Đang tải...
Tìm thấy 353 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Manno

  Bông tai nữ Manno

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  51.568.904,00 ₫
  21.057.352  - 278.644.898  21.057.352 ₫ - 278.644.898 ₫
 2. Bông tai nữ Ottesen

  Bông tai nữ Ottesen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  5.58 crt - VS

  72.367.297,00 ₫
  17.893.499  - 15.288.932.251  17.893.499 ₫ - 15.288.932.251 ₫
 3. Bông tai nữ Charlette

  Bông tai nữ Charlette

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  16.553.411,00 ₫
  8.893.825  - 97.994.815  8.893.825 ₫ - 97.994.815 ₫
 4. Bông tai nữ Chong

  Bông tai nữ Chong

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  27.678.547,00 ₫
  13.035.787  - 151.442.676  13.035.787 ₫ - 151.442.676 ₫
 5. Bông tai nữ Arno

  Bông tai nữ Arno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  19.683.302,00 ₫
  8.775.807  - 101.999.515  8.775.807 ₫ - 101.999.515 ₫
 6. Bông tai nữ Lanita

  Bông tai nữ Lanita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  20.491.033,00 ₫
  9.507.124  - 130.612.583  9.507.124 ₫ - 130.612.583 ₫
 7. Bông tai nữ Herb

  Bông tai nữ Herb

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  13.695.499,00 ₫
  7.764.868  - 82.230.737  7.764.868 ₫ - 82.230.737 ₫
 8. Bông tai nữ Corfts

  Bông tai nữ Corfts

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  26.607.891,00 ₫
  13.174.465  - 148.966.270  13.174.465 ₫ - 148.966.270 ₫
 9. Bông tai nữ Tippin

  Bông tai nữ Tippin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  28.116.091,00 ₫
  13.318.804  - 181.244.417  13.318.804 ₫ - 181.244.417 ₫
 10. Bông tai nữ Veale

  Bông tai nữ Veale

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.46 crt - VS

  29.526.085,00 ₫
  13.723.519  - 206.178.263  13.723.519 ₫ - 206.178.263 ₫
 11. Bông tai nữ Aldric

  Bông tai nữ Aldric

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.07 crt - AAA

  21.324.238,00 ₫
  11.533.530  - 126.367.325  11.533.530 ₫ - 126.367.325 ₫
 12. Bông tai nữ Juliano

  Bông tai nữ Juliano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  13.754.084,00 ₫
  7.700.340  - 81.593.949  7.700.340 ₫ - 81.593.949 ₫
 13. Bông tai nữ Cosgrove

  Bông tai nữ Cosgrove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.5 crt - VS

  56.945.104,00 ₫
  12.631.637  - 2.854.727.029  12.631.637 ₫ - 2.854.727.029 ₫
 14. Bông tai nữ Ardit

  Bông tai nữ Ardit

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.832 crt - VS

  64.303.844,00 ₫
  17.807.462  - 250.810.127  17.807.462 ₫ - 250.810.127 ₫
 15. Bông tai nữ Ilira

  Bông tai nữ Ilira

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.232 crt - VS

  46.982.324,00 ₫
  18.810.759  - 237.352.647  18.810.759 ₫ - 237.352.647 ₫
 16. Bông tai nữ Jolynn

  Bông tai nữ Jolynn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.19 crt - VS

  30.629.287,00 ₫
  14.790.495  - 180.876.499  14.790.495 ₫ - 180.876.499 ₫
 17. Bông tai nữ Savarese

  Bông tai nữ Savarese

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  37.060.293,00 ₫
  9.275.898  - 323.474.873  9.275.898 ₫ - 323.474.873 ₫
 18. Bông tai nữ Seelsed

  Bông tai nữ Seelsed

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.72 crt - AA

  23.802.338,00 ₫
  9.382.030  - 2.499.922.109  9.382.030 ₫ - 2.499.922.109 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Crutcher

  Bông tai nữ Crutcher

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.430.412,00 ₫
  6.259.215  - 67.372.322  6.259.215 ₫ - 67.372.322 ₫
 21. Bông tai nữ Rajesh

  Bông tai nữ Rajesh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  14.187.667,00 ₫
  7.098.079  - 77.858.118  7.098.079 ₫ - 77.858.118 ₫
 22. Bông tai nữ Cornforth

  Bông tai nữ Cornforth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.048 crt - AAA

  19.291.039,00 ₫
  10.655.609  - 112.442.856  10.655.609 ₫ - 112.442.856 ₫
 23. Bông tai nữ Pernice

  Bông tai nữ Pernice

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  32.525.221,00 ₫
  14.852.476  - 183.041.577  14.852.476 ₫ - 183.041.577 ₫
 24. Bông tai nữ Duhn

  Bông tai nữ Duhn

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.64 crt - AAA

  30.995.794,00 ₫
  14.838.608  - 211.513.142  14.838.608 ₫ - 211.513.142 ₫
 25. Bông tai nữ Alfredias

  Bông tai nữ Alfredias

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  25.103.653,00 ₫
  10.613.157  - 129.678.628  10.613.157 ₫ - 129.678.628 ₫
 26. Bông tai nữ Hedvig

  Bông tai nữ Hedvig

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.56 crt - VS

  33.514.085,00 ₫
  14.845.684  - 236.107.368  14.845.684 ₫ - 236.107.368 ₫
 27. Bông Tai Cherilynnes

  Bông Tai GLAMIRA Cherilynnes

  Vàng Hồng 14K
  16.387.279,00 ₫
  9.507.124  - 93.820.305  9.507.124 ₫ - 93.820.305 ₫
 28. Bông tai nữ Heacock

  Bông tai nữ Heacock

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.656 crt - VS

  22.227.345,00 ₫
  11.186.267  - 159.353.012  11.186.267 ₫ - 159.353.012 ₫
 29. Bông tai nữ Begaye

  Bông tai nữ Begaye

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  17.218.219,00 ₫
  8.560.713  - 93.310.873  8.560.713 ₫ - 93.310.873 ₫
 30. Bông tai nữ Cornelius

  Bông tai nữ Cornelius

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.14 crt - AAA

  18.028.780,00 ₫
  9.382.030  - 107.801.370  9.382.030 ₫ - 107.801.370 ₫
 31. Bông tai nữ Almanza

  Bông tai nữ Almanza

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.176 crt - AAA

  27.739.962,00 ₫
  13.174.465  - 150.720.979  13.174.465 ₫ - 150.720.979 ₫
 32. Bông tai nữ Yandell

  Bông tai nữ Yandell

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  49.616.083,00 ₫
  20.302.545  - 279.946.784  20.302.545 ₫ - 279.946.784 ₫
 33. Bông tai nữ Lundberg

  Bông tai nữ Lundberg

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  14.558.419,00 ₫
  7.313.172  - 79.980.745  7.313.172 ₫ - 79.980.745 ₫
 34. Bông tai nữ Zuan

  Bông tai nữ Zuan

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  1.04 crt - AAA

  25.097.992,00 ₫
  11.818.811  - 202.866.958  11.818.811 ₫ - 202.866.958 ₫
 35. Bông tai nữ Alteha

  Bông tai nữ Alteha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.9 crt - AAA

  20.795.841,00 ₫
  8.797.316  - 142.570.072  8.797.316 ₫ - 142.570.072 ₫
 36. Bông tai nữ Bertrand

  Bông tai nữ Bertrand

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  16.798.788,00 ₫
  8.087.508  - 90.112.779  8.087.508 ₫ - 90.112.779 ₫
 37. Bông tai nữ Trierty

  Bông tai nữ Trierty

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.912 crt - VS

  28.797.032,00 ₫
  13.245.220  - 2.561.733.139  13.245.220 ₫ - 2.561.733.139 ₫
 38. Bông tai nữ Alysia

  Bông tai nữ Alysia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  23.728.470,00 ₫
  10.894.193  - 162.069.980  10.894.193 ₫ - 162.069.980 ₫
 39. Bông tai nữ Beckles

  Bông tai nữ Beckles

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.166 crt - VS

  31.798.998,00 ₫
  13.741.915  - 173.617.098  13.741.915 ₫ - 173.617.098 ₫
 40. Bông tai nữ Gosse

  Bông tai nữ Gosse

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.72 crt - AAA

  18.209.062,00 ₫
  9.955.140  - 151.739.838  9.955.140 ₫ - 151.739.838 ₫
 41. Bông tai nữ Lashaunda

  Bông tai nữ Lashaunda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  76.717.843,00 ₫
  32.825.221  - 404.191.475  32.825.221 ₫ - 404.191.475 ₫
 42. Bông tai nữ Lavada

  Bông tai nữ Lavada

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  2.1 crt - AAA

  76.840.672,00 ₫
  29.080.050  - 635.388.491  29.080.050 ₫ - 635.388.491 ₫
 43. Bông tai nữ Lovett

  Bông tai nữ Lovett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.288 crt - VS

  31.827.300,00 ₫
  14.798.986  - 185.051.007  14.798.986 ₫ - 185.051.007 ₫
 44. Bông tai nữ Particia

  Bông tai nữ Particia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.358 crt - VS

  48.753.728,00 ₫
  16.831.618  - 234.678.128  16.831.618 ₫ - 234.678.128 ₫
 45. Bông tai nữ Saemira

  Bông tai nữ Saemira

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.38 crt - VS

  39.879.996,00 ₫
  14.900.872  - 206.857.504  14.900.872 ₫ - 206.857.504 ₫
 46. Bông tai nữ Shameka

  Bông tai nữ Shameka

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.98 crt - VS

  33.629.556,00 ₫
  11.716.925  - 5.359.347.235  11.716.925 ₫ - 5.359.347.235 ₫
 47. Bông tai nữ Treva

  Bông tai nữ Treva

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  18.934.154,00 ₫
  9.997.593  - 116.758.876  9.997.593 ₫ - 116.758.876 ₫
 48. Bông tai nữ Edlira

  Bông tai nữ Edlira

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.912 crt - VS

  32.913.238,00 ₫
  15.772.000  - 216.536.705  15.772.000 ₫ - 216.536.705 ₫
 49. Bông tai nữ Graig

  Bông tai nữ Graig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.396 crt - VS

  42.090.648,00 ₫
  12.536.544  - 190.456.641  12.536.544 ₫ - 190.456.641 ₫
 50. Bông tai nữ Hambleton

  Bông tai nữ Hambleton

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.246 crt - AAA

  19.811.791,00 ₫
  9.382.030  - 109.471.173  9.382.030 ₫ - 109.471.173 ₫
 51. Bông tai nữ Harriette

  Bông tai nữ Harriette

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  18.246.420,00 ₫
  9.360.804  - 125.079.588  9.360.804 ₫ - 125.079.588 ₫
 52. Bông tai nữ Keirn

  Bông tai nữ Keirn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.448 crt - VS

  40.742.918,00 ₫
  15.631.057  - 208.682.966  15.631.057 ₫ - 208.682.966 ₫
 53. Bông tai nữ Nandita

  Bông tai nữ Nandita

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.891.064,00 ₫
  6.926.004  - 76.160.013  6.926.004 ₫ - 76.160.013 ₫
 54. Bông Tai Brouwer

  Bông Tai GLAMIRA Brouwer

  Vàng Trắng 14K
  14.348.139,00 ₫
  8.214.583  - 82.145.835  8.214.583 ₫ - 82.145.835 ₫
 55. Bông tai nữ Espor

  Bông tai nữ Espor

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  34.103.893,00 ₫
  15.274.455  - 200.503.763  15.274.455 ₫ - 200.503.763 ₫
 56. Bông tai nữ Forward

  Bông tai nữ Forward

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  16.973.409,00 ₫
  8.129.678  - 100.032.542  8.129.678 ₫ - 100.032.542 ₫
 57. Bông tai nữ Jeppson

  Bông tai nữ Jeppson

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.27 crt - AAA

  25.701.386,00 ₫
  13.285.974  - 150.961.543  13.285.974 ₫ - 150.961.543 ₫
 58. Bông tai nữ Whitsitt

  Bông tai nữ Whitsitt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.96 crt - VS

  24.080.544,00 ₫
  10.901.834  - 515.445.664  10.901.834 ₫ - 515.445.664 ₫
 59. Bông tai nữ Zoller

  Bông tai nữ Zoller

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.416 crt - AAA

  22.567.534,00 ₫
  12.238.809  - 159.041.696  12.238.809 ₫ - 159.041.696 ₫
 60. Bông tai nữ Addario

  Bông tai nữ Addario

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  1.87 crt - AAA

  37.013.596,00 ₫
  12.674.656  - 243.989.407  12.674.656 ₫ - 243.989.407 ₫
 61. Bông tai nữ Aguinaga

  Bông tai nữ Aguinaga

  Vàng 14K & Đá Morganite & Kim Cương

  2.054 crt - AAA

  55.546.715,00 ₫
  10.315.988  - 5.618.831.853  10.315.988 ₫ - 5.618.831.853 ₫

You’ve viewed 60 of 353 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng