Đang tải...
Tìm thấy 615 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.919.650,00 ₫
  6.219.309  - 73.230.780  6.219.309 ₫ - 73.230.780 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng 14K
  8.341.941,00 ₫
  4.775.920  - 47.759.205  4.775.920 ₫ - 47.759.205 ₫
 3. Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  15.253.794,00 ₫
  6.091.952  - 77.419.443  6.091.952 ₫ - 77.419.443 ₫
 4. Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  8.446.656,00 ₫
  4.194.319  - 56.815.762  4.194.319 ₫ - 56.815.762 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  24.386.486,00 ₫
  7.865.622  - 120.820.177  7.865.622 ₫ - 120.820.177 ₫
 6. Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  11.782.584,00 ₫
  5.850.537  - 72.452.481  5.850.537 ₫ - 72.452.481 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.383.812,00 ₫
  5.011.674  - 57.098.782  5.011.674 ₫ - 57.098.782 ₫
 8. Bông tai nữ Zvezda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.643.255,00 ₫
  3.936.207  - 49.145.987  3.936.207 ₫ - 49.145.987 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.540.603,00 ₫
  5.289.596  - 71.391.163  5.289.596 ₫ - 71.391.163 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.413.784,00 ₫
  7.620.246  - 90.919.378  7.620.246 ₫ - 90.919.378 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Hittast

  Vàng 14K
  10.455.233,00 ₫
  5.746.387  - 59.858.205  5.746.387 ₫ - 59.858.205 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  12.107.487,00 ₫
  5.943.367  - 71.943.049  5.943.367 ₫ - 71.943.049 ₫
 13. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - B

  Vàng Trắng 14K
  9.231.748,00 ₫
  5.285.352  - 52.853.520  5.285.352 ₫ - 52.853.520 ₫
 14. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  11.211.737,00 ₫
  5.624.973  - 68.759.104  5.624.973 ₫ - 68.759.104 ₫
 15. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  18.626.796,00 ₫
  9.212.219  - 111.211.729  9.212.219 ₫ - 111.211.729 ₫
 16. Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  14.151.157,00 ₫
  5.522.237  - 64.796.855  5.522.237 ₫ - 64.796.855 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  19.569.245,00 ₫
  8.049.018  - 101.504.233  8.049.018 ₫ - 101.504.233 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.384.831,00 ₫
  7.641.472  - 83.773.180  7.641.472 ₫ - 83.773.180 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Milele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  11.174.662,00 ₫
  5.603.746  - 67.471.372  5.603.746 ₫ - 67.471.372 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  17.106.710,00 ₫
  8.639.958  - 102.508.946  8.639.958 ₫ - 102.508.946 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  26.359.118,00 ₫
  9.292.031  - 981.448.176  9.292.031 ₫ - 981.448.176 ₫
 23. Vòng tay nữ Euphoria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  13.611.726,00 ₫
  6.834.872  - 80.589.235  6.834.872 ₫ - 80.589.235 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  20.065.375,00 ₫
  7.599.020  - 88.216.558  7.599.020 ₫ - 88.216.558 ₫
 25. Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  11.645.321,00 ₫
  5.030.636  - 60.608.199  5.030.636 ₫ - 60.608.199 ₫
 26. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.374 crt - VS

  52.228.901,00 ₫
  15.020.079  - 269.807.677  15.020.079 ₫ - 269.807.677 ₫
 27. Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  11.425.132,00 ₫
  4.280.356  - 50.334.661  4.280.356 ₫ - 50.334.661 ₫
 28. Vòng tay nữ Demanding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.303 crt - VS

  21.976.026,00 ₫
  8.811.750  - 125.362.608  8.811.750 ₫ - 125.362.608 ₫
 29. Bông tai nữ Ontmoet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.204 crt - VS

  21.422.444,00 ₫
  9.253.257  - 134.730.488  9.253.257 ₫ - 134.730.488 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  12.097.866,00 ₫
  5.646.199  - 64.556.296  5.646.199 ₫ - 64.556.296 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  36.925.862,00 ₫
  10.143.347  - 136.216.332  10.143.347 ₫ - 136.216.332 ₫
 32. Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.768.632,00 ₫
  5.009.409  - 57.452.552  5.009.409 ₫ - 57.452.552 ₫
 33. Bông tai nữ Anguis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - AAA

  15.372.094,00 ₫
  5.624.973  - 73.910.023  5.624.973 ₫ - 73.910.023 ₫
 34. Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  12.426.732,00 ₫
  4.745.637  - 55.839.353  4.745.637 ₫ - 55.839.353 ₫
 35. Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  15.797.188,00 ₫
  4.452.431  - 66.013.832  4.452.431 ₫ - 66.013.832 ₫
 36. Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  16.368.033,00 ₫
  6.220.725  - 54.329.174  6.220.725 ₫ - 54.329.174 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Ceangal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.438 crt - VS

  30.828.531,00 ₫
  8.235.810  - 131.291.829  8.235.810 ₫ - 131.291.829 ₫
 38. Vòng tay nữ Deamor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.166 crt - VS

  66.612.702,00 ₫
  15.627.095  - 276.490.009  15.627.095 ₫ - 276.490.009 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Doveriye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.392 crt - VS1

  47.519.773,00 ₫
  11.569.756  - 171.055.788  11.569.756 ₫ - 171.055.788 ₫
 40. Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.226 crt - VS

  37.243.406,00 ₫
  12.267.111  - 63.374.414  12.267.111 ₫ - 63.374.414 ₫
 41. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  17.016.145,00 ₫
  8.575.431  - 93.112.765  8.575.431 ₫ - 93.112.765 ₫
 42. Airpods® GLAMIRA Intrepide

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  9.230.048,00 ₫
  4.733.467  - 56.164.821  4.733.467 ₫ - 56.164.821 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - VS

  29.692.498,00 ₫
  8.028.640  - 130.640.884  8.028.640 ₫ - 130.640.884 ₫
 44. Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.598 crt - VS

  106.414.021,00 ₫
  14.730.495  - 699.874.033  14.730.495 ₫ - 699.874.033 ₫
 45. Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  19.102.549,00 ₫
  8.241.470  - 121.414.517  8.241.470 ₫ - 121.414.517 ₫
 46. Kẹp tóc GLAMIRA Unlike

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.885 crt - VS

  39.782.923,00 ₫
  9.053.730  - 208.258.439  9.053.730 ₫ - 208.258.439 ₫
 47. Dây chuyền nữ Gobaith

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.198 crt - VS1

  22.154.326,00 ₫
  8.102.791  - 96.862.742  8.102.791 ₫ - 96.862.742 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  22.797.060,00 ₫
  9.169.767  - 113.348.513  9.169.767 ₫ - 113.348.513 ₫
 49. Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  10.016.272,00 ₫
  5.540.067  - 58.004.438  5.540.067 ₫ - 58.004.438 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  10.824.287,00 ₫
  5.646.199  - 63.452.527  5.646.199 ₫ - 63.452.527 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  21.515.555,00 ₫
  3.484.511  - 54.565.770  3.484.511 ₫ - 54.565.770 ₫
 52. Vòng đeo ngón tay Zaedno

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  16.395.486,00 ₫
  8.171.281  - 98.362.735  8.171.281 ₫ - 98.362.735 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  26.274.496,00 ₫
  10.440.516  - 139.966.311  10.440.516 ₫ - 139.966.311 ₫
 54. Vòng tay nữ Ewig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.562.694,00 ₫
  4.351.394  - 52.344.088  4.351.394 ₫ - 52.344.088 ₫
 55. Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  15.913.791,00 ₫
  7.315.436  - 99.749.525  7.315.436 ₫ - 99.749.525 ₫
 56. Bông tai nữ Nihil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  14.961.436,00 ₫
  7.009.777  - 83.433.559  7.009.777 ₫ - 83.433.559 ₫
 57. Bông tai nữ Thankful

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  17.222.747,00 ₫
  6.806.005  - 100.980.649  6.806.005 ₫ - 100.980.649 ₫
 58. Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - VS

  35.800.299,00 ₫
  8.815.995  - 1.853.326.114  8.815.995 ₫ - 1.853.326.114 ₫
 59. Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  41.982.251,00 ₫
  8.110.149  - 1.861.604.379  8.110.149 ₫ - 1.861.604.379 ₫
 60. Vòng tay GLAMIRA Grenzenlos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  60.757.352,00 ₫
  23.061.399  - 87.619.960  23.061.399 ₫ - 87.619.960 ₫
 61. Dây chuyền nữ Spacedoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  46.843.361,00 ₫
  7.372.606  - 105.112.705  7.372.606 ₫ - 105.112.705 ₫

You’ve viewed 60 of 615 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng