Đang tải...
Tìm thấy 114 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây Chuyền Specifically

  Dây Chuyền GLAMIRA Specifically

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - AAA

  14.218.436,00 ₫
  7.380.934  - 19.558.123  7.380.934 ₫ - 19.558.123 ₫
 2. Dây Chuyền Bertuah

  Dây Chuyền GLAMIRA Bertuah

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - AAA

  10.827.801,00 ₫
  4.759.484  - 41.919.915  4.759.484 ₫ - 41.919.915 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Barrejat

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Barrejat

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - AAA

  11.256.599,00 ₫
  3.801.316  - 43.542.104  3.801.316 ₫ - 43.542.104 ₫
 4. Dây Chuyền Shpits

  Dây Chuyền GLAMIRA Shpits

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  6.976.468,00 ₫
  3.482.286  - 9.215.081  3.482.286 ₫ - 9.215.081 ₫
 5. Dây Chuyền Liguria

  Dây Chuyền GLAMIRA Liguria

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - AAA

  12.520.550,00 ₫
  5.396.462  - 49.395.483  5.396.462 ₫ - 49.395.483 ₫
 6. Dây Chuyền Similarity

  Dây Chuyền GLAMIRA Similarity

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - AAA

  13.614.713,00 ₫
  7.130.036  - 78.229.790  7.130.036 ₫ - 78.229.790 ₫
 7. Dây Chuyền Hemsut

  Dây Chuyền GLAMIRA Hemsut

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.136 crt - AAA

  12.399.426,00 ₫
  5.232.081  - 46.610.729  5.232.081 ₫ - 46.610.729 ₫
 8. Dây Chuyền Altamura

  Dây Chuyền GLAMIRA Altamura

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.222 crt - AAA

  15.685.160,00 ₫
  7.401.211  - 89.233.602  7.401.211 ₫ - 89.233.602 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây Chuyền Jatuhkan

  Dây Chuyền GLAMIRA Jatuhkan

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - AAA

  14.741.590,00 ₫
  5.576.255  - 65.333.433  5.576.255 ₫ - 65.333.433 ₫
 11. Dây Chuyền Uffizi

  Dây Chuyền GLAMIRA Uffizi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - AAA

  18.525.062,00 ₫
  7.890.570  - 26.258.821  7.890.570 ₫ - 26.258.821 ₫
 12. Dây Chuyền Qulla

  Dây Chuyền GLAMIRA Qulla

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  11.872.489,00 ₫
  6.549.565  - 68.307.439  6.549.565 ₫ - 68.307.439 ₫
 13. Dây Chuyền Tytils

  Dây Chuyền GLAMIRA Tytils

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - AAA

  14.016.743,00 ₫
  5.684.129  - 25.474.766  5.684.129 ₫ - 25.474.766 ₫
 14. Dây Chuyền Godin

  Dây Chuyền GLAMIRA Godin

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.025 crt - AAA

  10.652.336,00 ₫
  5.190.986  - 44.528.933  5.190.986 ₫ - 44.528.933 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Bergamo

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bergamo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.129 crt - AAA

  12.943.668,00 ₫
  4.623.222  - 58.736.550  4.623.222 ₫ - 58.736.550 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Aino

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aino

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - AAA

  16.754.719,00 ₫
  4.951.985  - 81.230.833  4.951.985 ₫ - 81.230.833 ₫
 17. Dây Chuyền Kilele

  Dây Chuyền GLAMIRA Kilele

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.072 crt - AAA

  11.167.921,00 ₫
  6.022.356  - 60.872.433  6.022.356 ₫ - 60.872.433 ₫
 18. Dây Chuyền Veneto

  Dây Chuyền GLAMIRA Veneto

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - AAA

  13.617.687,00 ₫
  5.766.320  - 53.991.669  5.766.320 ₫ - 53.991.669 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây Chuyền Sauke

  Dây Chuyền GLAMIRA Sauke

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  12.914.742,00 ₫
  6.650.952  - 68.915.758  6.650.952 ₫ - 68.915.758 ₫
 21. Dây Chuyền Seroala

  Dây Chuyền GLAMIRA Seroala

  Vàng 14K
  12.289.931,00 ₫
  6.754.771  - 16.511.663  6.754.771 ₫ - 16.511.663 ₫
 22. Dây Chuyền Dionadoir

  Dây Chuyền GLAMIRA Dionadoir

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  15.287.183,00 ₫
  7.157.883  - 186.510.533  7.157.883 ₫ - 186.510.533 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Acknowledge

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acknowledge

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - AAA

  13.668.785,00 ₫
  5.075.270  - 63.143.485  5.075.270 ₫ - 63.143.485 ₫
 24. Dây Chuyền Bahinia

  Dây Chuyền GLAMIRA Bahinia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  10.712.897,00 ₫
  5.273.176  - 45.853.712  5.273.176 ₫ - 45.853.712 ₫
 25. Dây Chuyền Ettondo

  Dây Chuyền GLAMIRA Ettondo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - AAA

  15.169.306,00 ₫
  7.513.412  - 82.339.326  7.513.412 ₫ - 82.339.326 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây Chuyền Incopho

  Dây Chuyền GLAMIRA Incopho

  Vàng 14K
  12.856.613,00 ₫
  6.869.946  - 73.606.567  6.869.946 ₫ - 73.606.567 ₫
 28. Dây Chuyền Isiqongo

  Dây Chuyền GLAMIRA Isiqongo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  15.591.345,00 ₫
  8.100.102  - 89.598.596  8.100.102 ₫ - 89.598.596 ₫
 29. Dây Chuyền Jainkosa

  Dây Chuyền GLAMIRA Jainkosa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  11.179.005,00 ₫
  5.355.367  - 48.773.645  5.355.367 ₫ - 48.773.645 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Legislature

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Legislature

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - AAA

  14.382.004,00 ₫
  4.967.936  - 67.658.560  4.967.936 ₫ - 67.658.560 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Mezclado

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mezclado

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.252 crt - AAA

  14.037.832,00 ₫
  3.328.720  - 42.176.765  3.328.720 ₫ - 42.176.765 ₫
 32. Dây Chuyền Mitete

  Dây Chuyền GLAMIRA Mitete

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.92 crt - AAA

  62.796.342,00 ₫
  11.900.337  - 127.026.696  11.900.337 ₫ - 127.026.696 ₫
 33. Dây Chuyền Palankus

  Dây Chuyền GLAMIRA Palankus

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.364 crt - AAA

  17.047.793,00 ₫
  5.293.724  - 53.707.787  5.293.724 ₫ - 53.707.787 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Perugia

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Perugia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.098 crt - AAA

  11.052.474,00 ₫
  3.698.578  - 42.933.784  3.698.578 ₫ - 42.933.784 ₫
 35. Dây Chuyền Piliens

  Dây Chuyền GLAMIRA Piliens

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.29 crt - AAA

  39.878.944,00 ₫
  18.837.874  - 56.099.427  18.837.874 ₫ - 56.099.427 ₫
 36. Dây Chuyền Pomezia

  Dây Chuyền GLAMIRA Pomezia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.222 crt - AAA

  19.191.510,00 ₫
  8.154.175  - 37.300.484  8.154.175 ₫ - 37.300.484 ₫
 37. Dây Chuyền Wisa

  Dây Chuyền GLAMIRA Wisa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.3 crt - AAA

  42.144.324,00 ₫
  9.084.226  - 145.266.522  9.084.226 ₫ - 145.266.522 ₫
 38. Dây Chuyền Specific

  Dây Chuyền GLAMIRA Specific

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - AAA

  39.450.147,00 ₫
  20.261.070  - 51.082.554  20.261.070 ₫ - 51.082.554 ₫
 39. Dây Chuyền Uccam

  Dây Chuyền GLAMIRA Uccam

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - AAA

  39.099.755,00 ₫
  20.018.824  - 57.161.416  20.018.824 ₫ - 57.161.416 ₫
 40. Dây Chuyền Specificity

  Dây Chuyền GLAMIRA Specificity

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - AAA

  11.914.664,00 ₫
  6.062.910  - 63.062.374  6.062.910 ₫ - 63.062.374 ₫
 41. Dây Chuyền Turkesa

  Dây Chuyền GLAMIRA Turkesa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - AAA

  13.764.764,00 ₫
  4.204.698  - 44.177.457  4.204.698 ₫ - 44.177.457 ₫
 42. Dây Chuyền Ugodno

  Dây Chuyền GLAMIRA Ugodno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.296 crt - AAA

  15.187.689,00 ₫
  5.704.677  - 56.195.129  5.704.677 ₫ - 56.195.129 ₫
 43. Dây Chuyền Umnikazi

  Dây Chuyền GLAMIRA Umnikazi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.576 crt - AAA

  32.275.772,00 ₫
  12.248.566  - 42.118.370  12.248.566 ₫ - 42.118.370 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Undefined

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Undefined

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - AAA

  12.960.431,00 ₫
  4.664.317  - 59.088.025  4.664.317 ₫ - 59.088.025 ₫
 46. Dây Chuyền Usiba

  Dây Chuyền GLAMIRA Usiba

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - AAA

  12.436.737,00 ₫
  5.190.986  - 54.640.543  5.190.986 ₫ - 54.640.543 ₫
 47. Dây Chuyền Blauerstern

  Dây Chuyền GLAMIRA Blauerstern

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  10.464.974,00 ₫
  4.916.296  - 44.434.307  4.916.296 ₫ - 44.434.307 ₫
 48. Dây Chuyền Cesena

  Dây Chuyền GLAMIRA Cesena

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - AAA

  14.402.553,00 ₫
  5.968.282  - 19.551.634  5.968.282 ₫ - 19.551.634 ₫
 49. Dây Chuyền Cunfidenza

  Dây Chuyền GLAMIRA Cunfidenza

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - AAA

  12.067.691,00 ₫
  5.779.028  - 68.091.146  5.779.028 ₫ - 68.091.146 ₫
 50. Dây Chuyền Fenosge

  Dây Chuyền GLAMIRA Fenosge

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.088 crt - AAA

  11.652.683,00 ₫
  5.190.986  - 45.529.280  5.190.986 ₫ - 45.529.280 ₫
 51. Dây Chuyền Ferrara

  Dây Chuyền GLAMIRA Ferrara

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.314 crt - AAA

  17.826.442,00 ₫
  7.494.487  - 104.211.764  7.494.487 ₫ - 104.211.764 ₫
 52. Dây Chuyền Fieder

  Dây Chuyền GLAMIRA Fieder

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - AAA

  15.970.121,00 ₫
  7.144.365  - 73.795.820  7.144.365 ₫ - 73.795.820 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Fulu

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fulu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - AAA

  12.215.849,00 ₫
  3.965.697  - 52.301.892  3.965.697 ₫ - 52.301.892 ₫
 54. Dây Chuyền Glidy

  Dây Chuyền GLAMIRA Glidy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.128 crt - AAA

  12.370.499,00 ₫
  5.293.724  - 47.083.873  5.293.724 ₫ - 47.083.873 ₫
 55. Dây Chuyền Goadinne

  Dây Chuyền GLAMIRA Goadinne

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  14.047.835,00 ₫
  6.941.592  - 20.348.666  6.941.592 ₫ - 20.348.666 ₫
 56. Dây Chuyền Gunstig

  Dây Chuyền GLAMIRA Gunstig

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - AAA

  18.707.558,00 ₫
  6.637.433  - 23.852.582  6.637.433 ₫ - 23.852.582 ₫
 57. Dây Chuyền Icyizere

  Dây Chuyền GLAMIRA Icyizere

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - AAA

  17.840.771,00 ₫
  7.872.996  - 31.618.517  7.872.996 ₫ - 31.618.517 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Khvaab

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Khvaab

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  13.007.206,00 ₫
  4.315.007  - 60.426.332  4.315.007 ₫ - 60.426.332 ₫
 59. Dây Chuyền Kiracusas

  Dây Chuyền GLAMIRA Kiracusas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - AAA

  13.582.268,00 ₫
  5.745.772  - 53.788.892  5.745.772 ₫ - 53.788.892 ₫
 60. Dây Chuyền Latina

  Dây Chuyền GLAMIRA Latina

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.098 crt - AAA

  11.204.419,00 ₫
  5.718.196  - 64.346.607  5.718.196 ₫ - 64.346.607 ₫
 61. Dây Chuyền Masiba

  Dây Chuyền GLAMIRA Masiba

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - AAA

  13.995.114,00 ₫
  6.029.114  - 63.562.550  6.029.114 ₫ - 63.562.550 ₫
 62. Dây Chuyền Aprilia

  Dây Chuyền GLAMIRA Aprilia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - AAA

  20.119.398,00 ₫
  7.622.098  - 80.919.913  7.622.098 ₫ - 80.919.913 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Dây Chuyền Canremo

  Dây Chuyền GLAMIRA Canremo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.37 crt - AAA

  28.155.424,00 ₫
  11.080.863  - 56.247.586  11.080.863 ₫ - 56.247.586 ₫
 65. Dây Chuyền Capability

  Dây Chuyền GLAMIRA Capability

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  10.244.086,00 ₫
  4.985.509  - 43.555.622  4.985.509 ₫ - 43.555.622 ₫

You’ve viewed 60 of 114 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng