Đang tải...
Tìm thấy 615 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  12.411.865,00 ₫
  5.434.314  - 64.887.332  5.434.314 ₫ - 64.887.332 ₫
 2. Nhẫn Burya

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng 14K
  7.260.622,00 ₫
  4.156.845  - 41.568.450  4.156.845 ₫ - 41.568.450 ₫
 3. Bông Tai Interit

  Bông Tai GLAMIRA Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  13.757.196,00 ₫
  5.353.205  - 69.294.267  5.353.205 ₫ - 69.294.267 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Grafetul A

  Bông Tai GLAMIRA Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  10.351.691,00 ₫
  4.693.516  - 64.346.603  4.693.516 ₫ - 64.346.603 ₫
 5. Nhẫn Strasta

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  9.525.730,00 ₫
  4.927.381  - 55.951.803  4.927.381 ₫ - 55.951.803 ₫
 6. Vòng Tay Voolav

  Vòng Tay GLAMIRA Voolav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  10.441.182,00 ₫
  5.116.366  - 64.549.380  5.116.366 ₫ - 64.549.380 ₫
 7. Nhẫn Pyropus

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  10.272.745,00 ₫
  4.438.293  - 51.098.775  4.438.293 ₫ - 51.098.775 ₫
 8. Nhẫn Sucenot

  Nhẫn GLAMIRA Sucenot

  Vàng 14K
  8.429.405,00 ₫
  4.825.995  - 48.259.957  4.825.995 ₫ - 48.259.957 ₫
 9. Nhẫn Upoznati

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.492.780,00 ₫
  6.610.397  - 73.133.433  6.610.397 ₫ - 73.133.433 ₫
 10. Nhẫn đeo ngón áp út Inneffable

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.838.652,00 ₫
  7.380.934  - 80.838.806  7.380.934 ₫ - 80.838.806 ₫
 11. Bông Tai Afflatus

  Bông Tai GLAMIRA Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  17.876.190,00 ₫
  6.793.704  - 91.261.333  6.793.704 ₫ - 91.261.333 ₫
 12. Nhẫn Sumpay

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.419.275,00 ₫
  6.988.366  - 89.666.187  6.988.366 ₫ - 89.666.187 ₫
 13. Nhẫn Inarite

  Nhẫn GLAMIRA Inarite

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  16.379.995,00 ₫
  6.792.892  - 87.908.817  6.792.892 ₫ - 87.908.817 ₫
 14. Nhẫn Kafala

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  14.818.914,00 ₫
  7.416.622  - 89.206.564  7.416.622 ₫ - 89.206.564 ₫
 15. Nhẫn Ferrum

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  17.376.286,00 ₫
  7.202.494  - 96.141.401  7.202.494 ₫ - 96.141.401 ₫
 16. Nhẫn Bondoflove

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  23.763.903,00 ₫
  8.097.939  - 929.457.040  8.097.939 ₫ - 929.457.040 ₫
 17. Nhẫn Verbintenis

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  10.786.977,00 ₫
  5.231.541  - 64.265.494  5.231.541 ₫ - 64.265.494 ₫
 18. Nhẫn Vertere

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  20.219.433,00 ₫
  7.903.277  - 99.358.730  7.903.277 ₫ - 99.358.730 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây Chuyền Gobaith

  Dây Chuyền GLAMIRA Gobaith

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.198 crt - VS1

  19.782.525,00 ₫
  7.002.424  - 84.623.898  7.002.424 ₫ - 84.623.898 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Charta

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Charta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  20.270.261,00 ₫
  3.164.339  - 50.503.975  3.164.339 ₫ - 50.503.975 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Grafetul B

  Bông Tai GLAMIRA Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  20.700.140,00 ₫
  8.402.909  - 131.234.635  8.402.909 ₫ - 131.234.635 ₫
 23. Vòng Tay Dignified

  Vòng Tay GLAMIRA Dignified

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  12.406.457,00 ₫
  4.827.617  - 57.236.032  4.827.617 ₫ - 57.236.032 ₫
 24. Nhẫn Povrzete

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  15.501.853,00 ₫
  6.630.674  - 80.365.665  6.630.674 ₫ - 80.365.665 ₫
 25. Vòng Tay Hopeful

  Vòng Tay GLAMIRA Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  7.537.744,00 ₫
  3.698.578  - 51.233.958  3.698.578 ₫ - 51.233.958 ₫
 26. Vòng Tay Ewig

  Vòng Tay GLAMIRA Ewig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  7.648.594,00 ₫
  3.852.685  - 46.962.208  3.852.685 ₫ - 46.962.208 ₫
 27. Vòng Tay Milele

  Vòng Tay GLAMIRA Milele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  9.895.857,00 ₫
  4.907.104  - 59.993.745  4.907.104 ₫ - 59.993.745 ₫
 28. Nhẫn Cobswan

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  23.911.523,00 ₫
  9.122.078  - 122.339.665  9.122.078 ₫ - 122.339.665 ₫
 29. Vòng Tay Pade

  Vòng Tay GLAMIRA Pade

  Vàng 14K
  7.118.951,00 ₫
  4.075.735  - 40.757.355  4.075.735 ₫ - 40.757.355 ₫
 30. Vòng Tay Euphoria

  Vòng Tay GLAMIRA Euphoria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  11.834.367,00 ₫
  5.904.747  - 70.294.608  5.904.747 ₫ - 70.294.608 ₫
 31. Dây Chuyền Citrum

  Dây Chuyền GLAMIRA Citrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  11.552.376,00 ₫
  4.348.532  - 51.517.840  4.348.532 ₫ - 51.517.840 ₫
 32. Đồ trang sức trên cơ thể Pourtoujours

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.374 crt - VS

  44.809.301,00 ₫
  12.631.617  - 229.640.340  12.631.617 ₫ - 229.640.340 ₫
 33. Nhẫn Iskrenne

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  30.338.884,00 ₫
  8.800.344  - 120.595.815  8.800.344 ₫ - 120.595.815 ₫
 34. Nhẫn Passie

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  10.813.202,00 ₫
  4.967.936  - 57.411.769  4.967.936 ₫ - 57.411.769 ₫
 35. Nhẫn Milota

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  10.688.836,00 ₫
  5.779.028  - 73.255.097  5.779.028 ₫ - 73.255.097 ₫
 36. Nhẫn Chalybs

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - VS

  16.271.849,00 ₫
  6.792.892  - 90.450.238  6.792.892 ₫ - 90.450.238 ₫
 37. Vòng Tay Demanding

  Vòng Tay GLAMIRA Demanding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.303 crt - VS

  19.187.184,00 ₫
  7.521.523  - 109.416.270  7.521.523 ₫ - 109.416.270 ₫
 38. Dây Chuyền Apricitas

  Dây Chuyền GLAMIRA Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  14.033.507,00 ₫
  6.345.981  - 88.598.249  6.345.981 ₫ - 88.598.249 ₫
 39. Vòng Tay Kartu

  Vòng Tay GLAMIRA Kartu

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.226 crt - VS

  32.355.257,00 ₫
  10.340.878  - 56.210.817  10.340.878 ₫ - 56.210.817 ₫
 40. Bông Tai Pirum

  Bông Tai GLAMIRA Pirum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  18.758.117,00 ₫
  6.832.636  - 93.721.646  6.832.636 ₫ - 93.721.646 ₫
 41. Bông Tai Anguis

  Bông Tai GLAMIRA Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  13.870.206,00 ₫
  4.907.104  - 65.941.752  4.907.104 ₫ - 65.941.752 ₫
 42. Nhẫn Aveniren

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  11.348.254,00 ₫
  5.150.432  - 59.939.675  5.150.432 ₫ - 59.939.675 ₫
 43. Bông Tai Nabegu

  Bông Tai GLAMIRA Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  11.367.719,00 ₫
  5.393.759  - 67.996.515  5.393.759 ₫ - 67.996.515 ₫
 44. Bông Tai Zvezda

  Bông Tai GLAMIRA Zvezda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  8.787.095,00 ₫
  3.513.648  - 44.515.411  3.513.648 ₫ - 44.515.411 ₫
 45. Nhẫn Bezumiye

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  11.727.573,00 ₫
  5.414.037  - 74.525.808  5.414.037 ₫ - 74.525.808 ₫
 46. Dây Chuyền Bellator

  Dây Chuyền GLAMIRA Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  14.609.111,00 ₫
  5.393.759  - 43.382.590  5.393.759 ₫ - 43.382.590 ₫
 47. Nhẫn Mysterium

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  17.656.383,00 ₫
  6.610.397  - 77.783.691  6.610.397 ₫ - 77.783.691 ₫
 48. Nhẫn Apanza

  Nhẫn GLAMIRA Apanza

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.764.800,00 ₫
  7.728.081  - 93.856.829  7.728.081 ₫ - 93.856.829 ₫
 49. Nhẫn Doveriye

  Nhẫn GLAMIRA Doveriye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.392 crt - VS1

  43.518.043,00 ₫
  10.049.426  - 152.660.975  10.049.426 ₫ - 152.660.975 ₫
 50. Bông Tai Extralove

  Bông Tai GLAMIRA Extralove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  7.945.182,00 ₫
  3.636.935  - 41.189.938  3.636.935 ₫ - 41.189.938 ₫
 51. Bông Tai Suerte

  Bông Tai GLAMIRA Suerte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  9.233.197,00 ₫
  4.481.281  - 57.465.845  4.481.281 ₫ - 57.465.845 ₫
 52. Dây Chuyền Ukuphila

  Dây Chuyền GLAMIRA Ukuphila

  Vàng 14K
  15.563.226,00 ₫
  7.591.817  - 73.538.979  7.591.817 ₫ - 73.538.979 ₫
 53. Dây Chuyền Whakaaro

  Dây Chuyền GLAMIRA Whakaaro

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.598 crt - VS

  98.185.354,00 ₫
  12.588.142  - 648.711.160  12.588.142 ₫ - 648.711.160 ₫
 54. Nhẫn Hittast

  Nhẫn GLAMIRA Hittast

  Vàng 14K
  8.996.088,00 ₫
  4.944.414  - 51.504.322  4.944.414 ₫ - 51.504.322 ₫
 55. Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Sambungan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  8.824.676,00 ₫
  4.866.549  - 51.152.844  4.866.549 ₫ - 51.152.844 ₫
 56. Vòng đeo ngón tay Zaedno

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Zaedno

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  14.351.997,00 ₫
  7.085.697  - 86.462.375  7.085.697 ₫ - 86.462.375 ₫
 57. Vòng Tay Levenslag

  Vòng Tay GLAMIRA Levenslag

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  10.418.471,00 ₫
  3.801.316  - 45.245.397  3.801.316 ₫ - 45.245.397 ₫
 58. Vòng Cổ Folyam

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.72 crt - VS

  96.442.590,00 ₫
  22.899.823  - 557.922.960  22.899.823 ₫ - 557.922.960 ₫
 59. Bông Tai Fortuin

  Bông Tai GLAMIRA Fortuin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - VS

  32.676.721,00 ₫
  7.608.040  - 1.761.745.300  7.608.040 ₫ - 1.761.745.300 ₫
 60. Bông Tai Relasyon

  Bông Tai GLAMIRA Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  9.603.595,00 ₫
  3.924.602  - 44.218.012  3.924.602 ₫ - 44.218.012 ₫
 61. Bông Tai Hapefulle

  Bông Tai GLAMIRA Hapefulle

  Vàng Hồng 14K
  8.110.646,00 ₫
  4.643.499  - 46.434.997  4.643.499 ₫ - 46.434.997 ₫

You’ve viewed 60 of 615 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng