Đang tải...
Tìm thấy 241 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền trẻ em Circlet Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Circlet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.914.623,00 ₫
  5.812.824  - 60.764.287  5.812.824 ₫ - 60.764.287 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Kumpiyansa Daughter Symbols

  Dây Chuyền GLAMIRA Kumpiyansa Daughter

  Vàng 14K
  7.629.667,00 ₫
  3.547.173  - 28.117.839  3.547.173 ₫ - 28.117.839 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Lisbon Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lisbon

  Vàng Hồng 14K
  6.921.315,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Cetten Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cetten

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.535.580,00 ₫
  2.301.337  - 27.198.602  2.301.337 ₫ - 27.198.602 ₫
 5. Mặt dây chuyền trẻ em Tefnut Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tefnut

  Vàng Hồng 14K
  6.425.466,00 ₫
  1.976.359  - 21.223.561  1.976.359 ₫ - 21.223.561 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Gus Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gus

  Vàng 14K
  9.258.880,00 ₫
  3.455.790  - 37.445.394  3.455.790 ₫ - 37.445.394 ₫
 7. Dây chuyền trẻ em Estimation Symbols

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Estimation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.234 crt - AAA

  12.085.264,00 ₫
  5.190.986  - 58.858.220  5.190.986 ₫ - 58.858.220 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Avi Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Avi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.005 crt - AAAAA

  10.817.259,00 ₫
  4.315.007  - 46.772.954  4.315.007 ₫ - 46.772.954 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Dây chuyền trẻ em Imprecisely Symbols

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Imprecisely

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  10.959.468,00 ₫
  4.286.888  - 60.507.434  4.286.888 ₫ - 60.507.434 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Churada Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Churada

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  10.775.351,00 ₫
  4.600.241  - 46.597.217  4.600.241 ₫ - 46.597.217 ₫
 12. Mặt dây chuyền trẻ em Nevfel Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nevfel

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.015 crt - AAA

  8.977.431,00 ₫
  3.562.044  - 36.458.567  3.562.044 ₫ - 36.458.567 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Cachou Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cachou

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  7.683.739,00 ₫
  2.465.718  - 30.226.677  2.465.718 ₫ - 30.226.677 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Cemerung Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cemerung

  Vàng Trắng 14K
  8.904.703,00 ₫
  3.458.494  - 35.417.664  3.458.494 ₫ - 35.417.664 ₫
 15. Dây chuyền trẻ em Expansively Symbols

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Expansively

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  8.460.224,00 ₫
  3.793.745  - 34.065.846  3.793.745 ₫ - 34.065.846 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Allyson Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Allyson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.01 crt - AAA

  7.710.776,00 ₫
  2.465.718  - 28.983.003  2.465.718 ₫ - 28.983.003 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Pesent Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pesent

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.006 crt - AAA

  11.314.998,00 ₫
  4.780.033  - 49.300.855  4.780.033 ₫ - 49.300.855 ₫
 18. Mặt dây chuyền trẻ em Rosalice Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rosalice

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  10.285.993,00 ₫
  4.006.792  - 51.761.167  4.006.792 ₫ - 51.761.167 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền trẻ em Mavricans Symbols

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mavricans

  Vàng 14K
  7.118.951,00 ₫
  4.075.735  - 40.757.355  4.075.735 ₫ - 40.757.355 ₫
 21. Mặt dây chuyền trẻ em Achaiah Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Achaiah

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  11.125.202,00 ₫
  3.678.029  - 43.731.353  3.678.029 ₫ - 43.731.353 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Environmentally Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Environmentally

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  14.811.344,00 ₫
  5.703.596  - 69.010.383  5.703.596 ₫ - 69.010.383 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Zeria Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zeria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  10.841.591,00 ₫
  4.325.822  - 45.745.571  4.325.822 ₫ - 45.745.571 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Shalmash Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Shalmash

  Vàng 14K
  6.921.315,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 25. Mặt dây chuyền trẻ em Angelical Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Angelical

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.752.049,00 ₫
  10.165.682  - 84.083.167  10.165.682 ₫ - 84.083.167 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Usoa Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Usoa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  11.632.945,00 ₫
  4.693.516  - 49.895.652  4.693.516 ₫ - 49.895.652 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Rokas Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rokas

  Vàng Trắng 14K
  8.550.528,00 ₫
  2.999.957  - 33.389.941  2.999.957 ₫ - 33.389.941 ₫
 29. Mặt dây chuyền trẻ em Zev Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zev

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  10.221.105,00 ₫
  3.184.886  - 40.135.517  3.184.886 ₫ - 40.135.517 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Cometa Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cometa

  Vàng Trắng 14K
  10.073.486,00 ₫
  4.190.099  - 42.109.171  4.190.099 ₫ - 42.109.171 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Kesara Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kesara

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  7.893.542,00 ₫
  2.665.787  - 54.126.850  2.665.787 ₫ - 54.126.850 ₫
 32. Mặt dây chuyền trẻ em Sonsy Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sonsy

  Vàng 14K
  13.756.925,00 ₫
  7.921.662  - 63.197.559  7.921.662 ₫ - 63.197.559 ₫
 33. Dây chuyền trẻ em Loche Symbols

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Loche

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  15.475.087,00 ₫
  5.149.890  - 53.613.158  5.149.890 ₫ - 53.613.158 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Siracco Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Siracco

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  7.631.559,00 ₫
  2.688.768  - 28.753.194  2.688.768 ₫ - 28.753.194 ₫
 35. Mặt dây chuyền trẻ em Goody Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Goody

  Vàng 14K
  9.329.716,00 ₫
  4.542.113  - 37.850.941  4.542.113 ₫ - 37.850.941 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Efgende Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Efgende

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  9.029.611,00 ₫
  3.545.551  - 37.066.884  3.545.551 ₫ - 37.066.884 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Breda Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Breda

  Vàng Trắng 14K
  8.940.122,00 ₫
  3.565.558  - 35.620.441  3.565.558 ₫ - 35.620.441 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Kemina Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kemina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  10.133.237,00 ₫
  4.039.236  - 43.096.003  4.039.236 ₫ - 43.096.003 ₫
 39. Mặt dây chuyền trẻ em Sosolia Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sosolia

  Vàng Trắng 14K
  7.523.414,00 ₫
  2.657.135  - 27.509.521  2.657.135 ₫ - 27.509.521 ₫
 40. Mặt dây chuyền trẻ em Slippery Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Slippery

  Vàng 14K
  7.417.161,00 ₫
  2.619.825  - 26.901.204  2.619.825 ₫ - 26.901.204 ₫
 41. Mặt dây chuyền trẻ em Babyish Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Babyish

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  9.879.636,00 ₫
  4.920.623  - 42.095.658  4.920.623 ₫ - 42.095.658 ₫
 42. Mặt dây chuyền trẻ em Mingo Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mingo

  Vàng Trắng 14K
  7.523.414,00 ₫
  2.688.768  - 27.509.521  2.688.768 ₫ - 27.509.521 ₫
 43. Mặt dây chuyền trẻ em Perunarieska Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Perunarieska

  Vàng Hồng 14K
  6.531.719,00 ₫
  2.045.302  - 21.831.879  2.045.302 ₫ - 21.831.879 ₫
 44. Mặt dây chuyền trẻ em Jove Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Jove

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  7.547.746,00 ₫
  2.198.598  - 32.159.779  2.198.598 ₫ - 32.159.779 ₫
 45. Mặt dây chuyền trẻ em Adamsons Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Adamsons

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  7.913.009,00 ₫
  2.872.346  - 29.740.029  2.872.346 ₫ - 29.740.029 ₫
 46. Mặt dây chuyền trẻ em Telma Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Telma

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  9.166.686,00 ₫
  3.520.137  - 36.458.567  3.520.137 ₫ - 36.458.567 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Mặt dây chuyền trẻ em Pagsanjon Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Pagsanjon

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  6.921.315,00 ₫
  2.298.093  - 24.062.386  2.298.093 ₫ - 24.062.386 ₫
 49. Mặt dây chuyền trẻ em Zumba Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zumba

  Vàng 14K
  7.983.844,00 ₫
  2.671.194  - 30.145.569  2.671.194 ₫ - 30.145.569 ₫
 50. Mặt dây chuyền trẻ em Leyan Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Leyan

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.376.489,00 ₫
  3.429.295  - 38.459.264  3.429.295 ₫ - 38.459.264 ₫
 51. Mặt dây chuyền trẻ em Veliki Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Veliki

  Vàng 14K
  7.027.567,00 ₫
  2.367.035  - 24.670.704  2.367.035 ₫ - 24.670.704 ₫
 52. Dây chuyền trẻ em Sambrero Symbols

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sambrero

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.405.417,00 ₫
  4.482.632  - 36.472.083  4.482.632 ₫ - 36.472.083 ₫
 53. Dây chuyền trẻ em Matanuska Symbols

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Matanuska

  Vàng Trắng 14K
  9.010.957,00 ₫
  4.520.483  - 36.025.989  4.520.483 ₫ - 36.025.989 ₫
 54. Mặt dây chuyền trẻ em Javornik Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Javornik

  Vàng 14K
  7.771.338,00 ₫
  2.849.635  - 28.928.934  2.849.635 ₫ - 28.928.934 ₫
 55. Mặt dây chuyền trẻ em Hemta Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hemta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.01 crt - AAA

  9.144.246,00 ₫
  3.679.111  - 37.499.470  3.679.111 ₫ - 37.499.470 ₫
 56. Mặt dây chuyền trẻ em Panther Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Panther

  Vàng 14K
  8.019.262,00 ₫
  2.975.084  - 30.348.346  2.975.084 ₫ - 30.348.346 ₫
 57. Mặt dây chuyền trẻ em Elinor Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Elinor

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.005 crt - AAAAA

  9.152.627,00 ₫
  3.393.336  - 37.242.621  3.393.336 ₫ - 37.242.621 ₫
 58. Mặt dây chuyền trẻ em Mooncake Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Mooncake

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  8.408.856,00 ₫
  3.148.116  - 32.578.846  3.148.116 ₫ - 32.578.846 ₫
 59. Mặt dây chuyền trẻ em Climmie Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Climmie

  Vàng Trắng 14K
  7.169.237,00 ₫
  2.458.959  - 25.481.791  2.458.959 ₫ - 25.481.791 ₫
 60. Mặt dây chuyền trẻ em Koyash Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Koyash

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  12.510.817,00 ₫
  5.150.432  - 60.642.621  5.150.432 ₫ - 60.642.621 ₫
 61. Mặt dây chuyền trẻ em Cherubic Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cherubic

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  17.157.022,00 ₫
  10.517.156  - 82.663.764  10.517.156 ₫ - 82.663.764 ₫
 62. Mặt dây chuyền trẻ em Rijonie Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rijonie

  Vàng Trắng 14K
  8.515.109,00 ₫
  3.293.031  - 33.187.164  3.293.031 ₫ - 33.187.164 ₫
 63. Mặt dây chuyền trẻ em Stabros Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Stabros

  Vàng 14K
  7.275.490,00 ₫
  2.527.901  - 26.090.109  2.527.901 ₫ - 26.090.109 ₫
 64. Mặt dây chuyền trẻ em Kinzelyuk Symbols

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Kinzelyuk

  Vàng Trắng 14K
  7.665.085,00 ₫
  2.682.550  - 28.320.616  2.682.550 ₫ - 28.320.616 ₫

You’ve viewed 60 of 241 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng