Đang tải...
Tìm thấy 910 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  7.091.568,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  5.961.763,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  4.845.259,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - VS

  8.663.730,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.066 crt - AAA

  7.610.057,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.276.393,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  5.043.371,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.313.469,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  5.667.991,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  5.326.389,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  4.315.450,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  11.370.228,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  5.636.575,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.084.408,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  9.549.860,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  5.713.839,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  4.498.845,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.054 crt - AAA

  6.506.006,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  6.133.272,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  6.652.608,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  5.374.218,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  9.725.896,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.27 crt - AAA

  5.073.654,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  11.744.943,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  4.786.674,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.006 crt - VS1

  4.576.958,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  4.758.372,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.047.332,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.973.182,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  4.117.338,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  4.574.977,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  4.576.958,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Bông tai nữ Brezza

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  5.582.802,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 35. Bông tai nữ Manatua

  Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  9.666.745,00 ₫
  3.785.642  - 42.792.246  3.785.642 ₫ - 42.792.246 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Orengut

  Xỏ khuyên tai Orengut

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  6.506.006,00 ₫
  3.183.380  - 38.037.552  3.183.380 ₫ - 38.037.552 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Viskas

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  4.080.262,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Tomelon

  Xỏ khuyên tai Tomelon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  4.480.449,00 ₫
  2.172.442  - 20.794.995  2.172.442 ₫ - 20.794.995 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Dejlig

  Xỏ khuyên tai Dejlig

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  4.601.297,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 40. Bông tai nữ Bohanan

  Bông tai nữ Bohanan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.066 crt - VS

  6.147.140,00 ₫
  2.581.119  - 29.886.648  2.581.119 ₫ - 29.886.648 ₫
 41. Khuyên kẹp vành tai Suilup

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  9.235.427,00 ₫
  3.699.604  - 54.905.396  3.699.604 ₫ - 54.905.396 ₫
 42. Bông tai nữ Providencia

  Bông tai nữ Providencia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  7.005.531,00 ₫
  3.506.020  - 48.579.952  3.506.020 ₫ - 48.579.952 ₫
 43. Bông tai nữ Treibered

  Bông tai nữ Treibered

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  7.689.018,00 ₫
  2.753.194  - 56.660.105  2.753.194 ₫ - 56.660.105 ₫
 44. Bông tai nữ Calderone

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  5.862.140,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 45. Bông tai nữ Aur

  Bông tai nữ Aur

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  7.782.131,00 ₫
  4.022.244  - 58.032.737  4.022.244 ₫ - 58.032.737 ₫
 46. Bông tai nữ Zarembarad

  Bông tai nữ Zarembarad

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  9.118.540,00 ₫
  3.204.890  - 45.947.893  3.204.890 ₫ - 45.947.893 ₫
 47. Bông tai nữ Assuming

  Bông tai nữ Assuming

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.072.210,00 ₫
  5.561.294  - 75.112.848  5.561.294 ₫ - 75.112.848 ₫
 48. Xỏ khuyên tai Mahbub

  Xỏ khuyên tai Mahbub

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  4.529.129,00 ₫
  2.430.554  - 7.836.188  2.430.554 ₫ - 7.836.188 ₫
 49. Xỏ lỗ tai Tred

  Xỏ lỗ tai Tred

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 5.728.273  2.473.572 ₫ - 5.728.273 ₫
 50. Bông tai nữ Meldrum

  Bông tai nữ Meldrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  8.882.504,00 ₫
  2.903.759  - 42.636.585  2.903.759 ₫ - 42.636.585 ₫
 51. Xỏ khuyên tai Ratehang

  Xỏ khuyên tai Ratehang

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.265.639,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 52. Bông tai nữ Sbapna

  Bông tai nữ Sbapna

  Vàng 14K
  6.228.649,00 ₫
  3.613.567  - 35.660.205  3.613.567 ₫ - 35.660.205 ₫
 53. Bông tai nữ Rend

  Bông tai nữ Rend

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  6.657.136,00 ₫
  3.484.511  - 43.754.502  3.484.511 ₫ - 43.754.502 ₫
 54. Xỏ khuyên tai Darab

  Xỏ khuyên tai Darab

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  5.163.371,00 ₫
  2.667.156  - 9.855.800  2.667.156 ₫ - 9.855.800 ₫
 55. Bông tai nữ Anguis

  Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  14.853.040,00 ₫
  5.327.804  - 70.938.335  5.327.804 ₫ - 70.938.335 ₫
 56. Bông tai nữ Aquents

  Bông tai nữ Aquents

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  10.955.890,00 ₫
  3.893.188  - 47.787.507  3.893.188 ₫ - 47.787.507 ₫
 57. Bông tai nữ Paseduluran

  Bông tai nữ Paseduluran

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.168 crt - VS1

  14.669.645,00 ₫
  5.157.993  - 67.032.693  5.157.993 ₫ - 67.032.693 ₫
 58. Bông tai nữ Musgrove

  Bông tai nữ Musgrove

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  8.518.826,00 ₫
  4.301.866  - 65.801.570  4.301.866 ₫ - 65.801.570 ₫
 59. Xỏ khuyên tai Thedora

  Xỏ khuyên tai Thedora

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.302.715,00 ₫
  2.430.554  - 24.721.580  2.430.554 ₫ - 24.721.580 ₫
 60. Xỏ khuyên tai Rembulan

  Xỏ khuyên tai Rembulan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS

  4.784.693,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 61. Bông tai nữ Hidalgo

  Bông tai nữ Hidalgo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  6.832.040,00 ₫
  3.011.306  - 40.726.218  3.011.306 ₫ - 40.726.218 ₫

You’ve viewed 60 of 910 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng