Đang tải...
Tìm thấy 353 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Bông Tai GLAMIRA Alysia

  Bông Tai GLAMIRA Alysia

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  20.790.172,00 ₫
 2. Bông Tai GLAMIRA Aldric

  Bông Tai GLAMIRA Aldric

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.07 crt - AAA

  19.662.484,00 ₫
 3. Bông Tai GLAMIRA Alfredias

  Bông Tai GLAMIRA Alfredias

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  23.556.264,00 ₫
 4. Bông Tai GLAMIRA Almon

  Bông Tai GLAMIRA Almon

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  32.556.679,00 ₫
 5. Bông Tai GLAMIRA Altin

  Bông Tai GLAMIRA Altin

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.484 crt - AAA

  24.795.884,00 ₫
 6. Bông Tai GLAMIRA Anibal

  Bông Tai GLAMIRA Anibal

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.336 crt - AAAAA

  17.708.835,00 ₫
 7. Bông Tai GLAMIRA Ardit

  Bông Tai GLAMIRA Ardit

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.832 crt - VS

  56.059.144,00 ₫
 8. Bông Tai GLAMIRA Azucena

  Bông Tai GLAMIRA Azucena

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.26 crt - AAAAA

  31.415.474,00 ₫
 9. Thiết kế mới nhất
 10. Bông Tai GLAMIRA Begaye

  Bông Tai GLAMIRA Begaye

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  16.165.057,00 ₫
 11. Bông Tai GLAMIRA Benefiel

  Bông Tai GLAMIRA Benefiel

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.368 crt - AAAAA

  24.509.028,00 ₫
 12. Bông Tai GLAMIRA Bertrand

  Bông Tai GLAMIRA Bertrand

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  15.799.795,00 ₫
 13. Bông Tai GLAMIRA Brazile

  Bông Tai GLAMIRA Brazile

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.848 crt - AAAAA

  38.569.843,00 ₫
 14. Bông Tai GLAMIRA Chong

  Bông Tai GLAMIRA Chong

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  25.626.442,00 ₫
 15. Bông Tai GLAMIRA Cobos

  Bông Tai GLAMIRA Cobos

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  16.740.662,00 ₫
 16. Bông Tai GLAMIRA Cornelius

  Bông Tai GLAMIRA Cornelius

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.14 crt - AAA

  16.797.708,00 ₫
 17. Bông Tai GLAMIRA Darosa

  Bông Tai GLAMIRA Darosa

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.324 crt - AAAAA

  13.635.803,00 ₫
 18. Bông Tai GLAMIRA Enochs

  Bông Tai GLAMIRA Enochs

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.312 crt - AAAAA

  15.442.104,00 ₫
 19. Bông Tai GLAMIRA Falkowski

  Bông Tai GLAMIRA Falkowski

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.32 crt - AAAAA

  26.846.595,00 ₫
 20. Bông Tai GLAMIRA Favor

  Bông Tai GLAMIRA Favor

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.334 crt - AAAAA

  16.185.875,00 ₫
 21. Bông Tai GLAMIRA Fortin

  Bông Tai GLAMIRA Fortin

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.556 crt - AAAAA

  26.598.670,00 ₫
 22. Bông Tai GLAMIRA Frantz

  Bông Tai GLAMIRA Frantz

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.602 crt - AAAAA

  19.444.301,00 ₫
 23. Bông Tai GLAMIRA Fremont

  Bông Tai GLAMIRA Fremont

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.336 crt - AAAAA

  19.267.212,00 ₫
 24. Bông Tai GLAMIRA Fults

  Bông Tai GLAMIRA Fults

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1 crt - AAAAA

  24.721.534,00 ₫
 25. Bông Tai GLAMIRA Gaylene

  Bông Tai GLAMIRA Gaylene

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.39 crt - AAAAA

  42.430.370,00 ₫

You’ve viewed 60 of 353 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng