Đang tải...
Tìm thấy 204 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Someone - SET Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Someone - SET

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  12.500.003,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  Mới

 2. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Someone - A Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Someone - A

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  12.995.851,00 ₫
  Mới

 3. Bông Tai Ohtonka Vàng 585

  Bông Tai GLAMIRA Ohtonka

  Vàng 585
  11.864.918,00 ₫
  Mới

 4. Bông Tai Procse Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Procse

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  8.583.241,00 ₫
  Mới

 5. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Acireale - A Vàng 585 & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Acireale - A

  Vàng 585 & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  15.242.305,00 ₫
  Mới

 6. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Acireale - B Vàng 585 & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Acireale - B

  Vàng 585 & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  14.994.381,00 ₫
  Mới

 7. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Acireale - SET Vàng 585 & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Acireale - SET

  Vàng 585 & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  15.242.305,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  Mới

 8. Bông Tai Bharavase Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Bharavase

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  11.409.356,00 ₫
  Mới

 9. Thiết kế mới nhất
 10. Bông Tai Boginja Vàng 585

  Bông Tai GLAMIRA Boginja

  Vàng 585
  14.202.485,00 ₫
  Mới

 11. Bông Tai Compasion Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Compasion

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.491.706,00 ₫
  Mới

 12. Bông Tai Endersa Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Endersa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  10.835.372,00 ₫
  Mới

 13. Bông Tai Errukia Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Errukia

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  Mới

 14. Bông Tai Espwa Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Espwa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  15.578.637,00 ₫
  Mới

 15. Bông Tai Grimbers Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Grimbers

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.176 crt - AAA

  14.435.810,00 ₫
  Mới

 16. Bông Tai Hafalach Vàng 585

  Bông Tai GLAMIRA Hafalach

  Vàng 585
  8.925.252,00 ₫
  Mới

 17. Bông Tai Hemely Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Hemely

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.176 crt - AAA

  15.569.174,00 ₫
  Mới

 18. Bông Tai Inaccuracy Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Inaccuracy

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  9.573.315,00 ₫
  Mới

 19. Bông Tai Jumalatar Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Jumalatar

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  14.632.363,00 ₫
  Mới

 20. Bông Tai Kebaikan Vàng 585

  Bông Tai GLAMIRA Kebaikan

  Vàng 585
  8.464.823,00 ₫
  Mới

 21. Bông Tai Kompato Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kompato

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  11.522.908,00 ₫
  Mới

 22. Bông Tai Laskavost Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Laskavost

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  8.370.735,00 ₫
  Mới

 23. Bông Tai Naatsamee Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Naatsamee

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.064 crt - AAA

  12.482.160,00 ₫
  Mới

 24. Bông Tai Nadiya Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Nadiya

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.216 crt - AAA

  15.892.800,00 ₫
  Mới

 25. Bông Tai Nushen Vàng 585

  Bông Tai GLAMIRA Nushen

  Vàng 585
  10.306.541,00 ₫
  Mới

 26. Bông Tai Percentage Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Percentage

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  6.908.337,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 204 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...