Đang tải...
Tìm thấy 28 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Maxilaria Daughter Fashion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maxilaria Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  7.977.355,00 ₫
  2.589.004  - 30.578.154  2.589.004 ₫ - 30.578.154 ₫
 2. Mặt dây chuyền trẻ em Voninkazo Fashion

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Voninkazo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  8.157.418,00 ₫
  4.298.785  - 47.205.531  4.298.785 ₫ - 47.205.531 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Barfi Fashion

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Barfi

  Vàng 14K
  9.223.463,00 ₫
  3.390.363  - 37.242.624  3.390.363 ₫ - 37.242.624 ₫
 4. Dây chuyền trẻ em Vonve Fashion

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Vonve

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  15.308.002,00 ₫
  6.056.151  - 81.812.116  6.056.151 ₫ - 81.812.116 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Aepkchai Fashion

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Aepkchai

  Vàng 14K
  10.483.630,00 ₫
  6.082.105  - 60.020.782  6.082.105 ₫ - 60.020.782 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Iberrashn Fashion

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Iberrashn

  Vàng 14K
  8.712.747,00 ₫
  4.988.214  - 49.882.140  4.988.214 ₫ - 49.882.140 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Iwwerraschung Fashion

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Iwwerraschung

  Vàng 14K
  7.933.557,00 ₫
  4.542.113  - 45.421.132  4.542.113 ₫ - 45.421.132 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Ariocarpus Daughter Fashion

  Dây Chuyền GLAMIRA Ariocarpus Daughter

  Vàng 14K
  8.373.439,00 ₫
  3.978.674  - 32.376.076  3.978.674 ₫ - 32.376.076 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Jacaranda Daughter Fashion

  Dây Chuyền GLAMIRA Jacaranda Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  7.516.925,00 ₫
  3.403.340  - 27.942.107  3.403.340 ₫ - 27.942.107 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Laelia Daughter Fashion

  Dây Chuyền GLAMIRA Laelia Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  7.410.671,00 ₫
  3.341.696  - 27.333.782  3.341.696 ₫ - 27.333.782 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Ludisia Daughter Fashion

  Dây Chuyền GLAMIRA Ludisia Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.018 crt - VS

  9.687.678,00 ₫
  4.615.651  - 40.230.146  4.615.651 ₫ - 40.230.146 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Angenehm Fashion

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angenehm

  Vàng 14K
  9.506.804,00 ₫
  3.554.744  - 38.864.806  3.554.744 ₫ - 38.864.806 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Environmental Fashion

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Environmental

  Vàng 14K
  9.294.298,00 ₫
  3.431.458  - 37.648.171  3.431.458 ₫ - 37.648.171 ₫
 15. Dây chuyền trẻ em Liberation Fashion

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Liberation

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  10.127.829,00 ₫
  4.369.079  - 43.258.220  4.369.079 ₫ - 43.258.220 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Xiyue Daughter Fashion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Xiyue Daughter

  Vàng 14K
  10.073.486,00 ₫
  3.883.506  - 42.109.171  3.883.506 ₫ - 42.109.171 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Lipalesa Fashion

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lipalesa

  Vàng 14K
  8.216.899,00 ₫
  4.704.331  - 47.043.315  4.704.331 ₫ - 47.043.315 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Phulo Fashion

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Phulo

  Vàng 14K
  7.437.711,00 ₫
  4.258.231  - 42.582.315  4.258.231 ₫ - 42.582.315 ₫
 19. Mặt dây chuyền trẻ em Qvavilebi Fashion

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Qvavilebi

  Vàng 14K
  8.252.317,00 ₫
  4.724.609  - 47.246.092  4.724.609 ₫ - 47.246.092 ₫
 20. Mặt dây chuyền trẻ em Surprendre Fashion

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Surprendre

  Vàng 14K
  8.323.151,00 ₫
  4.765.163  - 47.651.632  4.765.163 ₫ - 47.651.632 ₫
 21. Dây chuyền trẻ em Ukothuka Fashion

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ukothuka

  Vàng 14K
  8.677.328,00 ₫
  4.967.936  - 49.679.362  4.967.936 ₫ - 49.679.362 ₫
 22. Dây chuyền trẻ em Yemiyamiri Fashion

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Yemiyamiri

  Vàng 14K
  8.641.911,00 ₫
  4.947.659  - 49.476.592  4.947.659 ₫ - 49.476.592 ₫
 23. Dây chuyền trẻ em Zvijezda Fashion

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zvijezda

  Vàng 14K
  7.189.786,00 ₫
  4.116.290  - 41.162.902  4.116.290 ₫ - 41.162.902 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Belinyu Daughter Fashion

  Dây Chuyền GLAMIRA Belinyu Daughter

  Vàng 14K
  10.038.069,00 ₫
  4.893.585  - 41.906.401  4.893.585 ₫ - 41.906.401 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Calathea Daughter Fashion

  Dây Chuyền GLAMIRA Calathea Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  7.481.507,00 ₫
  3.382.792  - 27.739.329  3.382.792 ₫ - 27.739.329 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Kalsooni Daughter Fashion

  Dây Chuyền GLAMIRA Kalsooni Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.296 crt - VS

  13.633.098,00 ₫
  4.677.294  - 65.279.362  4.677.294 ₫ - 65.279.362 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Matseu Daughter Fashion

  Dây Chuyền GLAMIRA Matseu Daughter

  Vàng 14K
  9.117.210,00 ₫
  4.410.175  - 36.634.306  4.410.175 ₫ - 36.634.306 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Satuta Daughter Fashion

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Satuta Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.152 crt - VS

  14.067.843,00 ₫
  4.927.381  - 66.414.886  4.927.381 ₫ - 66.414.886 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Suwon Daughter Fashion

  Dây Chuyền GLAMIRA Suwon Daughter

  Vàng 14K
  13.331.912,00 ₫
  6.551.457  - 60.764.281  6.551.457 ₫ - 60.764.281 ₫

You’ve viewed 28 of 28 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng