Đang tải...
Tìm thấy 36 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Phụ kiện Apple Watch® Nodez - A

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  12.837.107,00 ₫
  6.479.969  - 79.273.206  6.479.969 ₫ - 79.273.206 ₫
 2. Phụ kiện Apple Watch® Nodez - B

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  11.281.926,00 ₫
  5.794.783  - 71.164.752  5.794.783 ₫ - 71.164.752 ₫
 3. Phụ kiện Apple Watch® Nodez - C

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - C

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  7.675.716,00 ₫
  4.108.281  - 46.287.510  4.108.281 ₫ - 46.287.510 ₫
 4. Phụ kiện Apple Watch® Nodez - D

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - D

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  7.902.130,00 ₫
  4.108.281  - 46.429.019  4.108.281 ₫ - 46.429.019 ₫
 5. Phụ kiện Apple Watch® Nodez - SET

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  29.135.237,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.391.922  - 166.654.868  12.391.922 ₫ - 166.654.868 ₫
 6. Phụ kiện Apple Watch® Qarsoodiga - A

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.390.137,00 ₫
  5.349.030  - 65.263.836  5.349.030 ₫ - 65.263.836 ₫
 7. Airpods® Manaaki

  Airpods® GLAMIRA Manaaki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  16.375.109,00 ₫
  7.926.754  - 104.645.724  7.926.754 ₫ - 104.645.724 ₫
 8. Kẹp tóc Dirgelwch

  Kẹp tóc GLAMIRA Dirgelwch

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.549 crt - AAA

  22.434.231,00 ₫
  9.713.161  - 162.423.754  9.713.161 ₫ - 162.423.754 ₫
 9. Kẹp tóc Symagic

  Kẹp tóc GLAMIRA Symagic

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.234 crt - AAA

  16.472.751,00 ₫
  7.607.511  - 104.716.483  7.607.511 ₫ - 104.716.483 ₫
 10. Phụ kiện Apple Watch® Qarsoodiga - B

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  12.072.960,00 ₫
  6.479.969  - 69.707.213  6.479.969 ₫ - 69.707.213 ₫
 11. Phụ kiện Apple Watch® Qarsoodiga - C

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - C

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  7.936.093,00 ₫
  4.538.468  - 46.089.397  4.538.468 ₫ - 46.089.397 ₫
 12. Phụ kiện Apple Watch® Qarsoodiga - D

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - D

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AA

  10.851.173,00 ₫
  4.478.751  - 1.490.950.474  4.478.751 ₫ - 1.490.950.474 ₫
 13. Phụ kiện Apple Watch® Qarsoodiga - SET

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.564 crt - AA

  31.082.963,00 ₫
  12.784.184  - 1.612.081.976  12.784.184 ₫ - 1.612.081.976 ₫
 14. Airpods® Entrancement

  Airpods® GLAMIRA Entrancement

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  8.881.655,00 ₫
  4.712.241  - 54.480.872  4.712.241 ₫ - 54.480.872 ₫
 15. Airpods® Dalitsani

  Airpods® GLAMIRA Dalitsani

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  19.367.454,00 ₫
  9.350.898  - 111.395.696  9.350.898 ₫ - 111.395.696 ₫
 16. Airpods® Witchery

  Airpods® GLAMIRA Witchery

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  15.846.431,00 ₫
  7.356.191  - 104.589.121  7.356.191 ₫ - 104.589.121 ₫
 17. Airpods® Witchcraft

  Airpods® GLAMIRA Witchcraft

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  17.641.895,00 ₫
  7.627.321  - 93.126.910  7.627.321 ₫ - 93.126.910 ₫
 18. Phụ kiện Apple Watch® Sortilege - A

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  11.397.964,00 ₫
  6.007.047  - 66.693.080  6.007.047 ₫ - 66.693.080 ₫
 19. Phụ kiện Apple Watch® Sortilege - B

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  8.945.899,00 ₫
  5.073.088  - 51.466.730  5.073.088 ₫ - 51.466.730 ₫
 20. Phụ kiện Apple Watch® Sortilege - C

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - C

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  8.671.938,00 ₫
  4.538.468  - 54.353.509  4.538.468 ₫ - 54.353.509 ₫
 21. Phụ kiện Apple Watch® Sortilege - D

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - D

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  9.074.955,00 ₫
  4.624.505  - 58.145.944  4.624.505 ₫ - 58.145.944 ₫
 22. Phụ kiện Apple Watch® Sortilege - SET

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  27.370.057,00 ₫
  11.910.509  - 171.225.597  11.910.509 ₫ - 171.225.597 ₫
 23. Kẹp tóc Periapt

  Kẹp tóc GLAMIRA Periapt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.782 crt - AAA

  26.048.649,00 ₫
  10.467.403  - 195.466.051  10.467.403 ₫ - 195.466.051 ₫
 24. Airpods® Ireti

  Airpods® GLAMIRA Ireti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  14.699.079,00 ₫
  6.663.364  - 95.164.641  6.663.364 ₫ - 95.164.641 ₫
 25. Airpods® Gilt

  Airpods® GLAMIRA Gilt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  16.186.053,00 ₫
  7.356.191  - 104.589.121  7.356.191 ₫ - 104.589.121 ₫
 26. Airpods® Busis

  Airpods® GLAMIRA Busis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  11.062.304,00 ₫
  5.879.688  - 69.466.646  5.879.688 ₫ - 69.466.646 ₫
 27. Airpods® Bariki

  Airpods® GLAMIRA Bariki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  17.155.672,00 ₫
  8.063.169  - 207.607.502  8.063.169 ₫ - 207.607.502 ₫
 28. Airpods® Viltus

  Airpods® GLAMIRA Viltus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  11.568.622,00 ₫
  6.031.668  - 68.575.140  6.031.668 ₫ - 68.575.140 ₫
 29. Airpods® Itseka

  Airpods® GLAMIRA Itseka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  9.515.896,00 ₫
  4.945.731  - 59.419.526  4.945.731 ₫ - 59.419.526 ₫
 30. Kẹp tóc Gehemmish

  Kẹp tóc GLAMIRA Gehemmish

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.852 crt - AAA

  18.812.740,00 ₫
  8.162.225  - 172.640.689  8.162.225 ₫ - 172.640.689 ₫
 31. Airpods® Beneir

  Airpods® GLAMIRA Beneir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  12.546.166,00 ₫
  6.724.496  - 74.150.588  6.724.496 ₫ - 74.150.588 ₫
 32. Airpods® Captivated

  Airpods® GLAMIRA Captivated

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  9.716.838,00 ₫
  5.226.767  - 59.674.238  5.226.767 ₫ - 59.674.238 ₫
 33. Airpods® Hagid

  Airpods® GLAMIRA Hagid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  15.292.849,00 ₫
  7.845.245  - 90.409.942  7.845.245 ₫ - 90.409.942 ₫
 34. Airpods® Anwansi

  Airpods® GLAMIRA Anwansi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  16.128.884,00 ₫
  8.300.903  - 94.683.510  8.300.903 ₫ - 94.683.510 ₫
 35. Kẹp tóc Coctus

  Kẹp tóc GLAMIRA Coctus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.496 crt - AAA

  16.430.298,00 ₫
  7.089.588  - 116.518.312  7.089.588 ₫ - 116.518.312 ₫
 36. Đồ trang sức trên cơ thể Goldhex

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Goldhex

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  32.154.469,00 ₫
  13.043.711  - 191.107.581  13.043.711 ₫ - 191.107.581 ₫

You’ve viewed 36 of 36 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng