Đang tải...
Tìm thấy 104 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ khuyên tai Tomelon

  Xỏ khuyên tai Tomelon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  4.621.958,00 ₫
  2.172.442  - 20.794.995  2.172.442 ₫ - 20.794.995 ₫
 2. Xỏ khuyên tai Viskas

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.051.960,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 3. Xỏ khuyên tai Orengut

  Xỏ khuyên tai Orengut

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  6.392.799,00 ₫
  3.183.380  - 38.037.552  3.183.380 ₫ - 38.037.552 ₫
 4. Xỏ khuyên tai Dejlig

  Xỏ khuyên tai Dejlig

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.572.995,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 5. Xỏ khuyên tai Snelheid

  Xỏ khuyên tai Snelheid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.044 crt - AAA

  5.217.992,00 ₫
  2.731.684  - 29.334.762  2.731.684 ₫ - 29.334.762 ₫
 6. Xỏ khuyên tai Darab

  Xỏ khuyên tai Darab

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  5.106.767,00 ₫
  2.667.156  - 9.855.800  2.667.156 ₫ - 9.855.800 ₫
 7. Xỏ khuyên tai Thedora

  Xỏ khuyên tai Thedora

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.274.413,00 ₫
  2.430.554  - 24.721.580  2.430.554 ₫ - 24.721.580 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Rembulan

  Xỏ khuyên tai Rembulan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.756.391,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 9. Xỏ khuyên tai Zukunft

  Xỏ khuyên tai Zukunft

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.166 crt - AAA

  14.398.514,00 ₫
  6.622.609  - 26.660.248  6.622.609 ₫ - 26.660.248 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Scholastica

  Xỏ khuyên tai Scholastica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  4.961.295,00 ₫
  2.796.212  - 29.235.703  2.796.212 ₫ - 29.235.703 ₫
 11. Xỏ khuyên tai Kholino

  Xỏ khuyên tai Kholino

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.756.391,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Sanday

  Xỏ khuyên tai Sanday

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  4.647.147,00 ₫
  2.581.119  - 8.779.202  2.581.119 ₫ - 8.779.202 ₫
 13. Xỏ khuyên tai Ratehang

  Xỏ khuyên tai Ratehang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.237.337,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 14. Xỏ khuyên tai Pletra

  Xỏ khuyên tai Pletra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  6.138.083,00 ₫
  3.183.380  - 38.773.397  3.183.380 ₫ - 38.773.397 ₫
 15. Xỏ khuyên tai Encantador

  Xỏ khuyên tai Encantador

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  5.898.083,00 ₫
  3.011.306  - 12.124.469  3.011.306 ₫ - 12.124.469 ₫
 16. Xỏ khuyên tai Lampu

  Xỏ khuyên tai Lampu

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  4.226.582,00 ₫
  2.452.063  - 5.678.462  2.452.063 ₫ - 5.678.462 ₫
 17. Xỏ khuyên tai Salawasna

  Xỏ khuyên tai Salawasna

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  4.041.207,00 ₫
  2.344.517  - 5.429.408  2.344.517 ₫ - 5.429.408 ₫
 18. Xỏ khuyên tai Buwan

  Xỏ khuyên tai Buwan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.051.960,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ khuyên tai Gisle

  Xỏ khuyên tai Gisle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.498.845,00 ₫
  2.495.082  - 7.249.776  2.495.082 ₫ - 7.249.776 ₫
 21. Xỏ khuyên tai Pieza

  Xỏ khuyên tai Pieza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  4.958.466,00 ₫
  2.581.119  - 9.656.556  2.581.119 ₫ - 9.656.556 ₫
 22. Xỏ khuyên tai Umucyo

  Xỏ khuyên tai Umucyo

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 24.410.257  2.473.572 ₫ - 24.410.257 ₫
 23. Xỏ khuyên tai Emanuelle

  Xỏ khuyên tai Emanuelle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.496.864,00 ₫
  2.559.610  - 6.663.363  2.559.610 ₫ - 6.663.363 ₫
 24. Xỏ khuyên tai Svjetlo

  Xỏ khuyên tai Svjetlo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.024 crt - AAA

  4.546.675,00 ₫
  2.473.572  - 7.935.809  2.473.572 ₫ - 7.935.809 ₫
 25. Xỏ khuyên tai Linus

  Xỏ khuyên tai Linus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  4.657.900,00 ₫
  2.538.100  - 12.868.238  2.538.100 ₫ - 12.868.238 ₫
 26. Xỏ khuyên tai Campurkan

  Xỏ khuyên tai Campurkan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - AAA

  4.686.202,00 ₫
  2.538.100  - 9.160.709  2.538.100 ₫ - 9.160.709 ₫
 27. Xỏ khuyên tai Opheliarel

  Xỏ khuyên tai Opheliarel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  4.657.900,00 ₫
  2.538.100  - 8.085.242  2.538.100 ₫ - 8.085.242 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Armonia

  Xỏ khuyên tai Armonia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  5.339.973,00 ₫
  2.753.194  - 10.790.891  2.753.194 ₫ - 10.790.891 ₫
 29. Xỏ khuyên tai Judes

  Xỏ khuyên tai Judes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  5.571.481,00 ₫
  2.279.988  - 10.600.702  2.279.988 ₫ - 10.600.702 ₫
 30. Xỏ khuyên tai Prekrasna

  Xỏ khuyên tai Prekrasna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.126.112,00 ₫
  2.344.517  - 6.165.253  2.344.517 ₫ - 6.165.253 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Taratra

  Xỏ khuyên tai Taratra

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  3.781.679,00 ₫
  2.193.951  - 5.080.729  2.193.951 ₫ - 5.080.729 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Waktos

  Xỏ khuyên tai Waktos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.126.112,00 ₫
  2.344.517  - 6.165.253  2.344.517 ₫ - 6.165.253 ₫
 33. Xỏ khuyên tai Igice

  Xỏ khuyên tai Igice

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  5.043.371,00 ₫
  2.581.119  - 10.392.402  2.581.119 ₫ - 10.392.402 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Susulu

  Xỏ khuyên tai Susulu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.012 crt - AAA

  4.413.940,00 ₫
  2.495.082  - 7.079.965  2.495.082 ₫ - 7.079.965 ₫
 35. Xỏ khuyên tai Foarm

  Xỏ khuyên tai Foarm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  4.736.013,00 ₫
  2.452.063  - 9.357.689  2.452.063 ₫ - 9.357.689 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Ludvig

  Xỏ khuyên tai Ludvig

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  3.829.509,00 ₫
  2.172.442  - 5.766.764  2.172.442 ₫ - 5.766.764 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Crus

  Xỏ khuyên tai Crus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.024 crt - AAA

  4.769.127,00 ₫
  2.602.629  - 8.234.677  2.602.629 ₫ - 8.234.677 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Feest

  Xỏ khuyên tai Feest

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  5.440.445,00 ₫
  2.860.741  - 31.910.224  2.860.741 ₫ - 31.910.224 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Biriwira

  Xỏ khuyên tai Biriwira

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.276.393,00 ₫
  2.366.025  - 6.950.908  2.366.025 ₫ - 6.950.908 ₫
 40. Xỏ khuyên tai Zelena

  Xỏ khuyên tai Zelena

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  13.643.142,00 ₫
  6.642.987  - 33.898.705  6.642.987 ₫ - 33.898.705 ₫
 41. Xỏ khuyên tai Adeliza

  Xỏ khuyên tai Adeliza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  4.701.768,00 ₫
  2.645.647  - 7.768.263  2.645.647 ₫ - 7.768.263 ₫
 42. Xỏ khuyên tai Whakaranu

  Xỏ khuyên tai Whakaranu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - AAA

  11.211.455,00 ₫
  5.990.914  - 17.927.461  5.990.914 ₫ - 17.927.461 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Amulet

  Xỏ khuyên tai Amulet

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  6.899.399,00 ₫
  2.968.287  - 125.882.797  2.968.287 ₫ - 125.882.797 ₫
 44. Xỏ khuyên tai Argias

  Xỏ khuyên tai Argias

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  3.818.754,00 ₫
  2.215.460  - 5.130.540  2.215.460 ₫ - 5.130.540 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Kopanya

  Xỏ khuyên tai Kopanya

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  4.597.336,00 ₫
  2.667.156  - 6.176.573  2.667.156 ₫ - 6.176.573 ₫
 46. Xỏ khuyên tai Sirun

  Xỏ khuyên tai Sirun

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  4.488.090,00 ₫
  2.538.100  - 26.348.925  2.538.100 ₫ - 26.348.925 ₫
 47. Xỏ khuyên tai Sinko

  Xỏ khuyên tai Sinko

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  5.422.896,00 ₫
  2.817.722  - 34.513.981  2.817.722 ₫ - 34.513.981 ₫
 48. Xỏ khuyên tai Zeit

  Xỏ khuyên tai Zeit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.869.598,00 ₫
  2.710.175  - 7.747.886  2.710.175 ₫ - 7.747.886 ₫
 49. Xỏ khuyên tai Metinis

  Xỏ khuyên tai Metinis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.016 crt - AAA

  11.135.324,00 ₫
  6.011.292  - 16.165.960  6.011.292 ₫ - 16.165.960 ₫
 50. Xỏ khuyên tai Xuba

  Xỏ khuyên tai Xuba

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.018 crt - AAA

  4.331.016,00 ₫
  2.430.554  - 7.270.153  2.430.554 ₫ - 7.270.153 ₫
 51. Xỏ khuyên tai Allegori

  Xỏ khuyên tai Allegori

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  3.940.735,00 ₫
  2.236.970  - 5.916.197  2.236.970 ₫ - 5.916.197 ₫
 52. Xỏ khuyên tai Belladonna

  Xỏ khuyên tai Belladonna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  6.138.083,00 ₫
  3.183.380  - 14.730.494  3.183.380 ₫ - 14.730.494 ₫
 53. Xỏ khuyên tai Drusse

  Xỏ khuyên tai Drusse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.572.995,00 ₫
  2.538.100  - 7.349.397  2.538.100 ₫ - 7.349.397 ₫
 54. Xỏ khuyên tai Avellina

  Xỏ khuyên tai Avellina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.496.864,00 ₫
  2.559.610  - 6.663.363  2.559.610 ₫ - 6.663.363 ₫
 55. Xỏ khuyên tai Amorfe

  Xỏ khuyên tai Amorfe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  4.361.298,00 ₫
  2.366.025  - 7.686.753  2.366.025 ₫ - 7.686.753 ₫
 56. Xỏ khuyên tai Akrolit

  Xỏ khuyên tai Akrolit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  6.513.647,00 ₫
  3.549.039  - 37.966.799  3.549.039 ₫ - 37.966.799 ₫
 57. Xỏ khuyên tai Plinth

  Xỏ khuyên tai Plinth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  12.571.921,00 ₫
  5.929.783  - 133.503.894  5.929.783 ₫ - 133.503.894 ₫
 58. Xỏ khuyên tai Rosakie

  Xỏ khuyên tai Rosakie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  12.149.092,00 ₫
  6.459.591  - 18.733.494  6.459.591 ₫ - 18.733.494 ₫
 59. Xỏ khuyên tai Violetters

  Xỏ khuyên tai Violetters

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  4.696.957,00 ₫
  2.495.082  - 8.721.467  2.495.082 ₫ - 8.721.467 ₫
 60. Xỏ khuyên tai Aksel

  Xỏ khuyên tai Aksel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.038 crt - AAA

  5.176.955,00 ₫
  2.839.231  - 10.112.780  2.839.231 ₫ - 10.112.780 ₫
 61. Xỏ khuyên tai Hugos

  Xỏ khuyên tai Hugos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.038 crt - AAA

  4.880.353,00 ₫
  2.667.156  - 9.714.291  2.667.156 ₫ - 9.714.291 ₫

You’ve viewed 60 of 104 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng