Đang tải...
Tìm thấy 21 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Experience

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - VS

  28.876.841,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Idilliya

  Mặt dây chuyền nữ Idilliya

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.334 crt - VS

  21.803.385,00 ₫
  7.519.209  - 102.692.903  7.519.209 ₫ - 102.692.903 ₫
 3. Nhẫn Weligeed

  Nhẫn GLAMIRA Weligeed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.312 crt - VS

  33.238.142,00 ₫
  13.943.141  - 205.725.435  13.943.141 ₫ - 205.725.435 ₫
 4. Nhẫn Feiloai

  Nhẫn GLAMIRA Feiloai

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.568 crt - VS

  30.662.399,00 ₫
  12.104.659  - 167.985.046  12.104.659 ₫ - 167.985.046 ₫
 5. Nhẫn Belatri

  Nhẫn GLAMIRA Belatri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.53 crt - VS

  26.442.609,00 ₫
  10.209.008  - 156.211.522  10.209.008 ₫ - 156.211.522 ₫
 6. Nhẫn Coccic

  Nhẫn GLAMIRA Coccic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.208 crt - VS

  20.303.392,00 ₫
  9.556.935  - 112.117.385  9.556.935 ₫ - 112.117.385 ₫
 7. Nhẫn Stria

  Nhẫn GLAMIRA Stria

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.37 crt - VS

  29.230.047,00 ₫
  10.669.760  - 146.348.358  10.669.760 ₫ - 146.348.358 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Trigon

  Mặt dây chuyền nữ Trigon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.309 crt - VS

  18.954.531,00 ₫
  6.007.047  - 88.202.411  6.007.047 ₫ - 88.202.411 ₫
 9. Bông tai nữ Micorozon

  Bông tai nữ Micorozon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.624 crt - VS

  34.656.909,00 ₫
  12.570.223  - 229.116.833  12.570.223 ₫ - 229.116.833 ₫
 10. Bông tai nữ Ricordi

  Bông tai nữ Ricordi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  2.2 crt - VS

  52.179.656,00 ₫
  10.680.231  - 272.107.193  10.680.231 ₫ - 272.107.193 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Khakoa

  Mặt dây chuyền nữ Khakoa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.21 crt - VS

  17.036.804,00 ₫
  6.091.952  - 92.108.052  6.091.952 ₫ - 92.108.052 ₫
 12. Bông tai nữ Ontmoet

  Bông tai nữ Ontmoet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.204 crt - VS

  20.161.883,00 ₫
  8.627.788  - 127.513.538  8.627.788 ₫ - 127.513.538 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Upoznaj

  Mặt dây chuyền nữ Upoznaj

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.72 crt - VS

  28.478.354,00 ₫
  8.232.413  - 162.961.490  8.232.413 ₫ - 162.961.490 ₫
 14. Nhẫn Puteshestviye

  Nhẫn GLAMIRA Puteshestviye

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  2.112 crt - VS

  27.346.283,00 ₫
  9.984.858  - 226.017.793  9.984.858 ₫ - 226.017.793 ₫
 15. Bông tai nữ Brillante

  Bông tai nữ Brillante

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.788 crt - VS

  30.309.477,00 ₫
  9.390.521  - 135.735.199  9.390.521 ₫ - 135.735.199 ₫
 16. Bông tai nữ Jesuispret

  Bông tai nữ Jesuispret

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.612 crt - VS

  35.276.435,00 ₫
  12.908.994  - 192.083.988  12.908.994 ₫ - 192.083.988 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Brightns

  Mặt dây chuyền nữ Brightns

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.753 crt - VS

  29.595.141,00 ₫
  7.539.586  - 112.442.859  7.539.586 ₫ - 112.442.859 ₫
 18. Bông tai nữ Curgere

  Bông tai nữ Curgere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  1.06 crt - VS

  37.506.612,00 ₫
  11.111.267  - 178.555.752  11.111.267 ₫ - 178.555.752 ₫
 19. Mặt dây chuyền nữ Miaistoria

  Mặt dây chuyền nữ Miaistoria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.303 crt - VS

  21.193.482,00 ₫
  7.417.322  - 112.584.363  7.417.322 ₫ - 112.584.363 ₫
 20. Bông tai nữ Serenum

  Bông tai nữ Serenum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.636 crt - VS

  29.082.312,00 ₫
  8.281.092  - 136.131.424  8.281.092 ₫ - 136.131.424 ₫
 21. Nhẫn Judiye

  Nhẫn GLAMIRA Judiye

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.284 crt - VS

  21.304.709,00 ₫
  9.516.180  - 117.692.834  9.516.180 ₫ - 117.692.834 ₫

You’ve viewed 21 of 21 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng