Đang tải...
Tìm thấy 38 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền trẻ em Rionnag Flower

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rionnag

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  7.289.549,00 ₫
  4.096.012  - 42.203.798  4.096.012 ₫ - 42.203.798 ₫
 2. Dây chuyền trẻ em Illogicality Flower

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Illogicality

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.137 crt - VS

  9.843.677,00 ₫
  3.937.579  - 36.810.042  3.937.579 ₫ - 36.810.042 ₫
 3. Mặt dây chuyền trẻ em Cerise Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cerise

  Vàng Trắng 14K
  8.019.262,00 ₫
  2.691.742  - 30.348.346  2.691.742 ₫ - 30.348.346 ₫
 4. Mặt dây chuyền trẻ em Niespodzianka Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Niespodzianka

  Vàng 14K
  9.456.517,00 ₫
  5.197.475  - 54.140.370  5.197.475 ₫ - 54.140.370 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Farxad Daughter Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Farxad Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  9.020.419,00 ₫
  2.958.862  - 36.499.124  2.958.862 ₫ - 36.499.124 ₫
 6. Mặt dây chuyền trẻ em Destin Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Destin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.196 crt - VS

  15.947.953,00 ₫
  5.616.810  - 65.982.309  5.616.810 ₫ - 65.982.309 ₫
 7. Mặt dây chuyền trẻ em Williway Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Williway

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.21 crt - VS

  15.495.905,00 ₫
  6.089.946  - 82.123.031  6.089.946 ₫ - 82.123.031 ₫
 8. Mặt dây chuyền trẻ em Tiraneses Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tiraneses

  Vàng 14K
  7.275.490,00 ₫
  2.260.241  - 26.090.109  2.260.241 ₫ - 26.090.109 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Mặt dây chuyền trẻ em Casper Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Casper

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  8.189.860,00 ₫
  2.712.290  - 31.794.789  2.712.290 ₫ - 31.794.789 ₫
 11. Mặt dây chuyền trẻ em Agrapha Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Agrapha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.570.998,00 ₫
  2.321.885  - 27.401.380  2.321.885 ₫ - 27.401.380 ₫
 12. Dây chuyền trẻ em Ludovica Flower

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Ludovica

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  8.185.264,00 ₫
  3.954.070  - 31.808.306  3.954.070 ₫ - 31.808.306 ₫
 13. Mặt dây chuyền trẻ em Wulai Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Wulai

  Vàng 14K
  6.673.391,00 ₫
  2.137.226  - 22.642.974  2.137.226 ₫ - 22.642.974 ₫
 14. Mặt dây chuyền trẻ em Begi Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Begi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  7.585.869,00 ₫
  2.424.623  - 28.955.972  2.424.623 ₫ - 28.955.972 ₫
 15. Mặt dây chuyền trẻ em Messier Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Messier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.015 crt - VS

  9.377.300,00 ₫
  3.680.193  - 38.283.527  3.680.193 ₫ - 38.283.527 ₫
 16. Mặt dây chuyền trẻ em Tabris Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Tabris

  Vàng Trắng 14K
  9.931.816,00 ₫
  4.251.472  - 41.298.084  4.251.472 ₫ - 41.298.084 ₫
 17. Mặt dây chuyền trẻ em Cirilo Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cirilo

  Vàng 14K
  8.408.856,00 ₫
  3.186.508  - 32.578.846  3.186.508 ₫ - 32.578.846 ₫
 18. Dây chuyền trẻ em Bombi Flower

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Bombi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  9.793.931,00 ₫
  4.677.294  - 41.838.811  4.677.294 ₫ - 41.838.811 ₫
 19. Mặt dây chuyền trẻ em Hella Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Hella

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  11.749.473,00 ₫
  4.833.025  - 52.045.049  4.833.025 ₫ - 52.045.049 ₫
 20. Dây chuyền trẻ em Sorbier Flower

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sorbier

  Vàng Trắng 14K
  10.356.829,00 ₫
  5.608.698  - 43.731.361  5.608.698 ₫ - 43.731.361 ₫
 21. Dây chuyền trẻ em Cosmos Flower

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cosmos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.015 crt - VS

  10.581.500,00 ₫
  5.578.147  - 45.177.804  5.578.147 ₫ - 45.177.804 ₫
 22. Mặt dây chuyền trẻ em Gazardiel Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Gazardiel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.142 crt - VS

  15.861.976,00 ₫
  6.467.104  - 70.632.563  6.467.104 ₫ - 70.632.563 ₫
 23. Mặt dây chuyền trẻ em Lailah Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Lailah

  Vàng Trắng 14K
  16.519.504,00 ₫
  7.021.350  - 79.013.851  7.021.350 ₫ - 79.013.851 ₫
 24. Mặt dây chuyền trẻ em Virgo Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Virgo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  12.852.016,00 ₫
  5.675.479  - 58.128.239  5.675.479 ₫ - 58.128.239 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Mặt dây chuyền trẻ em Cimaria Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Cimaria

  Vàng Trắng 14K
  10.002.652,00 ₫
  4.145.760  - 41.703.631  4.145.760 ₫ - 41.703.631 ₫
 27. Mặt dây chuyền trẻ em Sancia Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Sancia

  Vàng Trắng 14K
  6.779.643,00 ₫
  2.206.169  - 23.251.291  2.206.169 ₫ - 23.251.291 ₫
 28. Mặt dây chuyền trẻ em Starlita Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Starlita

  Vàng Trắng 14K
  8.019.262,00 ₫
  2.975.084  - 30.348.346  2.975.084 ₫ - 30.348.346 ₫
 29. Dây chuyền trẻ em Twin Flower

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Twin

  Vàng Trắng 14K
  7.771.338,00 ₫
  3.931.090  - 28.928.934  3.931.090 ₫ - 28.928.934 ₫
 30. Mặt dây chuyền trẻ em Zitkala Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Zitkala

  Vàng Trắng 14K
  7.275.490,00 ₫
  2.260.241  - 26.090.109  2.260.241 ₫ - 26.090.109 ₫
 31. Mặt dây chuyền trẻ em Coupena Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Coupena

  Vàng Trắng 14K
  12.694.394,00 ₫
  5.119.610  - 57.114.369  5.119.610 ₫ - 57.114.369 ₫
 32. Dây chuyền trẻ em Dramel Flower

  Dây chuyền trẻ em GLAMIRA Dramel

  Vàng Trắng 14K
  8.196.351,00 ₫
  3.875.936  - 31.362.211  3.875.936 ₫ - 31.362.211 ₫
 33. Mặt dây chuyền trẻ em Napau Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Napau

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  8.600.004,00 ₫
  4.846.272  - 49.706.400  4.846.272 ₫ - 49.706.400 ₫
 34. Mặt dây chuyền trẻ em Flovers Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Flovers

  Vàng 14K
  9.527.353,00 ₫
  5.236.408  - 54.545.917  5.236.408 ₫ - 54.545.917 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Sukacita Daughter Flower

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sukacita Daughter

  Vàng 14K
  9.613.057,00 ₫
  3.616.387  - 39.473.124  3.616.387 ₫ - 39.473.124 ₫
 36. Mặt dây chuyền trẻ em Nauditav Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Nauditav

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.256 crt - VS

  13.525.763,00 ₫
  3.862.959  - 64.400.678  3.862.959 ₫ - 64.400.678 ₫
 37. Mặt dây chuyền trẻ em Rangi Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Rangi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  9.719.310,00 ₫
  3.678.029  - 40.081.441  3.678.029 ₫ - 40.081.441 ₫
 38. Mặt dây chuyền trẻ em Legnica Flower

  Mặt dây chuyền trẻ em GLAMIRA Legnica

  Vàng 14K
  8.571.075,00 ₫
  4.907.104  - 49.071.045  4.907.104 ₫ - 49.071.045 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Fukui Daughter Flower

  Dây Chuyền GLAMIRA Fukui Daughter

  Vàng 14K
  8.940.122,00 ₫
  4.307.436  - 35.620.441  4.307.436 ₫ - 35.620.441 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Luottamus Daughter Flower

  Dây Chuyền GLAMIRA Luottamus Daughter

  Vàng 14K
  8.444.273,00 ₫
  4.019.769  - 32.781.616  4.019.769 ₫ - 32.781.616 ₫

You’ve viewed 38 of 38 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng