Đang tải...
Tìm thấy 3192 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Siu

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  33.278.613,00 ₫
  10.599.005  - 150.409.658  10.599.005 ₫ - 150.409.658 ₫
 2. Bông tai nữ Passaros

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  17.864.631,00 ₫
  8.196.187  - 91.612.769  8.196.187 ₫ - 91.612.769 ₫
 3. Bông tai nữ Trella

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  16.443.033,00 ₫
  8.241.469  - 103.683.466  8.241.469 ₫ - 103.683.466 ₫
 4. Bông tai nữ Melinda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  14.136.158,00 ₫
  6.973.551  - 227.885.705  6.973.551 ₫ - 227.885.705 ₫
 5. Bông tai nữ Cretiger

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.142 crt - AAA

  11.745.226,00 ₫
  6.973.551  - 89.773.151  6.973.551 ₫ - 89.773.151 ₫
 6. Bông tai nữ Lefkada

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.412 crt - VS

  24.803.088,00 ₫
  6.494.119  - 77.009.066  6.494.119 ₫ - 77.009.066 ₫
 7. Bông tai nữ Cutiese

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  24.938.653,00 ₫
  11.166.455  - 342.182.333  11.166.455 ₫ - 342.182.333 ₫
 8. Bông tai nữ Maglumans

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.1 crt - AAA

  11.405.606,00 ₫
  7.508.454  - 89.277.876  7.508.454 ₫ - 89.277.876 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Akdes

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.262 crt - VS

  20.858.672,00 ₫
  6.135.819  - 73.542.096  6.135.819 ₫ - 73.542.096 ₫
 11. Bông tai nữ Ancelin

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  13.011.729,00 ₫
  7.082.513  - 72.268.520  7.082.513 ₫ - 72.268.520 ₫
 12. Bông tai nữ Fishy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.42 crt - AAA

  21.716.782,00 ₫
  9.989.103  - 154.485.111  9.989.103 ₫ - 154.485.111 ₫
 13. Bông tai nữ Divicents

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  19.864.998,00 ₫
  7.174.493  - 102.707.055  7.174.493 ₫ - 102.707.055 ₫
 14. Bông tai nữ Gastralgier

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  23.515.076,00 ₫
  10.287.969  - 151.230.412  10.287.969 ₫ - 151.230.412 ₫
 15. Bông tai nữ Kathern

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.328 crt - VS

  24.407.429,00 ₫
  6.928.268  - 102.678.751  6.928.268 ₫ - 102.678.751 ₫
 16. Bông tai nữ Mittie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.08 crt - AAA

  11.476.076,00 ₫
  5.922.141  - 66.579.865  5.922.141 ₫ - 66.579.865 ₫
 17. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Camara M Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Bông tai nữ Camara M

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.304 crt - VS

  33.956.441,00 ₫
  10.669.760  - 155.376.618  10.669.760 ₫ - 155.376.618 ₫
 18. Bông tai nữ Aloese

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.944 crt - VS

  45.375.914,00 ₫
  15.802.283  - 269.163.813  15.802.283 ₫ - 269.163.813 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Mari̇tza

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.86 crt - VS

  27.163.455,00 ₫
  11.736.736  - 214.329.171  11.736.736 ₫ - 214.329.171 ₫
 21. Bông tai nữ Stykkeear

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  6.707.514,00 ₫
  4.732.052  - 245.319.587  4.732.052 ₫ - 245.319.587 ₫
 22. Bông tai nữ Bentley

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  26.041.290,00 ₫
  12.455.600  - 142.088.941  12.455.600 ₫ - 142.088.941 ₫
 23. Bông tai nữ Peyton

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  15.454.737,00 ₫
  6.724.496  - 77.815.664  6.724.496 ₫ - 77.815.664 ₫
 24. Bông tai nữ Nutpila

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.767.187,00 ₫
  7.548.076  - 86.475.999  7.548.076 ₫ - 86.475.999 ₫
 25. Bông tai nữ Ezia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.656.682,00 ₫
  8.598.072  - 115.386.240  8.598.072 ₫ - 115.386.240 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Aesclin

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  12.493.523,00 ₫
  6.877.325  - 70.584.564  6.877.325 ₫ - 70.584.564 ₫
 28. Bông tai nữ Magali

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  53.806.724,00 ₫
  6.294.309  - 481.497.714  6.294.309 ₫ - 481.497.714 ₫
 29. Bông tai nữ Anglia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  16.088.412,00 ₫
  7.561.661  - 80.207.162  7.561.661 ₫ - 80.207.162 ₫
 30. Bông tai nữ Baemelys

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  17.430.766,00 ₫
  7.222.607  - 73.315.689  7.222.607 ₫ - 73.315.689 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Wonda Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Bông tai nữ Wonda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  29.530.047,00 ₫
  10.392.403  - 141.225.741  10.392.403 ₫ - 141.225.741 ₫
 32. Bông tai nữ Inna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.67 crt - VS

  29.924.289,00 ₫
  10.757.495  - 174.352.940  10.757.495 ₫ - 174.352.940 ₫
 33. Bông tai nữ Calibe

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  24.146.770,00 ₫
  6.914.117  - 114.155.113  6.914.117 ₫ - 114.155.113 ₫
 34. Xem thêm kích cỡ
  Bông tai nữ Alarice 12 mm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Bông tai nữ Alarice 12 mm

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.232 crt - VS

  21.315.463,00 ₫
  7.231.097  - 102.155.169  7.231.097 ₫ - 102.155.169 ₫
 35. Bông tai nữ Aqualitos

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.380.019,00 ₫
  6.993.362  - 83.759.031  6.993.362 ₫ - 83.759.031 ₫
 36. Bông tai nữ Dalmatiel

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  15.464.642,00 ₫
  7.784.113  - 85.669.400  7.784.113 ₫ - 85.669.400 ₫
 37. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Mindi M Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Bông tai nữ Mindi M

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  21.151.596,00 ₫
  9.292.031  - 107.829.675  9.292.031 ₫ - 107.829.675 ₫
 38. Bông tai nữ Tuhfe

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.752 crt - VS1

  42.550.269,00 ₫
  8.049.018  - 513.719.260  8.049.018 ₫ - 513.719.260 ₫
 39. Bông tai nữ Eyna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  13.547.480,00 ₫
  6.869.400  - 88.358.065  6.869.400 ₫ - 88.358.065 ₫
 40. Bông tai nữ Arlean

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  11.519.378,00 ₫
  5.479.219  - 53.914.837  5.479.219 ₫ - 53.914.837 ₫
 41. Bông tai nữ Lodystar

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  17.226.426,00 ₫
  7.274.682  - 87.721.276  7.274.682 ₫ - 87.721.276 ₫
 42. Bông tai nữ Cadluniras

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.158 crt - AAA

  16.842.089,00 ₫
  6.460.723  - 105.296.666  6.460.723 ₫ - 105.296.666 ₫
 43. Bông tai nữ Bedirnisa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  10.253.440,00 ₫
  5.717.519  - 63.494.974  5.717.519 ₫ - 63.494.974 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Ecateri

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  15.672.094,00 ₫
  5.886.764  - 125.136.194  5.886.764 ₫ - 125.136.194 ₫
 46. Bông tai nữ Adalina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.448.794,00 ₫
  7.466.001  - 79.669.431  7.466.001 ₫ - 79.669.431 ₫
 47. Bông tai nữ Chauntel

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  16.899.257,00 ₫
  7.763.736  - 89.391.079  7.763.736 ₫ - 89.391.079 ₫
 48. Bông tai nữ Abrielles

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.444 crt - VS

  28.342.221,00 ₫
  8.718.071  - 136.909.719  8.718.071 ₫ - 136.909.719 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Zarita Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Bông tai nữ Zarita

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.55 crt - VS

  21.847.819,00 ₫
  9.492.407  - 159.112.450  9.492.407 ₫ - 159.112.450 ₫
 50. Bông tai nữ Alayunt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.64 crt - VS

  30.456.929,00 ₫
  5.849.971  - 76.881.707  5.849.971 ₫ - 76.881.707 ₫
 51. Bông tai nữ Jess

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  28.275.713,00 ₫
  11.252.776  - 149.206.835  11.252.776 ₫ - 149.206.835 ₫
 52. Bông tai nữ Akulina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  13.28 crt - VS

  169.476.835,00 ₫
  18.999.532  - 11.723.449.148  18.999.532 ₫ - 11.723.449.148 ₫
 53. Bông tai nữ Eberto

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  11.999.941,00 ₫
  5.455.162  - 87.268.450  5.455.162 ₫ - 87.268.450 ₫
 54. Bông tai nữ Drift

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  20.790.749,00 ₫
  6.744.873  - 88.994.860  6.744.873 ₫ - 88.994.860 ₫
 55. Bông tai nữ Majella

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.664 crt - VS

  32.937.012,00 ₫
  7.461.473  - 133.159.743  7.461.473 ₫ - 133.159.743 ₫
 56. Bông tai nữ Daime

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  8.679.862,00 ₫
  4.730.920  - 56.221.425  4.730.920 ₫ - 56.221.425 ₫
 57. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Heart Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Bông tai nữ Wayna - Heart

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.88 crt - AA

  36.331.241,00 ₫
  8.736.750  - 1.653.713.853  8.736.750 ₫ - 1.653.713.853 ₫
 58. Bông tai nữ Ribombee

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.612 crt - AAAAA

  19.909.433,00 ₫
  11.398.530  - 158.532.265  11.398.530 ₫ - 158.532.265 ₫
 59. Bông tai nữ Aucun

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.964.820,00 ₫
  7.284.871  - 97.075.011  7.284.871 ₫ - 97.075.011 ₫
 60. Bông tai nữ Carlita

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.372.577,00 ₫
  6.198.083  - 67.782.696  6.198.083 ₫ - 67.782.696 ₫
 61. Bông tai nữ Anatola

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  49.218.161,00 ₫
  3.728.755  - 102.806.110  3.728.755 ₫ - 102.806.110 ₫
 62. Bông tai nữ Vittoria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.26 crt - SI

  104.620.822,00 ₫
  9.234.861  - 291.140.122  9.234.861 ₫ - 291.140.122 ₫
 63. Bông tai nữ Fruit

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  14.349.553,00 ₫
  6.969.023  - 104.348.557  6.969.023 ₫ - 104.348.557 ₫
 64. Bông tai nữ Taniel

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  18.726.701,00 ₫
  7.240.719  - 93.169.363  7.240.719 ₫ - 93.169.363 ₫

You’ve viewed 60 of 3192 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng