Đang tải...
Tìm thấy 194 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Burya

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng 14K
  7.260.622,00 ₫
  4.156.845  - 41.568.450  4.156.845 ₫ - 41.568.450 ₫
 2. Bông Tai Interit

  Bông Tai GLAMIRA Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  13.757.196,00 ₫
  5.353.205  - 69.294.267  5.353.205 ₫ - 69.294.267 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Grafetul A

  Bông Tai GLAMIRA Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  10.351.691,00 ₫
  4.693.516  - 64.346.603  4.693.516 ₫ - 64.346.603 ₫
 4. Nhẫn Sucenot

  Nhẫn GLAMIRA Sucenot

  Vàng 14K
  8.429.405,00 ₫
  4.825.995  - 48.259.957  4.825.995 ₫ - 48.259.957 ₫
 5. Nhẫn đeo ngón áp út Inneffable

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.838.652,00 ₫
  7.380.934  - 80.838.806  7.380.934 ₫ - 80.838.806 ₫
 6. Nhẫn Inarite

  Nhẫn GLAMIRA Inarite

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  16.379.995,00 ₫
  6.792.892  - 87.908.817  6.792.892 ₫ - 87.908.817 ₫
 7. Dây Chuyền Gobaith

  Dây Chuyền GLAMIRA Gobaith

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.198 crt - VS1

  19.782.525,00 ₫
  7.002.424  - 84.623.898  7.002.424 ₫ - 84.623.898 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Grafetul B

  Bông Tai GLAMIRA Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  20.700.140,00 ₫
  8.402.909  - 131.234.635  8.402.909 ₫ - 131.234.635 ₫
 9. Vòng Tay Ewig

  Vòng Tay GLAMIRA Ewig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  7.648.594,00 ₫
  3.852.685  - 46.962.208  3.852.685 ₫ - 46.962.208 ₫
 10. Vòng Tay Milele

  Vòng Tay GLAMIRA Milele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  9.895.857,00 ₫
  4.907.104  - 59.993.745  4.907.104 ₫ - 59.993.745 ₫
 11. Vòng Tay Euphoria

  Vòng Tay GLAMIRA Euphoria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  11.834.367,00 ₫
  5.904.747  - 70.294.608  5.904.747 ₫ - 70.294.608 ₫
 12. Đồ trang sức trên cơ thể Pourtoujours

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.374 crt - VS

  44.809.301,00 ₫
  12.631.617  - 229.640.340  12.631.617 ₫ - 229.640.340 ₫
 13. Nhẫn Iskrenne

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  30.338.884,00 ₫
  8.800.344  - 120.595.815  8.800.344 ₫ - 120.595.815 ₫
 14. Nhẫn Milota

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  10.688.836,00 ₫
  5.779.028  - 73.255.097  5.779.028 ₫ - 73.255.097 ₫
 15. Dây Chuyền Apricitas

  Dây Chuyền GLAMIRA Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  14.033.507,00 ₫
  6.345.981  - 88.598.249  6.345.981 ₫ - 88.598.249 ₫
 16. Nhẫn Aveniren

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  11.348.254,00 ₫
  5.150.432  - 59.939.675  5.150.432 ₫ - 59.939.675 ₫
 17. Bông Tai Nabegu

  Bông Tai GLAMIRA Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  11.367.719,00 ₫
  5.393.759  - 67.996.515  5.393.759 ₫ - 67.996.515 ₫
 18. Bông Tai Zvezda

  Bông Tai GLAMIRA Zvezda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  8.787.095,00 ₫
  3.513.648  - 44.515.411  3.513.648 ₫ - 44.515.411 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Bezumiye

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  11.727.573,00 ₫
  5.414.037  - 74.525.808  5.414.037 ₫ - 74.525.808 ₫
 21. Nhẫn Mysterium

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  17.656.383,00 ₫
  6.610.397  - 77.783.691  6.610.397 ₫ - 77.783.691 ₫
 22. Nhẫn Apanza

  Nhẫn GLAMIRA Apanza

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.764.800,00 ₫
  7.728.081  - 93.856.829  7.728.081 ₫ - 93.856.829 ₫
 23. Nhẫn Doveriye

  Nhẫn GLAMIRA Doveriye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.392 crt - VS1

  43.518.043,00 ₫
  10.049.426  - 152.660.975  10.049.426 ₫ - 152.660.975 ₫
 24. Bông Tai Suerte

  Bông Tai GLAMIRA Suerte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  9.233.197,00 ₫
  4.481.281  - 57.465.845  4.481.281 ₫ - 57.465.845 ₫
 25. Bông Tai Fortuin

  Bông Tai GLAMIRA Fortuin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - VS

  32.676.721,00 ₫
  7.608.040  - 1.761.745.300  7.608.040 ₫ - 1.761.745.300 ₫
 26. Bông Tai Hapefulle

  Bông Tai GLAMIRA Hapefulle

  Vàng Hồng 14K
  8.110.646,00 ₫
  4.643.499  - 46.434.997  4.643.499 ₫ - 46.434.997 ₫
 27. Dây Chuyền Tempete

  Dây Chuyền GLAMIRA Tempete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  7.171.402,00 ₫
  3.595.839  - 42.514.721  3.595.839 ₫ - 42.514.721 ₫
 28. Nhẫn Igavesti

  Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  32.127.882,00 ₫
  11.809.495  - 189.687.313  11.809.495 ₫ - 189.687.313 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia A

  Bông Tai GLAMIRA Timia A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  8.200.406,00 ₫
  4.075.735  - 50.598.601  4.075.735 ₫ - 50.598.601 ₫
 30. Bông Tai Timia Set

  Bông Tai GLAMIRA Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  7.904.087,00 ₫
  3.801.316  - 42.433.613  3.801.316 ₫ - 42.433.613 ₫
 31. Bông Tai Nihil

  Bông Tai GLAMIRA Nihil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  13.194.568,00 ₫
  6.092.920  - 73.417.316  6.092.920 ₫ - 73.417.316 ₫
 32. Bông Tai Linstant

  Bông Tai GLAMIRA Linstant

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  7.456.635,00 ₫
  3.698.578  - 50.558.048  3.698.578 ₫ - 50.558.048 ₫
 33. Bông Tai Speranta

  Bông Tai GLAMIRA Speranta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  15.172.011,00 ₫
  5.976.123  - 77.716.105  5.976.123 ₫ - 77.716.105 ₫
 34. Vòng Tay Cestlavie

  Vòng Tay GLAMIRA Cestlavie

  Vàng Hồng 14K
  27.271.606,00 ₫
  11.658.091  - 36.639.715  11.658.091 ₫ - 36.639.715 ₫
 35. Vòng Tay Estbelle

  Vòng Tay GLAMIRA Estbelle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  10.451.727,00 ₫
  4.420.449  - 54.045.743  4.420.449 ₫ - 54.045.743 ₫
 36. Bông Tai Thankful

  Bông Tai GLAMIRA Thankful

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  15.425.611,00 ₫
  5.937.191  - 90.585.425  5.937.191 ₫ - 90.585.425 ₫
 37. Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vòng đeo ngón tay GLAMIRA Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  10.669.369,00 ₫
  5.535.700  - 64.495.305  5.535.700 ₫ - 64.495.305 ₫
 38. Vòng Tay Sukha

  Vòng Tay GLAMIRA Sukha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  14.387.955,00 ₫
  5.976.123  - 75.499.120  5.976.123 ₫ - 75.499.120 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Fadeless

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fadeless

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.236 crt - VS

  19.691.142,00 ₫
  6.596.878  - 71.700.505  6.596.878 ₫ - 71.700.505 ₫
 40. Bông Tai Heppni

  Bông Tai GLAMIRA Heppni

  Vàng Trắng 14K
  9.633.606,00 ₫
  5.294.806  - 55.154.235  5.294.806 ₫ - 55.154.235 ₫
 41. Dây Chuyền Shag

  Dây Chuyền GLAMIRA Shag

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.782 crt - VS

  50.147.636,00 ₫
  15.774.111  - 264.010.352  15.774.111 ₫ - 264.010.352 ₫
 42. Bông Tai Umyt

  Bông Tai GLAMIRA Umyt

  Vàng Trắng 14K
  18.098.429,00 ₫
  8.703.824  - 103.616.962  8.703.824 ₫ - 103.616.962 ₫
 43. Bông Tai Expectancy

  Bông Tai GLAMIRA Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  8.694.362,00 ₫
  4.420.449  - 51.233.958  4.420.449 ₫ - 51.233.958 ₫
 44. Nhẫn Obman

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  22.021.139,00 ₫
  6.813.169  - 108.118.520  6.813.169 ₫ - 108.118.520 ₫
 45. Dây Chuyền Piacevale

  Dây Chuyền GLAMIRA Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - VS

  53.786.464,00 ₫
  9.670.916  - 3.467.160.277  9.670.916 ₫ - 3.467.160.277 ₫
 46. Nhẫn đeo ngón áp út Shram

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  12.369.147,00 ₫
  5.069.322  - 63.346.257  5.069.322 ₫ - 63.346.257 ₫
 47. Vòng Tay Knopka

  Vòng Tay GLAMIRA Knopka

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  12.352.114,00 ₫
  5.392.137  - 65.306.400  5.392.137 ₫ - 65.306.400 ₫
 48. Nhẫn Vaten

  Nhẫn GLAMIRA Vaten

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  16.271.310,00 ₫
  7.650.216  - 100.778.141  7.650.216 ₫ - 100.778.141 ₫
 49. Bông Tai Skoro

  Bông Tai GLAMIRA Skoro

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  19.998.545,00 ₫
  7.011.887  - 101.994.776  7.011.887 ₫ - 101.994.776 ₫
 50. Bông Tai Famoe

  Bông Tai GLAMIRA Famoe

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.198 crt - VS

  16.275.094,00 ₫
  5.819.583  - 80.365.669  5.819.583 ₫ - 80.365.669 ₫
 51. Bông Tai Simplicite Set

  Bông Tai GLAMIRA Simplicite Set

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  14.249.528,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.910.500  - 97.290.446  6.910.500 ₫ - 97.290.446 ₫
 52. Vòng tay Grenzenlos

  Vòng tay GLAMIRA Grenzenlos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  50.992.794,00 ₫
  19.232.606  - 74.233.276  19.232.606 ₫ - 74.233.276 ₫
 53. Nhẫn Apeiro

  Nhẫn GLAMIRA Apeiro

  Vàng Trắng 14K
  8.783.581,00 ₫
  5.028.768  - 50.287.680  5.028.768 ₫ - 50.287.680 ₫
 54. Bông Tai Compound

  Bông Tai GLAMIRA Compound

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  9.813.938,00 ₫
  4.643.499  - 61.899.812  4.643.499 ₫ - 61.899.812 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Idilliya

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Idilliya

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.334 crt - VS

  20.403.551,00 ₫
  6.949.433  - 95.668.263  6.949.433 ₫ - 95.668.263 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Simplicite B

  Bông Tai GLAMIRA Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  15.916.321,00 ₫
  7.202.494  - 100.332.041  7.202.494 ₫ - 100.332.041 ₫
 57. Nhẫn Imfihlelo

  Nhẫn GLAMIRA Imfihlelo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.221.368,00 ₫
  7.533.419  - 90.855.788  7.533.419 ₫ - 90.855.788 ₫
 58. Bông Tai Mutantur

  Bông Tai GLAMIRA Mutantur

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  13.412.211,00 ₫
  5.434.314  - 68.402.063  5.434.314 ₫ - 68.402.063 ₫
 59. Vòng Tay Laviecontinue

  Vòng Tay GLAMIRA Laviecontinue

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  18.058.686,00 ₫
  7.078.127  - 85.002.411  7.078.127 ₫ - 85.002.411 ₫
 60. Nhẫn Shprese

  Nhẫn GLAMIRA Shprese

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  13.960.510,00 ₫
  6.929.967  - 82.028.408  6.929.967 ₫ - 82.028.408 ₫
 61. Vòng tay Adinfinitum

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  32.994.669,00 ₫
  12.082.021  - 76.796.324  12.082.021 ₫ - 76.796.324 ₫

You’ve viewed 60 of 194 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng