 ₫
  10.029.959  - 166.719.901  10.029.959 ₫ - 166.719.901 ₫
 38. Bông Tai Argelia Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Argelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.42 crt - AAA

  44.318.051,00 ₫
  14.221.140  - 280.367.368  14.221.140 ₫ - 280.367.368 ₫
 39. Bông Tai Arletha Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Arletha

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  29.875.210,00 ₫
  13.518.194  - 316.379.841  13.518.194 ₫ - 316.379.841 ₫
 40. Bông Tai Arvinda Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Arvinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  28.56 crt - AAA

  30.831.488,00 ₫
  13.646.347  - 340.942.405  13.646.347 ₫ - 340.942.405 ₫
 41. Bông Tai Asodelis Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Asodelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.24 crt - AAA

  36.136.569,00 ₫
  11.351.498  - 220.278.992  11.351.498 ₫ - 220.278.992 ₫
 42. Bông Tai Balendu Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Balendu

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  7.44 crt - AAA

  14.130.027,00 ₫
  8.374.520  - 198.866.166  8.374.520 ₫ - 198.866.166 ₫
 43. Bông Tai Barindra Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Barindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  6.78 crt - AAA

  15.440.482,00 ₫
  9.013.931  - 152.512.278  9.013.931 ₫ - 152.512.278 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Bazilla Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Bazilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  30.712 crt - AAA

  73.748.243,00 ₫
  17.568.245  - 506.040.121  17.568.245 ₫ - 506.040.121 ₫
 46. Bông Tai Brettnie Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Brettnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.88 crt - AAA

  42.051.320,00 ₫
  13.096.426  - 311.351.073  13.096.426 ₫ - 311.351.073 ₫
 47. Bông Tai Cambaria Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Cambaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  38.615.806,00 ₫
  12.147.449  - 227.443.634  12.147.449 ₫ - 227.443.634 ₫
 48. Bông Tai Cameshia Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Cameshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  38.190.793,00 ₫
  11.920.343  - 225.010.356  11.920.343 ₫ - 225.010.356 ₫
 49. Bông Tai Carialis Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Carialis

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.102 crt - AAA

  22.372.882,00 ₫
  11.547.782  - 210.978.469  11.547.782 ₫ - 210.978.469 ₫
 50. Bông Tai Carlicia Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Carlicia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.22 crt - AAA

  21.062.429,00 ₫
  10.565.821  - 214.128.213  10.565.821 ₫ - 214.128.213 ₫
 51. Bông Tai Carlonda Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Carlonda

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.66 crt - AAA

  19.574.886,00 ₫
  10.009.952  - 595.422.430  10.009.952 ₫ - 595.422.430 ₫
 52. Bông Tai Carniela Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Carniela

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.4 crt - AAA

  19.433.216,00 ₫
  10.050.507  - 220.860.274  10.050.507 ₫ - 220.860.274 ₫
 53. Bông Tai Casiphia Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Casiphia

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  23.712.535,00 ₫
  11.774.347  - 281.097.351  11.774.347 ₫ - 281.097.351 ₫
 54. Bông Tai Cauline Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Cauline

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.49 crt - AAA

  22.514.553,00 ₫
  11.625.647  - 230.147.275  11.625.647 ₫ - 230.147.275 ₫
 55. Bông Tai Caurie Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Caurie

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  26.829.290,00 ₫
  12.863.913  - 298.941.366  12.863.913 ₫ - 298.941.366 ₫
 56. Bông Tai Cedettie Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Cedettie

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  7.06 crt - AAA

  18.415.566,00 ₫
  10.160.274  - 186.848.495  10.160.274 ₫ - 186.848.495 ₫
 57. Bông Tai Celinka Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Celinka

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.32 crt - AAA

  21.629.111,00 ₫
  11.544.538  - 224.996.840  11.544.538 ₫ - 224.996.840 ₫
 58. Bông Tai Chalise Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Chalise

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  36.667.834,00 ₫
  10.834.021  - 208.180.208  10.834.021 ₫ - 208.180.208 ₫
 59. Bông Tai Chamisa Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Chamisa

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.87 crt - AAA

  37.836.616,00 ₫
  11.295.532  - 232.120.925  11.295.532 ₫ - 232.120.925 ₫
 60. Bông Tai Charalin Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Charalin

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  24.18 crt - AAA

  53.395.518,00 ₫
  11.390.429  - 330.641.534  11.390.429 ₫ - 330.641.534 ₫
 61. Bông Tai Charela Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Charela

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  31.992.701,00 ₫
  8.206.084  - 181.414.178  8.206.084 ₫ - 181.414.178 ₫
 62. Bông Tai Cholena Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Cholena

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  24.67 crt - AAA

  57.539.386,00 ₫
  13.579.296  - 910.234.164  13.579.296 ₫ - 910.234.164 ₫
 63. Bông Tai Claireta Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Claireta

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  28.23 crt - AAA

  29.414.780,00 ₫
  14.245.473  - 313.013.810  14.245.473 ₫ - 313.013.810 ₫
 64. Bông Tai Donnika Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Donnika

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  28.92 crt - AAA

  35.187.861,00 ₫
  15.302.596  - 434.393.689  15.302.596 ₫ - 434.393.689 ₫

You’ve viewed 60 of 148 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng