Đang tải...
Tìm thấy 417 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Jhaddeus

  Mặt dây chuyền nữ Jhaddeus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  13.402.011,00 ₫
  4.966.957  - 60.480.844  4.966.957 ₫ - 60.480.844 ₫
 2. Vòng tay nữ Dobrota

  Vòng tay nữ Dobrota

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  6.982.890,00 ₫
  3.936.207  - 41.646.023  3.936.207 ₫ - 41.646.023 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Musfaro

  Mặt dây chuyền nữ Musfaro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  8.840.616,00 ₫
  2.731.684  - 36.664.915  2.731.684 ₫ - 36.664.915 ₫
 4. Nhẫn đeo ngón út Siunata

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Siunata

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  8.352.694,00 ₫
  4.796.580  - 48.070.520  4.796.580 ₫ - 48.070.520 ₫
 5. Bông tai nữ Caligo

  Bông tai nữ Caligo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  7.761.471,00 ₫
  4.387.903  - 44.773.368  4.387.903 ₫ - 44.773.368 ₫
 6. Nhẫn Yibariki

  Nhẫn GLAMIRA Yibariki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  11.618.433,00 ₫
  6.198.083  - 67.867.595  6.198.083 ₫ - 67.867.595 ₫
 7. Dây chuyền nữ Zagreus

  Dây chuyền nữ Zagreus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  11.129.662,00 ₫
  4.896.202  - 52.825.215  4.896.202 ₫ - 52.825.215 ₫
 8. Dây chuyền nữ Pwoteksyon

  Dây chuyền nữ Pwoteksyon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  16.562.184,00 ₫
  8.320.715  - 99.169.340  8.320.715 ₫ - 99.169.340 ₫
 9. Nhẫn Jabuka

  Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  10.060.140,00 ₫
  5.646.199  - 59.263.868  5.646.199 ₫ - 59.263.868 ₫
 10. Nhẫn Lingua

  Nhẫn GLAMIRA Lingua

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  15.721.339,00 ₫
  7.722.982  - 98.872.170  7.722.982 ₫ - 98.872.170 ₫
 11. Vòng tay Beschermen

  Vòng tay GLAMIRA Beschermen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.998 crt - AAA

  48.751.748,00 ₫
  15.008.985  - 229.377.778  15.008.985 ₫ - 229.377.778 ₫
 12. Bông tai nữ Aviothic

  Bông tai nữ Aviothic

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  17.856.140,00 ₫
  8.558.449  - 113.490.026  8.558.449 ₫ - 113.490.026 ₫
 13. Bông tai nữ Bahati Set

  Bông tai nữ Bahati Set

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.524 crt - AAA

  17.424.537,00 ₫
  7.274.682  - 325.371.092  7.274.682 ₫ - 325.371.092 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Bahati - A

  Bông tai nữ Bahati - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  21.317.443,00 ₫
  9.152.786  - 340.498.379  9.152.786 ₫ - 340.498.379 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Bahati - B

  Bông tai nữ Bahati - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.6 crt - AAA

  13.773.612,00 ₫
  5.455.162  - 311.305.125  5.455.162 ₫ - 311.305.125 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Tigris

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tigris

  Vàng 14K
  7.430.625,00 ₫
  2.258.479  - 26.249.875  2.258.479 ₫ - 26.249.875 ₫
 17. Nhẫn Bendith

  Nhẫn GLAMIRA Bendith

  Vàng 14K
  7.415.058,00 ₫
  4.301.866  - 42.452.625  4.301.866 ₫ - 42.452.625 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Navicula

  Mặt dây chuyền nữ Navicula

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  10.266.175,00 ₫
  3.312.436  - 44.009.217  3.312.436 ₫ - 44.009.217 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Zegenen

  Nhẫn GLAMIRA Zegenen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  16.118.129,00 ₫
  8.578.826  - 95.447.653  8.578.826 ₫ - 95.447.653 ₫
 21. Bông tai nữ Gaisma - B

  Bông tai nữ Gaisma - B

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  7.229.681,00 ₫
  4.139.130  - 46.995.054  4.139.130 ₫ - 46.995.054 ₫
 22. Nhẫn Niarti

  Nhẫn GLAMIRA Niarti

  Vàng 14K
  10.863.061,00 ₫
  5.970.537  - 62.193.097  5.970.537 ₫ - 62.193.097 ₫
 23. Bông tai nữ Falldown

  Bông tai nữ Falldown

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  11.639.094,00 ₫
  5.837.235  - 74.560.959  5.837.235 ₫ - 74.560.959 ₫
 24. Vòng đeo ngón tay Jav

  Vòng đeo ngón tay Jav

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  14.332.005,00 ₫
  6.928.268  - 92.065.593  6.928.268 ₫ - 92.065.593 ₫
 25. Bông tai nữ Gaisma

  Bông tai nữ Gaisma

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  10.409.666,00 ₫
  5.327.804  - 64.966.665  5.327.804 ₫ - 64.966.665 ₫
 26. Nhẫn Excessively

  Nhẫn GLAMIRA Excessively

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  18.244.724,00 ₫
  8.456.563  - 103.174.036  8.456.563 ₫ - 103.174.036 ₫
 27. Dây chuyền nữ Isodle

  Dây chuyền nữ Isodle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  14.226.440,00 ₫
  6.587.232  - 66.013.834  6.587.232 ₫ - 66.013.834 ₫
 28. Bông tai nữ Thabo

  Bông tai nữ Thabo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.276 crt - AAA

  13.152.388,00 ₫
  6.622.609  - 84.848.648  6.622.609 ₫ - 84.848.648 ₫
 29. Bông tai nữ Delaney

  Bông tai nữ Delaney

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.246 crt - AAA

  13.186.634,00 ₫
  6.431.573  - 86.985.435  6.431.573 ₫ - 86.985.435 ₫
 30. Vòng tay nữ Phaedra

  Vòng tay nữ Phaedra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  15.289.454,00 ₫
  4.945.731  - 71.532.676  4.945.731 ₫ - 71.532.676 ₫
 31. Nhẫn Dateless

  Nhẫn GLAMIRA Dateless

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.332 crt - AAA

  19.747.263,00 ₫
  9.251.276  - 113.574.926  9.251.276 ₫ - 113.574.926 ₫
 32. Nhẫn Castout

  Nhẫn GLAMIRA Castout

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.338 crt - AAA

  16.169.072,00 ₫
  6.389.120  - 80.617.537  6.389.120 ₫ - 80.617.537 ₫
 33. Vòng tay Pagpalain

  Vòng tay GLAMIRA Pagpalain

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.776 crt - AAA

  55.572.470,00 ₫
  19.061.230  - 100.774.614  19.061.230 ₫ - 100.774.614 ₫
 34. Nhẫn Sempiternal

  Nhẫn GLAMIRA Sempiternal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.198 crt - AAA

  17.176.048,00 ₫
  8.538.072  - 99.438.204  8.538.072 ₫ - 99.438.204 ₫
 35. Nhẫn Phoenix

  Nhẫn GLAMIRA Phoenix

  Vàng 14K
  9.380.049,00 ₫
  5.370.257  - 53.702.572  5.370.257 ₫ - 53.702.572 ₫
 36. Nhẫn Blagoslovi

  Nhẫn GLAMIRA Blagoslovi

  Vàng 14K
  8.156.564,00 ₫
  4.669.788  - 46.697.887  4.669.788 ₫ - 46.697.887 ₫
 37. Nhẫn Insula

  Nhẫn GLAMIRA Insula

  Vàng 14K
  8.898.070,00 ₫
  5.094.315  - 50.943.150  5.094.315 ₫ - 50.943.150 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Zadiez

  Mặt dây chuyền nữ Zadiez

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.488 crt - AAA

  18.537.080,00 ₫
  5.476.389  - 93.848.608  5.476.389 ₫ - 93.848.608 ₫
 39. Bông tai nữ Teutum

  Bông tai nữ Teutum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  16.099.733,00 ₫
  8.043.357  - 97.952.361  8.043.357 ₫ - 97.952.361 ₫
 40. Nhẫn đeo ngón út Stature

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Stature

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  13.919.084,00 ₫
  7.152.418  - 81.126.972  7.152.418 ₫ - 81.126.972 ₫
 41. Bông Tai Pulvis

  Bông Tai GLAMIRA Pulvis

  Vàng 14K
  11.493.341,00 ₫
  6.316.950  - 65.801.572  6.316.950 ₫ - 65.801.572 ₫
 42. Bông tai nữ Gisteol

  Bông tai nữ Gisteol

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  17.894.064,00 ₫
  8.835.806  - 109.386.268  8.835.806 ₫ - 109.386.268 ₫
 43. Vòng tay nữ Raksana

  Vòng tay nữ Raksana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.424 crt - AAA

  16.371.712,00 ₫
  6.867.136  - 311.757.950  6.867.136 ₫ - 311.757.950 ₫
 44. Mặt dây chuyền nữ Debout

  Mặt dây chuyền nữ Debout

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  18.963.871,00 ₫
  6.642.987  - 92.008.994  6.642.987 ₫ - 92.008.994 ₫
 45. Bông tai nữ Clavis

  Bông tai nữ Clavis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  12.413.712,00 ₫
  6.410.346  - 75.593.978  6.410.346 ₫ - 75.593.978 ₫
 46. Nhẫn Immortale

  Nhẫn GLAMIRA Immortale

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.092 crt - AAA

  13.406.822,00 ₫
  7.238.172  - 76.938.309  7.238.172 ₫ - 76.938.309 ₫
 47. Bông tai nữ Coeruleus

  Bông tai nữ Coeruleus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.775.240,00 ₫
  4.797.147  - 53.575.217  4.797.147 ₫ - 53.575.217 ₫
 48. Bông Tai Sudum

  Bông Tai GLAMIRA Sudum

  Vàng 14K
  10.900.136,00 ₫
  5.990.914  - 62.405.362  5.990.914 ₫ - 62.405.362 ₫
 49. Nhẫn Benedica

  Nhẫn GLAMIRA Benedica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  11.346.171,00 ₫
  6.155.631  - 67.301.565  6.155.631 ₫ - 67.301.565 ₫
 50. Vòng tay nữ Vostorg

  Vòng tay nữ Vostorg

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.026 crt - AAA

  37.850.480,00 ₫
  13.772.764  - 123.889.222  13.772.764 ₫ - 123.889.222 ₫
 51. Bông tai nữ Lysander

  Bông tai nữ Lysander

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  17.937.083,00 ₫
  8.677.316  - 112.103.236  8.677.316 ₫ - 112.103.236 ₫
 52. Vòng Tay Svecha

  Vòng Tay GLAMIRA Svecha

  Vàng 14K
  10.566.458,00 ₫
  5.807.519  - 60.494.992  5.807.519 ₫ - 60.494.992 ₫
 53. Bông tai nữ Lorillis

  Bông tai nữ Lorillis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  15.476.811,00 ₫
  4.988.183  - 72.693.044  4.988.183 ₫ - 72.693.044 ₫
 54. Dây chuyền nữ Deese

  Dây chuyền nữ Deese

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  16.186.620,00 ₫
  7.983.924  - 92.023.146  7.983.924 ₫ - 92.023.146 ₫
 55. Bông tai nữ Cuprum

  Bông tai nữ Cuprum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.589.863,00 ₫
  4.753.562  - 52.513.899  4.753.562 ₫ - 52.513.899 ₫
 56. Nhẫn Allurement

  Nhẫn GLAMIRA Allurement

  Vàng 14K
  14.459.364,00 ₫
  7.726.378  - 82.782.622  7.726.378 ₫ - 82.782.622 ₫
 57. Dây chuyền nữ Lumturi

  Dây chuyền nữ Lumturi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.478 crt - AAA

  12.375.505,00 ₫
  5.738.180  - 81.183.573  5.738.180 ₫ - 81.183.573 ₫
 58. Dây chuyền nữ Suikerell

  Dây chuyền nữ Suikerell

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.36 crt - AAA

  18.687.645,00 ₫
  8.518.827  - 115.556.050  8.518.827 ₫ - 115.556.050 ₫
 59. Vòng tay nữ Bophelo

  Vòng tay nữ Bophelo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  36.210.392,00 ₫
  14.644.458  - 68.100.807  14.644.458 ₫ - 68.100.807 ₫
 60. Dây chuyền nữ Milinzi

  Dây chuyền nữ Milinzi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.848 crt - AA

  19.182.360,00 ₫
  7.174.494  - 2.968.485.927  7.174.494 ₫ - 2.968.485.927 ₫
 61. Dây chuyền nữ Konfiantza

  Dây chuyền nữ Konfiantza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  9.567.406,00 ₫
  4.466.015  - 39.070.563  4.466.015 ₫ - 39.070.563 ₫

You’ve viewed 60 of 417 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng