Đang tải...
Tìm thấy 835 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Arch

  Vàng Trắng 14K
  10.306.931,00 ₫
  5.979.594  - 59.009.152  5.979.594 ₫ - 59.009.152 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Luetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  13.869.272,00 ₫
  5.484.878  - 70.428.904  5.484.878 ₫ - 70.428.904 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Aquery

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  11.532.397,00 ₫
  6.624.873  - 66.678.922  6.624.873 ₫ - 66.678.922 ₫
 4. Vòng tay nữ Kehl

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.055 crt - VS

  13.276.351,00 ₫
  6.667.892  - 70.471.361  6.667.892 ₫ - 70.471.361 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Baseem

  Vàng 14K
  11.493.341,00 ₫
  6.667.892  - 65.801.572  6.667.892 ₫ - 65.801.572 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Aeverey

  Vàng 14K
  7.526.284,00 ₫
  4.366.393  - 43.089.412  4.366.393 ₫ - 43.089.412 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Catrina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  8.762.504,00 ₫
  4.968.655  - 49.768.625  4.968.655 ₫ - 49.768.625 ₫
 8. Bông tai nữ Favor

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.334 crt - VS

  19.265.851,00 ₫
  10.252.309  - 121.824.890  10.252.309 ₫ - 121.824.890 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Neville

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.056 crt - AAA

  12.698.428,00 ₫
  4.904.127  - 57.509.155  4.904.127 ₫ - 57.509.155 ₫
 11. Vòng tay nữ Stoll

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  22.028.950,00 ₫
  11.801.830  - 139.725.749  11.801.830 ₫ - 139.725.749 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Desrosier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.158 crt - VS

  17.839.443,00 ₫
  7.377.700  - 81.608.102  7.377.700 ₫ - 81.608.102 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Maginnis

  Vàng Trắng 14K
  9.639.576,00 ₫
  5.592.425  - 55.188.412  5.592.425 ₫ - 55.188.412 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Elona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.154 crt - VS

  17.925.196,00 ₫
  7.657.321  - 83.093.938  7.657.321 ₫ - 83.093.938 ₫
 15. Vòng tay nữ Rowland

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  18.171.139,00 ₫
  9.657.972  - 101.787.249  9.657.972 ₫ - 101.787.249 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Taalty

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.205 crt - VS

  13.463.425,00 ₫
  7.334.681  - 89.787.304  7.334.681 ₫ - 89.787.304 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Brittni

  Vàng 14K
  14.141.253,00 ₫
  6.151.668  - 64.669.502  6.151.668 ₫ - 64.669.502 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Abeeku

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.344 crt - VS

  26.724.778,00 ₫
  8.345.620  - 117.961.704  8.345.620 ₫ - 117.961.704 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Myerson

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  21.200.841,00 ₫
  8.702.788  - 386.460.427  8.702.788 ₫ - 386.460.427 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Christeen

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.201 crt - AAAAA

  17.700.481,00 ₫
  8.216.564  - 98.122.171  8.216.564 ₫ - 98.122.171 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Deloise

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.204 crt - VS

  15.963.035,00 ₫
  6.732.420  - 80.532.632  6.732.420 ₫ - 80.532.632 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Otisha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  16.562.183,00 ₫
  6.882.985  - 103.131.579  6.882.985 ₫ - 103.131.579 ₫
 24. Bông tai nữ Manno

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  54.683.230,00 ₫
  22.555.081  - 296.475.008  22.555.081 ₫ - 296.475.008 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Davsiy

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  20.146.034,00 ₫
  8.341.941  - 110.532.488  8.341.941 ₫ - 110.532.488 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn GLAMIRA Avendano

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - AAA

  23.189.889,00 ₫
  12.185.602  - 137.235.197  12.185.602 ₫ - 137.235.197 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Convive

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.082 crt - VS

  13.532.764,00 ₫
  7.227.134  - 128.688.628  7.227.134 ₫ - 128.688.628 ₫
 29. Bông tai nữ Charlette

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  17.183.691,00 ₫
  9.254.673  - 101.603.290  9.254.673 ₫ - 101.603.290 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Eduard

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  20.896.879,00 ₫
  7.657.321  - 102.424.034  7.657.321 ₫ - 102.424.034 ₫
 31. Bông tai nữ Chong

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  29.161.559,00 ₫
  13.828.236  - 159.933.201  13.828.236 ₫ - 159.933.201 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Caperton

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  29.768.631,00 ₫
  11.748.057  - 139.202.167  11.748.057 ₫ - 139.202.167 ₫
 33. Vòng tay nữ Gould

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  24.043.468,00 ₫
  10.881.457  - 130.272.960  10.881.457 ₫ - 130.272.960 ₫
 34. Bông tai nữ Arno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  20.165.280,00 ₫
  9.055.428  - 104.758.930  9.055.428 ₫ - 104.758.930 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Tynisha

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  12.577.297,00 ₫
  5.162.239  - 56.546.896  5.162.239 ₫ - 56.546.896 ₫
 36. Bông tai nữ Lanita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  21.010.088,00 ₫
  9.808.255  - 133.584.270  9.808.255 ₫ - 133.584.270 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Karena

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  12.550.977,00 ₫
  5.097.711  - 55.174.263  5.097.711 ₫ - 55.174.263 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Londa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  19.390.379,00 ₫
  6.947.514  - 86.504.305  6.947.514 ₫ - 86.504.305 ₫
 39. Bông tai nữ Herb

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  14.214.554,00 ₫
  8.065.999  - 85.202.424  8.065.999 ₫ - 85.202.424 ₫
 40. Vòng tay nữ Jere

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.49 crt - AAA

  43.850.735,00 ₫
  20.326.318  - 283.583.561  20.326.318 ₫ - 283.583.561 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Sherlyn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.43 crt - VS

  36.929.540,00 ₫
  15.360.775  - 211.569.747  15.360.775 ₫ - 211.569.747 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Lashua

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.424 crt - AAA

  45.013.087,00 ₫
  18.489.817  - 263.078.937  18.489.817 ₫ - 263.078.937 ₫
 43. Trang Sức Gốm Sứ Nam
 44. Dây chuyền nữ Merezca

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.316 crt - VS

  17.268.595,00 ₫
  8.359.204  - 96.961.796  8.359.204 ₫ - 96.961.796 ₫
 45. Mặt dây chuyền nữ Charleston

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  18.452.175,00 ₫
  7.700.340  - 85.839.211  7.700.340 ₫ - 85.839.211 ₫
 46. Bông tai nữ Corfts

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  28.202.128,00 ₫
  14.026.348  - 158.093.583  14.026.348 ₫ - 158.093.583 ₫
 47. Bông tai nữ Tippin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  29.895.706,00 ₫
  14.201.819  - 191.433.054  14.201.819 ₫ - 191.433.054 ₫
 48. Bông tai nữ Veale

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.46 crt - VS

  31.416.924,00 ₫
  14.661.722  - 217.003.681  14.661.722 ₫ - 217.003.681 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Samella

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  28.069.960,00 ₫
  13.815.500  - 160.315.276  13.815.500 ₫ - 160.315.276 ₫
 50. Dây chuyền nữ Macbeth

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.23 crt - AAA

  18.426.138,00 ₫
  8.144.111  - 84.254.314  8.144.111 ₫ - 84.254.314 ₫
 51. Bông tai nữ Aldric

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.07 crt - AAA

  22.547.722,00 ₫
  12.205.979  - 133.372.002  12.205.979 ₫ - 133.372.002 ₫
 52. Bông tai nữ Juliano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  14.273.137,00 ₫
  8.001.470  - 84.565.629  8.001.470 ₫ - 84.565.629 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Bosworth

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  19.181.795,00 ₫
  8.405.620  - 93.452.386  8.405.620 ₫ - 93.452.386 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Cuit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.162 crt - AAA

  13.198.804,00 ₫
  7.657.321  - 193.450.679  7.657.321 ₫ - 193.450.679 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Hagans

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.93 crt - AAA

  40.295.467,00 ₫
  13.576.350  - 2.664.864.724  13.576.350 ₫ - 2.664.864.724 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Barnhart

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  25.638.557,00 ₫
  11.688.623  - 130.103.156  11.688.623 ₫ - 130.103.156 ₫
 57. Bông tai nữ Cosgrove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.5 crt - VS

  59.243.773,00 ₫
  13.614.274  - 2.867.887.346  13.614.274 ₫ - 2.867.887.346 ₫
 58. Vòng tay nữ Scoggin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  23.927.715,00 ₫
  10.086.744  - 142.541.772  10.086.744 ₫ - 142.541.772 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Prichett

  Vàng Trắng 14K
  33.420.406,00 ₫
  14.827.287  - 175.046.335  14.827.287 ₫ - 175.046.335 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Coghlan

  Vàng Hồng 14K
  13.103.145,00 ₫
  5.549.407  - 58.726.135  5.549.407 ₫ - 58.726.135 ₫
 61. Dây chuyền nữ Debruyn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.116 crt - VS

  35.422.755,00 ₫
  16.027.848  - 985.283.062  16.027.848 ₫ - 985.283.062 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Maher

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  32.095.035,00 ₫
  10.889.099  - 130.258.814  10.889.099 ₫ - 130.258.814 ₫
 63. Mặt dây chuyền nữ Mensez

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  17.735.575,00 ₫
  6.151.668  - 74.009.080  6.151.668 ₫ - 74.009.080 ₫
 64. Mặt dây chuyền nữ Makuch

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  25.658.084,00 ₫
  12.002.207  - 136.343.690  12.002.207 ₫ - 136.343.690 ₫

You’ve viewed 60 of 835 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng